Reklama
Stavba rodinného domu a pořízení vlastního bydlení je vždy během na dlouho trať, vyplatí se dopředu přemýšlet nejen o materiálech, ale také o vytápění a realizační firmě. Se společností Ekonomické stavby s.r.o. postavíte rodinný dům v pohodě a bez starostí.
Měsíční přehled
Váš e-mail pro zasílání informací o nových technických a právních předpisech:
sobota 21.října
TÜV Rheinland - certifikace a inspekce

Kde se diskutuje
  Nabídky pracovních míst
  • Jeřábník, zedník, betonář, řidič traktoru
   Požadujeme: vyučení nebo praxi v oboru zájem o práci, samostatnost flexibilitu ochotu se učit n... (18.10.2017)
  • Procesní manažer
   Máte rádi výzvy? Čeká Vás zavádění nových procesů během bezproblémového udržování stávajících proces... (17.10.2017)
  • Marketing manager
   Zehnder Group Czech Republic s.r.o., dceřiná společnost švýcarského koncernu Zehnder Group AG, který... (13.10.2017)
  další nabídky >>>
  Předpověď počasí
  Akce, semináře a školení
  • 7.11.2017
   Seminář Tlakové nádoby

   Asociace poskytovatelů technických informací Technická inspekce České republiky Medim, spol. s r. o. technicka-zarizeni.cz si Vás dovolují pozvat na seminář pracovníků tlakových zařízení Tlakové nádob...
  • 27.2.2018 - 2.3.2018
   Aquatherm Praha 2018

   22. mezinárodní odborný veletrh vytápěcí, ventilační, klimatizační, měřící, regulační, sanitární a ekologické techniky. Další zaměření veletrhu: obnovitelné zdroje energie, potrubí a armatury, sanita,...
  další akce >>>
  12.10.2017 Ing. Vladimír Kudělka, Ph.D., Ing. Pavla Mášová, Ing. Jan Opletal, TESYDO, s.r.o.  
  PROČ JE NUTNÁ KONTROLA A ZKOUŠENÍ VÝROBKŮ I TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ
  Kontrola a zkoušení dílců, konstrukcí výrobků i technických (technologických) zařízení je činnost pro ověření predikce vlastností k bezpečnému funkčnímu provozu a k celkové kvalitě výrobku.
  Články týdne
  Vytápění:
  Jaké parametry musí splnit kamna, krbové vložky a sporáky na tuhá paliva? Legislativa v ČR a Evropě – stav v roce 2017 (Ing. Jiří Horák, Ph.D., Ing. Lubomír Martiník, Ing. Kamil Krpec, Ph.D., Ing. Petr Kubesa, VŠB-TU Ostrava, Výzkumné energetické centrum, Ing. Jiří Dvořák, Milan Holomek, Ing. Stanislav Buchta, Strojírenský zkušební ústav, s.p., BRNO, www.szutest.cz)
  Obnovitelná energie a úspory energie:
  Malé solární soustavy pro přípravu teplé vody v rodinných domech (doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D., Univerzitní centrum energeticky efektivních budov, ČVUT v Praze)
  Bezpečnost:
  Mlhová stabilní hasicí zařízení pro protipožární ochranu objektů a technologií (3. část) (Ing. Pavel Rybář, bývalý předseda stálé pracovní skupiny Požární prevence a zástupce České asociace pojišťoven ve Výboru evropských pojistitelů CEA)
  Větrání a klimatizace:
  Nová publikace Větrání škol v souvislostech (doc. Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D., ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí)
  Elektrotechnika:
  Rizika chytrých zařízení a jejich zabezpečení (Ing. Michal Lom, doc. Ing. Ondřej Přibyl, Ph.D.)
  Výtahy:
  Provozní prohlídky výtahů (Ing. Bohuslav Kratěna, Unie výtahového průmyslu České republiky)
  reklama DEKRA Industrial
  9.10.2017 Medim, spol. s r. o.  
  VTZ 2017
  Facility management vyhrazených technických zařízení
  27.9.2017 Hrubá Kateřina,  www.bozpinfo.cz
  Povinnosti zaměstnavatele při provozu elektrických zařízení
  První část seriálu, který se bude věnovat provozu technických zařízení a vyhrazených technických zařízení, shrnuje základní informace, které by měli znát zaměstnavatelé provozující elektrická zařízení. Klade důraz na bezpečné pracovní postupy při práci na elektrickém zařízení, bezpečnou obsluhu a zajišťování pravidelných kontrol a revizí elektrického zařízení.
  20.9.2017 Ing.Vladimír Kudělka, Ph.D., Mgr. Tereza Haluzíková, Ing. Pavla Mášová, TESYDO, s.r.o  
  TECHNICKÁ BEZPEČNOST VÝROBKŮ A TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ I OBECNÁ PROVOZNÍ BEZPEČNOST Z HLEDISKA KRITÉRIÍ RIZIK
  Dle požadavků Evropských směrnic (ES, EC, EU, EHS), zák. č. 90/2016 Sb., zák. č. 91/2016 Sb. a zák. č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády ČR (NV), harmonizovaných a technických výrobkových norem, ev. jiných technických norem, rovněž též kontraktu (obchodní smlouvy), je nutné provozovat výrobky a technická zařízení jako bezpečné i spolehlivé, ev. projektantem nebo konstruktérem výrobce předepsanou mírou bezpečnosti, trvanlivosti, životnosti, spolehlivosti i kvality.
  4.9.2017 Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.,  www.bozpinfo.cz
  Nejasnosti okolo bezpečnostních přestávek
  Řeším problematiku bezpečnostních přestávek v práci v případě práce v riziku. Zákoník práce mluví celkem jasně o tom, v jakém případě přestávky musí být. Je tam uvedeno, že bezpečnostní přestávka může být součástí pauzy na oběd. Zde jsme ale narazili na různý výklad z pohledu pracovního práva
  29.8.2017 Česká peleta, z.s.p.o.,  www.tzb-info.cz
  Topná sezóna se blíží – termíny kurzů a zkoušek topenářů pro profesní kvalifikace
  Každý, kdo instaluje dotované zařízení využívající OZE (kotle na biomasu, kamna na biomasu, tepelná čerpadla, solární termické nebo fotovoltaické systémy) musí mít platné osvědčení o složení zkoušky z profesní kvalifikace dle zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií. Podrobně je tato povinnost rozepsána na www.topenaridotace.cz
  11.8.2017 Medim, spol. s r. o.  
  Seminář: Tlaková zařízení - Osoby odpovědné za uvádění do provozu a provoz VTZ
  19. září 2017 - Univerzita Pardubice
  26.7.2017 http://www.bozpinfo.cz
  Výsledky kontrolní činnosti Státního úřadu inspekce práce za 1. pololetí roku 2017
  V 1. pololetí letošního roku provedly orgány inspekce práce u zaměstnavatelů celkem 13 291 kontrol. Z tohoto počtu se zaměřilo na dodržování bezpečnosti práce na pracovišti a vyhrazených technických zařízení 4 722 kontrol, na odhalování nelegálního zaměstnávání 5 085 kontrol, 3 278 kontrol se věnovalo dodržování pracovních vztahů a podmínek a do oblasti zaměstnanosti směřovalo 206 kontrol.
  20.7.2017 ČTK,  www.tzb-info.cz
  Plzeňský kraj vyhlásí v září druhou vlnu dotací na výměnu kotlů
  Dalších zhruba 2400 starých kotlů na tuhá paliva mohou za ekologičtější zařízení vyměnit obyvatelé Plzeňského kraje díky dotacím EU.
  10.7.2017 Ing. Vladimír Kudělka, Ph.D., Mgr. Tereza Haluzíková, Ing. Pavla Mášová, TESYDO, s.r.o.  
  POŽADAVKY PŘI ZAVÁDĚNÍ SYSTÉMŮ ŘÍZENÍ KVALITY A ŘÍZENÍ VÝROBY
  PODLE EN ISO 9001, EN ISO 14001 A OHSAS 18001 I EN ISO 3834 A EN ISO/IEC 17025
  6.7.2017 ČTK, redakce,  www.tzb-info.cz
  Temelín zkontroloval všech 163 palivových souborů z druhého bloku
  Jaderná elektrárna Temelín zkontrolovala všech 163 palivových souborů z reaktoru druhého bloku, u nějž začala 19. května tříměsíční odstávka.
  27.6.2017 Ing. Vladimír Kudělka, Ph.D., Ing. Jan Opletal, Ing. Zdeněk Balej, TESYDO, s.r.o.  
  SYSTÉM ŘÍZENÍ VÝROBY A KVALIFIKACE PRO ZVLÁŠTNÍ I SPECIÁLNÍ TECHNOLOGICKÉ PROCESY A JEJICH KVALITU PRO VÝROBKY
  Zvláštní a speciální technologické procesy jsou dokumentované výrobní činnosti, u kterých nelze následnými zkouškami (NDT, bez porušení výrobku) 100%-ně zjistit a zajistit, že v nich nejsou vady, které by časem při provozu mohly ovlivnit jejich spolehlivost a bezpečnost. Jsou to hlavně vady strukturní nehomogenity, nestejnorodosti chemického složení a různé skryté vady celistvosti uvnitř výrobku. Tyto vady nelze vždy spolehlivě odhalit a nedestruktivně odzkoušet.
  22.5.2017 Medim, spol. s r.o  
  TLAKOVÉ NÁDOBY 15. června 2017, Olomouc - F1,2,3
  Asociace poskytovatelů technických informací
  Technická inspekce České republiky
  Medim, spol. s r. o.
  si Vás dovolují pozvat na seminář pracovníků tlakových zařízení Tlakové nádoby
  aktuální stav v oboru
  15. června 2017 - Olomouc
  12.5.2017 Na dotaz odpověděl Ing. Zdeněk Neset ze Státního úřadu inspekce práce.,  www.bozpinfo.cz
  Kdo ručí za bezpečnost technických zařízení na pracovišti - nájemce, nebo pronajímatel?
  Firma užívá v rámci nájmu kanceláře v objektu vlastněném jiným vlastníkem. Při kontrole oblastního inspektorátu práce provedené dle ustanovení § 5 odst.1 písm. a) zákona č. 251/2005 Sb. kontrolor po firmě kromě běžně kontrolovaných záležitostí požadoval revizní zprávy ke kotelně, hromosvodu a objektové elektroinstalaci, přičemž toto technické zařízení objektu není v majetku kontrolované firmy. Podle našeho názoru tento požadavek není oprávněný a měl by být směřován na vlastníka objektu. Rovněž odstranění případných nedostatků dle našeho názoru není správné požadovat po kontrolované společnosti, ale inspektorát by měl provést samostatnou kontrolu u vlastníka objektu.
  starší články >>>


  Podmínky užívání portálu TLAKinfo. Reklama na portálu TLAKinfo.
  Připomínky, náměty a dotazy - redakce portálu.
  © Copyright DEKRA CZ, a.s. 2005-2017, všechna práva vyhrazena.