Reklama
Stavba rodinného domu a pořízení vlastního bydlení je vždy během na dlouho trať, vyplatí se dopředu přemýšlet nejen o materiálech, ale také o vytápění a realizační firmě. Se společností Ekonomické stavby s.r.o. postavíte rodinný dům v pohodě a bez starostí.
Měsíční přehled
Váš e-mail pro zasílání informací o nových technických a právních předpisech:
středa 3.září
logo ATZ
TLAKINFO je oficiálním informačním místem Asociace pracovníků tlakových zařízení

logo SPTZ
Nabídky pracovních míst
  • Programátor
    Náplň práce: Programování řídicích systémů tepelných čerpadel, chladicích a větracích zařízení. Prog... (27.8.2014)
  • Strojní konstruktér
    Náplň práce: Vývoj a konstrukce strojních částí tepelných čerpadel, chladicích a větracích zařízení,... (27.8.2014)
  • Referent/referentka nákupu
    Náplň práce: Nákupní marketing – spolupráce při vyhledávání a výběru dodavatelů, optimalizace... (27.8.2014)
další nabídky >>>
Předpověď počasí
Akce, semináře a školení
další akce >>>2.9.2014 www.bozpinfo.cz
Novela nařízení vlády č. 201/2010 Sb.
Dne 18.8.2014 bylo zveřejněno ve Sbírce předpisů ČR nařízení vlády č. 170/2014 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu. Nabývá účinnosti 1. ledna 2015. Podívejme se tedy na změny, které zaměstnavatelům v souvislosti s touto novelou nastanou.
Články týdne
Voda, kanalizace:
Mezi pisoáry (Ing. Roman Januška, vedoucí oddělení přípravy staveb, Pozemní stavitelství Zlín a.s.)
Elektrotechnika:
Optimalizace fotovoltaického systému pro přípravu teplé vody (Ing. Petr Wolf, prof. Ing. Vítězslav Benda CSc., ČVUT Praha, Fakulta elektrotechnická, Kat. elektrotechnologie)
Výtahy:
Novinky v normách a auditech pro výtahový průmysl (Ing. Jan Dvořák, Ing. Bohuslav Kratěna, Vladimír Hulena, Unie výtahového průmyslu ČR)
Tlaková zařízení:
XI. European Conference on NDT (Doc. Ing. Pavel Mazal, CSc., Česká společnost pro NDT)
reklama DEKRA Industrial
1.9.2014 TESYDO, s.r.o.  
Upozornění na dodržování zásad platných technických norem
Všem svářečským školám vedoucím svářečských škol a svářečským dozorům začleněných do firem, společností a odborných škol registrovaných a autorizovaných v systému CWS ANB (AO/OS/NB)-COP, COV, IO ve zkušebním a certifikačním systému ZO č. 11 CWS ANB TESYDO, s.r.o.(ATB) (akreditovaného, autorizovaného a notifikovaného v systému EWF, IIW a IAB)
29.8.2014 Ing. Vladimír Kudělka, Ph.D., Ing. Jan Opletal, Ing. Zdeněk Balej, TESYDO, s.r.o  
SVAŘOVÁNÍ A PÁJENÍ KOVŮ, NORMY A PŘEDPISY
Svařování a pájení jsou zvláštní technologické procesy, které musí být před i v průběhu provádění kontrolovány a po jejich provedení kontrolovány i zkoušeny nedestruktivním zkoušením (NDT), ev. namátkově destruktivním zkoušením (DT), z důvodu zjištění nepřípustných vad a garance provedené požadované kvality pro bezpečný provoz svařovaných a pájených výrobků.
28.8.2014 Ing. Vladimír Kudělka, Ph.D., Ing. Jan Opletal, Ing. Zdeněk Balej, TESYDO, s.r.o.  
JAK KVALIFIKOVAT VÝROBCE (MONTÁŽNÍ FIRMY)
PRO STROJNÍ ZAŘÍZENÍ (VÝROBKY), TLAKOVÁ ZAŘÍZENÍ A STAVEBNÍ VÝROBKY
22.8.2014 Doc. Ing. Pavel Mazal, CSc., Česká společnost pro NDT  
XI. European Conference on NDT
Kongresové centrum Praha, 5. - 10. 10. 2014
7.7.2014 DANDOVÁ EVA,  www.bozpinfo.cz
Jak dále v odškodňování pracovních úrazů
V tomto Tématu BOZPinfo se stručně seznámíme s tím, jaká je naděje uvedení zákona č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, v účinnost a jak dále budeme postupovat při odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání.
3.7.2014 Lenka Vodná, HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY  
Prezident Hospodářské komory se dnes setkal s ministryní spravedlnosti
Praha, 27. června 2014 Prezident Hospodářské komory České republiky (HK ČR) Vladimír Dlouhý se dnes setkal s ministryní spravedlnosti ČR (MSp ČR) Helenou Válkovou.
1.7.2014 Na dotaz odpověděl Ing. Jiří Kysela ze Státního úřadu inspekce práce.,  www.bozpinfo.cz
Povinnosti v oblasti vyhrazených technických zařízení u SVJ
Jak je to u společenství vlastníků jednotek (SVJ) a družstva dle nového občanského zákoníku (OZ) v oblasti vyhrazených technických zařízení budovy, např. výtah, elektřina, nízkotlaká kotelna? Musí plnit povinnosti provozovatele těchto zařízení? Jak je to s právní odpovědností v případě havárií a úrazů?
23.6.2014 TLAKinfo.cz  
Alois Matěják oslavil významné životní jubileum
K významnému životnímu jubileu přejeme vše nejlepší, neutuchající aktivitu v oblasti tlakových zařízení a hlavně hodně zdraví...
17.6.2014 Matěják Alois předseda ATZ  
Zápis ze schůze technické sekce ATZ ze dne 10.3.02014
Situace se zásadně změnila v závislosti na platnost NV č.26/2003 Sb. , kterým byla zavedena do české legislativy evropská směrnice 97/23/ES – PED a harmonizované EN zejména EN 12952, 12953, 12445, 13480, 764. Některá tradiční bezpečnostní výstroj (dříve i zákonná) se stala tlakovou výstrojí např. vodoznaky, tlakoměry.
1 příspěvek, 20.06.2014 21:46
13.6.2014 Alois Matěják  
Odborné sdělení ATZ - Jednoduché tlakové nádoby (SPVD)
Na poslední koordinační poradě autorizovaných osob vyplynul vážný problém s jednoduchými tlakovými nádobami dle NV č. 20/2003 Sb. –směrnice 2009/105/EC (SPVD).
1 příspěvek, 16.06.2014 07:21
11.6.2014
16. ročník školení - GAS 2014
PROVOZNÍ BEZPEČNOST ODBĚRNÝCH PLYNOVÝCH A PLYNÁRENSKÝCH ZAŘÍZENÍ
17.−18. června 2014, Hotel Černigov - Hradec Králové
10.6.2014 ASOCIACE PRACOVNÍKŮ TLAKOVÝCH ZAŘÍZENÍ  
Osvědčení k autorizaci
OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI - vyhrazená technická zařízení - tlaková
1 příspěvek, 16.06.2014 08:48
9.6.2014 gasinfo.cz
BEZPEČNÝ PROVOZ PLYNOVÝCH KOTELEN
Školení určeno pro organizace a osoby podnikající v oboru plynárenství, pro technické a provozní pracovníky plynárenských společností, projektanty, provozovatele plynových kotelen a širokou plynárenskou veřejnost
starší články >>>


Podmínky užívání portálu TLAKinfo. Reklama na portálu TLAKinfo.
Připomínky, náměty a dotazy - redakce portálu.
© Copyright DEKRA Industrial s.r.o. 2005-2014, všechna práva vyhrazena.