Krátké zprávy
 • 22.6.2010
  Náš kolega z www.tlakinfo.cz a revizní technik TNS Jan Říha vyhrál v minulém týdnu Mistrovství světa ve sjezdu na divoké vodě, blahopřejeme.
 • 27.3.2007
  Vážení kolegové, hledám dokumentaci (výkresy, prohlášení o shodě, popřípadě kopii pasportu k těmto nádobám:  více >>> (Ing. Roman Pilát, RT TNS)
 • 2.2.2006
  Nová firma v Tlakinfo - Adresáři firem: Vaillant, spol. s r.o. - Hlavní činností firmy pro náš obor jsou především kotle vysokých výkonových parametrů na plynná i kapalná paliva, obchodní činnost, servisní činnost a školení. Firma Vaillant s.r.o. pořádá několik typů školení - pro servisní techniky, pro projektanty a pro montážní firmy. V oblasti prodeje firma spolupracuje s cca 25 předními topenářskými velkoobchody v České republice.
 • 31.1.2006
  Nová firma v Tlakinfo - Adresáři firem: EuroClean s.r.o. - zabývá se problémy spojenými s úpravou a filtrací vody, projekční činností a posudky E.I.A. Specialitou je projekce, výroba a dodávky technologických celků řešících nestandardní problémy investorů s vodou a vodním hospodářstvím obecně.
 • 19.1.2006
  Obchody s povolenkami za miliardy Za téměř deset miliard korun už se prostřednictvím českého národního rejstříku na tuzemském trhu zobchodovaly povolenky na emise oxidu uhličitého. Nejvíce se jich zobchodovalo v České republice, přes 8,5 milionu, 6,7 milionu se prodal do zahraničí. Přes 730 tisíc emisních povolenek, si české firmy naopak v zahraničí koupily.
starší zprávy >>>
02.1.2013 Topin 7/2012
Zákony, vyhlášky a normy
Výběr ze Sbírky předpisů ČR, částky 105/2012 až včetně 125/2012 Sb.
8.6.2012
Dnes z odboru NDT LT - netesnosť na stavbe veľkého diela
Není netěsnost jako netěsnost. Ke spuštění nutno stáhnout prezentaci. a href="/download/unik vody.pps">Prezentace ke shlédnutí zde.
14.2.2012 SPTZ  
17. REPREZENTAČNÍ PLES
výrobců, obchodníků a řemeslníků v oboru technických zařízení ČR se tradičně koná v Národním domě na Vinohradech 25.2.2012 od 20.00 hod Jste srdečně ZVÁNI!
19.9.2011 Ing. fua Jochouá, GASs.r.o., Ing. Petr ŠtejT, ČPS, Ing. Michal Doležel,  PLYN, roč. XCI,2011
Setkání předsedů TNK a předání Ceny a Čestných uznání Vladimíra Lista
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví navázal na tradici pravidelných slavnostních setkání předsedů TNK a dne 2. prosince 2010 zorganizoval akci pod názvem Setkání předsedů technických normalizačních komisí (TNK) a předání Ceny a Čestných uznání Vladimíra Lista.
28.6.2011 Petr Matěják  
Technické pomůcky při revizích tlakových zařízení
Žijeme v 21.století, myslím že přišel čas na změnu. Přijít na revize s papírem a tužkou patřilo do století páry. V článku naleznete pár nejzákladnějších pomůcek revizního technika kotlů a tlakových nádob. Vybral jsem vyzkoušené, ověřené praxí, s nejlepším poměrem cena/výkon.
15.4.2011
268/2009 Sb.o technických požadavcích na stavby
VYHLÁŠKA ze dne 12. srpna 2009 VÝBĚR ČÁSTÍ PRO NÁŠ OBOR
1 příspěvek, 17.04.2011 09:07
22.11.2010 Šmíd David,  www.bozpinfo.cz
Pravidelné lékařské prohlídky řidičů
V srpnu mi bylo 60 let. Slyšel jsem, že od tohoto věku se musím pravidelně dostavovat k lékařské prohlídce, abych mohl řídit osobní motorové vozidlo. Můžete mi, prosím, sdělit, jak často musím toto vyšetření absolvovat a zda lékařské potvrzení musím s sebou vozit u řidičského průkazu?
5 příspěvků, poslední 14.10.2016 10:19
4.6.2010 www.bozpinfo.cz
Právní předpisy k BOZP a technickým zařízením
Recenze na knihu: Soubor právních předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení
2.6.2010 Blažková Ivana,  http://www.bozpinfo.cz
Elektrická zařízení, elektrické instalace v občanské výstavbě – předpisy, zkoušky a revize
Stále diskutovanou otázkou jsou výchozí a opakované – provozní revize elektrických zařízení v bytových domech, v bytech, rodinných domech, chatách apod. V článku jsou uvedeny odkazy na předpisy a normy, z nichž lze při diskusi vycházet.
1 příspěvek, 09.08.2010 08:44
17.5.2010 Hospodářská komora ČR  
Řemesla a živnostníci v ČR
Na kvalitního řemeslníka si zákazník počká nejméně půl roku. Stavby se zdržují, řada podniků nemůže realizovat zakázky. Nejsou lidé. Nedostatek dobrých řemeslných pracovníků prakticky ve všech oborech je však jenom část mnohovrstevnatého problému: mezinárodní podnikatelské společnosti drtí malé řemeslníky, práce načerno hrozí sociálním výbuchem. Otázky kladli členové Hospodářské komory při konferencích, shromážděních, při osobním kontaktu, a dalších příležitostech.
1 příspěvek, 09.11.2011 06:53
3.5.2010 Štefan Weber,  www.komora.cz
Prezidenti profesních organizací se domluvili na zintenzivnění vzájemné spolupráce
Na zintenzivnění spolupráce se na společném setkání konaném na půdě Úřadu Hospodářské komory České republiky dohodli prezidenti a předsedové profesních sdružení, asociací a komor hájících zájmy podnikatelské veřejnosti. Shodli se mimo jiné na propojení webů, kooperaci svých poboček v evropských strukturách a na zvýšení vzájemné informovanosti o legislativních změnách týkajících se jejich oborů.
3.5.2010
Řemesla a živnostníci v ČR
Na kvalitního řemeslníka si zákazník počká nejméně půl roku. Stavby se zdržují, řada podniků nemůže realizovat zakázky. Nejsou lidé. Nedostatek dobrých řemeslných pracovníků prakticky ve všech oborech je však jenom část mnohovrstevnatého problému: mezinárodní podnikatelské společnosti drtí malé řemeslníky, práce načerno hrozí sociálním výbuchem. Otázky kladli členové Hospodářské komory při konferencích, shromážděních, při osobním kontaktu, a dalších příležitostech.
16.4.2010 Dotaz byl publikován v časopisu REVUE sondy č. 14/2008.
Přesčas na pracovní cestě
Jak to je s prací přesčas v případě vyslání na pracovní cestu? Moje pracovní doba je od 6.00 hod. do 14.30 hod. Na pracovní cestě jsem pracovala do 16.30 hod. a do místa trvalého bydliště jsem se vrátila v 19.00 hod. Zaměstnavatel tvrdí, že práce přesčas je jen práce skutečně vykonávaná, tj. od 14.30 hod. do 16.30 hod. Podle mého názoru se ale o práci přesčas jedná až do doby návratu z pracovní cesty, tj. do 19. hod.
14.1.2010 BOZPINFO.cz
Bezpečnost strojních zařízení
Poznámky k nové české technické normě ČSN EN ISO 14121-1
12.1.2010 Petr Matěják  
Havárie hydroelektrárny na Sibiři
Často je zmiňována na seminářích havárie v Hydroelektrárně na Sibiři. Ačkoliv se jedná o téma starší, a nedotýká se přímo tlakových zařízení dáváme ke stažení prezentaci vytvořenou k této havárii, protože Vás toto téma neustále zajímá. Je pravdou, že byla nejspíše způsobena tlakovým rázem, a tak lze souhlasit, že s problematikou tlaku souvisí. Prezentace ke stažení ZDE
2.6.2009
Úskalí a specifika pojišťování průmyslových rizik
Odborníci říkají, že jen asi 15 procent průmyslových rizik je možné pojistit. Na druhou stranu u nás prakticky každá střední a větší firma podobné pojištění má. Přesto nelze říci, že podniky svá rizika znají a dovedou se před nimi účinně bránit.
19.2.2009 Petr Matěják - TLAKinfo  
Inspekční kamera - zkontrolujte vše i kam nevidíte
Nezbytnou pomůckou technika by měla být inspekční kamera, která umožní prohlédnout i nepřístupná místa nádob, potrubí a kotlů. Levnější variantu pořídíte již za 7 500 Kč bez DPH. Dražší, která umožňuje nahrávat a fotit za 22 900 Kč bez DPH.
15.7.2008 SÚIP,  http://www.bozpinfo.cz
SÚIP a diskuse nad novým textem ČSN 33 1600 a 33 1610
K tématu bezpečnost elektrických spotřebičů a nářadí se v současné době hodně diskutuje. Vyskytují se různé, často protichůdné názory. Jedná se o složitou problematiku, která zatím vychází z právních předpisů a technických norem vydávaných a revidovaných v různých obdobích. V budoucnosti lze očekávat novou právní úpravu, která by měla celou záležitost vyjasnit a zjednodušit. Státní úřad inspekce práce vydal k tomuto problému následující stanoviska.
21.5.2008 Škréta Karel,  http://www.bozpinfo.cz
Prodej zahraničních OOPP u nás
Jsme firma zabývající se prodejem osobních ochranných pracovních prostředků, které nakupujeme od domácích dodavatelů. Naskytla se nám možnost i zahraničního obchodu, jedná se o pracovní gumovou obuv. Zahraniční firma nám poslala veškeré informace o výrobku v angličtině, i certifikát s razítkem. Chtěla jsem se zeptat, zda je možné tento certifikát v angličtině uznat a zákazníkům dodat jen náš překlad s návodem použití a naším razítkem.
8.2.2008 Mokoš Ladislav,  http://www.bozpinfo.cz
Základní požárně technické charakteristiky a jejich význam v technické praxi
Pod pojmem požárně technická charakteristika látky (zkráceně PTCH), případně technicko bezpečnostní parametr, si lze obecně představit údaj, nebo soubor údajů které jsou potřebné pro stanovení preventivních opatření k ochraně života, zdraví osob a majetku. Tento pojem můžeme nalézt v české legislativě v zákonu č. 133/85 Sb., o požární ochraně a ve vyhlášce č. 246/2001 Sb. O stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci. Ovšem ani v jednom z těchto citovaných dokumentů se konkrétně nehovoří co se za tímto pojmem skrývá.
starší články >>>
Podmínky užívání portálu TLAKinfo.
Připomínky, náměty a dotazy - redakce portálu.
© Copyright DEKRA CZ, a.s. 2005-2019, všechna práva vyhrazena.