Krátké zprávy
  • 23.5.2008
    Ohlušující exploze překvapila ve středu před půl druhou odpoledne pracovníky budovy Libereckého kraje, pod jejichž okny v Náchodské ulici na stavbě pilířů pro rozšíření komunikace vybuchla tlaková láhev na korbě nákladního vozu Avie. Následně začal nákladní vůz hořet a hrozilo, že explodují ještě další tlakové láhve na korbě vozu. Nehoda se obešla bez zranění. Požár podle vyšetřovatele hasičů vznikl ve chvíli, kdy při zapálení hořáku svářecí soupravy ke zpětnému šlehnutí, začaly hořet hadice a následně se roztrhla tlaková láhev a požár se rozšířil. Případ nyní bude posuzovat policie, zda se jednalo o nešťastnou náhodu anebo nedbalost. Při nehodě vznikla škoda asi za čtvrt miliónu korun.
  • 3.11.2005
    Vítkovice Cylinders investují miliardu do autonádrží na plyn Do vybudování ojedinělého zařízení na výrobu ocelových láhví a nádob pro alternativní pohon automobilů se rozhodla firma Vítkovice Cylinders investovat kolem jedné miliardy korun. Příští rok postaví podnik podle vlastního projektu protlačovací linku na výrobu ocelových nádob na stlačený zemní plyn, do roku 2009 doplní technologii k produkci speciálních nádob pro čerpací stanice zemního plynu. V roce 2010 pak bude firma připravena vyrábět nádoby pro vodíkový program světových automobilek.
  • 22.8.2005
    Zaujal nás návrh zákona z Řecka, kdy se ustanovuje technická komise pro posuzování vhodnosti materiálů pro rozvod plynu. Plynárenské společnosti , které operují v Řecku budou povinny pokrýt náklady s touto komisí až do výše 30.000,- € ročně.
20.8.2012 Václav Kastner, inspektor, OIP České Budějovice,  Zpravodaj ATZ
Smrtelný úraz při plnění lahve technickým plynem.
Dne 8. února 2011 došlo ke vzniku smrtelného úrazu zaměstnance ve svařovně jedné společnosti v Jihočeském kraji. Při přijmutí zprávy o smrtelném úrazu, bylo prvotně sděleno, že došlo k roztržení tlakové lahve na plyny.
2 příspěvky, poslední 19.04.2015 07:27
11.1.2012 Ing. Karel Melka, Ing. Zdeněk Přibyla  
Průmyslové plynovody
Cílem předmětné publikace je podání zevrubných informací o problematice průmyslových plynovodů v kontextu aktuálních předpisů a praktických zkušeností. Publikace je určena projektantům, konstruktérům, montážním organizacím a provozovatelům průmyslových plynovodů. V neposlední řadě poslouží i jako pomůcka při školeních a činnostech státní správy.
18.11.2011 http://www.gasinfo.cz
REGULAČNÍ STANICE PLYNU A REGULÁTORY TLAKU PLYNU
Školení je zařazeno do programu odborného plynárenského vzdělávání a účast je hodnocena 2 body. V programu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT je účast hodnocena 1 kreditem.
28.6.2011 Petr Matěják  
Technické pomůcky při revizích tlakových zařízení
Žijeme v 21.století, myslím že přišel čas na změnu. Přijít na revize s papírem a tužkou patřilo do století páry. V článku naleznete pár nejzákladnějších pomůcek revizního technika kotlů a tlakových nádob. Vybral jsem vyzkoušené, ověřené praxí, s nejlepším poměrem cena/výkon.
2.11.2010 BOZPinfo.cz
Pracovní úraz po výbuchu ve výkopu
Zaměstnanec, přestože byl řádně seznámen s bezpečnostními předpisy, provedl zakázanou manipulaci a způsobil úraz dvou svých kolegů.
6.5.2010 Petr Matěják Tlak s.r.o.  
Průmyslové plynovody jsou stanovený výrobek dle PED
Stanovený výrobek dle PED versus ČSN EN 15 001- Průmyslové plynovody.Od nového roku platí nová norma pro plynovody. Plynárenské organizace se odkazují na část textu, který naleznete v PEDu, že se PED na plynovody nevztahuje. Následující příspěvek Vám však ukáže, že to není v ČR pravda. Doufám, že tento příspěvek vzbudí dostatečnou pozornost jak ze strany plynařských společenstev, tak ze strany Autorizovaných osob a Orgánů státního dozoru.
1 příspěvek, 16.02.2011 19:26
12.12.2008 SVĚT SVARU
VÝBUCHEM K PREVENCI
V minulém vydání časopisu Svět Svaru se věnovali obecným definicím rizik, která vznikají při manipulaci s tlakovými láhvemi. Ve spolupráci s redakcí odborného časopisu pro hasiče a záchranářské sbory Hasičská a záchranářská ALARM revue připravili dva články publikované v tomto časopisu, které se věnovaly problematice likvidace požárů tlakových láhví s hořlavými a výbušnými plyny a také praktické zkoušce dopadů výbuchů tlakových láhví.
2 příspěvky, poslední 19.01.2012 02:46
31.7.2008 Ptal se Ing. Miloš Kebrdle,  Plyn č. 5/2008
Vítkovice Cylinders a.s.
Společnost „Vít­kovice Cylinders a.s." představil ge­nerální ředitel společnosti Ing. Jaromír Šiler.
17.7.2008 Petr Matěják  
Exploze úsměvně
Bulvární tisk by jistě použil titulek "Výbuch zničil svačinárnu". Fotografie z úsměvného případu opomenutí fyzikálních zákonů, leč i tento příběh mohl mít nebezpečnou dohru. V tomto případě výbuch zničil důležité zařízení pro obsluhu, došlo k destrukci zařízení, ale bez zranění. Řidič cisterny si chtěl pouze rozmrazit v mikrovlnné troubě rukavice, leč opomenul, že tyto jsou nasyceny kyslíkem.
14.7.2008 Ing. Jan Dania - CheVess ENGINEERING, s.r.o., Brno  
LAHVE NA PLYNY
Na tradičním semináři Hrotovice 2007 jste mohli vyslechnout přednášku na téma: LAHVE NA PLYNY.
1 příspěvek, 23.09.2008 13:28
23.5.2008 Petr Matěják - tlakinfo,  Slovácký deník
Výbuch ve Strání - tlaková vlna zdemolovala bar
S výbuchem vojenského granátu je srovnatelná exploze, která v noci letošního března otřásla Barem G ve Strání.„Ze žhavých nedopalků vznikl požár, jehož plameny způsobily expanzi hnacího plynu v tlakové nádobě výčepu. Následoval výbuch pravděpodobně inertního plynu – dusíku, který způsobil kompletní uhašení požáru. Tlaková vlna však těsně před půlnocí bar totálně zničila,“
18.4.2008 Jan Prokop - CREAtive Services,s.r.o.  
Hledáme dodavatele technologie CNG
Hledám firmu, která na export zkonstruuje a vyrobí kontejnery pro přepravu CNG. Efektivní objem 16 / 30 m2 H2O, plnící tlak 200 bar, montáž do rámu o rozměrech standardního kontejneru ISO 20´/ 40´
4.3.2008 Říman Radovan, Skřehot Petr, Bortl,  www.bozpinfo.cz, CHEMagazín číslo 6, 2007
Modelování následků nehody automobilové cisterny s LPG
Existuje řada nástrojů, kterými lze modelovat následky nežádoucích mimořádných událostí, ale ne každý nabízí tak širokou paletu modulů jako program ALOHA[3]. Ten je odborníkům na prevenci závažných havárií a havarijní plánování znám už několik let, avšak s ohledem na jeho možnosti, validitu poskytovaných výstupů a volnou dostupnost programu na internetu, si jistě zaslouží bližší představení i ostatní odborné veřejnosti.
12.11.2007 Zpracoval: Duchek Miroslav, Krčma Vladimír,  http://www.bozpinfo.cz
Problematika výkonu inspekce v souvislosti s progresivní technologií výroby kompozitních tlakových nádob na technické plyny
Jeden z okruhů vyhrazených technických zařízení, které jsou předmětem kontrolní činnosti ze strany oblastních inspektorátů práce, představují tlaková zařízení. Z pohledu dalšího členění této kategorie technických zařízení sem pak mimo jiné náleží i tlakové nádoby pro uskladnění a dopravu technických nebo medicinálních plynů.
31.8.2007 Rudolf Novák - GAS s.r.o,  PLYN 5/2007
Z HISTORIE ZÁSOBOVANÍ ODBĚRATELŮ PLYNEM V NÁDOBÁCH
Na samém počátku plynárenství se plyn dopravoval z místa těžby nebo výroby do místa spotřeby potrubím. Ale někdy bylo výhodnější použít k přemístění plynu z místa na místo nádob.
20.8.2007 INFORMACE GAS 2/2007
Přepouštění dusíku z tlakových láhví
ČSN 07 8304 - Jaká je odborná způsobilost firem a jejich zaměstnanců,kteří ve firmě přepouštějí dusík z tlakových láhví do akumulátorů.
1 příspěvek, 26.08.2007 07:43
17.7.2007 Preditest, s. r. o. - Václav Svoboda,  Průmyslové spektrum
Metoda akustické emise při tlakových zkouškách nádob
Moderní koncepce posuzování konstrukční integrity tlakových nádob vycházejí z existence defektů v plášti nádoby, zejména pak ve svarech a tepelně ovlivněných zónách či v oblastech zvýšené koncentrace namáhání. Vhodnou diagnostickou metodou je aplikace akustické emise, neboť z fyzikálního principu reaguje na případné okamžité změny v mikro- i makrostruktuře materiálu v průběhu aplikovaného tlakového cyklu.
2.7.2007 Ing. Jan Dvořák,  PLYN - odborný měsíčník pro plynárenství č.6/2007
Legislativní podpora využití zemního plynu v dopravě
Pro ozdravění ovzduší byla v minulých letech podporována Ministerstvem životního prostředí ČR a prostřednictvím Státního fondu životního prostředí plynofikace měst a obcí. Plynofikace se stala významným úkolem vlády ČR a reagovala na vývoj v celé Evropě. Celoplošnou plynofikací měst a obcí České republiky byly významně omezeny emise oxidů síry, dusíku a pevných prachových částic z komínů domácích a velkých kotelen. Nyní je jen na energetické politice státu, abychom tento stav dále zlepšovali.
26.6.2007 Ing. Vlastimil Kraus - Škoda JS a.s. (středisko Provozní prohlídky JZ, akustická emise)  
Stanovisko k porovnání možností zkoušení zásobníků na LPG akustickou emisí (AE) a měřením tloušťky stěny ultrazvukem
Naše společnost Škoda JS a.s. Plzeň od roku 2002 nabízí a provádí kontroly zásobníků na LPG akustickou emisí podle licence TÜV Österreich. Do konce roku 2006 jsme takto zkontrolovali celkem 766 zásobníků na LPG v ČR, Maďarsku a na Slovensku. Dne 27.11.2004 bylo na portálu TLAKINFO zveřejněno stanovisko vedoucího dozoru Inspektorátu bezpečnosti práce z Ústí nad Labem Ing. Františka Jiroty pod názvem „Revize a zkoušky zásobníků na zkapalněný plyn náhradním způsobem“ Stanovisko je odpovědí na návrh Ing. Jaroslava Bíny z dnes již neexistující společnosti BOHEMIA GAS s.r.o, aby u zásobníků na LPG hydraulická tlaková zkouška, resp. zkouška akustickou emisí mohla být nahrazena měřením tloušťky stěny zásobníku ultrazvukem. Stanovisko IBP návrh Ing. Bíny schválilo – tedy kontrolu akustickou emisí lze nahradit měřením tloušťky stěny zásobníku ultrazvukem.
5 příspěvků, poslední 22.05.2011 03:31
30.5.2007 Alois Matěják - Tlak s.r.o.  
Tlaková zařízení pracující s plynem, nebo plynová zařízení pracující s tlakem?
Předmětem příspěvku je upozornit na skutečnost, že velké množství plynových zařízení dle vyhlášky č.21/1979 Sb. jsou i při výrobě stanoveným výrobkem dle NV č.26/2003 Sb. Plynové zařízení není stanovený výrobek z hlediska plynu, ale vyhrazené plynové zařízení a musí se na něm provést předepsané úkony tzn. výchozí revize dle vyhlášky č. 85/1978 Sb. a je nutná účast zástupců ITI Praha u potrubí kapalné fáze, které je VTL potrubím. Je tudíž úplně zavádějící a scestný názor, že stačí posouzení výrobku výrobcem a AO (NB) z hlediska PED a není nutná účast ITI Praha, SUIP (OIP) a revizních techniků. Vyhrazené plynové zařízení (rozvody) dle vyhlášky č. 21/1979 Sb. a vyhrazené elektrické zařízení (rozvody) dle vyhlášky č. 20/1979 Sb. není stanovený výrobek dle zákona č. 22/1997 Sb.. Stanovený výrobek dle příslušného NV je elektrický a plynový spotřebič (výrobek) ne rozvody elektrických a plynových zařízení. PED řeší nebezpečí tlaku a ne nebezpečí z hlediska elektrických a plynových zařízení nebo spotřebičů (výrobků). Bezpečnost těchto vyhrazených technických zařízení musí být posouzena při výchozích revizích.
starší články >>>
Podmínky užívání portálu TLAKinfo.
Připomínky, náměty a dotazy - redakce portálu.
© Copyright DEKRA CZ, a.s. 2005-2019, všechna práva vyhrazena.