Krátké zprávy
 • 5.5.2010
  Do největšího kotle v ČR v elektrárně Mělník spadl při opravě mladý muž, zranění nepřežil.  více >>>
 • 8.2.2010
  Silná exploze v neděli otřásla plynovou elektrárnou v Middletownu ve státě Connecticut na severovýchodě USA. Potvrzeno je pět obětí, záchranáři se ale obávají, že jich bude více. foto zde
 • 17.7.2007
  Ostravská společnost Hutní montáže, která je součástí vítkovického strojírenského holdingu, letos předpokládá přibližně 17procentní růst tržeb, z loňských 746 milionů korun na 872 milionů korun. Současně by podle generálního ředitele Miroslava Přecechtěla měla vzrůst také hodnota zisku. „Předpokládáme, že zisk výrazně překročí hranici 43 milionů korun,“ uvedl.  více >>>
 • 29.5.2006
  ČEZ získá rozvody tepla na severu Čech

  Energetická Skupina ČEZ a společnost Czech Energy Holding, a.s. (CEH), kontrolovaná jedním ze zakladatelů a partnerů finanční skupiny J&T Patrikem Tkáčem, se dohodly na záměru uskutečnit transakci, jejímž výsledkem bude začlenění provozních jednotek společnosti United Energy, a.s. ovládané CEH zabezpečujících dodávky tepla v lokalitách Chomutov, Teplice, Klášterec nad Ohří, Kadaň a Bílina do skupiny ČEZ, a. s., a to ještě v průběhu roku 2006.

 • 12.2.2006
  Skupina ČEZ koupila dvě elektrárny v Polsku. Padesát a sto kilometrů vzdušnou čarou dělí jedinou černouhelnou elektrárnu Skupiny ČEZ elektrárnu Dětmarovice, od jejích budoucích sestřiček v Polsku. Skupina ČEZ totiž uspěla v privátním tendru na nákup společnosti Elektrownie Chorzów (Elcho), která leží nedaleko Katovic, stejně jako v privátním tendru na společnost Elektrownia Skawina, která se nachází poblíž polského Krakowa. Výkon obou polských elektráren dohromady je zhruba stejný jako výkon Dětmarovic.
starší zprávy >>>
13.8.2012 Ing. Petr Rayman, RAYMAN spol. s r. o. Kladno  
STŘEDOTLAKÝ SYSTÉM ODSUNU POPÍLKU
V souvislosti ze zvýšeným tlakem státních orgánů, ekologických hnutí i široké veřejnosti na ekologickou likvidaci odpadů nabývá prudce na významu suchý odsun popílku zachyceného v odlučovačích energetických zdrojů. Výsledkem suchého odsunu popílku je nejen nižší zatížení životního prostředí, ale v případě jeho prodeje k dalšímu využití i významný ekonomický přínos při výrobě energie.
12.3.2012 Ing.Miroslav Ecler, CSc., v.r., za organizační výbor  
KOTLE A ENERGETICKÁ ZAŘÍZENÍ 2012
dovolujeme si Vás co nejsrdečněji pozvat na XXI. ročník odborné konference s mezinárodní účastí „KOTLE A ENERGETICKÁ ZAŘÍZENÍ 2012“ , která se bude konat ve dnech 19.3. – 21.3. 2012 v KONGRESOVÉM CENTRU hotelu VORONĚŽ I, Brno. Konference bude zahájena za účasti významných osobností české energetiky, které budou účastníky informovat o významných politicko-ekonomických otázkách našeho odvětví.
20.10.2011 http://tn.nova.cz
V Semtíně unikal nitrózní plyn kvůli havárii kotle v chemičce
Chemickou havárii likvidovali hasiči v Semtíně na Pardubicku. Kvůli problémům dvou kotlů unikal do ovzduší nitrózní plyn.
7.10.2011 Jaroslav Purmenský, Prof. Ing. DrSc., jaroslav.purmensky@seznam.cz,  Sborník technické konference - Hrotovice 2011
TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ VYBRANÝCH KOTLOVÝCH OCELÍ
VOLBA OCHLAZOVACÍ RYCHLOSTI PŘI TZ REÁLNÝCH VÝROBKŮ.
28.6.2011 Petr Matěják  
Technické pomůcky při revizích tlakových zařízení
Žijeme v 21.století, myslím že přišel čas na změnu. Přijít na revize s papírem a tužkou patřilo do století páry. V článku naleznete pár nejzákladnějších pomůcek revizního technika kotlů a tlakových nádob. Vybral jsem vyzkoušené, ověřené praxí, s nejlepším poměrem cena/výkon.
3.6.2010 http://strojirensky.net
Průmyslové kotle a pomocná zařízení
Anotace výrobních norem pro válcové a vodotrubné kotle.
5.10.2009 Ing. Kamil Stárek, Ing. Rostislav Malý, Ing. Pavel Juriga,  Sborník příspěvků z mezinárodní konference DNY SPALOVÁNÍ
Využití plazmové technologie při zapalování a stabilizaci práškových hořáků
Cílem příspěvku je seznámit odbornou veřejnost o možnostech a dosavadních zkušenostech s vývojem a realizací plazmové technologie koncipované pro roztápění a stabilizaci uhelných energobloklů s práškovým granulačním, resp. výtavným ohništěm. Můžeme říci, že po období kdy se využití této technologie jevilo jako nezajímavé, nastává v současné době reforem energetického sektoru prostor, kdy může tato technologie přinést řešení a odstranění určitých problémů souvisejících s roztápěním a stabilizací pomocí klasických ušlechtilých paliv (zemní plyn, mazut). Užití těchto klasických paliv s sebou přináší určité negativní aspekty mezi které patří například vysoká cena, zvýšené produkce emisí NOx, S02 a VOS a v neposlední řadě zvýšená bezpečnostní rizika při manipulaci a provozu. Tyto uvedené problémy lze za určitých podmínek eliminovat užitím plazmového systému.
13.12.2008 http://www.protext.cz
Dodávka kritického potrubí pro Elektrárnu Ledvice
V měsícipodepsali nejvyšší představitelé společností Škoda Praha Invest, s.r.o. a Modřanská potrubní, a.s. kontrakt na dodávky pro nový 660 MW zdroj v Elektrárně Ledvice. Jedná se o dodávku potrubních systémů pro část OB12 - Kritické potrubí v rozsahu projekt, výroba, dodávka, montáž a uvedení do provozu.
18.11.2008 SPIRAX SARCO,  CTI INFO 2/08
Správné dimenzování a konstruování parovodů
Je-li rychlost páry v parovodech příliš vysoká, již stopová množství kapek, jež s sebou proudění souběžně strhává, mají za následek značné obrušování. U poddimenzovaných parovodů je proto následkem zvýšené opotřebení (eroze) a rovněž intenzivnější vývin hluku.
30.6.2008 Ing. Lubomír Junek, PhD. - Ústav aplikované mechaniky Brno s.r.o.,  TDS BRNO SMS
PŘÍČINY POŠKOZENI SVAŘOVANÝCH KONSTRUKCÍ V ENERGETICE
Na tradičním semináři Hrotovice 2007 jste mohli vyslechnout přednášku na téma: PŘÍČINY POŠKOZENI SVAŘOVANÝCH KONSTRUKCÍ V ENERGETICE
11.6.2008 GAS s.r.o., Ing. Jochová, leden 2007,  INFORMACE GAS 1/2007
SLEDOVÁNÍ A VYHODNOCOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ
Kvalita ovzduší patří v naší společnosti bezesporu k prioritám. Stejně jako v Evropském společenství (ES) je i v ČR předmětné problematice věnována patřičná pozornost. Nejen, abychom plnili závazky v harmonizaci práva ČR s právem ES, ale především chránili společenský veřejný zájem - zdraví našich občanů a hezký vzhled naší krajiny. V částce č. 188/2006 Sbírky zákonů ČR bylo zveřejněno nařízení vlády č. 597 ze dne 12. prosince 2006 o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší. Je podzákonnou normou k zákonu č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.
10.6.2008 Ing. Ladislav Jirousek - Zpravodaj ATZ
Smrt na kotelně - muselo k tomu dojít?!
Tento příklad by měl být poučením pro všechny, kdo začali přimíchávat do uhlí biomasu. Bylo by nanejvýš vhodné, aby revizní technik při provozní revizi kotle prověřil, zda byla vyhodnocena rizika vyplývající ze společného spalování uhlí a biomasy. Byla přijata nějaká opatření nebo se pouze smíchává uhlí a biomasa? Instalování stabilních detektorů CO nebo vybavení obsluhy přenosným by mělo být, v rámci odstranění rizik, minimem. S výsledky přijatých opatření by měli být seznámeni všichni, nebo by měla být provozovatelem vypracována pravidla bezpečného provozu zařízení pro společné spalování biomasy a uhlí.
25.4.2008
Chyby v provozní evidenci nově pod pokutou
ČIŽP upozorňuje všechny provozovatele zvláště velkých, velkých a středních zdrojů znečištění, aby řádně vyplnili souhrnnou provozní evidenci, kterou musí každým rokem odevzdat inspekci a obecním úřadům.
15.4.2008 Awwadová Ivana,  http://www.bozpinfo.cz
Chyby v provozní evidenci nově pod pokutou
ČIŽP upozorňuje všechny provozovatele zvláště velkých, velkých a středních zdrojů znečištění, aby řádně vyplnili souhrnnou provozní evidenci, kterou musí každým rokem odevzdat inspekci a obecním úřadům.
1.4.2008 ČIŽP,  http://www.bozpinfo.cz
Ohlašovací povinnost provozovatelů
Zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, který nabyl účinnosti dne 12. února tohoto roku, v části pojednávající o změně zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, zavádí nový režim pro podávání souhrnné provozní evidence stacionárních zvláště velkých, velkých a středních zdrojů znečišťování ovzduší i kontrolu dodržování povinností souvisejících s plněním ohlašovací povinnosti.
28.1.2008 D-Ex Limited, spol. s r. o.,  ELEKTRO 11/2007
Vedoucí pozice plováku při hledání univerzálního principu měření hladin
Vedle známých principů měření hladin, jako je vibrační senzor, hydrostatika, mikrovlny, radar nebo ultrazvuk, si plováky udržely své nezastupitelné postavení zejména díky možnosti použití v nejširším spektru měření.
13.11.2007 Ing. Václav Hrabák - Předseda ES HK ČR  
„Energetika a její vliv na podnikatelské prostředí“
Základní osnova k tématu „Energetika a její vliv na podnikatelské prostředí“
25.10.2007 Petr Matěják - TLAK s.r.o.,  www.novinky.cz
Havárie při výstavbě kotle v Německu
Nejméně pět lidí zahynulo ve čtvrtek při zřícení části lešení na stavbě uhelné elektrárny v Grevenbroichu u Neussu na západě Německa. Asi 100 metrů vysoké a 100 tun těžké lešení se částečně zřítilo, když do něj narazil montovaný gigantický kotel. Šest lidí utrpělo těžká zranění a jeden člověk je stále pohřešován, informovala agentura DPA s odvoláním na krizový štáb.
29.8.2007 Ondřej Bielak, Jan Masák - BiSAFE, s.r.o.,  http://www.bisafe.cz
MOŽNOSTI OPRAVY VAD KOTLOVÝCH TĚLES VE SVARECH PLÁŠŤ - NÁTRUBEK
Ve svarových spojích plášť – nátrubek se vyskytují vady výrobního původu. Jde zejména ovady jako neprůvar kořene, zavařená struska a studené spoje. V důsledku provozního namáhání nízkocyklovou únavou v korozním prostředí kotelní vody dochází na defektech ke vzniku trhlin a jejich propojování. Trhliny a defekty mohou ohrozit bezpečnost provozu. Příspěvek je zaměřen na analýzu napjatosti v okolí nátrubku metodou konečných prvků. Je sledován vliv zaoblení hrany vývrtu a zvětšení průměru vývrtu na napjatost ve svarovém spoji. U svaru poškozeného trhlinou z vnitřního povrchu probíhající přes celý obvodnátrubku je stanovena napjatost ve zbylém průřezu svaru. Výsledky výpočtů jsou podkladem pro hodnocení závažnosti vad uvedeného typu. Propřípad, že trhliny dosáhnou značných rozměrů, je nutné jejich rozvoj sledovat, event. svaryopravit. Na základě provedených analýz byl navržen alternativní způsob opravy svarového spoje plášť – nátrubek.
4.7.2007 Prof. Ing. Pavel Kolat, DrSc.  
Plazmové najížděcí systémy v energetice
V tepelných elektrárnách a teplárnách se pro najíždění práškových kotlů a pro stabilizaci hoření používá zemní plyn nebo mazut. Cena mazutu je dnes již 100 až 150 USD/t a v některých státech překračuje i 200 USD/t. Cena zemního plynu je ještě vyšší. Ve světové energetice se spotřebuje více než 50 mil. t mazutu za rok. Stále nižší kvalita energetického uhlí vyžaduje další zvyšování spotřeby přídavných paliv, což podporuje růst ceny mazutu. Jednou z cest ke snížení spotřeby přídavných paliv je zavádění plazmových systémů v energetice.
starší články >>>
Podmínky užívání portálu TLAKinfo.
Připomínky, náměty a dotazy - redakce portálu.
© Copyright DEKRA CZ, a.s. 2005-2019, všechna práva vyhrazena.