Reklama
Stavba rodinného domu a pořízení vlastního bydlení je vždy během na dlouho trať, vyplatí se dopředu přemýšlet nejen o materiálech, ale také o vytápění a realizační firmě. Se společností Ekonomické stavby s.r.o. postavíte rodinný dům v pohodě a bez starostí.
Měsíční přehled
Váš e-mail pro zasílání informací o nových technických a právních předpisech:
pátek 19.září
logo ATZ
TLAKINFO je oficiálním informačním místem Asociace pracovníků tlakových zařízení

logo SPTZ
Nabídky pracovních míst
další nabídky >>>
Předpověď počasí15.9.2014 TESYDO, s.r.o.  
Rozšířená nabídka k aktuální činnosti v rámci služeb TESYDO, s.r.o.
AO263/OS2378/NB2378, COQM, COV, IO, COP, ZO CWS ANB č. 11 (Autorizovaná osoba, Oznámený subjekt, Notifikovaná osoba)
Články týdne
Obnovitelná energie a úspory energie:
Návrh novely zákona o podporovaných zdrojích ohrožuje právní jistoty (Mgr. Pavel Doucha, Advokátní kancelář Šikola a partneři, člen konsorcia Frank Bold)
Voda, kanalizace:
Možnosti využití tepla z vnějších kanalizačních systémů (doc. Ing. Jana Peráčková, PhD., Ing. Veronika Podobeková, Stavebná fakulta, STU Bratislava, Katedra technických zariadení budov)
Elektrotechnika:
Optimalizace fotovoltaického systému pro přípravu teplé vody (Ing. Petr Wolf, prof. Ing. Vítězslav Benda CSc., ČVUT Praha, Fakulta elektrotechnická, Kat. elektrotechnologie)
Výtahy:
Novinky v normách a auditech pro výtahový průmysl (Ing. Jan Dvořák, Ing. Bohuslav Kratěna, Vladimír Hulena, Unie výtahového průmyslu ČR)
Tlaková zařízení:
Nepřijatelná pracovní poloha, prostor pro zaměstnance a povinnosti zaměstnavatele (Na dotaz odpověděl Ing. Pavel Kramář ze Státního úřadu inspekce práce.)
reklama DEKRA Industrial
12.9.2014 Na dotaz odpověděl Ing. Pavel Kramář ze Státního úřadu inspekce práce.,  www.bozpinfo.cz
Nepřijatelná pracovní poloha, prostor pro zaměstnance a povinnosti zaměstnavatele
Kde se dočtu, zda je zaměstnavatel povinen instalovat u obráběcích strojů dřevěnou podlážku pod nohy. Pět let stojíme na betonových dlážkách celou osmihodinovou směnu. Mám potíže s bolestí zad, u lékaře zjistili výřez ploténky. Mohu se bránit? Zaměstnavatel nechce dát podlážku, uličku používá k přepravě materiálu a vadila by mu. Druhý dotaz je k instalaci stroje. Obsluhuji frézku, 2 m za mými zády zaměstnavatel instaloval druhou frézku, od které odletují třísky. Je to tak v pořádku?
11.9.2014 Klas Mojmír,  www.bozpinfo.cz
Periodické prohlídky kotvících zařízení
Od roku 2009, kdy u nás začala v širším rozsahu instalace kotvících zařízení dle ČSN EN 795:2003 Prostředky ochrany osob proti pádu – Kotvící zařízení (dále jen "kotvící zařízení") se často diskutuje o povinnosti provádět periodické prohlídky těchto zařízení. Norma ČSN EN 795:2003 stanovila poměrně jednoznačně, jaké informace poskytuje výrobce a jaké instalační firma.
10.9.2014 Dům techniky ČSVTS Kladno s.r.o., Asociace pracovníků tlakových zařízení  
SEMINÁŘ PRACOVNÍKŮ OBORU TLAKOVÝCH ZAŘÍZENÍ -České Budějovice
18. září 2014
4.9.2014 Ing. Vladimír Kudělka, Ph.D., Ing. Jan Opletal, Ing. Zdeněk Balej, TESYDO, s.r.o.  
SVAŘOVÁNÍ A PÁJENÍ KOVŮ, NORMY A PŘEDPISY
Svařování a pájení jsou zvláštní technologické procesy, které musí být před i v průběhu provádění kontrolovány a po jejich provedení kontrolovány i zkoušeny nedestruktivním zkoušením (NDT), ev. namátkově destruktivním zkoušením (DT), z důvodu zjištění nepřípustných vad a garance provedené požadované kvality pro bezpečný provoz svařovaných a pájených výrobků.
3.9.2014 FOLTISOVÁ IVONA,  www.bozpinfo.cz
Kontrolní akce a výsledky činnosti SÚIP za červenec 2014
Tato tisková zpráva informuje o mimořádné kontrolní akci u zaměstnavatelů provozujících sběrny druhotných surovin a o výsledcích činnosti Státního úřadu inspekce práce za měsíc červenec 2014.
2.9.2014 www.bozpinfo.cz
Novela nařízení vlády č. 201/2010 Sb.
Dne 18.8.2014 bylo zveřejněno ve Sbírce předpisů ČR nařízení vlády č. 170/2014 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu. Nabývá účinnosti 1. ledna 2015. Podívejme se tedy na změny, které zaměstnavatelům v souvislosti s touto novelou nastanou.
1.9.2014 TESYDO, s.r.o.  
Upozornění na dodržování zásad platných technických norem
Všem svářečským školám vedoucím svářečských škol a svářečským dozorům začleněných do firem, společností a odborných škol registrovaných a autorizovaných v systému CWS ANB (AO/OS/NB)-COP, COV, IO ve zkušebním a certifikačním systému ZO č. 11 CWS ANB TESYDO, s.r.o.(ATB) (akreditovaného, autorizovaného a notifikovaného v systému EWF, IIW a IAB)
29.8.2014 Ing. Vladimír Kudělka, Ph.D., Ing. Jan Opletal, Ing. Zdeněk Balej, TESYDO, s.r.o  
SVAŘOVÁNÍ A PÁJENÍ KOVŮ, NORMY A PŘEDPISY
Svařování a pájení jsou zvláštní technologické procesy, které musí být před i v průběhu provádění kontrolovány a po jejich provedení kontrolovány i zkoušeny nedestruktivním zkoušením (NDT), ev. namátkově destruktivním zkoušením (DT), z důvodu zjištění nepřípustných vad a garance provedené požadované kvality pro bezpečný provoz svařovaných a pájených výrobků.
28.8.2014 Ing. Vladimír Kudělka, Ph.D., Ing. Jan Opletal, Ing. Zdeněk Balej, TESYDO, s.r.o.  
JAK KVALIFIKOVAT VÝROBCE (MONTÁŽNÍ FIRMY)
PRO STROJNÍ ZAŘÍZENÍ (VÝROBKY), TLAKOVÁ ZAŘÍZENÍ A STAVEBNÍ VÝROBKY
22.8.2014 Doc. Ing. Pavel Mazal, CSc., Česká společnost pro NDT  
XI. European Conference on NDT
Kongresové centrum Praha, 5. - 10. 10. 2014
7.7.2014 DANDOVÁ EVA,  www.bozpinfo.cz
Jak dále v odškodňování pracovních úrazů
V tomto Tématu BOZPinfo se stručně seznámíme s tím, jaká je naděje uvedení zákona č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, v účinnost a jak dále budeme postupovat při odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání.
3.7.2014 Lenka Vodná, HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY  
Prezident Hospodářské komory se dnes setkal s ministryní spravedlnosti
Praha, 27. června 2014 Prezident Hospodářské komory České republiky (HK ČR) Vladimír Dlouhý se dnes setkal s ministryní spravedlnosti ČR (MSp ČR) Helenou Válkovou.
1.7.2014 Na dotaz odpověděl Ing. Jiří Kysela ze Státního úřadu inspekce práce.,  www.bozpinfo.cz
Povinnosti v oblasti vyhrazených technických zařízení u SVJ
Jak je to u společenství vlastníků jednotek (SVJ) a družstva dle nového občanského zákoníku (OZ) v oblasti vyhrazených technických zařízení budovy, např. výtah, elektřina, nízkotlaká kotelna? Musí plnit povinnosti provozovatele těchto zařízení? Jak je to s právní odpovědností v případě havárií a úrazů?
starší články >>>


Podmínky užívání portálu TLAKinfo. Reklama na portálu TLAKinfo.
Připomínky, náměty a dotazy - redakce portálu.
© Copyright DEKRA Industrial s.r.o. 2005-2014, všechna práva vyhrazena.