Reklama
Stavba rodinného domu a pořízení vlastního bydlení je vždy během na dlouho trať, vyplatí se dopředu přemýšlet nejen o materiálech, ale také o vytápění a realizační firmě. Se společností Ekonomické stavby s.r.o. postavíte rodinný dům v pohodě a bez starostí.
Měsíční přehled
Váš e-mail pro zasílání informací o nových technických a právních předpisech:


23.4.2015 Zapsal: Roman Pommer,  SVAZ PODNIKATELŮ V OBORU TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ ČR O.S.
ZÁPIS ze zasedání Svazu podnikatelů v oboru technických zařízení ČR o.s.
3. zasedání, 31. března 2015, Praha, sídlo svazu
Články týdne
Větrání a klimatizace:
Energetické hodnotenie budov podľa Európskych noriem (Ing. Daniela Hurtíková, Stavebná fakulta STU v Bratislave, Katedra technických zariadení budov)
Voda, kanalizace:
Testování filtračního materiálu DMI-65 (Ing. Petr Martiňák, DPT Design Centrum, s.r.o.)
Elektrotechnika:
Co je Smart Grid? (Martin Plchút, Siemens, s.r.o.)
Výtahy:
Novinky v normách a auditech pro výtahový průmysl (Ing. Jan Dvořák, Ing. Bohuslav Kratěna, Vladimír Hulena, Unie výtahového průmyslu ČR)
Facility management:
Pátá část evropské normy 15221-5 Návod na procesy ve facility managementu (doc. Ing. Viera Somorová, PhD., Katedra technológie stavieb Stavebná fakulta STU BA)
Tlaková zařízení:
TLAK 2015 (Ing. Miroslav Lhotský)
reklama DEKRA Industrial
22.4.2015 HRUBÁ KATEŘINA,  BOZPINFO.CZ
Kategorizace prací
V rubrice Nejčastější dotazy si tentokrát shrneme základní informace ke kategorizaci prací.
21.4.2015 Zdena Habartová,  Cech topenářů a instalatérů České republiky, o.s.
DOPROVODNÝ PROGRAM, POZVÁNÍ NA MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH V BRNĚ
dovolujeme si Vás pozvat na Mezinárodní stavební veletrh v Brně IBF 2015 konaný ve dnech 22.4. - 25.4.2015. Cech topenářů a instalatérů České republiky pro Vás připravil doprovodné programy
20.4.2015 Zaznamenal: Jan Fibiger, Schválil : František Holec,  
„Větrací koncept“
Záznam z jednání pracovní skupiny Rady starších HK ČR, které se uskutečnilo dne 3.4. 2015 na Střední stavební a zahradnické škole
15.4.2015 Na dotaz odpověděla Ivana Blažková.,  www.bozpinfo.cz
Řízení pracovníků s elektrotechnickou kvalifikací dle vyhl. č. 50/1978 Sb.
Může osoba bez elektrotechnické kvalifikace (dle vyhlášky č. 50/1978 Sb., ve znění pozdějších předpisů) organizovat a řídit pracovní činnost pracovníků údržby, kteří mají elektrotechnickou kvalifikaci dle této vyhlášky?
13.4.2015 Schválil : František Holec, Zaznamenal: Jan Fibiger  
Záznam z jednání pracovní skupiny Rady starších HK ČR - „Větrací koncept“
Které se uskutečnilo dne 3.4. 2015 na Střední stavební a zahradnické škole
8.4.2015 Ing. Miroslav Lhotský  
TLAK 2015
Ve dnech 17. až 19. února 2015 se v královéhradeckém hotelu Černigov konalo odborné fórum TLAK 2015, setkání pracovníků oboru tlakových a energetických zařízení. Navázalo tak na tradici předchozích čtrnácti ročníků akce školení TLAK, které si vydobyla pevné místo v oboru vyhrazených technických zařízení.
7.4.2015 Medim, spol. s r.o.  
Seminář - TLAKOVÉ NÁDOBY STABILNÍ
cyklus C – 2015, 15. května 2015 - Poděbrady
2.4.2015 Medim, spol. s r.o.  
Seminář pracovníků oboru tlakových zařízení
cyklus A – 2015, 2 . června 2015 - Plzeň
1.4.2015 Medim, spol. s r.o.  
Seminář pracovníků oboru tlakových zařízení
cyklus B – 2015, 4 . června 2015 - Olomouc
24.3.2015 HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY,  http://www.komora.cz/
42/15 Novela zákona o výkonu povolání autorizovaných architektů; T: 13.4.2015
K novele autorizačního zákona přistoupilo MMR s cílem upravit a zpřesnit ustanovení autorizačního zákona představující problémy v aplikační praxi a uvést autorizační zákon do souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon). Hlavním cílem novely autorizačního zákona je vyjasnění právní úpravy, přizpůsobení aktuální situaci na trhu a měnícím se potřebám členských základen obou komor a narovnání právního stavu tam, kde se doslovný výklad rozchází s účelem a smyslem úpravy.
18.3.2015 Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová,  bozpinfo.cz
Používání služebního automobilu a případný pracovní úraz
Zaměstnavatel přidělil vedoucím zaměstnancům osobní automobily k soukromému používání. Tito zaměstnanci je užívají při cestě do zaměstnání, na pracovní cesty a dále k běžnému osobnímu používání. V případě, že se jim při těchto cestách stane dopravní nehoda, při které utrpí zranění nebo zdravotní újmu, lze to kvalifikovat jako pracovní úraz?
11.3.2015 Pavel Pros  
Smuteční oznámení
S hlubokým zármutkem Vám musím oznámit, že nás tuto sobotu náhle a nečekaně opustil úžasný člověk , přítel a ultrazvukový nadšenec pan Richard Regazzo.
6.3.2015 FOLTISOVÁ IVONA,  SÚIP
Výsledky činnosti SÚIP za prosinec 2014
Tisková zpráva Státního úřadu inspekce práce za prosinec 2014 informuje o mimořádné kontrolní akci zaměřené na vánoční trhy, pracovní úrazovosti, podávání podnětu ke kontrole a poradenství.
starší články >>>


Podmínky užívání portálu TLAKinfo. Reklama na portálu TLAKinfo.
Připomínky, náměty a dotazy - redakce portálu.
© Copyright DEKRA Industrial s.r.o. 2005-2015, všechna práva vyhrazena.