Otázky a odpovědi - jednoduše můžete zaslat dotaz týkající se kotlů, tlakových nádob, potrubí a nízkotlakých kotelen.
[Tisk]


Diskuzní a poradenské fórum

Otázky a odpovědi

Tlaková zařízení

101700. Vyhláška RT komínů a pro komiky
Autor: Štefan Hlaváč, RT PZ, TNS a K4
Datum: 11.03.2019 06:08

Uplynul nějaký čas od doby, kdy platí tato vyhláška.
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-34
Už se nad touto vyhláškou někdo opravdu zamyslel?
Zákon o požární ochraně cituje spalinovou cestu jako:
Dutina určená k odvodu spalin.
Takže to už není klasika kouřovod, sopouch komín, čistící otvor, komínová vložka a hlavně komín a jeho stav na střeše.
Je to:
Všechny odvody spalin i z kondenzačních kotlů.
Tedy odvod plastovou trubkou, která je uložena v BÝVALÉM komínu, nebo plastová trubka procházející fasádou do boku nebo nad střechu domu.

Doufám, že toto čte i nějaký RT komínů a kominík.
Co na této spalinové cestě kontrolujete?
Každý rok jsou na těchto kotlích servisy a to včetně vyústění spalin do venkovního prostoru.
Servis má za povinnost kontrolovat také stav této cesty.

Jestlipak páni kominíci kontrolujete vše u kotle -C- podle pokynů ve vyhl.
Jestlipak píšete své zprávy dle pokynů v této vyhlášce?
Jestlipak v případě kondenzačních kotlů lezete na střechu?

Není formulář o kontrole spalinových cest kondenzačních a kotlů -C- pouze PAPÍR NAVÍC?

Co hrozí při provozu kondenzačních kotlů, jestliže nebude průchozí spalinová cesta?
Kotel se sám odstaví a bude nutný servis.
Kondenzační kotel a jeho odvod spalin je výrobek a tento výrobek dodává ten kdo kotel instaluje.
Při poškození části spalinové cesty MUSÍ závadu odstranit servis - kominík je tam platný asi jako ... beze slov.

Trochu z historie
Kontroly spal. cesty se dle NV č. 91/2010 Sb. byly předepsány na kouřovod a komín.
Zde byla potřeba a nadále je potřeba volat kominíka á rok.
Zde u kotlů -B- hrozí nebezpečí nadýchání spalin.
Může být způsobeno poškození vložky, nětěsnost atd, ucpání mrtvým ptákem....
Takže kominíci:
ANO - kotle -B-
NE - kotle -C-, turbo vývody do fasády, kondenzační jak do fasády, tak i nad střechu.

Závěrem.
Toto je pouze můj pohled revizního technika PZ.
Provozovatel samozřejmě musí dodržovat Zákon o požární ochraně.

V plastové spalinové cestě nemůže dojít k požáru !!!
Vlivem netěsností plastové spal. cesty nemůže dojít k otravě CO.
Kotel produkuje spaliny s tak nízkou hodnotou škodlivin, že toto zde nehrozí.

odpovědět na otázku

Chronologický seznam příspěvků
václav pekař12.04.2019 08:54
Štefan Hlaváč, RT PZ, K4 a TNS08.04.2019 07:12
Štefan Hlaváč, RT PZ, TNS a K402.04.2019 07:36

Příspěvky
Autor: Štefan Hlaváč, RT PZ, K4 a TNS
Datum: 08.04.2019 07:12 odpovědět
nahoru
Ze semináře v Ústí nad Labem.
Jedna přednáška tam byla "Uvádění OPZ do provozu".
Přednášející se vyjádřil ke kontrolám a revizím spalinových cest, že u kotlů na tuhá paliva - ANO. U kotlů na plyn - NE.
Důvod:
Ve spalinové cestě /v komínu/ nemůže dojít k požáru....

Autor: Štefan Hlaváč, RT PZ, TNS a K4
Datum: 02.04.2019 07:36 odpovědět
nahoru
Paskvilizace Zákonů, NV, vyhlášek a norem, včetně TPG, asi nikoho nazajímá.
Jó, kde je ta doba, kdy tyto předpisy vytvářeli odborníci.
Viz. např:
Norma ČSN EN 1775 a TPG 704 01 - domovní plynovody.
Norma ČSN 15001-1,2 a TPG 703 01 - průmyslové plynovody
Prolínání těchto předpisů při výstavbě průmyslových hal.
Nepochopitelné = nesoulad názvosloví pojmů v EN a TPG - ČR asi není součástí Evropy.
Už vidím EU kominíka, jak provádí kontrolu plastového odvodu spalin kondenzačního kotle v zemích EU

Autor: václav pekař
Datum: 12.04.2019 08:54 odpovědět
nahoru
to je tak, když uvedené normy a legislativu nezpracovávají nezávislí autoři, ti závislí tam dají pro sebe různě utajené "rejžo". Nařízení vlády, vyhlášky, české technické i oborové normy nejsou schvalovány parlamentem, čili mnohem snáze tímto neřádstvem ovlivnitelné. Spoustu příkladů si jistě každý najde sám.

odpovědět na původní otázku

Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:

Podmínky užívání portálu TLAKinfo.
Připomínky, náměty a dotazy - redakce portálu.
© Copyright DEKRA CZ, a.s. 2005-2019, všechna práva vyhrazena.