Reklama
Stavba rodinného domu a pořízení vlastního bydlení je vždy během na dlouho trať, vyplatí se dopředu přemýšlet nejen o materiálech, ale také o vytápění a realizační firmě. Se společností Ekonomické stavby s.r.o. postavíte rodinný dům v pohodě a bez starostí.
Měsíční přehled
Váš e-mail pro zasílání informací o nových technických a právních předpisech:
středa 17.prosince
logo ATZ
TLAKINFO je oficiálním informačním místem Asociace pracovníků tlakových zařízení

logo SPTZ
Nabídky pracovních míst
další nabídky >>>
Předpověď počasí


5.12.2014 Cech topenářů a instalatérů České republiky, o.s.  
,,Provolání účastníků školení pracovníků v oboru plynových zařízení Třinec 2014"
konané dne 11. a 12.listopadu 2014
Články týdne
Větrání a klimatizace:
Větrání garáží (1. část) (Ing. Stanislav Toman, Projektová kancelář ÚT+VZT)
Voda, kanalizace:
Odstraňování kadmia z vody sorpčními materiály (Ing. Renata Biela, Ph.D., Bc. Jiří Konečný, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav vodního hospodářství obcí)
Výtahy:
Novinky v normách a auditech pro výtahový průmysl (Ing. Jan Dvořák, Ing. Bohuslav Kratěna, Vladimír Hulena, Unie výtahového průmyslu ČR)
Facility management:
Dokumentace skutečného provedení stavby – využití v praxi (Ing. Eva Wernerová Beránková, doc. Ing. František Kuda, CSc., VŠB - TU Ostrava, Fakulta stavební)
Tlaková zařízení:
Nepřijatelná pracovní poloha, prostor pro zaměstnance a povinnosti zaměstnavatele (Na dotaz odpověděl Ing. Pavel Kramář ze Státního úřadu inspekce práce.)
reklama DEKRA Industrial
4.12.2014 Kolektiv ADTT  
SYSTÉMY CENTRÁLNÍHO ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM PRO MĚSTA A OBCE
Asociace dodavatelů tepla a technologií si Vás dovoluje pozvat na diskusní seminář - 9. prosinec 2014, Krajská knihovna, Karlovy Vary
3.12.2014 FOLTISOVÁ IVONA,  SÚIP, www.bozpinfo.cz
Zaměstnávání osob se zdravotním postižením a výsledky činnosti SÚIP za říjen 2014
Tisková zpráva Státního úřadu inspekce práce za měsíc říjen informuje o novinkách v zaměstnávání osob se zdravotním postižením, o podávání podnětu ke kontrole u zaměstnavatele, pracovní úrazovosti a o posuzování dokumentací staveb.
2.12.2014
Statistiky TIČR - Počty revizních techniků
Počty revizních techniků k 31.12.2013 a 1.8.2014
1.12.2014 Jiří Nesvadba, Revize plynových a tlakových zařízení  
Havárie expanzomatu
28.11.2014 HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY  
Konkurenceschopnost
Hospodářská komora České republiky ve spolupráci se společností pdMEDIA, s.r.o., si Vás dovoluje pozvat na Fórum Zlaté koruny na téma Konkurenceschopnost, které se bude konat dne 4. prosince 2014 v TOP HOTELU Praha. Fóra Zlaté koruny za účasti špičkových odborníků od nás i ze světa, kteří diskutují o závažných ekonomických otázkách, se konají několikrát do roka v návaznosti na aktuální témata. ečníky a účastníky panelové diskuze budou Andrej Babiš, vicepremiér a ministr financí ČR, Jan Mládek, ministr průmyslu a obchodu ČR, Jaroslav Hanák, prezident SP ČR, Michal Mejstřík, profesor, IES FSV UK a další.
26.11.2014 Miluše Kohoutková, Připomínkování legislativy,  www.komora.cz
212/14 Nař. vl. technické požadavky na tlaková zařízení; T: 8.12.2014
Směrnice 2014/68/EU má nahradit dosud platnou směrnici 97/23/ES, o sbližování právních předpisů členských států týkajících se tlakových zařízení, s termínem pro transpozici do 18. 7. 2016 a účinností od 19. 7. 2016, v rámci uvedení úpravy do souladu s novým legislativním rámcem (NLF). Směrnice 97/23/ES je transponována nařízením vlády č. 26/2003 Sb.
25.11.2014 Alois Matěják  
ROZDĚLENÍ HASICÍCH PŘÍSTROJŮ A ZAŘÍZENÍ
ÚPRAVY K 1.10.2014
24.11.2014 Bc. Michaela Boháčová, Konzultant PR, publicity a IT  
Projekt: Stáže pro mladé 2 mezi Vaše členy.
Projekt realizuje Fond dalšího vzdělávání, příspěvková organizace Ministerstva práce a sociálních věcí, a je plně hrazen z ESF.
20.11.2014 Český plynárenský svaz  
23. workshop Protikorozní ochrana úložných zařízení
2. a 3. prosince 2014
OREA hotel Pyramida, Praha
12.11.2014 GAS s.r.o., U Plynárny 223/42, 140 21 Praha 4  
Školení: VYSOKOTLAKÉ PLYNOVODY
se zaměřením na tlakové zkoušky a stresstesty
11.11.2014 Ing, Turza Lukáš, Ing. Ladislav Kolařík, Ph.D.  
TLAKOVÉ LAHVE - POTRAVINÁŘSKÉHO CO2
Tento článek vznik na základě zvýšeného zájmu provozovatelů restaurací o problematiku použití tlakových láhví s CO2 na čepování piva, vína a limonád. Někteří provozovatelé nevědí, co vše tato situace obnáší a proto je snahou autorů přiblížit zákony a bezpečnostní požadavky na použití tlakových láhví pro tyto aplikace.
07.11.2014 Hrubá Kateřina,  www.bozpinfo.cz
Místní provozní bezpečnostní předpis
Místní provozní bezpečnostní předpis, systém bezpečné práce, provozní řád, místní řád, zkrátka vnitřní předpis, který upravuje podmínky bezpečnosti práce u zaměstnavatele na základě vyhodnocení rizik. Ačkoliv byl pojem místní provozní bezpečnostní předpis (dále jen MPBP) na BOZPinfo již skloňován ve všech pádech, je stále tématem dotazů našich čtenářů.
5.11.2014 ÚNMZ,  http://www.bozpinfo.cz
Informace ke změně cenové vyhlášky pro prodej českých technických norem
V současné době se v médiích objevují informace, které popisují návrh nové podoby podmínek přístupu a cen technických norem, nicméně v obecné rovině a bez větších podrobností. Dovolte nám proto, abychom vás podrobněji informovali o změnách v cenové politice prodeje českých technických norem v ČR od roku 2015.
starší články >>>


Podmínky užívání portálu TLAKinfo. Reklama na portálu TLAKinfo.
Připomínky, náměty a dotazy - redakce portálu.
© Copyright DEKRA Industrial s.r.o. 2005-2014, všechna práva vyhrazena.