Reklama
Stavba rodinného domu a pořízení vlastního bydlení je vždy během na dlouho trať, vyplatí se dopředu přemýšlet nejen o materiálech, ale také o vytápění a realizační firmě. Se společností Ekonomické stavby s.r.o. postavíte rodinný dům v pohodě a bez starostí.
Měsíční přehled
Váš e-mail pro zasílání informací o nových technických a právních předpisech:
neděle 26.října
logo ATZ
TLAKINFO je oficiálním informačním místem Asociace pracovníků tlakových zařízení

logo SPTZ
Nabídky pracovních míst
další nabídky >>>
Předpověď počasí
Akce, semináře a školení
  • 1.12.2014 - 2.12.2014
    Aktiv 2014

    Legislativa v oblasti BOZP, technická normalizace, automatické technologické linky, povinnosti zaměstnavatele, pracovní úrazy, odškodnění, úrazové pojištění manipulační vozíky, řetězové pily, chemické...
další akce >>>


14.10.2014 Ing. Onderek Aleš, Strojírenský zkušební ústav ,s.p., Hudcova 424/56 b, 621 00 Brno  
ZÁPIS Z KOORDINAČNÍ PORADY K NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 20/2003 Sb. (dále jen NV 20)
a NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 26/2003 Sb., ve znění nařízení vlády č. 621/2004 Sb. (dále jen NV 26)
Články týdne
Facility management:
Čtvrtá část normy EN 15221-4 Taxonomie, klasifikace a struktury ve facility managementu (doc. Ing. Viera Somorová, PhD., Katedra technológie stavieb Stavebná fakulta STU BA)
Voda, kanalizace:
Jak využít teplo z kanalizace na přípravu teplé vody v budovách? (doc. Ing. Jana Peráčková, PhD., Ing. Veronika Podobeková, Stavebná fakulta, STU Bratislava)
Elektrotechnika:
Optimalizace fotovoltaického systému pro přípravu teplé vody (Ing. Petr Wolf, prof. Ing. Vítězslav Benda CSc., ČVUT Praha, Fakulta elektrotechnická, Kat. elektrotechnologie)
Výtahy:
Novinky v normách a auditech pro výtahový průmysl (Ing. Jan Dvořák, Ing. Bohuslav Kratěna, Vladimír Hulena, Unie výtahového průmyslu ČR)
Tlaková zařízení:
Nepřijatelná pracovní poloha, prostor pro zaměstnance a povinnosti zaměstnavatele (Na dotaz odpověděl Ing. Pavel Kramář ze Státního úřadu inspekce práce.)
reklama DEKRA Industrial
8.10.2014 Vladimír Dlouhý  
Informace o nově vytvořených sekcích HK ČR
rád bych Vás informoval, že rozhodnutím představenstva Hospodářské komory České republiky dne 17. září 2014 byly zřízeny odborné sekce HK ČR, které nám budou pomáhat v rozvoji vhodného prostředí pro Vaše podnikání. Tyto sekce jsou otevřenou platformou pro komunikaci nad odbornými problémy z různých oborů a jsou poradním orgánem představenstva HK ČR. Rád bych Vás do těchto sekcí pozval a zapojil Vás do jejich činnosti.
3.10.2014 Český plynárenský svaz, Oddělení vzdělávání,
VIII. celostátní setkání specialistů v plynárenství
Český plynárenský svaz a  Technická inspekce ČR si Vás dovolují pozvat na VIII. celostátní setkání specialistů v plynárenství - 21. a 22. října 2014 Hotel OREA Wellness Santon, Brno
1.10.2014 ÚNMZ
Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/23/ES
Následující seznam obsahuje odkazy na harmonizované normy pro tlaková zařízení a harmonizované podpůrné normy pro materiály používané při výrobě tlakových zařízení. V případě harmonizované podpůrné normy pro materiály je předpoklad shody se základními požadavky na bezpečnost omezen na technické údaje materiálů, které jsou v normě obsaženy, a nepředpokládá přiměřenost materiálu pro určité zařízení. Technické údaje uvedené v normě pro materiály se proto musejí posoudit z hlediska konstrukčních požadavků pro toto určité zařízení, aby se ověřilo, že jsou splněny základní požadavky směrnice o tlakových zařízeních na bezpečnost.
30.9.2014 Foltisová Ivona,  www.bozpinfo.cz
Tvorba protikorupční strategie a výsledky činnosti SÚIP za srpen 2014
Tisková zpráva představuje projekt "Tvorba protikorupční strategie a vzdělávání zaměstnanců v oblasti protikorupčních opatření v rámci SÚIP", informuje o kontrolách zaměstnavatelů, pracovní úrazovosti, poradenství a o posuzování dokumentací staveb.
26.9.2014 Odpovídá Ing. Jan Dvořák, Česká asociace výrobců výtahů,  http://www.tzb-info.cz
Závaznost technických pravidel a doporučení
V oboru výstavby plynárenských zařízení jsem se setkal s používáním technických pravidel a technických doporučení, označovaných TPG a TDG. Jsou TPG a TDG závazná pro výkon činností v plynárenství a souvisejících oborech? Zdroj: http://www.tzb-info.cz/3234-zavaznost-technickych-pravidel-a-doporuceni
2 příspěvky, poslední 29.09.2014 16:34
25.9.2014 Ing. Vladimír Kudělka, Ph.D., Ing. Jan Opletal, Ing. Zdeněk Balej, TESYDO, s.r.o.  
KVALIFIKACE VÝROBCŮ A ODBORNÁ ZPŮSOBILOST VÝROBCŮ
V souladu se zákonem o bezpečných výrobcích uváděných na trh a do provozu č. 100/2013 Sb. a nařízení vlády NV ČR a evropských směrnic EC, ES, EHS, SEPR, NEPR, NKPP např. Nařízení evropského Parlamentu a Rady, nařízení EU Komise přenesené moci i dle harmonizovaných, technických norem a výrobkových norem, včetně souvisejících norem v nich uvedených pro strojní zařízení, stavební výrobky a tlaková zařízení i jiné výrobky a zařízení, je nutné dodržet při navrhování i provádění výrobků a pro jejich bezpečný provoz i předepsanou jejich životnost následující.
24.9.2014 Český plynárenský svaz  
BEZPEČNÝ PROVOZ PLYNOVÝCH KOTELEN
Předpisy pro provoz plynových kotelen, tlaková zařízení v kotelnách, problematika větrání a spalinových cest
Úterý 30. září 2014, Praha
17.9.2014 Foltisová Ivona,  www.bozpinfo.cz
Pracovní úrazovost v ČR v roce 2013 a výsledky činnosti SÚIP za 1. pololetí roku 2014
V této tiskové zprávě najdete srovnání pracovní úrazovosti v roce 2013 a 2012, informace o pracovní úrazovosti, o kontrolní činnosti SÚIP a poradenství v 1. polovině roku 2014.
15.9.2014 TESYDO, s.r.o.  
Rozšířená nabídka k aktuální činnosti v rámci služeb TESYDO, s.r.o.
AO263/OS2378/NB2378, COQM, COV, IO, COP, ZO CWS ANB č. 11 (Autorizovaná osoba, Oznámený subjekt, Notifikovaná osoba)
12.9.2014 Na dotaz odpověděl Ing. Pavel Kramář ze Státního úřadu inspekce práce.,  www.bozpinfo.cz
Nepřijatelná pracovní poloha, prostor pro zaměstnance a povinnosti zaměstnavatele
Kde se dočtu, zda je zaměstnavatel povinen instalovat u obráběcích strojů dřevěnou podlážku pod nohy. Pět let stojíme na betonových dlážkách celou osmihodinovou směnu. Mám potíže s bolestí zad, u lékaře zjistili výřez ploténky. Mohu se bránit? Zaměstnavatel nechce dát podlážku, uličku používá k přepravě materiálu a vadila by mu. Druhý dotaz je k instalaci stroje. Obsluhuji frézku, 2 m za mými zády zaměstnavatel instaloval druhou frézku, od které odletují třísky. Je to tak v pořádku?
11.9.2014 Klas Mojmír,  www.bozpinfo.cz
Periodické prohlídky kotvících zařízení
Od roku 2009, kdy u nás začala v širším rozsahu instalace kotvících zařízení dle ČSN EN 795:2003 Prostředky ochrany osob proti pádu – Kotvící zařízení (dále jen "kotvící zařízení") se často diskutuje o povinnosti provádět periodické prohlídky těchto zařízení. Norma ČSN EN 795:2003 stanovila poměrně jednoznačně, jaké informace poskytuje výrobce a jaké instalační firma.
10.9.2014 Dům techniky ČSVTS Kladno s.r.o., Asociace pracovníků tlakových zařízení  
SEMINÁŘ PRACOVNÍKŮ OBORU TLAKOVÝCH ZAŘÍZENÍ -České Budějovice
18. září 2014
4.9.2014 Ing. Vladimír Kudělka, Ph.D., Ing. Jan Opletal, Ing. Zdeněk Balej, TESYDO, s.r.o.  
SVAŘOVÁNÍ A PÁJENÍ KOVŮ, NORMY A PŘEDPISY
Svařování a pájení jsou zvláštní technologické procesy, které musí být před i v průběhu provádění kontrolovány a po jejich provedení kontrolovány i zkoušeny nedestruktivním zkoušením (NDT), ev. namátkově destruktivním zkoušením (DT), z důvodu zjištění nepřípustných vad a garance provedené požadované kvality pro bezpečný provoz svařovaných a pájených výrobků.
starší články >>>


Podmínky užívání portálu TLAKinfo. Reklama na portálu TLAKinfo.
Připomínky, náměty a dotazy - redakce portálu.
© Copyright DEKRA Industrial s.r.o. 2005-2014, všechna práva vyhrazena.