Otázky a odpovědi - jednoduše můžete zaslat dotaz týkající se kotlů, tlakových nádob, potrubí a nízkotlakých kotelen.
[Tisk]


Diskuzní a poradenské fórum

Otázky a odpovědi

Tlaková zařízení

100388. tlaková zkouška potrubí
Autor: Pruner Josef
Datum: 09.03.2006 09:44

Plánujeme výměnu parního potrubí DN400, ve kterém je tlak páry 0,5MPa. Můžete nám sdělit, podle jakých norem se provádí tlaková zkouška potrubí, stačí provedení pouze RTG svarů nebo musí být provedena tlaková zkouška vodou? Pokud bude provedena vodou, kolik svarů (%)musí být rentgenováno?
Děkuji předem za zodpovězení dotazu. _

odpovědět na otázku

Chronologický seznam příspěvků
Oldřich Schieferstein08.03.2007 08:20
Alois Matěják30.03.2006 10:08

Příspěvky
Autor: Oldřich Schieferstein
Datum: 08.03.2007 08:20 odpovědět
nahoru
Vámi zadané parametry nejsou dostačující .Je nutno uvést max.dovolený tlak potrubí PS a max.dovolenou teplotu TS.Pokud by se jednalo o prostou výměnu potrubí za stejných provozních podmínek , s použitím původní jakosti materiálu, pak platí národní legislativa. Tady pro prozařování platila ON 056912 "Svařování tlakového potrubí v energetice", kde by podle tabulky mohlo být podrobeno RTG zkoušce 2% svarů s přihlédnutím na každého svářeče a s tím, že obvod jednoho svaru je už dále nedělitelný.Praxe byla taková, že se většinou tlaková zkouška u tohoto typu potrubí nedělala, nahradila se sledováním tzv.prvního nahřátí a kontrolou těsnosti při provozních parametrech.Potrubí nad 300°C bylo před prvním nahřátím zaizolováno s tím, že se vynechala místa u svarů, což přinášelo následně problémy při dokončení izolace.Výše zkušebního tlaku při event.tlakové zkoušce se řídila ČSN 13 0010.
Pro případ nové instalace s ES prohlášením shody dnes platí řada ČSN EN 13480, kde by pro toto potrubí bylo nutno prozářit asi 5% svarů, dále jsou doplňující požadavky podle pracovní teploty.Tady je potom nutno detaily pro tlakovou zkoušku dohodnout s notifikovaným místem (pokud je použit oblíbený modul G).Nutno dodat, že naplnění tohoto potrubí vodou musí být prověřeno konstrukcí, která zajistí bezpečnost obsluhy při tlakové zkoušce vodou vyplývající ze zvýšeného zatížení závěsů a potrubí samotného.
Tady bych z oboru připomenul návrh normy ČSN 130020"Potrubí-technické předpisy" z roku 1971, která léta platila s modrým pruhem(jako návrh), a pokud vím nebyla snad nikdy vydána jako závazná.Norma byla zpracována Královopolskou strojírnou a z Doslovu cituji:Při zpracování a dokončení tohoto návrhu, který byl vypracován s přihlédnutím k světové úrovni, bylo jasné , že pro některá odvětví a potřeby našeho průmyslu bude poněkud příliš přísný a tudíž nerealizovatelný.....Po ověření návrhů v praxi bude provedena jeho revize (myšleno návrhu normy)a vydána všeobecně platná a závazná státní norma technických předpisů pro potrubí, na níž budou podle potřeby navazovat speciální a detailní technické předpisy pro jednotlivé části potrubí.(konec citace).Zbývá dodat, že tento návrh byl skutečně nadčasový, ale kvůli neochotě dalších účastníků řízení byl smeten ze stolu. Proč o tom vůbec mluvím?Současné EN 13480 totiž převzaly české zatřídění právě do této normy, a tak si to vždy při práci s těmito EN znovu připomenu

Toto je stanovisko vydavatele portálu TLAKinfo

Autor: Alois Matěják
Datum: 30.03.2006 10:08 odpovědět

nahoru
1. Nejdříve nutno určit zda se jedná o opravu nebo rekonstrukci viz Pravidlo 3/1 (97/23/ES PED) Nutno znát projekt výměny, aby bylo možno určit zda se musí postupovat dle NV č.26/2003 Sb. a zda musí být účast AO (NB) – viz zákon č.22/1997 Sb. nebo se postupuje dle vyhlášky č.18/1979 Sb.
2. Na potrubí se vztahuje harmonizovaná norma s 97/23/ES, ČSN EN 13480 /13 0020/ část 1, 2, 3, 4, 5, 6, které projektant musí plně respektovat a dal bych její dodržení do obchodní smlouvy včetně požadavku na předání výrobní dokumentace, předepsané předpisy a normami a vašich požadavků.

odpovědět na původní otázku

Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:

Podmínky užívání portálu TLAKinfo.
Připomínky, náměty a dotazy - redakce portálu.
© Copyright DEKRA CZ, a.s. 2005-2018, všechna práva vyhrazena.