Reklama
Stavba rodinného domu a pořízení vlastního bydlení je vždy během na dlouho trať, vyplatí se dopředu přemýšlet nejen o materiálech, ale také o vytápění a realizační firmě. Se společností Ekonomické stavby s.r.o. postavíte rodinný dům v pohodě a bez starostí.
Měsíční přehled
Váš e-mail pro zasílání informací o nových technických a právních předpisech:
neděle 4.října
logo ATZ
TLAKINFO je oficiálním informačním místem Asociace pracovníků tlakových zařízení

logo SPTZ
Nabídky pracovních míst
další nabídky >>>
Předpověď počasí
Akce, semináře a školení
další akce >>>


21.9.2015 Cech topenářů a instalatérů České republiky, o.s.  
Výběr nejdůležitějších platných topenářských norem září 2015
Důležité platné topenářské normy za měsíc září 2015 ,,Výběr norem z věstníku ÚNMZ č. 9/2015." Na našich internetových stránkách www.cechtop.cz najdete výběr z norem (náhled, anotaci) s odkazem na ÚNMZ.
Články týdne
Voda, kanalizace:
Štítkování a ekodesign tepelných čerpadel pro přípravu teplé vody (Ing. Jan Sedlář, ČVUT v Praze Univerzitní centrum energeticky efektivních budov)
Větrání a klimatizace:
Mikrobiální mikroklima budov (II) (Ing. Olga Rubinová, Ph.D., doc. Ing. Aleš Rubina, Ph.D, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav technických zařízení budov, Ing. Jiří Bernard, Ing. Lukáš Frič, Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební, Ústav technických zařízení budov)
Obnovitelná energie a úspory energie:
Využití nástrojů GIS v interaktivní mapě obnovitelných zdrojů energie RESTEP (Ing. Luboš CHLUBNA, Ing. Ivan NOVOTNÝ, Ing. Jiří HOLUB, Ing. Vítězslav VLČEK, Půdní služba, Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy Praha)
Elektrotechnika:
RTG detekce míry poškození dřevených prvků staveb (Ing. Andrea Nasswettrová, Ph.D., Ing. Pavel Šmíra, Ph.D., Ing. et Ing. Soňa Křivánková, Metodické pracoviště Sanace dřeva, Vědeckotechnický park profesora Lista Brno)
Výtahy:
Provozní prohlídky výtahů (Ing. Bohuslav Kratěna, Unie výtahového průmyslu České republiky)
Facility management:
Požární zkouška osobního automobilu na otevřeném prostranství (Ing. Otto Dvořák, Ph.D., prof. Ing. František Wald, CSc., Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze)
reklama DEKRA Industrial
18.9.2015 František Holec  
Doplnění 4.Základní osnova větrací ho konceptu.
Doplnění Osnovy o jak má postupovat opravář v případě, že objekt nemá v pořádku Koncept větrání. Jak postupovat, když není koncept větrání a pří jde servisní technik výrobků (kotlů,karem, krbů, atd) a nebo technik na odvod spalin.
15.9.2015 Hospodářská komora České Republiky  
DESET KROKŮ NA CESTĚ K PROSPERITĚ
Obracím se na vás s 10 body, které považuji za důležité pro zlepšení podnikatelského prostředí, a apeluji na politickou reprezentaci napříč názorovým spektrem, aby spolupracovala na jejich realizaci, protože tím významně přispěje k zajištění dlouhodobé ekonomické prosperity České republiky.
9.9.2015 Na dotaz odpověděl Ing. Jiří Kysela ze Státního úřadu inspekce práce.,  www.bozpinfo.cz
Kvalifikace zahraničních zaměstnanců pro práce v ČR
Jaké doklady by měl zaměstnavatel vyžadovat v případě montáže výrobních zařízení ve své provozovně zaměstnanci externích společností z jiných zemí než z ČR? Pokud tito zaměstnanci potřebují například pracovat ve výškách, ovládat elektrické vysokozdvižné vozíky nebo provádět práce s elektrotechnikou, pro které je běžně nutná kvalifikace dle vyhlášky č. 50/1978 Sb.
4.9.2015 www.bozpinfo.cz
Výsledky činnosti SÚIP za červenec 2015
V rámci projektu "Tvorba protikorupční strategie a vzdělávání zaměstnanců v oblasti protikorupčních opatření v rámci SÚIP" proběhlo na Státním úřadu inspekce práce (dále "SÚIP") k 31. 7. 2015 celkem 27 ze 40 plánovaných kurzů na téma "Etika a protikorupční opatření". Dále zpráva obsahuje informace o podnětech ke kontrole, poradenství a pracovní úrazovosti
3.9.2015 ATZ, Medim s.r.o.  
Seminář k aktuální problematice tlakových zařízení - 5. listopadu 2015, Ústí nad Labem
První tři semináře v Poděbradech, Plzni a Olomouci proběhly úspěšně za velkého zájmu účastníků. Následuje další kolo seminářů pro pracovníky oboru tlakových zařízení. Věříme, že Semináře oboru tlakových zařízení budou pro Vás přínosem a těšíme se na setkání s Vámi na některém z uvedených seminářů.
2.9.2015 ATZ, Medim s.r.o.  
Seminář k aktuální problematice tlakových zařízení - 8. října 2015, Hradec Králové
První tři semináře v Poděbradech, Plzni a Olomouci proběhly úspěšně za velkého zájmu účastníků. Následuje další kolo seminářů pro pracovníky oboru tlakových zařízení. Věříme, že Semináře oboru tlakových zařízení budou pro Vás přínosem a těšíme se na setkání s Vámi na některém z uvedených seminářů.
1.9.2015 ATZ, Medim s.r.o.  
Seminář k aktuální problematice tlakových zařízení - 17. září 2015, České Budějovice
První tři semináře v Poděbradech, Plzni a Olomouci proběhly úspěšně za velkého zájmu účastníků. Následuje další kolo seminářů pro pracovníky oboru tlakových zařízení. Věříme, že Semináře oboru tlakových zařízení budou pro Vás přínosem a těšíme se na setkání s Vámi na některém z uvedených seminářů.
20.8.2015 Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová,  www.bozpinfo.cz
Slovenští pracovníci a BOZP v české firmě
Česká společnost (bez zaměstnanců) bude mít nasmlouvané zaměstnance ze slovenské společnosti na celoroční práce ve svém středisku. Při těchto činnostech budou zaměstnanci používat manipulační vozík, svářet, obsluhovat vyhrazená technická zařízení atd. Jak je to z hlediska povinností BOZP? Je uznávané proškolení svářečů, obsluh manipulačních vozíků apod. na Slovensku i u nás? A je to stejné také se zaškolením zaměstnanců, lékařskými prohlídkami, vybavením OOPP, plněním českých předpisů apod.?
1 příspěvek, 27.08.2015 12:25
17.8.2015 AKADEMIE MMM SOLAR, s.r.o.  
,,INSTALATÉR SOLÁRNÍCH SOUSTAV"
Certifikační kurz pro profesi "Instalater solárních termických soustav" je zakončen zkouškou, na jejímž základě obdržíte certifikát s platností v rámci celé Evropské únie. Pro práci v jednotlivých zemích však musíte předem ještě požádat o akceptaci této Vaší kvalifikace. Jedná se o profesní kvalifikaci, která je předepsána novelou zákona 406/2000, Sb. O hospodaření energií.
12.8.2015 FOLTISOVÁ IVONA,  SÚIP
Výsledky činnosti SÚIP za červen 2015
Tentokrát se zpráva zabývá kromě pracovní úrazovosti, podnětů ke kontrole, poradenství a posuzování projektových dokumentací staveb také rádiovým dálkovým ovládáním jeřábů a kardiostimulátory.
10.8.2015 Ing. Lukáš Turza,  www.unmz.cz
„Modrá příručka“
k provádění pravidel EU pro výrobky - 2014
05.8.2015 Ing. Aleš Onderek,  Strojírenský zkušební ústav, s.p.,
ZÁPIS Z KOORDINAČNÍ PORADY K NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 20/2003 Sb. ze dne 9.4.2015
(dále jen NV 20) a NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 26/2003 Sb., ve znění nařízení vlády č. 621/2004 Sb. (dále jen NV 26)
16.7.2015 KISSIKOVÁ LENKA, DLUGOŠ IVAN, VALA JIŘÍ,  KONFERENCE BOZP 2015
Požadavky na strojní a technická zařízení dovezená ze zemí mimo EU
Příspěvek se zabývá problematikou týkající se dovážení, zavádění a následného provozování strojů a strojních zařízení, které jsou dováženy do ČR ze zemí mimo Evropskou unii.
starší články >>>


Podmínky užívání portálu TLAKinfo. Reklama na portálu TLAKinfo.
Připomínky, náměty a dotazy - redakce portálu.
© Copyright DEKRA Industrial s.r.o. 2005-2015, všechna práva vyhrazena.