Otázky a odpovědi - jednoduše můžete zaslat dotaz týkající se kotlů, tlakových nádob, potrubí a nízkotlakých kotelen.
[Tisk]


Diskuzní a poradenské fórum

Otázky a odpovědi

Tlaková zařízení

101188. Náhradní pasport k expanzomatu.
Autor: Jiří Kosek
Datum: 23.04.2013 17:58

Dobrý den. Jako provozovatel tepelných zařízení máme v revizních závadách chybějící pasporty k expanzomatům. Výrobci těchto nádob již nejsou k dohledání a RT nabízí vypracování náhradního pasportu. Je k tomu oprávněn a má to relevantní právní úroveň jako odstraněná závada? Děkuji za odpověď.

odpovědět na otázku

Chronologický seznam příspěvků
Karel hlinka26.04.2019 15:09
Hoško a.s.03.04.2018 09:30
Jiří Řádek03.03.2016 12:00
TESCO Česský Krumlov01.12.2015 16:00
Ing. Antonín Voříšek03.10.2013 23:11
p. Fryštak16.08.2013 06:25
Ing. Antonín Voříšek15.08.2013 21:58
Štefan Hlaváč, RT PZ, TNS, K414.08.2013 17:15
Ing. Antonín Voříšek14.08.2013 17:08
Štefan Hlaváč, RT PZ, TNS, K406.08.2013 16:38
Ing. Antonín Voříšek05.08.2013 10:23
Štefan Hlaváč, RT PZ, TNS, K405.08.2013 05:59
Ing. Antonín Voříšek04.08.2013 20:11
Štefan Hlaváč, RT PZ, TNS, K404.08.2013 18:33
Ing. Antonín Voříšek24.07.2013 22:40
Štefan Hlaváč, RT PZ, TNS, K424.07.2013 06:04
Ing. Antonín Voříšek23.07.2013 00:22
Štefan Hlaváč, RT PZ, TNS, K401.07.2013 22:48
Ing. Antonín Voříšek01.07.2013 22:14
Štefan Hlaváč, RT PZ, TNS, K401.07.2013 21:53
Ing. Antonin Voříšek01.07.2013 17:49
Štefan Hlaváč, RT PZ, TNS, K430.06.2013 20:53
Ing. Antonín Voříšek29.06.2013 22:14
Štefan Hlaváč, RT PZ, TNS, K425.06.2013 06:33
Ing. Antonín Voříšek25.06.2013 00:05
Štefan Hlaváč, RT PZ, TNS, K417.06.2013 23:52
Ing. Antonín Voříšek15.06.2013 22:14
Svatoslav Kornelly27.05.2013 06:44
Štefan Hlaváč, RT PZ, TNS, K423.05.2013 20:01
Svatoslav Kornelly23.05.2013 18:20
Štefan Hlaváč, RT PZ, TNS, K423.05.2013 11:22
Svatoslav Kornelly23.05.2013 07:20
Svatoslav Kornelly23.05.2013 07:11
Alois Matěják30.04.2013 08:15
Štefan Hlaváč, RT PZ, TNS, K430.04.2013 06:20
Štefan Hlaváč, RT PZ, TNS, K430.04.2013 06:14
Petr29.04.2013 23:59
Allah Akbar29.04.2013 20:21
Jiří Kosek28.04.2013 15:29
Štefan Hlaváč, RT PZ, TNS, K427.04.2013 05:39

Příspěvky
Autor: Hoško a.s.
Datum: 03.04.2018 09:30 odpovědět
nahoru
Prosim vas o zaslanie nahradneho pasportu TNS ELBI ERE 50 r.v.1997

Autor: TESCO Česský Krumlov
Datum: 01.12.2015 16:00 odpovědět
nahoru
ČKD DUKLA
výrobní číslo 130 45 6N
Objem 12 l
maximální pracovní tlak 10 bar
nejvyšší pracovní teplata 110°c

Autor: Ing. Antonín Voříšek
Datum: 15.06.2013 22:14 odpovědět
nahoru
Chtčl bych jen upozornit na to, že pokud byl expanzomat vyroben a dodán s prohlášením o shodě podle PED, tak se na něj vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 18/1979 Sb. NEVZTAHUJE a je bezpředmětné k němu dodělávat nějakou náhradní revizní knihu.Jako průvodní dokumentace slouží tovární štítek a návod výrobce k provozu a údržbě. Revizní technik vydává o svých úkonech revizní zprávy, jejichž originály si zakládá provozovatel. Po uplynutí doby životnosti uvedené v návodu výrobce k provozu a údržbě se expanzomat vyřadí z provozu.

Autor: Štefan Hlaváč, RT PZ, TNS, K4
Datum: 17.06.2013 23:52 odpovědět
nahoru
Ale tento výrobek byl uveden na trh, provoz této TNS je posuzovan až po uvedení na trh.
Tato organizace provozuje TNS, kterou zakoupila na trhu.
Tato organizace spadá pod dozor, dnes SUIP.
Tato organizace provozuje výrobek - TNS, dle ČSN 69 0012.

Zde výcuc z vyhl.č.18/1979 Sb.
§ 1
Rozsah platnosti
(1) Vyhláška je závazná pro organizace, na které se vztahuje působnost orgánů státního odborného dozoru nad bezpečností práce,1) a pro právnické a fyzické osoby, které vykonávají podnikatelskou činnost podle zvláštních předpisů 6) (dále jen "organizace").

(2) Vyhláška se nevztahuje na výrobky stanovené k posuzování shody podle zvláštního zákona2a) a nařízení vlády2b) před jejich uvedením na trh a na technická zařízení podléhající dozoru orgánů uvedených v § 3 odst. 2 písm. a) a b) zákona.
-------------------------------------------------------------
ZDE: ....před jejich uvedením na trh...

2a) Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb.

Autor: Ing. Antonín Voříšek
Datum: 25.06.2013 00:05 odpovědět
nahoru
Ahoj Štefane,
jednotlivé výrazy se při výkladu právních předpisů nesmějí vytrhávat z kontextu !
Základem ustanovení odst.(2) je, že vyhláška se nevztahuje na URČITÉ VÝROBKY. A dále jsou ty výrobky blíže určeny výrazem "stanovené k posuzování shody podle zvláštního zákona 2a) a nařízení vlády 2b) před jejich uvedením na trh". Takže na stanovené výrobky se vyhláška 18 skutečně nevztahuje.
Pokud jde o nutnost provádět na stanovených výrobcích v provozu revize, tak je třeba se opřít o Zákoník práce a k němu prováděcí NV.

Autor: Štefan Hlaváč, RT PZ, TNS, K4
Datum: 25.06.2013 06:33 odpovědět
nahoru
http://www.coi.cz/cz/pro-podnikatele/uvedeni-vyrobku-na-trh/

Jedná se o výrobu, distribuci...neboli trh.
Koupím si stanovený výrobek a co?
Uvedu ho do provozu a co?
Vyhl.ČÚBP č.18/1979 Sb. určuje vyhrazená tlaková zařízení.
Vyhl.č.21/1979 Sb. určuje vyhrazená plynová zařízení.
Tyto vyhlášky jsou pro provozovatele NIC ...? Protože to jsou stanovené výrobky...?
Obě vyhlášky neplatí pro stanovené výrobky.....?

Autor: Ing. Antonín Voříšek
Datum: 29.06.2013 22:14 odpovědět
nahoru
Ano, obě tyto vyhlášky neplatí pro stanovené výrobky.

Autor: Štefan Hlaváč, RT PZ, TNS, K4
Datum: 30.06.2013 20:53 odpovědět
nahoru
Tondo, to musíš vysvětlit podrobněji:
Definice:
Stanovené výrobky jsou výrobky, které by mohly ve zvýšené míře ohrozit zdraví nebo bezpečnost osob, majetek nebo životní prostředí, popřípadě jiný veřejný zájem, to je "oprávněný zájem".

ZÁKON č.174/1968 Sb.
o státním odborném dozoru nad bezpečností práce
(1) Vyhrazenými technickými zařízeními jsou zařízení se zvýšenou mírou ohrožení zdraví a bezpečnosti osob a majetku, která podléhají dozoru podle tohoto zákona. Jsou to technická zařízení tlaková, zdvihací, elektrická a plynová.

VYHLÁŠKA č. 18/1979 Sb.
Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu ze dne 22. ledna 1979, kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti
Zde dále:
Český úřad bezpečnosti práce podle § 5 odst. 1 písm. d) a f)
zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce (dále jen "zákon")......v dohodě s příslušnými ústředními orgány stanoví:
--------------------------------------------------------------
Dtto. ve vyhl.č.21/1979 Sb - PZ.
--------------------------------------------------------------
Já stále považuji stanovený výrobek za za vyhrazené technické zařízení.

Autor: Ing. Antonin Voříšek
Datum: 01.07.2013 17:49 odpovědět
nahoru
Štefane,
nejlépe Ti to vysvětlím pomocî dráhy. Představ si, že z Prahy do Kolína vedou 2 koleje. Každá z nich můźe mít jiný režim provozu, ačkoliv vedou stejným směrem. No, a jedna kolej je vyhl. 18 a druhá zákon 22 :))))))

Autor: Štefan Hlaváč, RT PZ, TNS, K4
Datum: 01.07.2013 21:53 odpovědět
nahoru
....každá má jiný režim provozu....
Ale:
ZÁKON č.22/1997 Sb.
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů...
Takže:
Provoz té druhé koleje nemůže být posuzován dle zákona o výrobcích, protože se zde jedná o provoz.
Tondo jsi na tahu.

Autor: Ing. Antonín Voříšek
Datum: 01.07.2013 22:14 odpovědět
nahoru
Štefane, to jsou právě ty paradoxy způsobené dlouhodobou nečinností MPSV a potažmo i vlády ČR. Za současného stavu platí zákon 174 a jeho definice VTZ. Aby se netloukl zákon 22 s vyhláškou 18, tak MPSV vydalo změnu vyhlášky 18 v tom smyslu, že neplatí pro stanovené výrobky.
Sám jsi tu podstatu, proč se nemohou pojmy " VTZ" a "stanovený výrobek" ztotožňovat, objevil, když jsi pochopil, že jedna kolej je výroba a druhá provoz (s vykastrovanou výrobou )!!

Autor: Štefan Hlaváč, RT PZ, TNS, K4
Datum: 01.07.2013 22:48 odpovědět
nahoru
Takže expanzomat z roku 1995 je vyhrazené tlakové zařízení a podléhá vyhl.č.18/1979 Sb.
Stejný expanzomat z roku 1999 je stanovený výrobek a nepodléhá vyhl.č.18/1979 Sb.
Je to tak?

Autor: Ing. Antonín Voříšek
Datum: 23.07.2013 00:22 odpovědět
nahoru
Ano, je to tak, ovšem s tím rozdílem, že se nejedná o totožné expanzomaty, i když by byly třeba výkresově shodné ! Technická bezpečnost každého z nich byla zajištěna podle jiného předpisu. Ten s označením CE je tak dokonalý, že ani nepotřebuje pasport !! :))))))

Autor: Štefan Hlaváč, RT PZ, TNS, K4
Datum: 24.07.2013 06:04 odpovědět
nahoru
Autor: Ing. Antonín Voříšek
Datum: 29.06.2013 22:14 odpověděl:
Ano, obě tyto vyhlášky neplatí pro stanovené výrobky.

Takže až půjdu ke zkouškám na TIČR a prohlásím, že vyhlášky č.18 a 21/1979 Sb. neplatí na stanovené výrobky. A že to tvrdí Tonda Voříšek. Asi mě ze zkoušek vyhodí.

Jenom pro informaci.
Na tyto vyhlášky se odvolává TIČR při zkouškách a při vydávání Stanovisek na VTZ.
Používá je SUIP při inspekčních kontrolách organizací.
PROČ?
Protože tyto vyhlášky určují, co je vyhrazené tlakové a plynové zařízení.

Jsem jenom revizní technik a nové poznání ohledně právních předpisů mě překvapuje.
Díky za trpělivost.

Autor: Ing. Antonín Voříšek
Datum: 24.07.2013 22:40 odpovědět
nahoru
A co Ti brání napsat na TIČR uctivý dotaz, zda tyto vyhlášky platí pro stanovené výrobky podle zákona 22/1997 Sb. ???

Autor: Štefan Hlaváč, RT PZ, TNS, K4
Datum: 04.08.2013 18:33 odpovědět
nahoru
Tondo, toto téma jsem probíral s vyššími odborníky, než jsem já - zde vyjádření:

Novely vyhlášek č. 18/1979 Sb. a č. 21/1979 Sb. stanoví:
„Vyhláška se nevztahuje na výrobky stanovené k posuzování shody podle zvláštního zákona^2a) a nařízení vlády^2b) před jejich uvedením na trh a na technická zařízení podléhající dozoru orgánů uvedených v § 3 odst. 2 písm. a) a b) zákona.“

Nejdůležitější pro správnou interpretaci tohoto ustanovení je formulace „před jejich uvedením na trh“. Tím se říká, že po zhotovení (montáži) výrobku na něm nedělá výrobce výchozí revize. Je to myslím naprosto logické, protože se u výrobku (každého, vzorku, typu atp.) posuzuje shoda podle zákona č. 22/1997 Sb. Při ní se u výrobce např. konstatuje, že daná armatura PN 6 byla vyrobena v souladu s technickými předpisy (tj. nařízeními vlády) a technickou dokumentací. K tomu výrobce nepotřebuje revizního technika, neboli osobu s vysokou kvalifikací, ale pracovníka technické kontroly, v podstatě spíše administrativně technického pracovníka, provádějícího přesně vymezené úkony, např. kontrolu rozměrů, značení atp.

Revize má smysl až po uvedení na trh, kdy revizní technik v rámci výchozí revize prověřuje mimo jiné úplnost a správnost technické dokumentace zařízení, např. doklady předepsané zákonem č. 22/1997 Sb. Kromě prověření výše uvedené dokumentace však musí celé zařízení posoudit komplexně, tj. zda zařízení odpovídá předpisům a požadavkům bezpečnosti práce a technických zařízení a požární ochrany, zda je zařízení vybaveno předepsanými měřicími, kontrolními a bezpečnostními zařízeními, jaká je kvalita montážních prací (výsledky nedestruktivních zkoušek svarů apod.). Revizní technik musí rovněž zkontrolovat, zda byly splněny všechny podmínky výrobce, např. způsob připojení armatury, nepřekročení provozních parametrů (např. tlak, teplota, médium atp.).

Ještě chci dodat, že se po výchozí revizi samozřejmě provádějí na celém plynovém (tlakovém) zařízení, tedy i na stanovených výrobcích (regulátory tlaku plynu, plynové spotřebiče atp.) kontroly a provozní revize podle vyhlášky č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení a vyhlášky č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti.

Autor: Ing. Antonín Voříšek
Datum: 04.08.2013 20:11 odpovědět
nahoru
Ahoj Štefane,
odborníci, s kterými jsi hovořil o této problematice asi nebyli právníci a vyložili si změnu vyhlášky tak, jak to potřebovali. Nejdůležitějším pojmem totiž je podstané jméno "výrobky" a to, co jsi citoval Ty, je už jen omáčka, která blíže určuje, o které výrobky jde. Napsal jsi ten dotaz na TIČR ? Ti se budou kroutit jak červi :))))

Autor: Štefan Hlaváč, RT PZ, TNS, K4
Datum: 05.08.2013 05:59 odpovědět
nahoru
Na TIČR se ptát nemusím, protože při každém přezkoušení dostanu otázku z vyhl.č.18/1979 Sb. která určuje, co je to vyhrazené tlakové zařízení.
Kdybych tvrdil, že na PROVOZOVANÉ stanovené výrobky dle Zákona č.22/1997 Sb., tato vyhláška neplatí, protože to nejsou vyhrazené TNS dle vyhl.č.18/1979 Sb. - už bych nebyl revizní technik.

Autor: Ing. Antonín Voříšek
Datum: 05.08.2013 10:23 odpovědět
nahoru
Tak dobrá, když máš bobky se zeptat, tak to udělám já sám:)))

Autor: Štefan Hlaváč, RT PZ, TNS, K4
Datum: 06.08.2013 16:38 odpovědět
nahoru
OK.
Ještě si přečti toto.
http://www.tlakinfo.cz/t.py?t=2&i=1947
Zejména část o tlakových nádobách - toto:
Jelikož tyto nádoby v provozu jsou (v působnosti MPSV) až na výjimky vyhrazenými tlakovými zařízeními, platí pro ně řada dalších bezpečnostních předpisů.

Autor: Ing. Antonín Voříšek
Datum: 14.08.2013 17:08 odpovědět
nahoru
Všiml sis, že pan Ing. Kudělka pokud jde o provozní dokumentaci cituje pouze NV č.378/2001 Sb. a o vyhláškách 18 a 21 se vůbec nezmiňuje ?
Ono je to totiž u nových výrobků právě úplně obráceně : Většina TNS jsou stanovené výrobky a jen zlomek TNS jsou vyhrazená tlaková zařízení.

Autor: Štefan Hlaváč, RT PZ, TNS, K4
Datum: 14.08.2013 17:15 odpovědět
nahoru
Mě šlo o to, že "...jsou vyhrazené tlakové zařízení"
Ty stále tvrdíš, že stanovené výrobky nejsou VTZ.
Jinak jsem se dotazoval ještě na TIČR. Nemáš pravdu.
Dobře, že zde vystupuješ za sebe, jako za Tondu a ne za ATZ.
Z dotazu - výtah z odpověďi:
.....pan Voříšek nemá pravdu, ČSTZ má pravdu.....

Autor: Ing. Antonín Voříšek
Datum: 15.08.2013 21:58 odpovědět
nahoru
Podle jakého předpisu určuješ, že např. TNS vyrobená v roce 2012 a označená CE je vyhrazené technické zařízení tlakové ?

Autor: p. Fryštak
Datum: 16.08.2013 06:25 odpovědět
nahoru
Dobrý den pane ing.

Zařízení vyrobené v roce 2012.....výrobce provede montáž u provozovatele a zařízení předá, revizní technik provede Výchozí revizi dle ČSN 69 0012, poté se již posuzuje dle vyhl.č. 18 kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti,(musí splňovat provozní parametry dle vyhl. č. 18). Vždy dle této osnovy a nikdy jinak.....

Autor: Ing. Antonín Voříšek
Datum: 03.10.2013 23:11 odpovědět
nahoru
Ahoj Štefane,
Tak musím přiznat, že jsi měl v něčem pravdu a sice v tom, že vyhl. 18 pro stanovené výrobky neplatí jen v určitých časových fázích. Já jsem měl zase pravdu v tom, že pokud NV upravuje též uvádění stanoveného výrobku do provozu, tak v této fázi opět vyhl. č. 18 neplatí.
Obdržel jsem stanovisko MPSV, z kterého vyjímám :
" Proto bylo nutné zrušit platnost vyhlášky pro ta vyhrazená tlaková zařízení, která jsou stanovenými výrobky ve smyslu § 12 odst. 1 písm. a) zákona, a to pouze pro ty situace, respektive fáze jejich životního cyklu, kdy se na ně vztahuje zákon a příslušné (příslušná) nařízení vlády, tj. kdy se jejich bezpečnost prokazuje posouzením shody se základními požadavky. Jedná se tedy o činnosti před uvedením na trh, popřípadě do provozu, v případě přepravitelných tlakových zařízení, která jsou opakované používána, také o periodické, meziperiodické a mimořádné inspekce. Ve všech ostatních případech se vyhláška na stanovené výrobky vztahuje."

Autor: Alois Matěják
Datum: 30.04.2013 08:15 odpovědět
nahoru
Jedná-li se o typický expanzomat a má tovární štítek,
může kopii Pasportu udělat každý, kdo to umí a dané problematice rozumí.
Nejlépe, když to udělá revizní technik a orazítkuje Duplikát.
PS.: O jaké výrobce jde? Většina jich je stále na trhu v Čechách.

Autor: Svatoslav Kornelly
Datum: 23.05.2013 07:20 odpovědět
nahoru
Vážený pane Matějáku,
u expanzní nádoby z ČKD Dukla Trutnov:objem 50 l, rok výroby 1997, výr.číslo:10425, nej.prac.přetlak: 2,5 bar jsem nikde v pasportu nenašel údaj o tloušťce stěny pláště nádoby, pouze že přídavek na korozi je 0,2 mm. Mám-li jako náhradu vnitřní revize provést zkoušku těsnosti a kontrolu pláště ultrazvukem, kde zjistit tuto hodnotu min.přípustné tloušťky stěny?
Předem děkuji za odpověď.

Autor: Štefan Hlaváč, RT PZ, TNS, K4
Datum: 27.04.2013 05:39 odpovědět
nahoru
http://www.tlakinfo.cz/t.py?t=11&i=100818

Jako RT TNS mám okopírováno několik Pasportů expanzomatů od různých výrobců.
Nemá-li provozovatel Pasport a mám Pasport stejného výrobce, řeším to vydáním:
Náhradní dokumentace dle NV č.378/2001 Sb.
Doplním tachn. data TNS, dám razítko a podpis.
Za celá léta mi nikdo nezpochybnil tento způsob vydání náhradní dokumentace TNS.

Autor: Jiří Kosek
Datum: 28.04.2013 15:29 odpovědět
nahoru
Děkuji za odpověď. Vážím si toho, že jste si našel čas na reakci. S pozdravem J.K.

Autor: Allah Akbar
Datum: 29.04.2013 20:21 odpovědět
nahoru
Rovnez dekuji a dovolim si Vas pozadat o pasaz NV č.378/2001 Sb.,kterou mate na mysli?
Dekuji.

Autor: Štefan Hlaváč, RT PZ, TNS, K4
Datum: 30.04.2013 06:14 odpovědět
nahoru
§ 4
(1) Kontrola bezpečnosti provozu zařízení před uvedením do
provozu je prováděna podle průvodní dokumentace výrobce. Není-li výrobce znám nebo není-li průvodní dokumentace k dispozici, stanoví rozsah kontroly zařízení zaměstnavatel místním provozním bezpečnostním předpisem.

(2) Zařízení musí být vybaveno provozní dokumentací. Následná
kontrola musí být prováděna nejméně jednou za 12 měsíců v rozsahu stanoveném místním provozním bezpečnostním předpisem,
nestanoví-li zvláštní právní předpis, popřípadě průvodní
dokumentace nebo normové hodnoty rozsah a četnost následných kontrol jinak.4)- odkaz viz. níže.

(3) Provozní dokumentace musí být uchovávána po celou dobu
provozu zařízení.
---------
Odkaz: 4) Například vyhláška č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 97/1982 Sb., vyhlášky č. 551/1990 Sb. a nařízení vlády č. 352/2000 Sb.......
-------------------------------------------------------------------------------
RT TNS vydá náhradní dokumentaci, ze které vyplývá, že je to vyhrazená tlaková nádoba stabilní dle vyhl.č.18/1979 Sb.
Provozovatel musí mít zpracován předpis pro provoz TNS dle ČSN 69 0012, v případě expanzomatů s přihlédnutím také na
ČSN 06 0830.

Autor: Petr
Datum: 29.04.2013 23:59 odpovědět
nahoru
Nutno podotknout
1. Nelze dokladovat duplikatem z roku 1999 vyrobek z roku 2010.
2. Duplikat musi potvrdit RT "Z" - potvrzuje 1.TZ
3. Musi sedet typ, nekolikrat jsem videl duplikaty co bylouplne neco jineho , jen nazev,v.c. bylv poradku !!!!!

Autor: Štefan Hlaváč, RT PZ, TNS, K4
Datum: 30.04.2013 06:20 odpovědět
nahoru
Správně.
Objevil jsem náhradní dokumentaci expanzomatu ČKD z roku 1994. RT TNS okopíroval Pasport vydaný o 10 let později.
Zde samozřejmě nesedělo: Název výrobce, max. provozní přetlak, datum tlakové zkoušky.....
Na to si RT TNS musí dát pozor.

Autor: Svatoslav Kornelly
Datum: 23.05.2013 07:11 odpovědět
nahoru
Vážený pane Hlaváči,
Potřebuji vhodný typ pro: exp. Zilmet, výr.číslo: 1432, rok výroby: 1998, objem 500 l, tlak: 0,4 MPa, buďte tak laskav a zašlete mi kopii - pokud máte ve sbírce.
U pasportu ČKD Dukla Trutnov mám problém s určením tloušťky stěny nádoby, která tam nikde není uvedená. Jak mám pak provést kontrolu tloušťky stěny ultrazvukem když není s čím srovnávat?

Autor: Štefan Hlaváč, RT PZ, TNS, K4
Datum: 23.05.2013 11:22 odpovědět
nahoru
Expanzomaty Zilmet jsem revidoval a neměl jsem ještě potřebu "vyrábět" náhradní dokumentaci, takže u sebe nemám.
Podívám se, kdo tento expanzomat provozuje a okopíruji.

V Pasportu Dukla CZ, je ve výpočtu uvedena min. tlouštka stěny:
Objem 50 litrů, který má průměr 380 mm = 1 mm.
Protože expanzomat je stejný jako ČKD Dukla - změnil se pouze název výrobce, je tato tlouštka stěny 1 mm.

Autor: Svatoslav Kornelly
Datum: 23.05.2013 18:20 odpovědět
nahoru
Děkuji za odpověď. Ten pasport na Zilmet bych vážně potřeboval, nezapomeňte na mě prosím!

Autor: Štefan Hlaváč, RT PZ, TNS, K4
Datum: 23.05.2013 20:01 odpovědět
nahoru
Už ho mám ve sbírce, dejte e-mail.
Váš revizák upraví a doplní podle provozních podmínek.

Autor: Svatoslav Kornelly
Datum: 27.05.2013 06:44 odpovědět
nahoru
Zde je e-mail: kornelly@seznam.cz

Mnohokrát děkuji a doufám, že tam vyčteme tu požadovanou tlouštku stěny nádoby 500 l!

Autor: Karel hlinka
Datum: 26.04.2019 15:09 odpovědět
nahoru
Mohl bych rovněž požádat o zaslání?
Děkuji kh

Autor: Jiří Řádek
Datum: 03.03.2016 12:00 odpovědět
nahoru
Dobrý den pane Hlaváči,

byl byste tak laskav a mohl poskytnout kopii pasportu pro níže uvedenou nádobu:
Název: Tlaková expanzní nádoba s membránou
Výrobce: DUKLA CZ, s.r.o.
Nejv. prac. přetlak: 3 bary
Objem: 110 litrů
Vyrobeno: 02/04

Je možné zaslat na email: replyza@seznam.cz

Předem Vám děkuji za případnou pomoc.
Hezký den.

odpovědět na původní otázku

Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:

Podmínky užívání portálu TLAKinfo.
Připomínky, náměty a dotazy - redakce portálu.
© Copyright DEKRA CZ, a.s. 2005-2019, všechna práva vyhrazena.