Reklama
Stavba rodinného domu a pořízení vlastního bydlení je vždy během na dlouho trať, vyplatí se dopředu přemýšlet nejen o materiálech, ale také o vytápění a realizační firmě. Se společností Ekonomické stavby s.r.o. postavíte rodinný dům v pohodě a bez starostí.
Měsíční přehled
Váš e-mail pro zasílání informací o nových technických a právních předpisech:
úterý 9.února
logo ATZ
TLAKINFO je oficiálním informačním místem Asociace pracovníků tlakových zařízení

logo SPTZ
Nabídky pracovních míst
další nabídky >>>
Předpověď počasí
Akce, semináře a školení
  • 16.2.2016 - 18.2.2016
    TLAK 2016

    16. ročník odborného fóra pořádaný pod odbornou garancí Asociace pracovníků tlakových zařízení a Technické inspekce ČR v Hotelu Černigov. Akce TLAK 2016 bude zařazena do vzdělávacího programu ČKAIT a ...
  • 24.2.2016
    Perspektivy rozvoje a využití CNG / LNG v dopravě

    Největší CNG / LNG konference roku v ČR za účasti zástupců NGVA Europe, MPO, MD, MŽP, MMR aj. Témata: Národní akční plán čistá mobilita - programy podpory a rozvoje, legislativa CNG a LNG - bezpečnost...
další akce >>>


9.2.2016 Na dotaz odpověděl JUDr. Zdeněk Přeslička.,  www.bozpinfo.cz
Kdy bude úraz při cestách služebním autem úrazem pracovním?
Pracovník se souhlasem zaměstnavatele parkuje v místě bydliště služební vozidlo, se kterým i po oficiální pracovní době, pokud je povolán, vyjíždí k různým opravám v objektech zaměstnavatele. Též občas vyjíždí na nákup náhradních dílů ráno rovnou z domova, aniž by zajel předtím oficiálně zahájit pracovní směnu do objektu zaměstnavatele.
Články týdne
Elektrotechnika:
Smart Cities aneb města budoucnosti I. (Ing. Michal Lom, doc. Ing. Ondřej Přibyl, Ph.D.)
Výtahy:
Provozní prohlídky výtahů (Ing. Bohuslav Kratěna, Unie výtahového průmyslu České republiky)
Energetika:
Zplyňování – principy a reaktory (Ing. Václav Peer, Ing. Pavel Friedel, VŠB – TU Ostrava, Výzkumné energetické centrum)
Facility management:
Stav požární ochrany kulturního dědictví (plk. Ing. Rudolf Kaiser, Ministerstvo vnitra ČR, Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru (MV-GŘ HZS ČR))
reklama DEKRA Industrial
4.2.2016 Cech topenářů a instalatérů České republiky, o.s.  
NOVÉ TRENDY A TECHNOLOGIE V OBLASTI TZB
Cech topenářů a instalatérů České republiky, o.s. ve spolupráci se společností Vzdělávací zařízení Jaroslav Cankař a syn ATMOS si Vás dovolují pozvat na odborný kurz, který se bude konat dne 17.2.2016.
20.1.2016 FOLTISOVÁ IVONA,  www.bozpinfo.cz
Výsledky činnosti SÚIP za prosinec 2015
Tentokrát je hlavním tématem zprávy za měsíc prosinec 2015 kontrola rovného zacházení a zákazu diskriminace a stejně jako každý měsíc zpráva informuje o podnětech ke kontrole, poradenství, pracovní úrazovosti a kontrolách dokumentací staveb.
19.1.2016 Vladimír Dlouhý,  www.komora.cz
DESET KROKŮ NA CESTĚ K PROSPERITĚ
Obracím se na vás s 10 body, které považuji za důležité pro zlepšení podnikatelského prostředí, a apeluji na politickou reprezentaci napříč názorovým spektrem, aby spolupracovala na jejich realizaci, protože tím významně přispěje k zajištění dlouhodobé ekonomické prosperity České republiky.
2.12.2015 HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY  
Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 5/2015 ze dne 19. listopadu 2015
Současnou situaci v energetice vzniklou zveřejněním Cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 5/2015 ze dne 19. listopadu 2015, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie, pokládáme za bezprecedentní, alarmující a neudržitelnou.
23.11.2015 www.bozpinfo.cz
Nové časopisecké články v knihovně VÚBP - 2015/10
Anotovaný přehled nově vyšlých článků z domácích a zahraničních časopisů se vztahem k BOZP.
10.11.2015 Ing. Martin Frélich, ředitel Odboru projektů a vzdělávání,  Hospodářská komora ČR
Dotační informační newsletter - říjen 2015
Dotačního informačního newsletter, který pro své členy vytváří Hospodářská komora ČR ve spolupráci s odborným partnerem společností Asistenční centrum, a.s. Hlavním cílem této spolupráce je informovat členy (podnikatele) o aktualitách vztahující se k možnostem čerpat finanční prostředky z evropských fondů.
9.11.2015 http://www.bozpinfo.cz
Výsledky činnosti SÚIP za září 2015
Některé sezónní práce právě skončily, jiné začínají. S nimi je neodmyslitelně spjat institut pracovního poměru na dobu určitou, a právě o tom je zářijová zpráva SÚIP. Samozřejmě nechybí informace o podnětech ke kontrole, kontrolách, poradenství a pracovní úrazovosti.
5.11.2015 Hospodářská komora České republiky
223/15 Vyhláška o Pravidlech trhu s elektřinou; T: 6.11.2015
S účinností zákona č. 131/2015 Sb. došlo k řadě podstatných změn, které mění vztahy mezi účastníky trhu s elektřinou, úpravě právních institutů a rozšíření zmocnění Energetického regulačního úřadu k úpravě určitých vztahů prováděcími právními předpisy.
3.11.2015 Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství  
Třídenní přípravný kurz k odborné zkoušce energetických specialistů
pro PENB, EA a EP k získání oprávnění MPO ČR
11.11.2015 - PRAHA
29.10.2015 Zdena Habartová, Cech topenářů a instalatérů České republiky, o.s.,  TZB Info., NSK
Základní podmínky pro nové "kotlíkové dotace"
Na výměnu starých kotlů je 9 miliard. Až 85 % dotaci z maximální částky 150 tisíc Kč bude možné získat na výměnu starého kotle na pevná paliva za jiný, ekologičtější zdroj a tzv. mikro-energetická opatření. Kotlíkové dotace budou nově hradit evropské fondy, proto si nejdříve o peníze musí zažádat kraje, které budou následně poskytovat dotace přímo občanům. O dotaci se hlásí 13 krajů, které budou následně prostředky rozdělovat mezi své obyvatele.
27.10.2015 Medim, TLAKinfo.cz  
16. ročník největší akce v oboru tlakových zařízení - TLAK 2016
16. ročník největší akce v oboru tlakových zařízení proběhne ve dnech 16. - 18. února 2016 v prostorách hotelu Černigov, Hradec Králové. Jak je již zavedenou tradicí, odborný program přednášek je členěn do tří dnů a celkem devíti odborných bloků. Nové místo konání bylo pečlivě voleno na základě dopravní dostupnosti, dostatečné kapacity ubytování a kvality hotelových služeb.
22.10.2015 Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Česká společnost pro stavební právo  
Příprava k právní části autorizační zkoušky ČKAIT podle zákona č. 360/1992 Sb.
Seminář je soustředěn na intenzivní přípravu k právní části autorizační zkoušky podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ( zákon bývá označován jako autorizační zákon). Odborná část semináře je zaměřena na výklad a aktuální přehled vybraných znalostí platných právních a technických předpisů požadovaných k písemné i ústní části autorizační zkoušky. Vedle odborné části je dále zařazena podrobná informace o průběhu autorizační zkoušky podle požadavků ČKAIT.
16.10.2015 www.bozpinfo.cz  
Protikorupční strategie Státního úřadu inspekce práce
Projekt financovaný z ESF pomůže vytvořit protikorupční strategii Státního úřadu inspekce práce.
starší články >>>


Podmínky užívání portálu TLAKinfo. Reklama na portálu TLAKinfo.
Připomínky, náměty a dotazy - redakce portálu.
© Copyright DEKRA CZ, a.s. 2005-2016, všechna práva vyhrazena.