Otázky a odpovědi - jednoduše můžete zaslat dotaz týkající se kotlů, tlakových nádob, potrubí a nízkotlakých kotelen.

Přidat nový dotazPoslední návštěva:


Otázky a odpovědi
jednoduše můžete zaslat dotaz týkající se kotlů, tlakových nádob, potrubí a nízkotla-
kých kotelen. Dotazy mimo problematiku nebudou zodpovězeny. Odpovědi zajišťuje Asociace
pracovníků tlakových zařízení pro oborové informační místo Hospodářské komory ČR.
Diskuzní skupinaOtázekOdpovědíNejnovější

Tlaková zařízení
1614400017.12.2018 05:17
červené datum - do diskuzní skupiny přibyly od Vaší poslední návštěvy nové příspěvky

zobrazuji 1 - 20 z 1614   starší >>
101680. Odborné prohlídky NTL plynových kotelen
Autor: Štefan Hlaváč, RT PZ, TNS a K4
Datum: 06.12.2018 06:36

Občas při diskusích o provádění OP kotelen dle vyhl.č.91/1993 Sb. se probírá, jaká profese je nejvhodněší...???
Je to dle vyhl. RT kotlů?
--------------------------------------------------------
§ 16 Odborné prohlídky kotelen
(1) Provozovatel musí zajistit odborné prohlídky kotelen (dále jen "prohlídky")
a) před uvedením kotelen do provozu,
b) po každé generální opravě a rekonstrukci kotlů,
c) při změně druhu paliva,
d) vždy po jednom roce provozu kotelen,
e) u sezónního provozu před zahájením každé sezóny.

(2) Prohlídky může provádět pouze osoba, která ovládá předpisy pro provoz, obsluhu a údržbu kotelního zařízení a kotelny a předpisy související, například tepelný technik, revizní technik kotlů, energetik. O výsledku prohlídek vyhotoví zápis.
(3) Při prohlídkách se zjišťuje zejména stav kotelny, vnější
a vnitřní stav kotlů, stav zabezpečovacího zařízení, hořáků, čerpadel, nádrží, zařízení na úpravu vod, odpopílkovacího zařízení, kouřových kanálů a komínů.
----------------------------------------------------------
Zde je patrno, že RT PZ a RT TNS nejsou odborně způsobilí k tomuto úkonu.

Plynová kotelna:
Servis kotlů - á rok vyčistí a seřídí kotle, přezkouší funkci čerpadel, filtrů, odvzdušnění TV, zařízení TV v kotelně.
Servis úpravny vody - á rok proveden a kontrola kvality vody.
RT PZ - á rok reviduje a kontroluje kotelnu dle ČSN 07 0703. Tedy ze strany plynové, větrání, přívod vzduchu - provedeno.
RT TNS á rok reviduje expanzomat, tedy i zabezpečení kotlů, to je: PV,MA,TE, jak je to v ČSN 06 0830 - provedeno.
Kominik /RT spal. cest/ á rok kontroluje odvod spalin
-----------------------------------------------------------
RT kotlů při OP kotelny zkontroluje výše uvedené doklady a může OP kotelny provést, viz:
§ 16
(3) Při prohlídkách se zjišťuje zejména stav kotelny, vnější a vnitřní stav kotlů, stav zabezpečovacího zařízení, hořáků, čerpadel, nádrží, zařízení na úpravu vod, zauhlovacího a odpopílkovacího zařízení, kouřových kanálů a komínů.
-----------------------------------------------------------
Závěrem.
Vyhláška č. 91/1993 Sb. je /kromě odkazů na ČSN 07 0703 a ČSN 38 6405 a v § 14 Topiči plynových kotelen = RT PZ/
vytvořena na uhelné kotelny.

Kdy už někdo přijde na to, že na PLYNOVÝCH kotelnách dle ČSN 07 0703, se OP kotelny nemusí provádět.
Proč?
Protože...viz. revize, kontroly, servis kotelny á rok.
Kotelna je prověřena, servisovaná a kontrolována každoročně odbornými pracovníky.

Můj názor:
OP kotelen POUZE na uhelných a LTO kotelnách !!!

odpovědět na otázku   8 reakcí

101679. Revize expanzomatů
Autor: Štefan Hlaváč, RT PZ, TNS a K4
Datum: 30.11.2018 07:03

Na semináři v Ústí n.L. se probírala pokuta od OIP za to, že nebyla provedena Vnitřní revize po pěti letech, ale pouze Zkouška těsnosti dle pokynů výrobce.
Vytáhl jsem Pasporty expanzomatů:
Dukla CZ z minulého století:
Revize se řídí ČSN 69 0012. Je ve smyslu článků 106 a 121 j).
Vnitřní revize a Tlaková zkouška nahrazena Zkouškou těsnosti (1x za 5 let) při zvýšení tlaku na maximální pracovní přetlak.
Provede se následujícím způsobem:
- zvýší se tlak na vzduchové straně na hodnotu plnicího tlaku
- na vodní straně se zvýší tlak na hodnotu maximálního pracovního tlaku
- zkontrolujeme dle čl.114 a 115 a)

Max. pracovní přetlak je na odfuk pojistného ventilu. Viz. ČSN 69 0010.
Tak tento návod splňuje vše, jak se má provádět 5-ti letá Zkouška.

Reflex mám Pasporty od roku 2001 až 2005, zde:
Vnitřní revize 1x za 5 let se nahrazuje proměření ultrazvukem.
Tlaková zkouška 1x za 9 let.
Víc nic o náhradě za TZ. To je v ČSN 69 0012, čl. 121 j). náhrada za tlakovou zkoušku.

Pak mám Pasporty z 2008 - 2011.
Zde pouze Zkouška těsnosti dle ČSN 69 0012 čl. 121 j). 1x za 5 let.

Pasport z 2013
Zkouška těsnosti a měření UTZ á 5 let dle čl. 106 a dle čl. 121 j)

Pasport z roku 2015 a 2016
Zde je citována směrnice EU 97/23/EG a ČSN 69 0012
Je zde pojem Vnitřní kontrola...vhodná opatření, např. měření tloušťky stěn ultrazvukem, dále:
Zkouška Těsnosti 1x za 5 let.

Pasport z roku 2016 a 2017
Zkouška těsnosti dle ČSN 69 0012 čl.121 j) a kontrola tloušťky pláště ultrazvukem 1x za 5 let.
-------------------------------------------------------
Tak teď co z toho vyplývá.
Větší zmatek nemohl výrobce Reflex do pokynů výrobce o revizích zanést.
RT TNS musí provést po pěti letech Vnitřní revizi TNS dle ČSN 69 0012.
Reflex z roku 2005 - provede se měření stěn UTZ.
Reflex z 2008 - provede Zkoušku těsnosti /žádné měření UTZ/.
Nastane rok 2020 a bude revidovat Reflex z 2015.
Musí měřit UTZ a provést Zkoušku těsnosti.
-------------------------------------------------------
A to jsou pokyny jednoho výrobce na stejný výrobek za cca 15 let.
-------------------------------------------------------
Revize zařízení se provádí dle průvodní dokumentace - tedy dle Pasportu.

ČSN 69 0012 není norma závazná a tedy není nutno Vnitřní revizi na TNS provádět.
Závazná je Vyhláška č.18/1979 Sb.
Je zde Tlaková zkouška po 9-ti letech.
Ale:
§ 7 1) Revize a zkoušky provozovaných TN...Způsob a termíny stanoví technické normy.
Je ČSN 69 0012 Technická norma? JE.

Výrobce Expanzomatů sice něco uvádí, ale Vyhl.č.18/1979 Sb. s odkazem na technické normy...je pro revizní techniky závazná.
-------------------------------------------------------
Závěrem k úvodu:
Zákon o inspekci č. 251/2005 Sb.
SUIP /krajské OIP/ kontroluje dodržování předpisů...mimo jiné:
d) právních předpisů k zajištění bezpečnosti provozu technických zařízení se zvýšenou mírou ohrožení života a zdraví a právních předpisů o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení,
----------------------------------------------------------
Jaká je zvýšená míra ohrožení života a zdraví osob při provozu expanzomatu?
Expanzomat má dole dírku a dělá...KAP...KAP...KAP

odpovědět na otázku   4 reakce

101681. ohřívák vody
Autor: Petr Hruška
Datum: 14.12.2018 09:45

Dobrý den,
prosím o informaci,zda je třeba revidovat (případně provádět nějaké jiné kontroly) ohřívák vody, kde je k ohřevu použita teplá voda do 100°C. Nádoba byla původně použita na horkovodu,ale došlo ke změně a nyní je ohřívaná pouze teplou vodou, která je distribuovaná z plynové kotelny.
Jedná se o zařízení
OK Žilina, rv1987,objem: PL 4000 l, VL 25 l,
max pr.tlak: PL 0,98 MPA, VL 1.57MPa
max pr.tepl.: PL 110°C, VL 200°C

Děkuji za odpověď
Petr Hruška

odpovědět na otázku   1 reakce

101165. Provoz a skladování svařovacího zařízení Autogen
Autor: Walter Volek
Datum: 19.02.2013 09:26

Dobrý den
Prosím o zjištění možnosti provozu a skladování tlakových nádob svařovacího agregátu Autogen v dílně údržby ve výrobním závodě.
Pokud se s tímto svařovacím agregátem nepracuje, zda je nutné odpojit regulátory tlaku a tlakové nádoby uzavřít pomocí ocelových hlavic.

Děkuji

odpovědět na otázku   1 reakce

101678. návrhová teplota TNS
Autor: Petr
Datum: 29.11.2018 09:30

Dobrý den,

podle jaké normy se stanovuje minimální návrhová teplota TNS pracující ve venkovním prostředí ohledem na venkovní teplotu lokality ČR? Děkuji.

odpovědět na otázku   4 reakce

101672. tlaková lahev
Autor: Ctirad Hoferek
Datum: 06.11.2018 08:34

Dobrý den,mám dotaz jestli tlaková lahev vodní objem 0,1 l, plnění 23,2 Mpa je vyhrazeným tlakovým zařízením.A jestli se na ní musí provádět po 5 letech revize.
Děkuji Hoferek

odpovědět na otázku   2 reakce

101673. Výpočet tlakovej nádoby
Autor: Peter Uhrín
Datum: 07.11.2018 12:09

Dobrý deň,
prosím o radu v súvislosti s pevnostným výpočtom tlakovej nádoby podľa normy ČSN EN 13445. Okrem normálneho prevádzkového zaťaženia s tlakom 0,6 bar pri teplote 150 °C, (čomu odpovedá skúšobný tlak 0,916 bar)uvažujeme aj s výnimočným prípadom zaťaženia s tlakom 0,782 bar pri teplote 260 °C (čomu odpovedá skúšobný tlak 1,343 bar).

Mám otázku, či je potrebné pri dimenzovaní nádoby uvažovať aj
so skúšobným tlakom 1,343 bar pre tento výnimočný prípad a následne vykonať tlakovú skúšku aj s týmto tlakom.
Ďakujem za odpoveď

odpovědět na otázku   3 reakce

101677. Tlaková zkouška plynoinstalace
Autor: D.M.
Datum: 18.11.2018 11:53

Již vyřešeno

odpovědět na otázku

101675. Je kondenzační nádrž tlaková nadoba
Autor: Tomáš
Datum: 10.11.2018 19:07

Dobrý dem, mam otázku zda je kondenzační nádrž od plynového kotle tlaková nádoba? max.prac.přetlak 0,05MPa
objem 4,3m3

odpovědět na otázku   1 reakce

101676. Dotaz na ovládání havarijního plynového uzávěru kotelny.
Autor: E. Belo
Datum: 12.11.2018 09:16

Dobrý den, v ČSN 07 0703 Plynové kotelny "Kotelny musí být vybaveny detekčním systémem na samočinný /havarijní/ uzávěr plynu. Opětovné otevření samočinného /havarijního/ uzávěru nesmí být automaticky - musí být provedeno zásahem obsluhy." Zásah obsluhy musí být ruční - to znamená, že havarijní uzávěr musí otevřít ručně, nebo může havarijní uzávěr otevřít elektricky z velína?
Děkuji E. Belo

odpovědět na otázku   1 reakce

101674. EN 1092-1 - Referenční hodnota tloušťky
Autor: AAdam V.
Datum: 08.11.2018 14:20

Dobrý den,
chtěl bych se zeptat, co dosadit do hodnoty "Vr" (referenční hodnota tloušky) při určení PN příruby na základě tlako/teplotních tabulek viz příruha G normy EN 1092-1. Jedná se o rozměr výkovku ze kterého příruba vyrobena?

Médium je voda o design tlaku 25 bar_g a teplotě 120°C, materiál příruby volím z materiálu P280GH(3E1). Bude mi stačit pro tyto parametry příruba PN25?

Jedná se o dimenzi DN1000, kdy v tlakové třídě PN40 již tato příruba není definována.

Předem moc děkuji za Vaše názory.

odpovědět na otázku

101671. Talková nadoba kompresoru
Autor: Pavel Pečenka
Datum: 05.11.2018 11:58

Prosím o radu kde lze sehnat chybějící průvodní dokumentaci ke vzdušníku přemístitelného kompresoru AIR PRESS Kompressoren Holand typ K200-600 osazeny na vzdušníku od SICC S.p.A Rovigo Italy typ B 200/3110 CE 0036, jedná se o pasport a návod k obsluze
Děkuji za odpověď

odpovědět na otázku

101654. Stanovisko k výměníku.
Autor: Ivana Kašparová
Datum: 10.07.2018 13:57

Dobrý den, mám dotaz zda se jedná o vyhrazené tlakové zařízení.
Výměník chlazené vody, průměr trubky 457mm, délka 6122mm, objem 526 litrů, maximální pracovní přetlak 6 bar, provozní tlak 0,5 bar. Médium chladící voda. Max.teplota 30°C. Výrobce Aprovis Německo.(DGRL PED 2014/68/EU.)
Dle Vyhlášky č.18/1979Sb.§3 odst.g) Vnitřní průměr D 457mm nepřesahuje trojnásobek vnitřního průměru d 300mm největší připojené trubky.
Děkuji za odpověď.

odpovědět na otázku   1 reakce

101657. Vyřazení TNS z evidence
Autor: Evžen Stanovský
Datum: 30.08.2018 07:12

Dobrý den, chtěl bych se zeptat jestli existuje nějaký legislativní postup na ukončení provozu TNS? Jedná se napajecí nádrž, která by se po ukončení provozu používala jen jako zásobní nádrž na studenou vodu.
Děkuji za odpověď

Stanovský

odpovědět na otázku   2 reakce

101662. občasná kontrola nízkotlaké kotelny
Autor: Ivana Koupilová
Datum: 20.09.2018 07:56

Prosím o radu.
Co je myšleno občasnou kontrolou nízkotlaké kotelny, kterou by měl provádět zaměstnanec pověřený obsluhou kotelny.
Děkuji za odpověď

odpovědět na otázku   1 reakce

101649. Uzavírací armatura pod pojistným ventilem
Autor: Pavel Zehnálek
Datum: 16.05.2018 10:02

Dobrý den,
rád bych se zeptal na problematiku pojištění potrubí proti nadměrnému přetlaku vlivem tepelné expanze média, konkrétně potrubí na hořlavé kapaliny, kde se používají pružinové pojistné ventily. Při předepsaných pravidelných kontrolách otevíracího tlaku na stolici je nutno ventil zdemontovat, což sebou nese často dlouhodobé (cca až 3 dny) odstavení provozu z důvodu vypuštění potrubí - často několik m3 kapaliny.
Je možné pod pojistný ventil namontovat oddělovací armaturu, která je v běžném provozu trvale otevřena (zajištěno např. demontováním ovládací páky, zámkem s plombou apod.) a pouze při demontáži tohoto pojistného ventilu při odtlakovaném chráněném potrubí bude tato armatura krátkodobě uzavřena pouze po dobu demontáže pojistného ventilu určeného k přezkoušení a následné montáži náhradního pojistného ventilu stejných parametrů ?
Platná ČSN 13 4309-2 z 05/1994, Příloha A, čl. A.4 toto sice neumožňuje, ale není možno za výše uvedených podmínek toto řešení s armaturou pro krátkodobé odstavení použít?

odpovědět na otázku   3 reakce

101670. Topič kotelny dle vyhl.č.91/1993 Sb.
Autor: Štefan Hlaváč, RT PZ, TNS a K4
Datum: 02.11.2018 07:07

Opět se setkávám s neznalostí revizních techniků.
Obsluha plynové kotelny dle ČSN 07 0703.
čl.15.3
Kotle na plynná paliva mohou obsluhovat jen odborně způsobilí pracovníci.
Zde odkaz na vyhl.č.91/1993 Sb. = topiči NTL kotelen.
Zde § 14 Zkoušky topičů.
čl.3
...obsluha plynového zařízení k otopu kotle.....

ČSN 07 0703 - termíny a definice
Zařízení kotelny:
...je soubor zařízení od HUK...končí kotlem.

Zde tedy jasné, že obsluha plynové kotelny je od HUK, rozvod plynu v kotelně a kotel.
Platnost 5 let.
--------------------------------------
Někdo prosazuje také:
Vyhláška č. 21/1979 Sb. § 5 - Odborná způsobilost k obsluze plynového zařízení.
Pod tuto vyhlášku spadá i plynové zařízení kotelny.
Zde je platnost osvědčení 3 roky.
--------------------------------------
ČSN 38 6405 - plynová zařízení, zásady provozu
čl. 44 - Odborná způsobilost topičů...
zde odkaz na vyhl.č.91/1993 Sb.
Není zde zmíňka o vyhl.č. 21/1979 Sb.
----------------------------------------------
Závěrem.
Obsluha plynové kotelny = topič kotelny, stačí dle vyhl.č.91/1993 Sb. s platností 5 let.
Před lety byla k této nejasnosti vydáno Stanovisko ČSTZ.

Obsluha PZ dle vyhl.č. 21/1979 Sb. není potřeba.

odpovědět na otázku

101663. tlakové nádoby
Autor: David
Datum: 26.09.2018 09:56

Dobrý den,

prosím mám dotaz, pracuji ve firmě zabývající se ocelovými konstrukcemi, ale teď jsme dostali zakázku zavařit tlakové nádoby + zkusit tlak. Nejsem v oboru tlakových nádob.Tudíž nevíme jak zkoušet tlak. Někde se sehnal nějaký přístroj na tlak a asi i správně to neděláme protože nám zákazník odepsal:

"Vákuové nádoby musí být testovány na 20 mbar = 0,02 bar absolutního tlaku = - tlaku 0,98 baru. (podtlak = 98% vakua "

A moje otázka z ní: prosím jakým přístrojem i postup měřit tlak aby vše bylo správné?

Děkuji Vám za případnou odpověď

odpovědět na otázku   4 reakce

101668. plynové zářiče
Autor: Kujová Libuše
Datum: 16.10.2018 11:20

Vážení, pomohl by mi někdo poradit dle jaké ČSN se posuzuje plynovod ve výrobní hale se plynovými zářiči a cirkulační plynovou jednotkou s celkovým výkonem 150kW, spotřebiče pracují v tlakové úrovni 4,5kPa. Jedná se o ČSN 1775?
Děkuji.

odpovědět na otázku   1 reakce

101669. Pasport TNS
Autor: Tomáš Veselý
Datum: 17.10.2018 09:35

Dobrý den, mohu se zeptat, kdo by mi udělal pasporty k tlakovým nádobám stabilním. V naší dokumentaci jsme je nenašli, tak bychom je potřebovali nechat zhotovit.
Děkuji za odpověď.

odpovědět na otázku   2 reakce

zobrazuji 1 - 20 z 1614   starší >>

Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků diskuzní skupiny "Tlaková zařízení":
váš e-mail:

Přihlášení registrovaných uživatelů:
jméno: heslo:

Podmínky užívání portálu TLAKinfo.
Připomínky, náměty a dotazy - redakce portálu.
© Copyright DEKRA CZ, a.s. 2005-2018, všechna práva vyhrazena.