Reklama
Stavba rodinného domu a pořízení vlastního bydlení je vždy během na dlouho trať, vyplatí se dopředu přemýšlet nejen o materiálech, ale také o vytápění a realizační firmě. Se společností Ekonomické stavby s.r.o. postavíte rodinný dům v pohodě a bez starostí.
Měsíční přehled
Váš e-mail pro zasílání informací o nových technických a právních předpisech:
Krátké zprávy
 • 25.3.2011
  Vážení kolegové, jménem redakce bychom Vás rádi informovali, že recenzovaný časopis Koroze a ochrana materiálu je od loňského roku plně přístupný na stránkách www.casopis-koroze.cz. Čtenářům nabízíme volné stahování všech článků vydaných od roku 1991. Přispějte jako autoři výzkumných článků nebo se podělte o zkušenosti z praxe. Věříme, že informace publikované v časopise Koroze a ochrana materiálu budou pro Vaši odbornou činnost užitečné.
 • 23.1.2010
  PŘIHLÁŠKA NA NEJVĚTŠÍ VZDĚLÁVACÍ AKCI V OBORU TLAK 2010 16. - 18.2.2010.
 • 20.10.2009
  Akce TLAK 2010 se koná ve dnech 16. - 18. února 2010 POZOR ZMĚNA v CDMS Krystal, Praha 6. Na akci tradičně budou spolupracovat ATZ, GAS s.r.o. a ITI, nově ČVUT v Praze, fakulta strojní a Česká společnost pro údržbu
 • 25.1.2008
  Ing.Floriánová informovala o dokončení aktualizované verze Pravidel ke směrnici 97/23/ES. Pravidla jsou umístěna na webové stránce ÚNMZ a jsou nově upravena interaktivně http://www.unmz.cz/sborniky_th/sb9/pravidla.pdf Odkaz naleznete i na stránkách tlakinfa pravý sloupec - Odkazy
 • 25.1.2008
  Publikace:Navrhování úsporného ohřevu teplé vody - Ohřívání teplé vody zaznamenalo v posledních letech řadu nových technických řešení, technologických systémů i provozních režimů, které přináší racionální, účinný, úsporný ohřev a distribuci teplé vody.  více >>>
starší zprávy >>>
22.5.2017 Medim, spol. s r.o  
TLAKOVÉ NÁDOBY 15. června 2017, Olomouc - F1,2,3
Asociace poskytovatelů technických informací
Technická inspekce České republiky
Medim, spol. s r. o.
si Vás dovolují pozvat na seminář pracovníků tlakových zařízení Tlakové nádoby
aktuální stav v oboru
15. června 2017 - Olomouc
19.4.2017 Medim, spol. s r.o.  
Seminář pracovníků tlakových zařízení: Tlakové nádoby stabilní - aktuální stav v oboru
16. května 2017 - Zámek Poděbrady
26.1.2017 Medim, spol. s r.o.  
TLAK 2017
dovolujeme si Vám zaslat upřesňující informace k odbornému fóru TLAK 2017 s tím, že uzávěrka přihlášek je stanovena na 3. února 2017. Upřesněný odborný program a další informace naleznete na níže uvedených odkazech.
6.1.2017 Trade Media International, s.r.o.  
JAK NA STLAČENÝ VZDUCH?
První ročník semináře se zaměří na problematiku nejdražší energie – stlačený vzduch, jeho využití a úsporu. Na akci se budeme věnovat problematice výroby, rozvodu a spotřeby stlačeného vzduchu, na kloub se podíváme také údržbě. Stěžejními tématy jsou kompresory, kompresorovny (s frekvenčními měniči, zpětný zisk tepla z kompresorů), měření netěsnostní, eliminace úniků v rozvodech, odstranění úniků, sušení stlačeného vzduchu, odvaděče kondenzátu, regulace a měření úniků, audit stlačeného vzduchu, využití řídicího systému. Zveme zástupce z výrobních podniků, využívajících stlačený vzduch ve svém výrobním cyklu, zejména zástupce z oblasti výroby – výrobní, technické ředitele, technology, logistiky, top management, zástupce z úseků údržby. Účast na seminář je ZDARMA.
31.5.2016 http://www.stavebniakademie.cz/  
NEJNOVĚJŠÍ NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE A ZÁKONA O ZAMĚSTNANOSTI, další aktuality
Výklad se bude věnovat novele ZP, rozlišením mezi pracovními a nepracovními úrazy. Bude se zabývat aktuálními otázkami v oblasti vzniku, změn a skončení pracovního poměru a dohod, aktualitami v oblasti pracovních podmínek zaměstnanců a změnami exekučních srážek ze mzdy od 1. 9. 2015
14.3.2016 Cech topenářů a instalatérů České republiky  
NOVÉ TRENDY A TECHNOLOGIE V OBLASTI TZB
jako pokračování na téma: OCHRANA VNITŘNÍHO VODOVODU PŘED ZPĚTNÝM PRŮTOKEM, PROBLEMATIKA ROZVODŮ PITNÉ VODY, MĚDĚNÉ TRUBKY A TVAROVKY, PŘÍPRAVA A ROZVOD TEPLÉ VODY, INTERAKTIVNÍ VÝUKOVÝ SYSTÉM INVYSYS, ODBORNÉ VÝUKOVÉ MATERIÁLY NA WEBU
9.3.2016 Zuzana Janetzká,  HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY
"Vodíkové technologie v energetice a dopravě"
dovolujeme si Vás pozvat na seminář a následné diskusní fórum k tématu „Vodíkové technologie v energetice a dopravě“, které pořádá skupina ÚJV a Česká vodíková platforma. Seminář se uskuteční ve středu 16. března 2016 v rámci veletrhu Amper v Brně v době od 14.00 do 16.00 hodin ve Velkém sále. V článku naleznete pozvánku s programem semináře.
25.2.2016 Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství  
EKOENERGIE - dotační programy úspor energie OPPIK
na semináři budete seznámeni s tím, jak dobře připravit projekt a zvláště Energetický posudek, dostanete informace o aktuálním stavu dotačních programů Úspory energie v operačním programu OPPIK (operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost), naučíte se jak sestavit úspěšnou žádost. Nedílnou součástí žádosti je Energetický audit/energetický posudek - budete upozorněni na častné chyby při jeho zpracování, posudky z pohledu hodnotitelů projektu. Budete seznámeni s příklady úspěšných projektů..
11.2.2016 www.bozpinfo.cz, EU-OSHA
Agentura EU-OSHA nabízí zdarma on-line databázi publikací o BOZP
Zajímají Vás zdroje informací z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci? Výběr našich publikací je široký, od podrobných zpráv o výzkumu po aktuální elektronická fakta určená pro pracoviště.
4.2.2016 Cech topenářů a instalatérů České republiky, o.s.  
NOVÉ TRENDY A TECHNOLOGIE V OBLASTI TZB
Cech topenářů a instalatérů České republiky, o.s. ve spolupráci se společností Vzdělávací zařízení Jaroslav Cankař a syn ATMOS si Vás dovolují pozvat na odborný kurz, který se bude konat dne 17.2.2016.
3.11.2015 Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství  
Třídenní přípravný kurz k odborné zkoušce energetických specialistů
pro PENB, EA a EP k získání oprávnění MPO ČR
11.11.2015 - PRAHA
27.10.2015 Medim, TLAKinfo.cz  
16. ročník největší akce v oboru tlakových zařízení - TLAK 2016
16. ročník největší akce v oboru tlakových zařízení proběhne ve dnech 16. - 18. února 2016 v prostorách hotelu Černigov, Hradec Králové. Jak je již zavedenou tradicí, odborný program přednášek je členěn do tří dnů a celkem devíti odborných bloků. Nové místo konání bylo pečlivě voleno na základě dopravní dostupnosti, dostatečné kapacity ubytování a kvality hotelových služeb.
22.10.2015 Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Česká společnost pro stavební právo  
Příprava k právní části autorizační zkoušky ČKAIT podle zákona č. 360/1992 Sb.
Seminář je soustředěn na intenzivní přípravu k právní části autorizační zkoušky podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ( zákon bývá označován jako autorizační zákon). Odborná část semináře je zaměřena na výklad a aktuální přehled vybraných znalostí platných právních a technických předpisů požadovaných k písemné i ústní části autorizační zkoušky. Vedle odborné části je dále zařazena podrobná informace o průběhu autorizační zkoušky podle požadavků ČKAIT.
9.10.2015 Cech topenářů a instalatérů České republiky, o.s.  
NOVÉ TRENDY A TECHNOLOGIE V OBLASTI TZB
Cech topenářů a instalatérů České republiky, o.s. ve spolupráci se společností Strojírenský zkušební ústav, s.p si Vás dovolují pozvat na odborný kurz na téma: Zkoušky výrobků tepelné techniky v současnosti,vazba na ekodesign a energetické štítkování.
3.9.2015 ATZ, Medim s.r.o.  
Seminář k aktuální problematice tlakových zařízení - 5. listopadu 2015, Ústí nad Labem
První tři semináře v Poděbradech, Plzni a Olomouci proběhly úspěšně za velkého zájmu účastníků. Následuje další kolo seminářů pro pracovníky oboru tlakových zařízení. Věříme, že Semináře oboru tlakových zařízení budou pro Vás přínosem a těšíme se na setkání s Vámi na některém z uvedených seminářů.
2.9.2015 ATZ, Medim s.r.o.  
Seminář k aktuální problematice tlakových zařízení - 8. října 2015, Hradec Králové
První tři semináře v Poděbradech, Plzni a Olomouci proběhly úspěšně za velkého zájmu účastníků. Následuje další kolo seminářů pro pracovníky oboru tlakových zařízení. Věříme, že Semináře oboru tlakových zařízení budou pro Vás přínosem a těšíme se na setkání s Vámi na některém z uvedených seminářů.
1.9.2015 ATZ, Medim s.r.o.  
Seminář k aktuální problematice tlakových zařízení - 17. září 2015, České Budějovice
První tři semináře v Poděbradech, Plzni a Olomouci proběhly úspěšně za velkého zájmu účastníků. Následuje další kolo seminářů pro pracovníky oboru tlakových zařízení. Věříme, že Semináře oboru tlakových zařízení budou pro Vás přínosem a těšíme se na setkání s Vámi na některém z uvedených seminářů.
17.8.2015 AKADEMIE MMM SOLAR, s.r.o.  
,,INSTALATÉR SOLÁRNÍCH SOUSTAV"
Certifikační kurz pro profesi "Instalater solárních termických soustav" je zakončen zkouškou, na jejímž základě obdržíte certifikát s platností v rámci celé Evropské únie. Pro práci v jednotlivých zemích však musíte předem ještě požádat o akceptaci této Vaší kvalifikace. Jedná se o profesní kvalifikaci, která je předepsána novelou zákona 406/2000, Sb. O hospodaření energií.
21.4.2015 Zdena Habartová,  Cech topenářů a instalatérů České republiky, o.s.
DOPROVODNÝ PROGRAM, POZVÁNÍ NA MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH V BRNĚ
dovolujeme si Vás pozvat na Mezinárodní stavební veletrh v Brně IBF 2015 konaný ve dnech 22.4. - 25.4.2015. Cech topenářů a instalatérů České republiky pro Vás připravil doprovodné programy
8.4.2015 Ing. Miroslav Lhotský  
TLAK 2015
Ve dnech 17. až 19. února 2015 se v královéhradeckém hotelu Černigov konalo odborné fórum TLAK 2015, setkání pracovníků oboru tlakových a energetických zařízení. Navázalo tak na tradici předchozích čtrnácti ročníků akce školení TLAK, které si vydobyla pevné místo v oboru vyhrazených technických zařízení.
starší články >>>
Podmínky užívání portálu TLAKinfo. Reklama na portálu TLAKinfo.
Připomínky, náměty a dotazy - redakce portálu.
© Copyright DEKRA CZ, a.s. 2005-2017, všechna práva vyhrazena.