Reklama
Stavba rodinného domu a pořízení vlastního bydlení je vždy během na dlouho trať, vyplatí se dopředu přemýšlet nejen o materiálech, ale také o vytápění a realizační firmě. Se společností Ekonomické stavby s.r.o. postavíte rodinný dům v pohodě a bez starostí.
Měsíční přehled
Váš e-mail pro zasílání informací o nových technických a právních předpisech:
sobota 4.července
logo ATZ
TLAKINFO je oficiálním informačním místem Asociace pracovníků tlakových zařízení

logo SPTZ
Kde se diskutuje
  Nabídky pracovních míst
  další nabídky >>>
  Předpověď počasí


  25.6.2015 Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.  
  Zaměstnavatel nechce uznat pracovní úraz při autonehodě na služební cestě
  Mému synovi se stal úraz 1. 4. 2015. Byl vyslán firmou do jiného města vzdáleného cca 60 km, danou trasu jezdil každý den ve stejný čas, téměř vždy služebním autem. V daný den bohužel firma neměla služební vůz k dispozici a vedoucí nařídil synovi telefonicky, že musí jet svým autem. Syn není vlastníkem vozu a z důvodu obavy ze ztráty zaměstnání si půjčil můj vůz.
  Články týdne
  Vytápění:
  Co musí splnit nový kotel na tuhá paliva po roce 2020? (Ing. Jiří Horák, Ph.D., Ing. František Hopan, Ph.D., Ing. Kamil Krpec, Ph.D., Ing. Petr Kubesa, VŠB, TU Ostrava, Výzkumné energetické centrum)
  Větrání a klimatizace:
  Dotazníkový průzkum stavu školských budov (Ing. Marek Begeni, doc. Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D., ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí)
  Voda, kanalizace:
  Testování filtračního materiálu DMI-65 (Ing. Petr Martiňák, DPT Design Centrum, s.r.o.)
  Obnovitelná energie a úspory energie:
  Renesance pařezin: nový zdroj energetické biomasy na českém venkově? (Mgr. Vojtěch Kotecký, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze)
  Elektrotechnika:
  RTG detekce míry poškození dřevených prvků staveb (Ing. Andrea Nasswettrová, Ph.D., Ing. Pavel Šmíra, Ph.D., Ing. et Ing. Soňa Křivánková, Metodické pracoviště Sanace dřeva, Vědeckotechnický park profesora Lista Brno)
  Výtahy:
  Novinky v normách a auditech pro výtahový průmysl (Ing. Jan Dvořák, Ing. Bohuslav Kratěna, Vladimír Hulena, Unie výtahového průmyslu ČR)
  Facility management:
  Evropská norma ČSN EN 15221-6 Facility management – Měření ploch a prostoru ve FM (doc. Ing. Viera Somorová, PhD., Katedra technológie stavieb Stavebná fakulta STU BA)
  Tlaková zařízení:
  TLAK 2015 (Ing. Miroslav Lhotský)
  reklama DEKRA Industrial
  3.6.2015 FOLTISOVÁ IVONA,  SÚIP, www.bozpinfo.cz
  Výsledky činnosti SÚIP za duben 2015
  Tentokrát se zpráva kromě pracovní úrazovosti, podnětů ke kontrole, poradenství a posuzování projektových dokumentací staveb věnuje kontrolám dodržování pracovněprávních předpisů na úseku pracovní doby ve směnných a nepřetržitých provozech.
  13.5.2015 Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.,  BOZPINFO.CZ
  Maximální možná délka směny
  Jak je to prosím s délkou pracovní doby? V § 83 zákoníku práce je uvedeno, že délka směny nesmí přesahovat 12 hodin. Tato maximální délka směny je dána včetně přesčasů, nebo může zaměstnanec odpracovat 12 hodin a dále pokračovat v práci přesčas za podmínek stanovených v § 93 odst. 2, tedy maximálně 8 hodin týdně, resp. maximálně 150 hodin v kalendářním roce?
  12.5.2015
  Nařízení vlády č. 26/⁠2003 Sb.
  Dne 20. 4. 2015 bylo v částce 39/⁠2015 Sb. zveřejněno nařízení vlády č. 93/⁠2015 Sb., [1]kterým se mění nařízení vlády č. 26/⁠2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení, ve znění nařízení vlády č. 621/⁠2004 Sb. Vydáno na základě z. č. 22/⁠1997 Sb. Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. června 2015.
  6.5.2015 Strojírenský zkušební ústav ,s.p., Hudcova 424/56 b, 621 00 Brno  
  ZÁPIS Z KOORDINAČNÍ PORADY K NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 20/2003 Sb.
  (dále jen NV 20) a NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 26/2003 Sb., ve znění nařízení vlády č. 621/2004 Sb. (dále jen NV 26)
  28.4.2015 Jiří Nesvadba, revize plynových a tlakových zařízení  
  Hádejte - Tlaková zkouška nádoby k dopravě LPG - náplň 10 kg
  Otázka:
  a) O kolik se zvětšila délka nádoby?
  b) O kolik se zvětšil obvod nádoby?
  c) Při jakém tlaku praskla nádoba? – když zkouška pevnosti je spočítána na 26 bar
  d) Nádoba praskla v místě koroze?
  e) Nádoba praskla ve svaru?
  23.4.2015 Zapsal: Roman Pommer,  SVAZ PODNIKATELŮ V OBORU TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ ČR O.S.
  ZÁPIS ze zasedání Svazu podnikatelů v oboru technických zařízení ČR o.s.
  3. zasedání, 31. března 2015, Praha, sídlo svazu
  22.4.2015 HRUBÁ KATEŘINA,  BOZPINFO.CZ
  Kategorizace prací
  V rubrice Nejčastější dotazy si tentokrát shrneme základní informace ke kategorizaci prací.
  21.4.2015 Zdena Habartová,  Cech topenářů a instalatérů České republiky, o.s.
  DOPROVODNÝ PROGRAM, POZVÁNÍ NA MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH V BRNĚ
  dovolujeme si Vás pozvat na Mezinárodní stavební veletrh v Brně IBF 2015 konaný ve dnech 22.4. - 25.4.2015. Cech topenářů a instalatérů České republiky pro Vás připravil doprovodné programy
  20.4.2015 Zaznamenal: Jan Fibiger, Schválil : František Holec,  
  „Větrací koncept“
  Záznam z jednání pracovní skupiny Rady starších HK ČR, které se uskutečnilo dne 3.4. 2015 na Střední stavební a zahradnické škole
  15.4.2015 Na dotaz odpověděla Ivana Blažková.,  www.bozpinfo.cz
  Řízení pracovníků s elektrotechnickou kvalifikací dle vyhl. č. 50/1978 Sb.
  Může osoba bez elektrotechnické kvalifikace (dle vyhlášky č. 50/1978 Sb., ve znění pozdějších předpisů) organizovat a řídit pracovní činnost pracovníků údržby, kteří mají elektrotechnickou kvalifikaci dle této vyhlášky?
  13.4.2015 Schválil : František Holec, Zaznamenal: Jan Fibiger  
  Záznam z jednání pracovní skupiny Rady starších HK ČR - „Větrací koncept“
  Které se uskutečnilo dne 3.4. 2015 na Střední stavební a zahradnické škole
  8.4.2015 Ing. Miroslav Lhotský  
  TLAK 2015
  Ve dnech 17. až 19. února 2015 se v královéhradeckém hotelu Černigov konalo odborné fórum TLAK 2015, setkání pracovníků oboru tlakových a energetických zařízení. Navázalo tak na tradici předchozích čtrnácti ročníků akce školení TLAK, které si vydobyla pevné místo v oboru vyhrazených technických zařízení.
  7.4.2015 Medim, spol. s r.o.  
  Seminář - TLAKOVÉ NÁDOBY STABILNÍ
  cyklus C – 2015, 15. května 2015 - Poděbrady
  starší články >>>


  Podmínky užívání portálu TLAKinfo. Reklama na portálu TLAKinfo.
  Připomínky, náměty a dotazy - redakce portálu.
  © Copyright DEKRA Industrial s.r.o. 2005-2015, všechna práva vyhrazena.