Reklama
Stavba rodinného domu a pořízení vlastního bydlení je vždy během na dlouho trať, vyplatí se dopředu přemýšlet nejen o materiálech, ale také o vytápění a realizační firmě. Se společností Ekonomické stavby s.r.o. postavíte rodinný dům v pohodě a bez starostí.
Měsíční přehled
Váš e-mail pro zasílání informací o nových technických a právních předpisech:
úterý 26.července
logo ATZ
TLAKINFO je oficiálním informačním místem Asociace pracovníků tlakových zařízení

logo SPTZ
Nabídky pracovních míst
  • Projektant pozemních staveb
    Náplň práce: - Zaměření stávajících stavů objektů, zpracování dokumentace stávajícího stavu (paspor... (20.7.2016)
  • Obchodní zástupce
    Náplň práce: Aktivní vyhledávání nových obchodních případů, klientů Analýza poptávek, technické por... (18.7.2016)
  • Servisní technik průmyslového chlazení
    Společnost Johnson Controls dodává produkty, služby a řešení, která napomáhají zvyšovat energetickou... (17.7.2016)
další nabídky >>>
Předpověď počasí
Akce, semináře a školení
další akce >>>
25.7.2016
NV č. 219/2016 Sb., o posuzování shody tlakových zařízení při jejich dodávání na trh
Dne 18. 7. 2016 bylo v částce 85/2016 Sb. zveřejněno nařízení vlády č. 219/2016 Sb., o posuzování shody tlakových zařízení při jejich dodávání na trh. Vydáno na základě z. č. 90/2016 Sb. Toto nařízení nabývá účinnosti 19. července 2016.
Články týdne
Energetika:
Základy fúzní energetiky I. – Historie (Ing. Slavomír Entler, doc. RNDr. Jan Mlynář, Ph.D., Ústav fyziky plazmatu AV ČR, doc. Ing. Václav Dostál, Ph.D., Ústav energetiky Fakulty strojní ČVUT)
Facility management:
Využití RPAS pro mapování a monitoring (prof. Dr. Ing. Karel Pavelka, Fakulta stavební ČVUT, katedra mapování a kartografie)
Vytápění:
Posuzování tepelně izolačních vlastností teplovodního potrubí IV. (doc. Ing. Vladimír Jelínek, CSc., Ing. Anna Bradáčová)
Větrání a klimatizace:
Filtrace ve VZT jednotkách pro nucené větrání rodinných domů II. (Ing. Pavel Vybíral, Ph.D., Fakulta strojní ČVUT, Ústav techniky prostředí)
Výtahy:
Provozní prohlídky výtahů (Ing. Bohuslav Kratěna, Unie výtahového průmyslu České republiky)
Tlaková zařízení:
Dědictví azbestových těsnění (Ing. Martin Tesař, Bc. Zdeněk Kalvaster - Divize Flange Management)
reklama DEKRA Industrial
22.7.2016 Ing. Vladimír Kudělka, Ph.D., Ing. Jan Opletal, Ing. Zdeněk Balej, TESYDO, s.r.o.  
SYSTÉM ŘÍZENÍ VÝROBY A KVALIFIKACE
PRO ZVLÁŠTNÍ I SPECIÁLNÍ TECHNOLOGICKÉ PROCESY A JEJICH KVALITU PRO VÝROBKY
12.7.2016 KOVÁŘ MARTIN, PODSTAWKA TADEÁŠ,  ELSACONSULTING, IHAS
Legislativa týkající se návrhu protivýbuchové ochrany
Motivací tohoto příspěvku je kriticky zhodnotit současný stav návrhu protivýbuchové ochrany z legislativního hlediska. Příspěvek si klade za cíl vyšší osvětu zejména pro uživatele, aby věděl, na jaké kroky má legislativní právo a jaké kroky má tedy po dodavatelích protivýbuchové ochrany vyžadovat.
1.7.2016
Zaostřeno na plynová tepelná čerpadla
Přemýšlíte o plynovém tepelném čerpadle? Umí chladit i topit současně. Ideální pro průmyslové použití, větší komplexy a budovy.
29.6.2016 Ing. Vladimír Kudělka, Ph.D., Ing. Jan Opletal, Ing. Zdeněk Balej, TESYDO, s.r.o.  
SYSTÉM ŘÍZENÍ VÝROBY A KVALIFIKACE PRO ZVLÁŠTNÍ I SPECIÁLNÍ
21.6.2016 NEJTEK VLASTIMIL  
Bezpečnost provozu plynových zařízení ve školství
V roce 2015 provedl Státní úřad inspekce práce a oblastní inspektoráty práce kontroly bezpečnosti provozu plynových zařízení se zaměřením na objekty využívané pro vzdělávání, ubytování a volný čas dětí a mládeže. Co zjistily?
17.6.2016 www.bozpinfo.cz
Uznávání odborné způsobilosti v prevenci rizik na Slovensku
Na základě oznámení čtenáře BOZPinfo, že na Slovensku bylo zrušeno uznávání odborné způsobilosti v prevenci rizik získané v ČR, naše redakce ověřovala pravdivost této informace. Stanovisko Národního inspektorátu práce v Košicích nám poslala Ing. Daniela Gecelovská, PhD. Bylo přeloženo do českého jazyka.
15.6.2016 Ing. Vladimír Kudělka, Ph.D., František Dolák, d.t., Mgr. Marek Kudělka, TESYDO, s.r.o.  
DOKUMENTACE, PROVOZNÍ NAMÁHÁNÍ A VÝPOČTY (DIMENZE, PEVNOSTI A STABILITY) KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ VÝROBKŮ
Dle požadavků Evropských směrnic (ES, EHS), zák. č. 90/2016 Sb., zák. č. 91/2016 Sb., zák. č. 64/2014 Sb., zák. č. 100/2013 Sb., zák. č. 34/2011 Sb., zák. č. 155/2010 Sb., zák. č. 490/2009 Sb. a č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády ČR (NV), harmonizovaných a technických norem i kontraktu (obchodní smlouvy), je nutné provozovat výrobky a technická zařízení jako bezpečné i spolehlivé, ev. projektantem nebo konstruktérem výrobce předepsanou mírou bezpečnosti, trvanlivosti, životnosti i spolehlivosti.
13.6.2016 SÚIP
Výsledky činnosti SÚIP za duben 2016
Přehled dalších plánovaných kontrol v oblasti bezpečnosti práce v roce 2016 a informace o podnětech ke kontrole, poradenství, pracovní úrazovosti a kontrolách dokumentací staveb přináší zpráva Státního úřadu inspekce práce za měsíc duben 2016.
8.6.2016 KONDZIOLKA MILAN, KLAS MOJMÍR,  www.bozpinfo.cz
Ochrana proti pádu z výšky při kontrolách spalinových cest a zařízení na ochranu před bleskem
Ochraně proti pádu je potřebné se věnovat také při instalaci zařízení určeného na ochranu před bleskem nebo při stavbě komínového tělesa, na kterém má být prováděna kontrola spalinových cest. Mnohdy se tak neděje.
6.6.2016 Ing. Onderek Aleš,  Strojírenský zkušební ústav ,s.p., Hudcova 424/56 b, 621 00 Brno
ZÁPIS Z KOORDINAČNÍ PORADY K NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 20/2003 Sb. (dále jen NV 20)
a NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 26/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů. (dále jen NV 26)
1.6.2016 Ing. Vladimír Kudělka, Ph.D., František Dolák, d.t., Mgr. Marek Kudělka, TESYDO, s.r.o.  
DOKUMENTACE, PROVOZNÍ NAMÁHÁNÍ A VÝPOČTY
DIMENZE, PEVNOSTI A STABILITY) KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ VÝROBKŮ
31.5.2016 http://www.stavebniakademie.cz/  
NEJNOVĚJŠÍ NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE A ZÁKONA O ZAMĚSTNANOSTI, další aktuality
Výklad se bude věnovat novele ZP, rozlišením mezi pracovními a nepracovními úrazy. Bude se zabývat aktuálními otázkami v oblasti vzniku, změn a skončení pracovního poměru a dohod, aktualitami v oblasti pracovních podmínek zaměstnanců a změnami exekučních srážek ze mzdy od 1. 9. 2015
30.5.2016 www.bozpinfo.cz
Změny v NV č. 591/2006 Sb. a 592/2006 Sb. s účinností od 1. května 2016
NV č. 136/2016 Sb., kterým se mění NV č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích, a NV č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti, přineslo mimo jiné bližší požadavky na plán BOZP na staveništi nebo pokyny k vykonání zkoušky z odborné způsobilosti. Přehled dalších změn v prováděcích předpisech k zákonu č. 309/2006 Sb. najdete v tomto článku.
starší články >>>


Podmínky užívání portálu TLAKinfo. Reklama na portálu TLAKinfo.
Připomínky, náměty a dotazy - redakce portálu.
© Copyright DEKRA CZ, a.s. 2005-2016, všechna práva vyhrazena.