Otázky a odpovědi - jednoduše můžete zaslat dotaz týkající se kotlů, tlakových nádob, potrubí a nízkotlakých kotelen.
[Tisk]


Diskuzní a poradenské fórum

Otázky a odpovědi

Tlaková zařízení

101273. Dotazy k provádění 4 Pa testu + analýza spalin
Autor: Aleš Fiala RT PZ
Datum: 10.01.2014 22:03

Zdravím Vás, Máte již nějaké zkušenosti s aplikací požadavku TPG 704 01 na provádění 4 Pa testu? Z TPG není přesně zřejmé kdy se měření má provést (výchozí revize, provozní revize, zásah na spalinové cestě atd.). S jakými reálnými hodnotami se při 4 Pa testu setkáváte? Jaké konkrétní opatření navrhujete (mimo vazby digestoř - pl. kotel)? Jakým způsobem provedu vazbu krbová kamna nebo centrální vysavač - plynový kotel? Už jste nechali někoho vybourat větrací potrubí z venkovního prostoru do koupelny tak, aby tam měl zimu jako v márnici? Dle mých informací se zavedení tohoto testu objeví i v připravované revizi ČSN 73 4201, ale hodnota nedovoleného podtlaku bude vyšší. Budou poté zase kominíci chtít vazbu pl. kotel - krb? Kolik si mám nechat zaplatit za provedení tohoto testu, kdy uvedu všechny podtlaková zařízení do chodu, nechám majitele zapálit krb a pak mu budu běhat po bytu a otvírat nebo zavírat okna a na konci mu konstatuju, že mu test nevyšel? Kdo to prosím Vás vymyslel? To už by bylo lepší zakázat spotřebiče typu B úplně. Můžete se prosím podělit o jakékoliv zkušenosti s tímto testem? Já jsem z provedených měření a aplikací této metody hodně zmatený, ale vzhledem k tomu, že se to tu vůbec neprobírá, tak jsem asi jediný, nebo to nikdo nedělá? Dále z TPG vyplývá povinnost měření obsahu CO ve spalinách. Tomuto požadavku rozumím a fandím mu, protože pravidelný servis je to nejdůležitější. Při jakém O2 referenčním, prosím provádíte měření? Já stále používám O2 ref. 3%. Díky

odpovědět na otázku

Chronologický seznam příspěvků
Ing.Jiří Čermoch RT PZ20.01.2014 14:52
Jaroslav Stoklasa - RT PZ a TZ19.01.2014 12:31
karel vondráček18.01.2014 10:21
Štefan Hlaváč, RT PZ, TNS, K416.01.2014 22:06
Ing.Jiří Čermoch RT PZ16.01.2014 19:43
Štefan Hlaváč, RT PZ, TNS, K416.01.2014 05:52
Langhans J.15.01.2014 13:02
Aleš Fiala RT PZ13.01.2014 14:40
Štefan Hlaváč, RT PZ, TNS, K413.01.2014 13:24
Ing.Jiří Čermoch RT PZ13.01.2014 12:31
Jaroslav Stoklasa - RT PZ a TZ13.01.2014 11:26
Ing.Jiří Čermoch RT PZ13.01.2014 11:13
Ing.Jiří Čermoch RT PZ13.01.2014 10:55
Ing. Roman Pilát, RT TNS, K, PZ13.01.2014 09:25
Jaroslav Stoklasa - RT PZ a TZ13.01.2014 08:35
Štefan Hlaváč, RT PZ, TNS, K413.01.2014 06:12
Miroslav Bína12.01.2014 19:25
Štefan Hlaváč, RT PZ, TNS, K412.01.2014 12:46
Aleš Fiala RT PZ12.01.2014 09:44
Štefan Hlaváč, RT PZ, TNS, K412.01.2014 06:40

Příspěvky
Autor: karel vondráček
Datum: 18.01.2014 10:21 odpovědět
nahoru
Myslím si,že by měla být osvěta na trestní odpovědnost,pseudo-*revizních techniků,kteří za úplatek,napíší vše.Poctivým rt by měl být ponechán prostor pro jejich úsudek.Příklad kotel předsín 30m3-sousedící s 5 místnostmi ccakaždá 60m3-propojené s ostatními místnostmi jsám jsem to montoval podle dřívějších tpg.Nyní mám sdělit,že je nutno montovat vzduchovod,to je na palici.

Autor: Jaroslav Stoklasa - RT PZ a TZ
Datum: 19.01.2014 12:31 odpovědět
nahoru
V tomhle případě bych právě viděl prostor pro 4 Pa test. Jestliže při něm nezjistíte tvorbu podtlaku, tak to zohledněte v revizní zprávě a víc bych vzduchovod neřešil. Sám jsem dělal revizi v prodejně ve které byl kotel. Místnost měla cca 400 m3, ale žádné trvalé větrání. Do revize jsem napsal " vzhledem k velké kubatuře místnosti a charakteru provozu (časté otvírání vchodových dveří) považuji větrání za dostatečné". Že by se tam někomu něco stalo je vyloučeno a tak proč to řešit.

Autor: Ing.Jiří Čermoch RT PZ
Datum: 20.01.2014 14:52 odpovědět
nahoru
Nevím, kdy jste montoval, ale pokud umístění kotle vyhovovalo např. v r.2009 (zajištěna průvzdušnost okny /ne plastovými/, propojení prostorů, kubatura), pak žádný vzduchovod navrhovat nemusíte. Zařízení postavená před účinností nového TPG se nemusí upravovat, pokud vyhovovala v době instalace platnému. A pokud je zajištěno propojení předsíně s prostorem (prostory), do kterých je přívod spalovacího vzduchu zajištěn průvzdušností starými okny podle čl.9.3.3.6 a pokud nejsou žádná zařízení způsobující podtlak, pak vyhovuje i dnes platnému TPG. Pokud tam zařízení vytvářející podtlak (myšleno ve funkční jednotce či bytu) je, pak ani za staršího TPG se nesměly do těchto místností spotřebiče umisťovat. Právě zde je namístě případně udělat 4-Pa test. Rozdíl je v tom, že dříve RT posuzoval ventilátor umístěný v místnosti s kotlem (např.koupelna), pokud byl v koupelně, navrhl odpojit a pokud byla digestoř v kuchyni, tak to jako závadu nepsal. A ve finále to mohlo být nebezpečné. Proto je to dnes jasněji napsáno: posuzuje se celá tzv. funkční nebo bytová jednotka jako celek.

Autor: Langhans J.
Datum: 15.01.2014 13:02 odpovědět
nahoru
Přeji hezký den,pročítám si připomínky k měření spalin dle TPG 704 01 čl.8.3.2 a podělím se o moje zkušenosti z měření.Mám TESTO 330-2 LL a přístroj patří mezi ty lepší, takže měří a počítá i jiné hodnoty, než udává TPG.Bohužel nejsou od výrobce k mání, takže si moc nepomůžete, nejsou s čím je porovnat,snad pokud jste měřili v rámci autorizovaného měření spalin dle již neplatné 86 o ovzduší,pak máte dostatek údajů z těchto měření.TPG ale neříká jak dlouho se měření provádí a jaké mají být intervaly mezi jednotlivým měřením.Moje zkušenost je, nastavit kotlík na funkci kominíka, pokud ji má,vyhledat v kouřovodu nejvyšší teplotu spalin a vyčkat ustáleného stavu měření a po 2 minutových intervalech provést 3 měření se zápisem do paměti přístroje.Protože TPG neříká, jak se naloží s výsledky měření,je to na každém, jak si dále pohraje s výsledky,udělat třeba průměrné hodnoty.Protože jde o spotřebiče typu B a některé nemají měřící otvor, pak dojde na vrtačku a závitník M12,malý šroubek , nebo existuje lepící al folie na otvor v kouřovodu.Na konci mého příspěvku ale připomínám, že hodnoty udané TPG neříkají nic o účinnosti a tím i následné kvalitě hoření, množství kyslíku, přebytku vzduchu atd.

Autor: Aleš Fiala RT PZ
Datum: 13.01.2014 14:40 odpovědět
nahoru
Zdravím Vás a děkuji za věcnou diskuzi. Z níže uvedených příspěvků je patrné, že 4 Pa test je nutné provést u spotřebičů typu B skoro vždy, tak aby jsi člověk chránil záda proti případným komplikacím. Rád bych zde ještě otevřel diskuzi na téma způsobu provádění takového testu. Zakoupil jsem 4 Pa test od fy. Wohler a z jejich školení a manuálu vyplývá tento postup. Zapnout spotřebič a všechna podtlaková zařízení, poté otevřít okno a zkontrolovat úbytek tlaku. Poté vynulovat přístroj a spustit test. Po 30 sec. otevírat okno a kontrolovat průběh (při otevření okna se musí tlaky vyrovnat). Dle mého názoru by bylo praktičtější měřit tímto způsobem: vyvést kapiláru ven, zapnout spotřebič - kotel a provést vynulování (eliminace podtlaku způsobená tahem spalinové cesty), poté spustit test a uvést do chodu všechna podtlaková zařízení (ventilátory, centrální vysavač, krb atd.) a sledovat jejich vliv na velikost podtlaku. jakým způsobem postupujete při testu? Díky A. Fiala

Autor: Jaroslav Stoklasa - RT PZ a TZ
Datum: 13.01.2014 08:35 odpovědět
nahoru
4 Pa test se provádí podle TPG 704 01 9.3.1.2 pouze jako možnost ověření nepřípustného podtlaku. Pokud zákazník nemá problém s navrženým opatřením pro přívod vzduchu ke spotřebiči a toto opatření je podle TPG 704 01 9.3.3, pak není důvod dělat 4 Pa test. Já ho ještě nedělal.
Co se týká měření podle 8.3.2, ty se musí dělat při každé revizi a to bez vyjímky. Je jen naší věcí, jestli si k revizi přizvem servisáka, nebo budem provádět měření sami. Já ho provádím sám.

Autor: Ing. Roman Pilát, RT TNS, K, PZ
Datum: 13.01.2014 09:25 odpovědět
nahoru
Stejně jako pan kolega Stoklasa provádím měření podle čl. 8.3.2 při každé provozní revizi. Na školení ohledně aplikace tohoto TPG bylo školitelem sděleno, že 4Pa měření se provádí pouze při podezření na nedovolený podtlak. Já jsem prováděl se dvěma kolegy cvičně 4 Pa měření u něho v koupelně (má ji hodně podobnou jako je v TPG) a musím podotknout, že to není žádná jednoduchá věc měřit takto malé tlaky - spousta zdánlivých maličkostí může měření ovlivnit a naměřené hodnoty jsou pak zavádějící.
Další připomínka pro praxi: kapiláry k 4 Pa sondě jsou 3 m dlouhé (alespoň ty k mému přístroji), proto nevím, jak budu měřit nedovolený podtlak v koupelně, která nemá okno a je umístěna uprostřed bytu. A takovýchto instalací není málo.

Autor: Ing.Jiří Čermoch RT PZ
Datum: 13.01.2014 10:55 odpovědět
nahoru
Pro měření 4Pa testu, kde originál hadičky nestačí jsem zakoupil prodlužovací. Dle vyjádření prodejce (mám testo320) je toto prodloužení možné. Samozřejmě musí být obě stejně dlouhé!

Autor: Miroslav Bína
Datum: 12.01.2014 19:25 odpovědět
nahoru
Z článku 9.3.1.2 je zřejmé, že 4 Pa test se má provést v případě, že v prostoru jsou zařízení způsobující podtlak. Pokud taková zařízení nejsou instalována nebo je zajištěno blokování současného provozu těchto zařízení, není důvod 4 Pa test provádět. Měření podle čl. 8.3.2 provádím při každé revizi, popř. kontrole. Ještě jsem neviděl zprávu o kontrole spalinové cesty, kde by byla uvedena hodnota tahu. Zprávy od servisáků s naměřenými hodnotami jsou zatím také výjimkou.

Autor: Štefan Hlaváč, RT PZ, TNS, K4
Datum: 13.01.2014 06:12 odpovědět
nahoru
Tak klobouk dolů před takovým revizákem, který:
Měření podle čl. 8.3.2 provádím při každé revizi, popř. kontrole.

Já například zjišťuji, že v bytech na kotlích -B- nejsou v 90% navrtány díry v kouřovodech a že se nikdy měření při servisech neprovádělo, což potvrzují servisní listy.
Já jsem si radši pozval servisního pracovníka, který toto měření provedl a předal mi lísteček s naměřenými hodnotami a já je vlepil do revizní zprávy.
Protože já, jako revizák neznám návody na provoz různých kotlů.
...Musím mít vrtačku, musím nechat kotel v provozu min. 15 minut na plný výkon - topení je teplé, nebo není topná sezona - termostatem, nebo např. puštěním teplé vody, musím uzavřít všechny dveře v bytě a čekat alespoň 15 minut na hodnoty tahu, jestli se nezataví a nejdou do plusu.....např. při chodu ventilátoru digestoře nebo v koupelně, na WC....
Ono to není sranda, jen tak změřit.
Já tvrdím jedno, ze se to musí dělat při servisu po seřízení kotle !!! A tenhle úkon, pokud není starší jednoho roku, uznávám při revizi. Servisni list ale musí obsahovat hodnoty dle TPG 704 01 čl. 8.3.2

Proč bych já jako revizní technik měřil to, co má měřit servisní pracovník.
Pokud to on neudělá, nebudu to dělat za něj. Do revize napíšu, že servis neodpovídá požadavků návodu na servis spotřebiče od výrobce a TPG 704 01 čl.8.3.2 a do závěru zprávy napíšu:
Zákaz používat plynový kotel do doby odstranění výše uvedené závady.
Nebo počkám se zprávou a napíšu ji až bude proveden servis včetně měření.

Autor: Ing.Jiří Čermoch RT PZ
Datum: 13.01.2014 11:13 odpovědět
nahoru
Souhlasím, že nejsou otvory pro měření v kouřovodech, nedělají kominící, nedělá většina servisáků. Musím tedy mít zmíněnou vrtačku, pokud jdu na nového zákazníka, zjišťuji dopředu typ kotle, k čemu slouží, jaký odtah a pod.
Teď to sranda poměrně je, neboť je zima. Buď požádám provozovatele, aby kotel vypnul dopředu, nebo vypnu já, dělám jiné věci a za půl hodiny poběží 15 min. Horší bude v létě.
S čím však nesouhlasím je, že revizák dělat měření nebude a bude uznávat protokoly rok staré. Na školení nebyl nikdo schopen říci, jaká doba je akceptovatelná. Dle TPG je jasná povinnost při provozní revizi provést. Pokud jako revizák neprovedu, uznám měření servisáka rok staré a něco se stane, pak budu muset toto obhajovat. A myslím, že neobhájím.

Autor: Jaroslav Stoklasa - RT PZ a TZ
Datum: 13.01.2014 11:26 odpovědět
nahoru
Já nenavrtávám vždy otvory, měření je možno provádět před i za přerušovačem tahu. Např. u MORA 371 lze sondu umístit přímo nad výměník. Jelikož se naměřené hodnoty vztahují na lamda 1, mělo by být téměř jedno kde provedu měření.
Tah měřím bez 15 min chodu, jelikož veličina tahu komína nemá souvislost s přisáváním vzduchu, to je jiná kapitola. Bude-li přisávání vzduchu podle TPG, nemá délka chodu spotřebiče výrazný vliv na tah, nebude-li přisávání podle TPG, pak není na vině komín.
Často se mi ale stává, že tah je na hraně požadavků výrobce (i při otevřeném okně), především MORA-TOP má požadavek 5 - 100 Pa, často naměřím jen těch 5. Stává se vám to taky?
A teplota spalin je taky někdy výrazně pod hodnotou výrobce.

Autor: Ing.Jiří Čermoch RT PZ
Datum: 13.01.2014 12:31 odpovědět
nahoru
Ano, při měřeních, která jsem dosud dělal, byl vždy tah cca 2-7 Pa. Na druhou stranu asi nelze předpokládat, že u komína běžných délek s přirozeným tahem budeme měřit hodnoty 70 Pa. Pokud by byla hodnota pod parametr daný výrobcem, odkázal bych na nutnost zkontrolovat kominíkem celou spalinovou cestu včetně následného měření.
Zatím jsem vždy vrtal do kouřovodu nad přerušovačem. Jen jednou jsem se snažil měřit v přerušovači těsně za výstupem ze spotřebiče u kotle, který měl zaizolovaný odtah a byl to nesmysl. Takže jsem stejně vrtal. S měřením za spalinovou komorou (před přerušovačem) nemám zkušenost.

Autor: Štefan Hlaváč, RT PZ, TNS, K4
Datum: 13.01.2014 13:24 odpovědět
nahoru
Pokud je pravidelný servis á rok, pravidelná kontrola komínu á rok NIC SE NESTANE.
Z praxe.
V bytě kde je kotel v kuchyni se toto provádí. Při revizi jsem zjistil ucpané přívody spalovacího vzduchu a větrání, které jsou v kuchyňských špajzkách. Dle uživatele je to ucpaný již léta.
Při měření byla hodnota spalin kolem 5 ppm, tah komínu se cca 15 minutách zastavil. To byly uzavřeny všechny dveře v bytě.
Jaké číhá nebezpečí? Žádné.
Nikdy nejsou uzavřeny všechny dveře v bytě. Kotel by musel hořet na plný výkon alespoň hodinu.
Takže pokud se provádí pravidelný servis a kontrola komínu cca 1x za rok, nebezpečí zde žádné nehrozí.

Autor: Štefan Hlaváč, RT PZ, TNS, K4
Datum: 16.01.2014 05:52 odpovědět
nahoru
Musím reagovat na povinnost provádět měření revizákem.
První případ:
Kotel několik let bez servisu. RT PZ provede měření a změří co?
Špatné hodnoty - s kotlem nic neudělá, seřízení je práce pro servisáka.
Druhý případ:
Dobré hodnoty - napíše do revize, že hodnoty vyhovují a co?
Kotel vyhovuje, revize kladná.
Musí ale napsat do závad nutnost neprodleného provedení servisu.
Co bude následovat?
Uživatel se na servis OPĚT vykašle.
Následný provoz kotle, případné poškození zdraví nebo majetku, požár a pod ......půjde na účet revizního technika.
Takže:
Bez pravidelného každoročního servisu a měření hodnoty spalin po seřízení kotle, je měření revizákem doplňková záležitost. RT PZ nemůže svým měřením nahradit servisní činnost.

Z praxe:
Servisáci při servisu kotlů do 50 kW neměří !!!
Dokladem jsou servisní protokoly.
Revizní technik PZ, který provádí měření za servisáka nahrazuje nedostatečnou servisní činnost a bere na sebe veškeré následky při dalším provozu kotle.

Autor: Ing.Jiří Čermoch RT PZ
Datum: 16.01.2014 19:43 odpovědět
nahoru
TPG platí!
Pokud je kotel v "osobním užívání", pak provozovatel je dle zák.č.458/2000 Sb. povinen udržovat jej v bezpečném stavu. To může zajistit např. prováděním pravidelného servisu (revize zajišťovat nemusí) dle pokynů výrobce (ti většinou určují 1x ročně). Servisák je povinen provést měření dle TPG! Jinak nese odpovědnost provozovatel, který nezajistil servis nebo servisák, který nedoloží měření.
Pokud je kotel u ostatních provozovatelů, pak ti jsou povinni zajišťovat revize a kontroly PZ. To neznamená, že se na servis "vykašlou". Pokud změřím 1x za 3 roky při revizi a zjistím, že vyhovuje, přesto, že nemá servis již 3 roky, můj závěr přesto bude:
závada: nebyl předložen doklad o provedené pravidelné odborné údržbě spotřebiče dle pokynů výrobce, čímž je porušen zák.č.309/2006 Sb.,§4,písm.c)
Pokud se tedy uživatel na servis přesto vykašle, zcela jistě nepůjde odpovědnost za RT plynu. Když splním povinnosti RT, nikdo na mě nemůže svalovat odpovědnost za případnou nehodu. Také se domnívám, že i když nebyl servis dělán např.3 roky a já měřením zjistím, že kotel dobře tahne, spaluje, existuje zpráva o kontrole spalinové cesty, je umístěn v souladu s TPG, pak asi není předpoklad, že se někdo za měsíc otráví.
Vydavatel TPG chtěl snížit zejména riziko otrav. To je pochopitelné a tím, že měření dal za povinnost servisákům, riziko opravdu snižuje.
I já si myslím , že měření při revizi je zbytečné (v bytech, kde otravy jsou zejména, se revize stejně nedělají), ale s tím nic neuděláme.

Autor: Štefan Hlaváč, RT PZ, TNS, K4
Datum: 16.01.2014 22:06 odpovědět
nahoru
Z mých zkušeností se jedná o byty, které vlastní majitel domu.
Tento majitel trvale ignoruje své povinnosti.
Ještě se mi nestalo, aby majitel bytů dobrovolně nechal provádět pravidelný servis, kontrolu spal. cest, kontroly a revize PZ.
Mnohokrát, při revizi za účelem instalace odpojeného plynoměru jsem zjistil, že majitel domu neplní NIC !!!
Uživatelé - zákazníci - nájemníci, také nic nezajišťují.
Mají pouze starost o to, aby kotel hořel.
"Servis" bez servisních listů, se v takových bytech běžně provádí svépomocí. V lepších případech servisákem jako melouch - bez servisního listu.

Autor: Aleš Fiala RT PZ
Datum: 12.01.2014 09:44 odpovědět
nahoru
Ahoj Štefane, Zdaleka ne všechny plynová zařízení jsou v osobním užívání (jako příklad uvádím bytové jednotky s PK ve vlastnictvím nějaké obce nebo města). S tvým názorem rozhodně neprovádět 4 Pa test při provozní revizi nemohu souhlasit. Normotvůrce při změně TPG 704 01 chtěl dle mého názoru zvýšit bezpečnost uživatelů plynových kotlů v provedení B a to by se při povinnosti provést toto měření pouze při výchozí revizi minulo účinkem. Takže se opět ptám, kdy provádět 4 Pa test?

Autor: Štefan Hlaváč, RT PZ, TNS, K4
Datum: 12.01.2014 12:46 odpovědět
nahoru
Ano.
Já jsem psal pouze o spotřebičích, kde uživatel - zákazník sám rozhoduje o způsobu, jak se starat o plynový spotřebič.
To je drtivá většina uživatelů.

Autor: Štefan Hlaváč, RT PZ, TNS, K4
Datum: 12.01.2014 06:40 odpovědět
nahoru
Uživatel plynového kotle -B-, tzv. zákazník.
1. Kdy provádět? Určitě ne při provozní revizi.
Proč?
TPG 704 01 Příloha 13-1/2
Uživatelé plynových spotřebičů - občané v bytech a RD - na ně se vyhl.č.85/1978 Sb. o povinnostech provádět provozní revize nevztahuje.
Viz také energetický zákon č.458/2000 Sb.- povinnosti zákazníka § 62., zde mimo jiné:
f) udržovat odběrné plynové zařízení v takovém stavu, aby se nestalo příčinou ohrožení života, zdraví či majetku osob, a v případě zjištění závady tuto bez zbytečného odkladu odstranit.

Uživatel - zákazník - má povinnosti dané zákonem. Musí si nechat servisovat plynový spotřebič.

Co všechno má provést servisní pracovník?
1. To co je uvedeno v dokumentaci výrobce kotle - v návodu.
2. To, co je uvedeno V TPG 704 01.

Kdo kontroluje práci servisního pracovníka?
V případě plynového spotřebiče v osobním užívání, pouze ten, kdo servisáka objedná a také zaplatí.

Tento uživatel osloví tři servisní pracovníky a zváží cenu servisu.
Dostane tři nabídky.
V první nabídce bude vše, co se musí provést dle návodu výrobce a dle TPG 704 01 - logicky nejvíc práce a nejvyšší cena, protože se musí provádět různá měření.

Ve druhé bude rozsah provedení dle návodu výrobce, servisák provede měření a prokazatelně předá hodnoty se servisním listem.

Ve třetí nabídce bude to, co se zde běžně provádí - vyčištění výměníku, seřízení plamenene a změření tlaku plynu před hořákem.
Bez měření hodnot spalin a tahu, protože servisní pracovník není na to vybaven.

Tato třetí cenová nabídka je pro uživatele nejlevnější a tohoto servisáka si pozve.
To, že pouze první nabídka obsahuje vše, co se má provádět, to uživatele nezajímá - rozhodující je cena.

Závěrem:
Kdo bude kontrolovat a kdo donutí uživatele plynového spotřebiče, nechat si provést všechny úkony dle servisního návodu
a dle TPG 704 01? NIKDO.
Jediná cesta zkvalitnění servisů je kontrola servisních pracovníků a kontrola jejich servisních listů inspektorem OIP.
Tyto servisní pracovníky může kontrolovat inspektor OIP, tak jako kontroluje nás revizní techniky, protože servisní pracovník musí mít osvědčení, případně servisní organizace také oprávnění od TIČR.

odpovědět na původní otázku

Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:

Podmínky užívání portálu TLAKinfo.
Připomínky, náměty a dotazy - redakce portálu.
© Copyright DEKRA CZ, a.s. 2005-2019, všechna práva vyhrazena.