Reklama
Stavba rodinného domu a pořízení vlastního bydlení je vždy během na dlouho trať, vyplatí se dopředu přemýšlet nejen o materiálech, ale také o vytápění a realizační firmě. Se společností Ekonomické stavby s.r.o. postavíte rodinný dům v pohodě a bez starostí.
Měsíční přehled
Váš e-mail pro zasílání informací o nových technických a právních předpisech:
čtvrtek 17.dubna
logo ATZ
TLAKINFO je oficiálním informačním místem Asociace pracovníků tlakových zařízení

logo SPTZ
Nabídky pracovních míst
další nabídky >>>
Předpověď počasí


21.3.2014
SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU,
Vize pro vnitřní trh s průmyslovými výrobky
Články týdne
Voda, kanalizace:
Filtrace s drenážním systémem Triton a její použití při úpravě vody v ČR (Ing. Renata Biela, Ph.D., Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav vodního hospodářství obcí)
Facility management:
BMS na Masarykově univerzitě (Mgr. Adam Kučera, Masarykova univerzita)
Elektrotechnika:
Optimalizace fotovoltaického systému pro přípravu teplé vody (Ing. Petr Wolf, prof. Ing. Vítězslav Benda CSc., ČVUT Praha, Fakulta elektrotechnická, Kat. elektrotechnologie)
Výtahy:
Aktuální právní předpisy a technické normy z hlediska požární bezpečnosti výtahů (3. díl) (plk. Ing. Zdeněk Hošek, Ministerstvo vnitra ČR; generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR)
reklama DEKRA Industrial
13.3.2014 Alois Matěják , Předseda Asociace pracovníků tlakových zařízení (ATZ)  
Stanovisko k opravě kotle.
Člen asociace požádal ATZ o vyjádření k havárii a následné opravě, kterou prováděl. Byl posouzen i provoz kotle. Uveřejněno pouze stanovisko ATZ.
11.3.2014 Miroslava Jůnová, Marketing Manager, Milan Pavelčík HS-FS Team Leadr,  BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o.
Zaměstnání jako vysoce riziková záležitost, při změně zaměstnání jsou důležité vstupní prohlídky
Muži přicházejí k úrazu v práci dvakrát častěji než ženy. Loni se nejvíce lidí v zaměstnání zranilo v Jihomoravském a Středočeském kraji, přičemž Praha se řadí s úrazovostí na pracovišti hned na čtvrté místo. Nejčastěji dochází k úrazům v práci z důvodu neodhadnutého rizika, na kterém má vinu zaměstnanec i zaměstnavatel. Podtrženo a sečteno: Podle předběžné statistiky Státního úřadu inspekce práce se v Česku loni zranilo kvůli nedodržování pravidel bezpečnosti práce 39 412 lidí, z toho jich 108 na následky zranění zemřelo.
1 příspěvek, 13.03.2014 05:38
10.3.2014 GAS s.r.o., U Plynárny 223/42, 140 21 Praha 4  
Seminář pro revizní techniky plynových zařízení, Revize TPG 704 01
Akce je určena pro revizní techniky plynových zařízení, pro pracovníky, kteří chtějí získat osvědčení RTPZ nebo prodloužit jeho platnost, pro provozní a technické pracovníky dodavatelů zemního plynu, pro pracovníky dodavatelských organizací v oblasti výstavby, oprav, provozu a údržby plynárenských a odběrných plynových zařízení i jako teoretická příprava pro montážní pracovníky.
7.3.2014 Ivana Lukešová - Dům techniky Kladno, s.r.o.  
Série "Seminářů pro pracovníky oboru tlakových zařízení "v jednotlivých regionech České republiky.
Asociace pracovníků tlakových zařízení ve spolupráci s Domem techniky Kladno s.r.o., pracoviště Ústí nad Labem pokračuje i v letech 2014-2015.
4.3.2014 zapsala: Průšková, schválil: Holec  
Materiál pro jednání představenstev SPTZ ČR a SDMSZS ČR
dne 25. února2014, SOŠ stavební a zahradnická, Učňovská 100/1, Praha 9
27.2.2014 Foltisová Ivona,  www.bozpinfo.cz
Postavení tzv. švarcsystému v oblasti kontrol nelegální práce a výsledky činnosti SÚIP za leden 2014
Téma potírání výkonu závislé práce zastřené obchodními vztahy, tj. jinou než pracovněprávní smlouvou – tzv. švarcsystém, patří k velmi populárním. Z praxe a statistik kontrolních orgánů však vyplývá, že z hlediska provedených kontrol i z hlediska uložených postihů představuje záležitost okrajovou.
26.2.2014 Zapsal: Jan Červený  
Záznam
Z jednání sekce tlakové a bezpečnostní výstroje konané dne 3.března 2009 v SZÚ Brno.
25.2.2014 Ing. Pavel PETR, STROJÍRENSKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV, s.p.  
Evropská směrnice 97/23/ES (tlaková zařízení ) - Pravidla
Předmětem této přednášky jsou Pravidla k Evropské směrnici 97/23/ES (tlaková zařízení ). Problematika tlakových zařízení je velmi rozsáhlé téma a tlaková zařízení jsou jednou z nejsledovanějších skupin výrobků v EU. Celá oblast se velmi dynamicky vyvíjí a s ohledem na široký rozsah a různorodost výrobků vzniká v EU celá řada problémů, které je nutno neprodleně řešit. Evropský průmysl, který se zabývá výrobou tlakových zařízení zahrnuje velmi široké spektrum výrobků, které jsou využívány například v plynařském, chemickém, olejářském a plastikářském průmyslu, při výrobě surovin, skla, papíru a jsou dodávány pro topení, klimatizace, zásobování plynem a v dopravě.
20.2.2014 Ing. Vladimír Kudělka, Ph.D.  
POZVÁNKA NA KONFERENCI TESYDO 2014 - 25. a 26.03.2014
Cílem konference je seznámit technickou veřejnost s problematikou a požadavky dokumentace (projekce, konstrukce, výpočtů, trvanlivosti, životnosti, bezpečnosti, technologických, výrobních postupů, kontrolních, zkušebních postupů výroby a montáže), s požadavky výroby, montáže, zajišťování kvality a provádění kontrolní i zkušební činnosti při provádění dílců i konstrukcí výrobků a technických zařízení (stavebních, strojních, technologických, dopravních i konstrukcí zařízení pro energetiku i teplárenství), tlakových, plynových, chemických a zdvihacích, dopravních i transportních zařízení, včetně požadavků na jejich provoz, údržbu a kontrolu, ev. diagnostiku při provozu, v souladu s požadavky na bezpečnost, spolehlivost i životnost výrobků vyhrazených technických i vybraných zařízení a stanovených výrobků k posuzování shody dle legislativy, právně-technických předpisů ČR, EU i norem ČSN, EN a ISO, aj.
17.2.2014 Belica Ondřej,  www.bozpinfo.cz
Kotvení při pracích ve výškách a nad volnou hloubkou
Jakýmsi pomyslným základním stavebním kamenem při provádění prací ve výškách a nad volnou hloubkou je kotvení. Bez odpovídajícího kotvení není možné provést bezpečné zajištění pracovníka před pádem z výšky nebo do hloubky, ani ukotvit lano či jiný prostředek umožňující dosažení pracoviště.
14.2.2014 Foltisová Ivona,  www.bozpinfo.cz
Kontrola dodržování pracovněprávních předpisů a výsledky činnosti SÚIP za 2. pololetí 2013
V roce 2013 vyřídili inspektoři Státního úřadu inspekce práce v rámci úkolu "Kontrola dodržování pracovněprávních předpisů na základě podnětů směřujících do oblasti pracovněprávní, BOZP a zaměstnanosti" celkem 8 851 podnětů. Na základě podnětů podaných občany na domnělá porušování pracovněprávních předpisů inspektoři provedli 6 757 kontrol a zjistili 10 021 závad.
12.2.2014
Aktuální GRAFY k PED pro zatřídění do kategorii
Pro výrobu je nutné zařízení zatřídit do kategorií pro posuzování shody. Přinášíme grafické znázornění.
7.2.2014 Alois Matěják - DEKRA/Hana Florianová- UNMZ  
KOMPILAT znění 23/97/ES (PED) s Pravidly aplikace PED
Přinášíme Vám nepostradatelného pomocníka pro práci s PED. V úvodu je seznam Pravidel pro aplikaci, následuje konkrétní znění jednotlivých Pravidel. V závěru tohoto dokumentu najdete aktivní funkční kompilované znění celého PED s zapracovanými Pravidly přímo do textu PED. Odkazy v textu jsou aktivní, odklikem se dostanete na konkrétní pravidlo. Věříme, že Vám tento kompilát usnadní Vaší práci.
starší články >>>


Podmínky užívání portálu TLAKinfo. Reklama na portálu TLAKinfo.
Připomínky, náměty a dotazy - redakce portálu.
© Copyright DEKRA Industrial s.r.o. 2005-2014, všechna práva vyhrazena.