Reklama
Stavba rodinného domu a pořízení vlastního bydlení je vždy během na dlouho trať, vyplatí se dopředu přemýšlet nejen o materiálech, ale také o vytápění a realizační firmě. Se společností Ekonomické stavby s.r.o. postavíte rodinný dům v pohodě a bez starostí.
Měsíční přehled
Váš e-mail pro zasílání informací o nových technických a právních předpisech:
středa 2.září
logo ATZ
TLAKINFO je oficiálním informačním místem Asociace pracovníků tlakových zařízení

logo SPTZ
Nabídky pracovních míst
další nabídky >>>
Předpověď počasí
Akce, semináře a školení
  • 8.10.2015
    AKTIV 2015

    AKTIV 2015 je odborné setkání certifikovaných osob a kvalifikovaných specialistů v oblasti BOZP. Program bude zaměřen zejména na legislativní oblast BOZP, povinnosti zaměstnavatele, činnost koordináto...
další akce >>>


20.8.2015 Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová,  www.bozpinfo.cz
Slovenští pracovníci a BOZP v české firmě
Česká společnost (bez zaměstnanců) bude mít nasmlouvané zaměstnance ze slovenské společnosti na celoroční práce ve svém středisku. Při těchto činnostech budou zaměstnanci používat manipulační vozík, svářet, obsluhovat vyhrazená technická zařízení atd. Jak je to z hlediska povinností BOZP? Je uznávané proškolení svářečů, obsluh manipulačních vozíků apod. na Slovensku i u nás? A je to stejné také se zaškolením zaměstnanců, lékařskými prohlídkami, vybavením OOPP, plněním českých předpisů apod.?
1 příspěvek, 27.08.2015 12:25
Články týdne
Vytápění:
Štítkování a ekodesign tepelných čerpadel pro vytápění a kombinovaných tepelných čerpadel (Ing. Jan Sedlář, ČVUT v Praze Univerzitní centrum energeticky efektivních budov)
Facility management:
Podlahové plochy ve správě budov (Ing. Petra Okřinová, Ing. Josef Reneš, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav automatizace inženýrských úloh a informatiky)
Větrání a klimatizace:
Mikrobiální mikroklima budov (II) (Ing. Olga Rubinová, Ph.D., doc. Ing. Aleš Rubina, Ph.D, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav technických zařízení budov, Ing. Jiří Bernard, Ing. Lukáš Frič, Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební, Ústav technických zařízení budov)
Voda, kanalizace:
Měření průtoků a spotřeb vody na studentských kolejích a v bytovém domě (Ing. Jakub Vrána, Ph.D., Ing. Miroslav Kucharik, Ústav TZB, Fakulta stavební VUT v Brně)
Obnovitelná energie a úspory energie:
Využití nástrojů GIS v interaktivní mapě obnovitelných zdrojů energie RESTEP (Ing. Luboš CHLUBNA, Ing. Ivan NOVOTNÝ, Ing. Jiří HOLUB, Ing. Vítězslav VLČEK, Půdní služba, Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy Praha)
Elektrotechnika:
RTG detekce míry poškození dřevených prvků staveb (Ing. Andrea Nasswettrová, Ph.D., Ing. Pavel Šmíra, Ph.D., Ing. et Ing. Soňa Křivánková, Metodické pracoviště Sanace dřeva, Vědeckotechnický park profesora Lista Brno)
Výtahy:
Provozní prohlídky výtahů (Ing. Bohuslav Kratěna, Unie výtahového průmyslu České republiky)
Tlaková zařízení:
TLAK 2015 (Ing. Miroslav Lhotský)
reklama DEKRA Industrial
17.8.2015 AKADEMIE MMM SOLAR, s.r.o.  
,,INSTALATÉR SOLÁRNÍCH SOUSTAV"
Certifikační kurz pro profesi "Instalater solárních termických soustav" je zakončen zkouškou, na jejímž základě obdržíte certifikát s platností v rámci celé Evropské únie. Pro práci v jednotlivých zemích však musíte předem ještě požádat o akceptaci této Vaší kvalifikace. Jedná se o profesní kvalifikaci, která je předepsána novelou zákona 406/2000, Sb. O hospodaření energií.
12.8.2015 FOLTISOVÁ IVONA,  SÚIP
Výsledky činnosti SÚIP za červen 2015
Tentokrát se zpráva zabývá kromě pracovní úrazovosti, podnětů ke kontrole, poradenství a posuzování projektových dokumentací staveb také rádiovým dálkovým ovládáním jeřábů a kardiostimulátory.
10.8.2015 Ing. Lukáš Turza,  www.unmz.cz
„Modrá příručka“
k provádění pravidel EU pro výrobky - 2014
05.8.2015 Ing. Aleš Onderek,  Strojírenský zkušební ústav, s.p.,
ZÁPIS Z KOORDINAČNÍ PORADY K NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 20/2003 Sb. ze dne 9.4.2015
(dále jen NV 20) a NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 26/2003 Sb., ve znění nařízení vlády č. 621/2004 Sb. (dále jen NV 26)
16.7.2015 KISSIKOVÁ LENKA, DLUGOŠ IVAN, VALA JIŘÍ,  KONFERENCE BOZP 2015
Požadavky na strojní a technická zařízení dovezená ze zemí mimo EU
Příspěvek se zabývá problematikou týkající se dovážení, zavádění a následného provozování strojů a strojních zařízení, které jsou dováženy do ČR ze zemí mimo Evropskou unii.
08.7.2015 Na dotaz odpověděla Ing. Ludmila Elstnerová ze Státního úřadu inspekce práce.,  www.bozpinfo.cz
Musí zaměstnanec používat přidělený typ OOPP?
Mám malou firmu, hlučný provoz. Nutím zaměstnance, aby používali chrániče sluchu. Sám mám sluch poškozený z neznalosti z mládí. Zaměstnanci vždy používali mušlové chrániče, až jednou nějaký nováček začal nosit špunty a někteří se k němu přidali. Tím mi samozřejmě znesnadnili kontrolu. Mohu je nějak přinutit, aby používali pouze mušlové chrániče? A ještě další dotaz: jednomu zaměstnanci se za 2 roky zhoršil sluch o 10%. Zjistil jsem, že ho několikrát viděli pracovat bez ochrany. Já je celkem pravidelně, v podstatě soustavně, kontroluji. Ale nemohu být v dílně stále. Mám obavy, aby po mně nevymáhal nějaké odškodné.
25.6.2015 Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.  
Zaměstnavatel nechce uznat pracovní úraz při autonehodě na služební cestě
Mému synovi se stal úraz 1. 4. 2015. Byl vyslán firmou do jiného města vzdáleného cca 60 km, danou trasu jezdil každý den ve stejný čas, téměř vždy služebním autem. V daný den bohužel firma neměla služební vůz k dispozici a vedoucí nařídil synovi telefonicky, že musí jet svým autem. Syn není vlastníkem vozu a z důvodu obavy ze ztráty zaměstnání si půjčil můj vůz.
3.6.2015 FOLTISOVÁ IVONA,  SÚIP, www.bozpinfo.cz
Výsledky činnosti SÚIP za duben 2015
Tentokrát se zpráva kromě pracovní úrazovosti, podnětů ke kontrole, poradenství a posuzování projektových dokumentací staveb věnuje kontrolám dodržování pracovněprávních předpisů na úseku pracovní doby ve směnných a nepřetržitých provozech.
13.5.2015 Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.,  BOZPINFO.CZ
Maximální možná délka směny
Jak je to prosím s délkou pracovní doby? V § 83 zákoníku práce je uvedeno, že délka směny nesmí přesahovat 12 hodin. Tato maximální délka směny je dána včetně přesčasů, nebo může zaměstnanec odpracovat 12 hodin a dále pokračovat v práci přesčas za podmínek stanovených v § 93 odst. 2, tedy maximálně 8 hodin týdně, resp. maximálně 150 hodin v kalendářním roce?
12.5.2015
Nařízení vlády č. 26/⁠2003 Sb.
Dne 20. 4. 2015 bylo v částce 39/⁠2015 Sb. zveřejněno nařízení vlády č. 93/⁠2015 Sb., [1]kterým se mění nařízení vlády č. 26/⁠2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení, ve znění nařízení vlády č. 621/⁠2004 Sb. Vydáno na základě z. č. 22/⁠1997 Sb. Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. června 2015.
6.5.2015 Strojírenský zkušební ústav ,s.p., Hudcova 424/56 b, 621 00 Brno  
ZÁPIS Z KOORDINAČNÍ PORADY K NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 20/2003 Sb.
(dále jen NV 20) a NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 26/2003 Sb., ve znění nařízení vlády č. 621/2004 Sb. (dále jen NV 26)
28.4.2015 Jiří Nesvadba, revize plynových a tlakových zařízení  
Hádejte - Tlaková zkouška nádoby k dopravě LPG - náplň 10 kg
Otázka:
a) O kolik se zvětšila délka nádoby?
b) O kolik se zvětšil obvod nádoby?
c) Při jakém tlaku praskla nádoba? – když zkouška pevnosti je spočítána na 26 bar
d) Nádoba praskla v místě koroze?
e) Nádoba praskla ve svaru?
23.4.2015 Zapsal: Roman Pommer,  SVAZ PODNIKATELŮ V OBORU TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ ČR O.S.
ZÁPIS ze zasedání Svazu podnikatelů v oboru technických zařízení ČR o.s.
3. zasedání, 31. března 2015, Praha, sídlo svazu
starší články >>>


Podmínky užívání portálu TLAKinfo. Reklama na portálu TLAKinfo.
Připomínky, náměty a dotazy - redakce portálu.
© Copyright DEKRA Industrial s.r.o. 2005-2015, všechna práva vyhrazena.