Reklama
Stavba rodinného domu a pořízení vlastního bydlení je vždy během na dlouho trať, vyplatí se dopředu přemýšlet nejen o materiálech, ale také o vytápění a realizační firmě. Se společností Ekonomické stavby s.r.o. postavíte rodinný dům v pohodě a bez starostí.
Měsíční přehled
Váš e-mail pro zasílání informací o nových technických a právních předpisech:
pátek 23.června
TÜV Rheinland - certifikace a inspekce

Nejčtenější články
  Kde se diskutuje
   Nabídky pracovních míst
   další nabídky >>>
   Předpověď počasí
   Akce, semináře a školení
   • 27.2.2018 - 2.3.2018
    Aquatherm Praha 2018

    22. mezinárodní odborný veletrh vytápěcí, ventilační, klimatizační, měřící, regulační, sanitární a ekologické techniky. Další zaměření veletrhu: obnovitelné zdroje energie, potrubí a armatury, sanita,...
   další akce >>>

   22.5.2017 Medim, spol. s r.o  
   TLAKOVÉ NÁDOBY 15. června 2017, Olomouc - F1,2,3
   Asociace poskytovatelů technických informací
   Technická inspekce České republiky
   Medim, spol. s r. o.
   si Vás dovolují pozvat na seminář pracovníků tlakových zařízení Tlakové nádoby
   aktuální stav v oboru
   15. června 2017 - Olomouc
   Články týdne
   Vytápění:
   Ověření funkce a vlivu regulace teploty vratné vody u kotle na tuhá paliva v zapojení s akumulační nádobou (Ing. Jiří Horák, Ph.D., Ing. Lubomír Martiník, Ing. Kamil Krpec, Ph.D., Ing. František Hopan, Ph.D., Ing. Petr Kubesa, Ing. Vendula Laciok, Ph.D., VŠB-TU Ostrava, Výzkumné energetické centrum)
   Voda, kanalizace:
   Jaká jsou pravidla pro rozúčtování teplé vody? (Jarmila Trčková, vedoucí rozúčtovacího oddělení společnosti ista Česká republika)
   Elektrotechnika:
   Rizika chytrých zařízení a jejich zabezpečení (Ing. Michal Lom, doc. Ing. Ondřej Přibyl, Ph.D.)
   Energetika:
   Výzkumná zplyňovací technologie s autotermním generátorem (Ing. Václav Peer, Ing. Pavel Friedel, Ing. Jan Skřínský, Ph.D., Ing. Ján Vereš, Ph.D., VŠB – TU Ostrava, Výzkumné energetické centrum)
   Výtahy:
   Provozní prohlídky výtahů (Ing. Bohuslav Kratěna, Unie výtahového průmyslu České republiky)
   reklama DEKRA Industrial
   12.5.2017 Na dotaz odpověděl Ing. Zdeněk Neset ze Státního úřadu inspekce práce.,  www.bozpinfo.cz
   Kdo ručí za bezpečnost technických zařízení na pracovišti - nájemce, nebo pronajímatel?
   Firma užívá v rámci nájmu kanceláře v objektu vlastněném jiným vlastníkem. Při kontrole oblastního inspektorátu práce provedené dle ustanovení § 5 odst.1 písm. a) zákona č. 251/2005 Sb. kontrolor po firmě kromě běžně kontrolovaných záležitostí požadoval revizní zprávy ke kotelně, hromosvodu a objektové elektroinstalaci, přičemž toto technické zařízení objektu není v majetku kontrolované firmy. Podle našeho názoru tento požadavek není oprávněný a měl by být směřován na vlastníka objektu. Rovněž odstranění případných nedostatků dle našeho názoru není správné požadovat po kontrolované společnosti, ale inspektorát by měl provést samostatnou kontrolu u vlastníka objektu.
   1.5.2017 http://www.georgefischer.cz  
   Spolehlivý výrobce plastů: Tribon
   Hledáte spolehlivého dodavatele technických i běžných plastů? Potom by vaší pozornosti neměla uniknout společnost Tribon, která patří mezi zavedené hráče na trhu s plasty a plastovými polotovary. Pojďme si ji tedy krátce představit.
   24.4.2017
   Gaseco spol.s r.o.
   Rádi bychom Vás seznámili se společností Gaseco spol. s r.o. a nabídli Vám naše služby v oboru plynových zařízení, sanity a topení.
   19.4.2017 Medim, spol. s r.o.  
   Seminář pracovníků tlakových zařízení: Tlakové nádoby stabilní - aktuální stav v oboru
   16. května 2017 - Zámek Poděbrady
   12.4.2017 www.bozpinfo.cz
   Ne vždy je zcela jasné, co se považuje za práci ve výškách
   Na dotaz odpověděl Ing. Karel Škréta z Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v. v. i.
   8.4.2017 Ing. Vladimír Kudělka, Ph.D., Ing. Jan Opletal, Ing. Zdeněk Balej, TESYDO, s.r.o.  
   BEZPEČNOST, TRVANLIVOST, ŽIVOTNOST A SPOLEHLIVOST A KVALITA VÝROBKŮ
   Dle požadavků nařízení vlády NV ČR i Evropských směrnic (ES, EU, EC, EHS), zák. č. 90/2016 Sb., zák. č. 91/2016 Sb.,. a č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády ČR (NV), harmonizovaných a technických norem i kontraktu (obchodní smlouvy), je nutné provozovat výrobky a technická zařízení jako bezpečné i spolehlivé, ev. projektantem nebo konstruktérem výrobce předepsanou mírou bezpečnosti, trvanlivosti, životnosti i spolehlivosti.
   5.3.2017 Na dotaz odpověděl Ing. Zdeněk Neset ze Státního úřadu inspekce práce,  www.bozpinfo.cz
   Kdo ručí za bezpečnost technických zařízení na pracovišti - nájemce, nebo pronajímatel?
   Firma užívá v rámci nájmu kanceláře v objektu vlastněném jiným vlastníkem. Při kontrole oblastního inspektorátu práce provedené dle ustanovení § 5 odst.1 písm. a) zákona č. 251/2005 Sb. kontrolor po firmě kromě běžně kontrolovaných záležitostí požadoval revizní zprávy ke kotelně, hromosvodu a objektové elektroinstalaci, přičemž toto technické zařízení objektu není v majetku kontrolované firmy. Podle našeho názoru tento požadavek není oprávněný a měl by být směřován na vlastníka objektu. Rovněž odstranění případných nedostatků dle našeho názoru není správné požadovat po kontrolované společnosti, ale inspektorát by měl provést samostatnou kontrolu u vlastníka objektu.
   13.2.2017 Ing. Vladimír Kudělka, Ph.D., Ing. Jan Opletal, Ing. Zdeněk Balej, TESYDO, s.r.o.  
   SYSTÉM ŘÍZENÍ VÝROBY A KVALIFIKACE PRO ZVLÁŠTNÍ I SPECIÁLNÍ TECHNOLOGICKÉ PROCESY A JEJICH KVALITU PRO VÝROBKY
   Zvláštní a speciální technologické procesy jsou dokumentované výrobní činnosti, u kterých nelze následnými zkouškami (NDT, bez porušení výrobku) 100%-ně zjistit a zajistit, že v nich nejsou vady, které by časem při provozu mohly ovlivnit jejich spolehlivost a bezpečnost.
   26.1.2017 Medim, spol. s r.o.  
   TLAK 2017
   dovolujeme si Vám zaslat upřesňující informace k odbornému fóru TLAK 2017 s tím, že uzávěrka přihlášek je stanovena na 3. února 2017. Upřesněný odborný program a další informace naleznete na níže uvedených odkazech.
   6.1.2017 Trade Media International, s.r.o.  
   JAK NA STLAČENÝ VZDUCH?
   První ročník semináře se zaměří na problematiku nejdražší energie – stlačený vzduch, jeho využití a úsporu. Na akci se budeme věnovat problematice výroby, rozvodu a spotřeby stlačeného vzduchu, na kloub se podíváme také údržbě. Stěžejními tématy jsou kompresory, kompresorovny (s frekvenčními měniči, zpětný zisk tepla z kompresorů), měření netěsnostní, eliminace úniků v rozvodech, odstranění úniků, sušení stlačeného vzduchu, odvaděče kondenzátu, regulace a měření úniků, audit stlačeného vzduchu, využití řídicího systému. Zveme zástupce z výrobních podniků, využívajících stlačený vzduch ve svém výrobním cyklu, zejména zástupce z oblasti výroby – výrobní, technické ředitele, technology, logistiky, top management, zástupce z úseků údržby. Účast na seminář je ZDARMA.
   3.1.2017 Ing. Vladimír Kudělka, Ph.D., Mgr. Tereza Haluzíková, Ing. Pavla Mášová, TESYDO, s.r.o.  
   POUŽÍVÁNÍ WPS, WPQR PŘI SVAŘOVÁNÍ I BPS, BPAR PŘI PÁJENÍ V PRAXI
   Svařování a pájení jsou technologické procesy, kterými dále jsou lepení, tváření, lisování, slévání, obrábění, tepelné zpracování, povrchové úpravy (viz ČSN EN ISO 3834-1 až 6). Svařování a pájení jsou zvláštní technologické procesy, které musí být navíc podrobovány kontrolám a zkouškám před, v průběhu a po provedení procesu. Je to z důvodu dodržení požadované kvality těchto nerozebíratelných spojů, hlavně jejich celistvosti a tím následné mechanické pevnosti, včetně dostatečných plastických vlastností při cyklickém a rovněž dynamickém namáhání v provozních podmínkách konstrukcí, jejich dílců a technických zařízení. Cílem je dosažení požadované technické bezpečnosti, životnosti, trvanlivosti a také bezporuchovosti těchto spojů na provozně namáhaných výrobcích.
   21.12.2016 Ing. Vladimír Kudělka, Ph.D., Mgr. Tereza Haluzíková, Ing. Pavla Mášová, TESYDO, s.r.o.  
   KVALITA VÝROBY A VÝROBKŮ
   Kvalita je souborem vlastností výrobku, který má při provozu v praxi plnit požadovanou funkci a účel. Rovněž má zajistit bezpečnost, spolehlivost a životnost výrobku. Kvalita je dána i ovlivněna různými vlivy a parametry návrhu, výroby, kontroly i zkoušení a montáže výrobku.
   14.12.2016 Na dotaz odpověděl Ing. Pavel Kramář ze Státního úřadu inspekce práce.,  www.bozpinfo.cz
   Jakou kvalifikaci musí mít pracovník pro svařování?
   Měl bych dotaz ke svařování. Ve jedné firmě skončil pracovník údržby s platným svářečským osvědčením. Může si nyní ojedinělé případy svařování (např. prasklá násada na lopatu, noha od stolu), kde není svařovaný předmět zatížen "výrobkovou legislativou" – značka shody CE), provádět pracovník údržby bez jakékoli kvalifikace svářeče? Svařovat však ze své soukromé praxe umí. Vyžadoval by oblastní inspektorát práce v případě mimořádné události zmíněnou kvalifikaci?
   starší články >>>


   Podmínky užívání portálu TLAKinfo. Reklama na portálu TLAKinfo.
   Připomínky, náměty a dotazy - redakce portálu.
   © Copyright DEKRA CZ, a.s. 2005-2017, všechna práva vyhrazena.