Reklama
Stavba rodinného domu a pořízení vlastního bydlení je vždy během na dlouho trať, vyplatí se dopředu přemýšlet nejen o materiálech, ale také o vytápění a realizační firmě. Se společností Ekonomické stavby s.r.o. postavíte rodinný dům v pohodě a bez starostí.
Měsíční přehled
Váš e-mail pro zasílání informací o nových technických a právních předpisech:
pátek 21.listopadu
logo ATZ
TLAKINFO je oficiálním informačním místem Asociace pracovníků tlakových zařízení

logo SPTZ
Nabídky pracovních míst
další nabídky >>>
Předpověď počasí
Akce, semináře a školení
  • 1.12.2014 - 2.12.2014
    Aktiv 2014

    Legislativa v oblasti BOZP, technická normalizace, automatické technologické linky, povinnosti zaměstnavatele, pracovní úrazy, odškodnění, úrazové pojištění manipulační vozíky, řetězové pily, chemické...
další akce >>>


12.11.2014 GAS s.r.o., U Plynárny 223/42, 140 21 Praha 4  
Školení: VYSOKOTLAKÉ PLYNOVODY
se zaměřením na tlakové zkoušky a stresstesty
Články týdne
Vytápění:
Zase o krok blíže propasti (Ing. Jan Blažíček, redakce)
Větrání a klimatizace:
Větrání garáží (1. část) (Ing. Stanislav Toman, Projektová kancelář ÚT+VZT)
Elektrotechnika:
Optimalizace fotovoltaického systému pro přípravu teplé vody (Ing. Petr Wolf, prof. Ing. Vítězslav Benda CSc., ČVUT Praha, Fakulta elektrotechnická, Kat. elektrotechnologie)
Výtahy:
Novinky v normách a auditech pro výtahový průmysl (Ing. Jan Dvořák, Ing. Bohuslav Kratěna, Vladimír Hulena, Unie výtahového průmyslu ČR)
Facility management:
Teoretické aspekty problematiky správy a údržby bytových domů (doc. Ing. František Kuda, CSc., Fakulta stavební VŠB-TU Ostrava)
Tlaková zařízení:
Nepřijatelná pracovní poloha, prostor pro zaměstnance a povinnosti zaměstnavatele (Na dotaz odpověděl Ing. Pavel Kramář ze Státního úřadu inspekce práce.)
reklama DEKRA Industrial
11.11.2014 Ing, Turza Lukáš, Ing. Ladislav Kolařík, Ph.D.  
TLAKOVÉ LAHVE - POTRAVINÁŘSKÉHO CO2
Tento článek vznik na základě zvýšeného zájmu provozovatelů restaurací o problematiku použití tlakových láhví s CO2 na čepování piva, vína a limonád. Někteří provozovatelé nevědí, co vše tato situace obnáší a proto je snahou autorů přiblížit zákony a bezpečnostní požadavky na použití tlakových láhví pro tyto aplikace.
07.11.2014 Hrubá Kateřina,  www.bozpinfo.cz
Místní provozní bezpečnostní předpis
Místní provozní bezpečnostní předpis, systém bezpečné práce, provozní řád, místní řád, zkrátka vnitřní předpis, který upravuje podmínky bezpečnosti práce u zaměstnavatele na základě vyhodnocení rizik. Ačkoliv byl pojem místní provozní bezpečnostní předpis (dále jen MPBP) na BOZPinfo již skloňován ve všech pádech, je stále tématem dotazů našich čtenářů.
5.11.2014 ÚNMZ,  http://www.bozpinfo.cz
Informace ke změně cenové vyhlášky pro prodej českých technických norem
V současné době se v médiích objevují informace, které popisují návrh nové podoby podmínek přístupu a cen technických norem, nicméně v obecné rovině a bez větších podrobností. Dovolte nám proto, abychom vás podrobněji informovali o změnách v cenové politice prodeje českých technických norem v ČR od roku 2015.
27.10.2014 GAS s.r.o., U Plynárny 223/42, 140 21 Praha 4  
21. podzimní PLYNÁRENSKÁ KONFERENCE
3.–4. listopadu 2014, Parkhotel, Plzeň
14.10.2014 Ing. Onderek Aleš, Strojírenský zkušební ústav ,s.p., Hudcova 424/56 b, 621 00 Brno  
ZÁPIS Z KOORDINAČNÍ PORADY K NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 20/2003 Sb. (dále jen NV 20)
a NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 26/2003 Sb., ve znění nařízení vlády č. 621/2004 Sb. (dále jen NV 26)
8.10.2014 Vladimír Dlouhý  
Informace o nově vytvořených sekcích HK ČR
rád bych Vás informoval, že rozhodnutím představenstva Hospodářské komory České republiky dne 17. září 2014 byly zřízeny odborné sekce HK ČR, které nám budou pomáhat v rozvoji vhodného prostředí pro Vaše podnikání. Tyto sekce jsou otevřenou platformou pro komunikaci nad odbornými problémy z různých oborů a jsou poradním orgánem představenstva HK ČR. Rád bych Vás do těchto sekcí pozval a zapojil Vás do jejich činnosti.
3.10.2014 Český plynárenský svaz, Oddělení vzdělávání,
VIII. celostátní setkání specialistů v plynárenství
Český plynárenský svaz a  Technická inspekce ČR si Vás dovolují pozvat na VIII. celostátní setkání specialistů v plynárenství - 21. a 22. října 2014 Hotel OREA Wellness Santon, Brno
1.10.2014 ÚNMZ
Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/23/ES
Následující seznam obsahuje odkazy na harmonizované normy pro tlaková zařízení a harmonizované podpůrné normy pro materiály používané při výrobě tlakových zařízení. V případě harmonizované podpůrné normy pro materiály je předpoklad shody se základními požadavky na bezpečnost omezen na technické údaje materiálů, které jsou v normě obsaženy, a nepředpokládá přiměřenost materiálu pro určité zařízení. Technické údaje uvedené v normě pro materiály se proto musejí posoudit z hlediska konstrukčních požadavků pro toto určité zařízení, aby se ověřilo, že jsou splněny základní požadavky směrnice o tlakových zařízeních na bezpečnost.
30.9.2014 Foltisová Ivona,  www.bozpinfo.cz
Tvorba protikorupční strategie a výsledky činnosti SÚIP za srpen 2014
Tisková zpráva představuje projekt "Tvorba protikorupční strategie a vzdělávání zaměstnanců v oblasti protikorupčních opatření v rámci SÚIP", informuje o kontrolách zaměstnavatelů, pracovní úrazovosti, poradenství a o posuzování dokumentací staveb.
26.9.2014 Odpovídá Ing. Jan Dvořák, Česká asociace výrobců výtahů,  http://www.tzb-info.cz
Závaznost technických pravidel a doporučení
V oboru výstavby plynárenských zařízení jsem se setkal s používáním technických pravidel a technických doporučení, označovaných TPG a TDG. Jsou TPG a TDG závazná pro výkon činností v plynárenství a souvisejících oborech? Zdroj: http://www.tzb-info.cz/3234-zavaznost-technickych-pravidel-a-doporuceni
2 příspěvky, poslední 29.09.2014 16:34
25.9.2014 Ing. Vladimír Kudělka, Ph.D., Ing. Jan Opletal, Ing. Zdeněk Balej, TESYDO, s.r.o.  
KVALIFIKACE VÝROBCŮ A ODBORNÁ ZPŮSOBILOST VÝROBCŮ
V souladu se zákonem o bezpečných výrobcích uváděných na trh a do provozu č. 100/2013 Sb. a nařízení vlády NV ČR a evropských směrnic EC, ES, EHS, SEPR, NEPR, NKPP např. Nařízení evropského Parlamentu a Rady, nařízení EU Komise přenesené moci i dle harmonizovaných, technických norem a výrobkových norem, včetně souvisejících norem v nich uvedených pro strojní zařízení, stavební výrobky a tlaková zařízení i jiné výrobky a zařízení, je nutné dodržet při navrhování i provádění výrobků a pro jejich bezpečný provoz i předepsanou jejich životnost následující.
24.9.2014 Český plynárenský svaz  
BEZPEČNÝ PROVOZ PLYNOVÝCH KOTELEN
Předpisy pro provoz plynových kotelen, tlaková zařízení v kotelnách, problematika větrání a spalinových cest
Úterý 30. září 2014, Praha
17.9.2014 Foltisová Ivona,  www.bozpinfo.cz
Pracovní úrazovost v ČR v roce 2013 a výsledky činnosti SÚIP za 1. pololetí roku 2014
V této tiskové zprávě najdete srovnání pracovní úrazovosti v roce 2013 a 2012, informace o pracovní úrazovosti, o kontrolní činnosti SÚIP a poradenství v 1. polovině roku 2014.
starší články >>>


Podmínky užívání portálu TLAKinfo. Reklama na portálu TLAKinfo.
Připomínky, náměty a dotazy - redakce portálu.
© Copyright DEKRA Industrial s.r.o. 2005-2014, všechna práva vyhrazena.