Reklama
Stavba rodinného domu a pořízení vlastního bydlení je vždy během na dlouho trať, vyplatí se dopředu přemýšlet nejen o materiálech, ale také o vytápění a realizační firmě. Se společností Ekonomické stavby s.r.o. postavíte rodinný dům v pohodě a bez starostí.
Měsíční přehled
Váš e-mail pro zasílání informací o nových technických a právních předpisech:
pondělí 30.listopadu
logo ATZ
TLAKINFO je oficiálním informačním místem Asociace pracovníků tlakových zařízení

logo SPTZ
Nabídky pracovních míst
další nabídky >>>
Předpověď počasí
Akce, semináře a školení
  • 16.2.2016 - 18.2.2016
    TLAK 2016

    16. ročník odborného fóra pořádaný pod odbornou garancí Asociace pracovníků tlakových zařízení a Technické inspekce ČR v Hotelu Černigov. Akce TLAK 2016 bude zařazena do vzdělávacího programu ČKAIT a ...
další akce >>>


23.11.2015 www.bozpinfo.cz
Nové časopisecké články v knihovně VÚBP - 2015/10
Anotovaný přehled nově vyšlých článků z domácích a zahraničních časopisů se vztahem k BOZP.
Články týdne
Vytápění:
Hodnocení SCOP tepelných čerpadel pro vytápění (Ing. Jan Sedlář, ČVUT v Praze Univerzitní centrum energeticky efektivních budov)
Obnovitelná energie a úspory energie:
Hodnocení dřevního materiálu z hlediska sklonu k samovznícení (Ing. Michaela Perďochová, Ph.D., VŠB - TU Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství)
Větrání a klimatizace:
Využití fotokatalytického jevu TiO2 (RNDr. Bohumil Kotlík, Ph.D., Mgr. Lenka Škrabalová, Státní zdravotní ústav Praha, Centrum hygieny práce a pracovního lékařství, Mgr. Lenka Šubčíková, Státní zdravotní ústav Praha, Centrum zdraví a životního prostředí)
Výtahy:
Provozní prohlídky výtahů (Ing. Bohuslav Kratěna, Unie výtahového průmyslu České republiky)
Facility management:
Optimalizace nákladů životního cyklu rodinného domu z pohledu facility managementu (doc. Ing. Alena Tichá, Ph.D, Ing. Michal Prak, Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební)
reklama DEKRA Industrial
10.11.2015 Ing. Martin Frélich, ředitel Odboru projektů a vzdělávání,  Hospodářská komora ČR
Dotační informační newsletter - říjen 2015
Dotačního informačního newsletter, který pro své členy vytváří Hospodářská komora ČR ve spolupráci s odborným partnerem společností Asistenční centrum, a.s. Hlavním cílem této spolupráce je informovat členy (podnikatele) o aktualitách vztahující se k možnostem čerpat finanční prostředky z evropských fondů.
9.11.2015 http://www.bozpinfo.cz
Výsledky činnosti SÚIP za září 2015
Některé sezónní práce právě skončily, jiné začínají. S nimi je neodmyslitelně spjat institut pracovního poměru na dobu určitou, a právě o tom je zářijová zpráva SÚIP. Samozřejmě nechybí informace o podnětech ke kontrole, kontrolách, poradenství a pracovní úrazovosti.
5.11.2015 Hospodářská komora České republiky
223/15 Vyhláška o Pravidlech trhu s elektřinou; T: 6.11.2015
S účinností zákona č. 131/2015 Sb. došlo k řadě podstatných změn, které mění vztahy mezi účastníky trhu s elektřinou, úpravě právních institutů a rozšíření zmocnění Energetického regulačního úřadu k úpravě určitých vztahů prováděcími právními předpisy.
3.11.2015 Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství  
Třídenní přípravný kurz k odborné zkoušce energetických specialistů
pro PENB, EA a EP k získání oprávnění MPO ČR
11.11.2015 - PRAHA
29.10.2015 Zdena Habartová, Cech topenářů a instalatérů České republiky, o.s.,  TZB Info., NSK
Základní podmínky pro nové "kotlíkové dotace"
Na výměnu starých kotlů je 9 miliard. Až 85 % dotaci z maximální částky 150 tisíc Kč bude možné získat na výměnu starého kotle na pevná paliva za jiný, ekologičtější zdroj a tzv. mikro-energetická opatření. Kotlíkové dotace budou nově hradit evropské fondy, proto si nejdříve o peníze musí zažádat kraje, které budou následně poskytovat dotace přímo občanům. O dotaci se hlásí 13 krajů, které budou následně prostředky rozdělovat mezi své obyvatele.
27.10.2015 Medim, TLAKinfo.cz  
16. ročník největší akce v oboru tlakových zařízení - TLAK 2016
16. ročník největší akce v oboru tlakových zařízení proběhne ve dnech 16. - 18. února 2016 v prostorách hotelu Černigov, Hradec Králové. Jak je již zavedenou tradicí, odborný program přednášek je členěn do tří dnů a celkem devíti odborných bloků. Nové místo konání bylo pečlivě voleno na základě dopravní dostupnosti, dostatečné kapacity ubytování a kvality hotelových služeb.
22.10.2015 Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Česká společnost pro stavební právo  
Příprava k právní části autorizační zkoušky ČKAIT podle zákona č. 360/1992 Sb.
Seminář je soustředěn na intenzivní přípravu k právní části autorizační zkoušky podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ( zákon bývá označován jako autorizační zákon). Odborná část semináře je zaměřena na výklad a aktuální přehled vybraných znalostí platných právních a technických předpisů požadovaných k písemné i ústní části autorizační zkoušky. Vedle odborné části je dále zařazena podrobná informace o průběhu autorizační zkoušky podle požadavků ČKAIT.
16.10.2015 www.bozpinfo.cz  
Protikorupční strategie Státního úřadu inspekce práce
Projekt financovaný z ESF pomůže vytvořit protikorupční strategii Státního úřadu inspekce práce.
14.10.2015 ZPRAVODAJ SÚIP Č. 3/2015
Protikorupční strategie Státního úřadu inspekce práce
Projekt financovaný z ESF pomůže vytvořit protikorupční strategii Státního úřadu inspekce práce.
13.10.2015 Cech topenářů a instalatérů České republiky, o.s.  
Kotlíkové dotace v kostce
Státní fond životního prostředí ČR ukončil příjem žádostí krajů o podporu z Operačního programu Životní prostředí prostřednictvím takzvané „kotlíkové výzvy“. O dotaci se hlásí 13 krajů, které budou následně prostředky rozdělovat mezi své obyvatele. Celkem si kraje v první výzvě řekly téměř o tři miliardy korun, nejvíce Středočeský kraj skoro o 518 milionů korun. Fond žádosti vyhodnotí do měsíce. Alokace první výzvy tzv. kotlíkových dotací byla stanovena na tři miliardy korun. Kraje mohly podávat své žádosti o podporu od 14. srpna až do 30.9.2015.
9.10.2015 Cech topenářů a instalatérů České republiky, o.s.  
NOVÉ TRENDY A TECHNOLOGIE V OBLASTI TZB
Cech topenářů a instalatérů České republiky, o.s. ve spolupráci se společností Strojírenský zkušební ústav, s.p si Vás dovolují pozvat na odborný kurz na téma: Zkoušky výrobků tepelné techniky v současnosti,vazba na ekodesign a energetické štítkování.
7.10.2015
189/15 NV o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích
Vyhláška nově systematicky odpovídá členění dle zmocnění dle § 98a odst. 2 písm. a) energetického zákona. Byla tak výrazně upravena systematika celé vyhlášky oproti nahrazované vyhlášce, což výrazně zlepšuje přehlednost vyhlášky a uživatelský komfort.
5.10.2015 Habáň Petr,  http://www.bozpinfo.cz
Inspektoři práce šetří v lihovaru v Dobrovici hromadný pracovní úraz
Inspektoři Oblastního inspektorátu práce (OIP) pro Středočeský kraj se zabývají šetřením závažného hromadného pracovního úrazu, který souvisí s výbuchem v lihovaru v Dobrovici u Mladé Boleslavi.
starší články >>>


Podmínky užívání portálu TLAKinfo. Reklama na portálu TLAKinfo.
Připomínky, náměty a dotazy - redakce portálu.
© Copyright DEKRA CZ, a.s. 2005-2015, všechna práva vyhrazena.