Reklama
Stavba rodinného domu a pořízení vlastního bydlení je vždy během na dlouho trať, vyplatí se dopředu přemýšlet nejen o materiálech, ale také o vytápění a realizační firmě. Se společností Ekonomické stavby s.r.o. postavíte rodinný dům v pohodě a bez starostí.
Měsíční přehled
Váš e-mail pro zasílání informací o nových technických a právních předpisech:
pátek 1.července
logo ATZ
TLAKINFO je oficiálním informačním místem Asociace pracovníků tlakových zařízení

logo SPTZ
Nabídky pracovních míst
další nabídky >>>
Předpověď počasí
Akce, semináře a školení
další akce >>>
1.7.2016 Rostislav Jančík  
Zaostřeno na plynová tepelná čerpadla
Přemýšlíte o plynovém tepelném čerpadle? Umí chladit i topit současně. Ideální pro průmyslové použití, větší komplexy a budovy.
Články týdne
Vytápění:
Produkce ultrajemných částic při spalování hnědého uhlí v různých typech kotlů malého výkonu (Ing. Vendula Drastichová, VŠB-TU Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství, Ing. Kamil Krpec, Ph.D., Ing. Jiří Horák, Ph.D., Ing. František Hopan, Ph.D., Ing. Petr Kubesa, Ing. Lubomír Martiník, doc. Dr. Ing. Tadeáš Ochodek, VŠB-TU Ostrava, Výzkumné energetické centrum)
Větrání a klimatizace:
Filtrace ve VZT jednotkách pro nucené větrání rodinných domů II. (Ing. Pavel Vybíral, Ph.D., Fakulta strojní ČVUT, Ústav techniky prostředí)
Energetika:
Energetické modelování pomocí modelu TIMES-CZ (Mgr. Lukáš Rečka, Centrum pro otázky životního prostředí UK)
Elektrotechnika:
Smart Cities aneb města budoucnosti II. (Ing. Michal Lom, doc. Ing. Ondřej Přibyl, Ph.D.)
Výtahy:
Provozní prohlídky výtahů (Ing. Bohuslav Kratěna, Unie výtahového průmyslu České republiky)
Tlaková zařízení:
Dědictví azbestových těsnění (Ing. Martin Tesař, Bc. Zdeněk Kalvaster - Divize Flange Management)
reklama DEKRA Industrial
29.6.2016 Ing. Vladimír Kudělka, Ph.D., Ing. Jan Opletal, Ing. Zdeněk Balej, TESYDO, s.r.o.  
SYSTÉM ŘÍZENÍ VÝROBY A KVALIFIKACE PRO ZVLÁŠTNÍ I SPECIÁLNÍ
21.6.2016 NEJTEK VLASTIMIL  
Bezpečnost provozu plynových zařízení ve školství
V roce 2015 provedl Státní úřad inspekce práce a oblastní inspektoráty práce kontroly bezpečnosti provozu plynových zařízení se zaměřením na objekty využívané pro vzdělávání, ubytování a volný čas dětí a mládeže. Co zjistily?
17.6.2016 www.bozpinfo.cz
Uznávání odborné způsobilosti v prevenci rizik na Slovensku
Na základě oznámení čtenáře BOZPinfo, že na Slovensku bylo zrušeno uznávání odborné způsobilosti v prevenci rizik získané v ČR, naše redakce ověřovala pravdivost této informace. Stanovisko Národního inspektorátu práce v Košicích nám poslala Ing. Daniela Gecelovská, PhD. Bylo přeloženo do českého jazyka.
15.6.2016 Ing. Vladimír Kudělka, Ph.D., František Dolák, d.t., Mgr. Marek Kudělka, TESYDO, s.r.o.  
DOKUMENTACE, PROVOZNÍ NAMÁHÁNÍ A VÝPOČTY (DIMENZE, PEVNOSTI A STABILITY) KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ VÝROBKŮ
Dle požadavků Evropských směrnic (ES, EHS), zák. č. 90/2016 Sb., zák. č. 91/2016 Sb., zák. č. 64/2014 Sb., zák. č. 100/2013 Sb., zák. č. 34/2011 Sb., zák. č. 155/2010 Sb., zák. č. 490/2009 Sb. a č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády ČR (NV), harmonizovaných a technických norem i kontraktu (obchodní smlouvy), je nutné provozovat výrobky a technická zařízení jako bezpečné i spolehlivé, ev. projektantem nebo konstruktérem výrobce předepsanou mírou bezpečnosti, trvanlivosti, životnosti i spolehlivosti.
13.6.2016 SÚIP
Výsledky činnosti SÚIP za duben 2016
Přehled dalších plánovaných kontrol v oblasti bezpečnosti práce v roce 2016 a informace o podnětech ke kontrole, poradenství, pracovní úrazovosti a kontrolách dokumentací staveb přináší zpráva Státního úřadu inspekce práce za měsíc duben 2016.
8.6.2016 KONDZIOLKA MILAN, KLAS MOJMÍR,  www.bozpinfo.cz
Ochrana proti pádu z výšky při kontrolách spalinových cest a zařízení na ochranu před bleskem
Ochraně proti pádu je potřebné se věnovat také při instalaci zařízení určeného na ochranu před bleskem nebo při stavbě komínového tělesa, na kterém má být prováděna kontrola spalinových cest. Mnohdy se tak neděje.
6.6.2016 Ing. Onderek Aleš,  Strojírenský zkušební ústav ,s.p., Hudcova 424/56 b, 621 00 Brno
ZÁPIS Z KOORDINAČNÍ PORADY K NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 20/2003 Sb. (dále jen NV 20)
a NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 26/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů. (dále jen NV 26)
1.6.2016 Ing. Vladimír Kudělka, Ph.D., František Dolák, d.t., Mgr. Marek Kudělka, TESYDO, s.r.o.  
DOKUMENTACE, PROVOZNÍ NAMÁHÁNÍ A VÝPOČTY
DIMENZE, PEVNOSTI A STABILITY) KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ VÝROBKŮ
31.5.2016 http://www.stavebniakademie.cz/  
NEJNOVĚJŠÍ NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE A ZÁKONA O ZAMĚSTNANOSTI, další aktuality
Výklad se bude věnovat novele ZP, rozlišením mezi pracovními a nepracovními úrazy. Bude se zabývat aktuálními otázkami v oblasti vzniku, změn a skončení pracovního poměru a dohod, aktualitami v oblasti pracovních podmínek zaměstnanců a změnami exekučních srážek ze mzdy od 1. 9. 2015
30.5.2016 www.bozpinfo.cz
Změny v NV č. 591/2006 Sb. a 592/2006 Sb. s účinností od 1. května 2016
NV č. 136/2016 Sb., kterým se mění NV č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích, a NV č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti, přineslo mimo jiné bližší požadavky na plán BOZP na staveništi nebo pokyny k vykonání zkoušky z odborné způsobilosti. Přehled dalších změn v prováděcích předpisech k zákonu č. 309/2006 Sb. najdete v tomto článku.
4.5.2016 Ing. Václav Nepraš, člen představenstva HK ČR, předseda Bezpečnostní sekce HK ČR, prezident Asociace Grémium Alarm  
Komentář předsedy Bezpečnostní sekce HK ČR Václava Nepraše
Návrh zákona o bezpečnostní činnosti je kompromisem. Chybí v něm větší prostor pro spolupráci soukromého a veřejného sektoru.
02.05.2016 Ing. Vladimír Kudělka, Ph.D., Ing. Zdeněk Balej, Ing. Jan Opletal, TESYDO, s.r.o.  
PROVÁDĚNÍ ŠKOLENÍ , DOŠKOLENÍ I PŘEZKOUŠENÍ A ZKOUŠEK
(CERTIFIKACÍ) SVÁŘEČŮ, PÁJEČŮ A OPERÁTORŮ (SEŘIZOVAČŮ) VE SVÁŘEČSKÝCH ŠKOLÁCH I VE VÝROBNÍCH FIRMÁCH
27.4.2016 www.bozpinfo.cz, WOLTERS KLUWER
Zákon o inspekci práce. Komentář
Komentář k zákonu č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění 17. novely – zákona č. 81/2015 Sb.
starší články >>>


Podmínky užívání portálu TLAKinfo. Reklama na portálu TLAKinfo.
Připomínky, náměty a dotazy - redakce portálu.
© Copyright DEKRA CZ, a.s. 2005-2016, všechna práva vyhrazena.