úterý 21.května
Nabídky pracovních míst
další nabídky >>>2.11.2017 Zdeněk Štuksa, Specialista na stlačený vzduch  
Firma Kompresory Vzduchotechnika nabízí produkty z katalogu i řešení na míru
Firmu Kompresory Vzduchotechnika vybudovali odborníci na vzduchotechniku – není tedy pouhým dodavatelem veškerého vybavení pro rozvody stlačeného vzduchu, ale také partnerem, který poradí s výběrem vhodného kompresoru či zařízení pro sušení a úpravu vzduchu, nebo s volbou vhodného potrubí, spojovacích prvků, měřicí a regulační techniky nebo pneumatického nářadí. K veškerým zařízením a prvkům je v e-shopu www.kompresory-vzduchotechnika.cz ke stažení i technická dokumentace. Sklad je každé tři hodiny aktualizován, takže v e-shopu najdete vždy všechny právě dostupné výrobky.
Články týdne
Vytápění:
Lze odvádět kondenzát z kondenzačního kotle přes splachovací nádržku klozetu? (Ing. Josef Hodboď, TZB-info, obor Vytápění, Ing. Jakub Vrána, Ph.D., Ústav TZB, Fakulta stavební VUT v Brně)
Hrubá stavba:
Faktory ovlivňující kvalitu recyklovaného betonového kameniva (Ing. Iveta Nováková, Ing. Karel Mikulica, VUT FAST Brno, Ústav technologie stavebních hmot a dílců)
reklama DEKRA Industrial
27.10.2017 Ing. Vladimír Kudělka, Ph.D., František Dolák, D.t., Mgr. Marek Kudělka, TESYDO, s.r.o.  
TEPELNÉ ELEKTRÁRNY, SPALOVNY, TEPLÁRNY, VÝTOPNY A VÝMĚNÍKOVÉ STANICE
V současné době se stává problematika navrhování a provozu spaloven, tepláren a výtopen i výměníkových stanic velmi důležitou oblastí energetiky, neboť stávající tepelné elektrárny již dosluhují při své stanovené životnosti. Proto musí být náhrada klasických tepelných elektráren na fosilní paliva - uhlí, ropu a zemní plyn při zavedení rychlá, efektivní a účinná. Ovšem stejně důležitou stěžejní úlohu v energetice budou nadále zastávat a plnit jaderné elektrárny. Tyto se zatím, v našich podmínkách, nikterak zcela nenahradí větrnými elektrárnami ani slunečními elektrárnami, ev. dalšími netradičními zdroji energie. Rovněž ne jejich celkovým výkonem, který by zcela dostačoval pro potřebu energie v energetice.
20.10.2017 Na dotaz odpověděl Ing. Jiří Tilhon z Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v. v. i.,  www.bozpinfo.cz
Školení bezpečnosti práce musí být prokazatelné aneb BOZP je pro někoho stále velkou neznámou
Marně pátrám po předpisu, který by upravoval práci s mechanizovaným ručním nářadím s elektrickým nebo motorovým pohonem a malými stroji (okružní pily, stavební míchačky apod.). Dále bych se rád zeptal na revize přenosných kabelových rozvodů (označování kabelů štítky). Musí mít obsluha těchto zařízení prokazatelné školení?
16.10.2017 Medim, spol. s r. o.  
ŘÍZENÍ RIZIK PROCESŮ SPOJENÝCH S TECHNICKÝMI DÍLY
naše společnost Medim, spol. s r.o. jako člen APTI - Asociace poskytovatelů technických informací úzce spolupracuje s fakultami ČVUT. Jednou z úzce zaměřených akcí je seminář pořádaný na akademické půdě na téma „Řízení rizik procesů spojených s technickými díly“, který se koná 7.prosince 2017 na ČVUT v Praze, fakultě dopravní, Praha 2, Horská 3. Jedná se o unikátní seminář pořádaný na akademické půdě, na který budou navazovat další specializované semináře v oblasti, která je neustále živá. Tento seminář ukáže na existující problémy v oblastí inženýrských disciplín pracujících s riziky. Partnerem semináře mj. i je Asociace poskytovatelů technických zařízení a naše společnost Medim, spol. s r.o.
12.10.2017 Ing. Vladimír Kudělka, Ph.D., Ing. Pavla Mášová, Ing. Jan Opletal, TESYDO, s.r.o.  
PROČ JE NUTNÁ KONTROLA A ZKOUŠENÍ VÝROBKŮ I TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ
Kontrola a zkoušení dílců, konstrukcí výrobků i technických (technologických) zařízení je činnost pro ověření predikce vlastností k bezpečnému funkčnímu provozu a k celkové kvalitě výrobku.
9.10.2017 Medim, spol. s r. o.  
VTZ 2017
Facility management vyhrazených technických zařízení
27.9.2017 Hrubá Kateřina,  www.bozpinfo.cz
Povinnosti zaměstnavatele při provozu elektrických zařízení
První část seriálu, který se bude věnovat provozu technických zařízení a vyhrazených technických zařízení, shrnuje základní informace, které by měli znát zaměstnavatelé provozující elektrická zařízení. Klade důraz na bezpečné pracovní postupy při práci na elektrickém zařízení, bezpečnou obsluhu a zajišťování pravidelných kontrol a revizí elektrického zařízení.
20.9.2017 Ing.Vladimír Kudělka, Ph.D., Mgr. Tereza Haluzíková, Ing. Pavla Mášová, TESYDO, s.r.o  
TECHNICKÁ BEZPEČNOST VÝROBKŮ A TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ I OBECNÁ PROVOZNÍ BEZPEČNOST Z HLEDISKA KRITÉRIÍ RIZIK
Dle požadavků Evropských směrnic (ES, EC, EU, EHS), zák. č. 90/2016 Sb., zák. č. 91/2016 Sb. a zák. č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády ČR (NV), harmonizovaných a technických výrobkových norem, ev. jiných technických norem, rovněž též kontraktu (obchodní smlouvy), je nutné provozovat výrobky a technická zařízení jako bezpečné i spolehlivé, ev. projektantem nebo konstruktérem výrobce předepsanou mírou bezpečnosti, trvanlivosti, životnosti, spolehlivosti i kvality.
4.9.2017 Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.,  www.bozpinfo.cz
Nejasnosti okolo bezpečnostních přestávek
Řeším problematiku bezpečnostních přestávek v práci v případě práce v riziku. Zákoník práce mluví celkem jasně o tom, v jakém případě přestávky musí být. Je tam uvedeno, že bezpečnostní přestávka může být součástí pauzy na oběd. Zde jsme ale narazili na různý výklad z pohledu pracovního práva
29.8.2017 Česká peleta, z.s.p.o.,  www.tzb-info.cz
Topná sezóna se blíží – termíny kurzů a zkoušek topenářů pro profesní kvalifikace
Každý, kdo instaluje dotované zařízení využívající OZE (kotle na biomasu, kamna na biomasu, tepelná čerpadla, solární termické nebo fotovoltaické systémy) musí mít platné osvědčení o složení zkoušky z profesní kvalifikace dle zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií. Podrobně je tato povinnost rozepsána na www.topenaridotace.cz
11.8.2017 Medim, spol. s r. o.  
Seminář: Tlaková zařízení - Osoby odpovědné za uvádění do provozu a provoz VTZ
19. září 2017 - Univerzita Pardubice
26.7.2017 http://www.bozpinfo.cz
Výsledky kontrolní činnosti Státního úřadu inspekce práce za 1. pololetí roku 2017
V 1. pololetí letošního roku provedly orgány inspekce práce u zaměstnavatelů celkem 13 291 kontrol. Z tohoto počtu se zaměřilo na dodržování bezpečnosti práce na pracovišti a vyhrazených technických zařízení 4 722 kontrol, na odhalování nelegálního zaměstnávání 5 085 kontrol, 3 278 kontrol se věnovalo dodržování pracovních vztahů a podmínek a do oblasti zaměstnanosti směřovalo 206 kontrol.
20.7.2017 ČTK,  www.tzb-info.cz
Plzeňský kraj vyhlásí v září druhou vlnu dotací na výměnu kotlů
Dalších zhruba 2400 starých kotlů na tuhá paliva mohou za ekologičtější zařízení vyměnit obyvatelé Plzeňského kraje díky dotacím EU.
10.7.2017 Ing. Vladimír Kudělka, Ph.D., Mgr. Tereza Haluzíková, Ing. Pavla Mášová, TESYDO, s.r.o.  
POŽADAVKY PŘI ZAVÁDĚNÍ SYSTÉMŮ ŘÍZENÍ KVALITY A ŘÍZENÍ VÝROBY
PODLE EN ISO 9001, EN ISO 14001 A OHSAS 18001 I EN ISO 3834 A EN ISO/IEC 17025
starší články >>>


Podmínky užívání portálu TLAKinfo.
Připomínky, náměty a dotazy - redakce portálu.
© Copyright DEKRA CZ, a.s. 2005-2019, všechna práva vyhrazena.