Reklama
Stavba rodinného domu a pořízení vlastního bydlení je vždy během na dlouho trať, vyplatí se dopředu přemýšlet nejen o materiálech, ale také o vytápění a realizační firmě. Se společností Ekonomické stavby s.r.o. postavíte rodinný dům v pohodě a bez starostí.
Měsíční přehled
Váš e-mail pro zasílání informací o nových technických a právních předpisech:
sobota 7.května
logo ATZ
TLAKINFO je oficiálním informačním místem Asociace pracovníků tlakových zařízení

logo SPTZ
Nabídky pracovních míst
další nabídky >>>
Předpověď počasí4.5.2016 Ing. Václav Nepraš, člen představenstva HK ČR, předseda Bezpečnostní sekce HK ČR, prezident Asociace Grémium Alarm  
Komentář předsedy Bezpečnostní sekce HK ČR Václava Nepraše
Návrh zákona o bezpečnostní činnosti je kompromisem. Chybí v něm větší prostor pro spolupráci soukromého a veřejného sektoru.
Články týdne
Voda, kanalizace:
Sledování účinnosti sorpčních materiálů na odstranění olova z vody (Ing. Renata Biela, Ph.D., Ing. Lucie Šopíková, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav vodního hospodářství obcí)
Vytápění:
Může jedna vesnice vyprodukovat stejné množství B(a)P jako průměrná koksovna? (Ing. Jiří Horák, Ph.D., Ing. František Hopan, Ph.D., Ing. Vendula Drastichová, VŠB-TU Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství, Ing. Kamil Krpec, Ph.D., Mgr. Šárka Tomšejová, Ph.D., Ing. Milan Dej, Ph.D., Ing. Petr Kubesa, Ing. Lubomír Martiník, VŠB-TU Ostrava, Výzkumné energetické centrum, Ing. Miloslav Modlík, Ing. Pavel Machálek, Český hydrometeorologický ústav)
Facility management:
Důsledky požárních závad v bytových domech (doc. Ing. Václav Kupilík, CSc., ČVUT Praha, Ing. arch. Bc. Petr Hejtmánek, ČVUT Praha, UCEEB)
Výtahy:
Provozní prohlídky výtahů (Ing. Bohuslav Kratěna, Unie výtahového průmyslu České republiky)
Tlaková zařízení:
Dědictví azbestových těsnění (Ing. Martin Tesař, Bc. Zdeněk Kalvaster - Divize Flange Management)
reklama DEKRA Industrial
02.05.2016 Ing. Vladimír Kudělka, Ph.D., Ing. Zdeněk Balej, Ing. Jan Opletal, TESYDO, s.r.o.  
PROVÁDĚNÍ ŠKOLENÍ , DOŠKOLENÍ I PŘEZKOUŠENÍ A ZKOUŠEK
(CERTIFIKACÍ) SVÁŘEČŮ, PÁJEČŮ A OPERÁTORŮ (SEŘIZOVAČŮ) VE SVÁŘEČSKÝCH ŠKOLÁCH I VE VÝROBNÍCH FIRMÁCH
27.4.2016 www.bozpinfo.cz, WOLTERS KLUWER
Zákon o inspekci práce. Komentář
Komentář k zákonu č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění 17. novely – zákona č. 81/2015 Sb.
25.4.2016 Ladislav Kovar  
Nabídka odprodeje měřících přístrojů z důvodů ukončení revizní činnosti.
Měřící přístroje jsou nové, nepoužité a mají platnou kalibraci.
20.4.2016 www.bozpinfo.cz
Výsledky činnosti SÚIP za březen 2016
Jedno z nejrizikovějších pracovišť stále představuje staveniště. Vzhledem k širokému rozsahu zde vykonávaných pracovních činností napříč širokým spektrem různých odvětví se zde vyskytují také různorodá rizika. Proto také jeden z dlouholetých hlavních úkolů kontrolní činnosti Státního úřadu inspekce práce tvoří kontrola bezpečnosti práce ve stavebnictví.
18.4.2016 Ing. Vladimír Kudělka, Ph.D., Ing. Zdeněk Balej, František Dolák, d.t. , TESYDO, s.r.o.  
ROZDÍLNOST ZKOUŠEK A CERTIFIKACE SVÁŘEČŮ
DLE NOREM ČSN EN ISO 9606-1 A ČSN EN 287-1
1 příspěvek, 22.04.2016 11:39
14.4.2016 Karolína Kyselová, HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY  
Novela zákoníku práce jde za rámec rozumného kompromisu a podstatně zhoršuje podmínky pro podnikání
Praha, 30. března 2016 – Zákoník práce je v ČR dlouhodobě jednou z největších brzd pružnosti trhu práce. Novela, kterou představilo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, a ke které dnes Hospodářská komora ČR odeslala své připomínky, výrazným způsobem zvýší administrativní, ale také finanční zátěž zaměstnavatelů. „Očekávali jsme zvýšení pružnosti pracovního trhu, místo toho nám byla předložena naprosto bezzubá a technicistní novela. Vláda by měla řešit to, co podnikatele opravdu tíží, ne jim prostředí ještě více komplikovat. Novela zákoníku práce se navíc zcela nelogicky děje bez transpozice evropského práva,“ komentuje prezident HK ČR Vladimír Dlouhý.
12.4.2016 http://www.bureauveritas.cz
V Česku jsou desítky tisíc nebezpečných výtahů, varují odborníci. Lidem hrozí vážné úrazy
Praha, 4. dubna 2016 - V Česku jsou v provozu desítky tisíc rizikových výtahů, které ohrožují kvůli špatnému technickému stavu bezpečnost lidí. Problematické jsou zejména výtahy instalované před rokem 1993. Shodují se na tom inspektoři z inspekční společnosti Bureau Veritas a odborníci z Unie výtahového průmyslu.
11.4.2016 Ing. Martin Tesař, Bc. Zdeněk Kalvaster - Divize Flange Management  
Dědictví azbestových těsnění
Kde máme hledat příčiny netěsností přírubových spojů? Zejména opakujících se netěsností u našich kritických přírubových spojů namáhaných teplotně, chemicky, dodatečným zatížením a dalšími vlivy?
1 příspěvek, 11.04.2016 23:06
7.4.2016 Ing. Vladimír Kudělka, Ph.D., Ing. Stanislav Krejčí, František Dolák, d.t., TESYDO, s.r.o.  
POVRCHOVÉ ÚPRAVY MATERIÁLŮ, JEJICH ÚČEL A PROVÁDĚNÍ
Firma provádějící povrchové úpravy musí splňovat: požadavky na bezpečné a ekologické vybavení i zařízení, kvalifikaci personálu, zavedený (certifikovaný) systém řízení kvality, zavedené kvalifikované postupy provádění, zavedený kontrolní a zkušební systém, plnění požadavků technických norem a právně - technických předpisů.
5.4.2016 http://www.bozpinfo.cz
Pozor!!! Novela zákona č. 309/2006 Sb. je tady
A přináší nové povinnosti odborně způsobilým osobám k zajišťování úkolů v prevenci rizik a koordinátorům BOZP na staveništi, nové požadavky na kvalifikaci koordinátorů. Zpřesněním a doplněním některých ustanovení se klade důraz na větší profesionalitu při zajišťování BOZP na stavbách. Jaké další změny přináší dlouho avízovaná novela z. č. 309/2006 Sb., čtěte v tomto článku.
1.4.2016 Ing. Vladimír Kudělka, Ph.D., František Dolák, d.t., Ing. Petr Kadrnka, TESYDO, s.r.o.  
BEZPEČNOST, TRVANLIVOST, ŽIVOTNOST A SPOLEHLIVOST VÝROBKŮ
Strojní, stavební, tlaková, energetická, plynárenská, elektrická, dopravní, transportní, chemická, těžební zařízení, stavby a jednotlivé výrobky (konstrukce, dílce) aj., mohou být vystaveny různým druhům zatížení a různým provozním podmínkám. To má značný vliv na trvanlivost jejích dílů (exponovaných částí), tj. na změnu charakteristik, což je výsledkem řady provozních cyklů nebo vystavení určitým druhům zatížení v čase (během doby provozu).
30.3.2016
KVALITA VÝROBY A VÝROBKŮ
Ing. Vladimír Kudělka, Ph.D., Mgr. Tereza Haluzíková, Ing. Pavla Mášová, TESYDO, s.r.o.
23.3.2016 J.Bašta a kolektiv  
Značky pro kreslení dokumentace ve vytápění
Příklady užití čar na výkresech
Grafické označení potrubí při jedné teplonosné látce
Grafické označení potrubí při několika teplonosných látkách
Grafické označení na potrubí a zařízení
Grafické značky pro kreslení otopných těles
starší články >>>


Podmínky užívání portálu TLAKinfo. Reklama na portálu TLAKinfo.
Připomínky, náměty a dotazy - redakce portálu.
© Copyright DEKRA CZ, a.s. 2005-2016, všechna práva vyhrazena.