Otázky a odpovědi - jednoduše můžete zaslat dotaz týkající se kotlů, tlakových nádob, potrubí a nízkotlakých kotelen.

Diskuzní a poradenské fórum

Otázky a odpovědi

Tlaková zařízení

Vyhláška RT komínů a pro komiky
Vyhláška RT komínů a pro komiky
Autor: Štefan Hlaváč, RT PZ, TNS a K4
Datum: 11.03.2019 06:08

Uplynul nějaký čas od doby, kdy platí tato vyhláška.
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-34
Už se nad touto vyhláškou někdo opravdu zamyslel?
Zákon o požární ochraně cituje spalinovou cestu jako:
Dutina určená k odvodu spalin.
Takže to už není klasika kouřovod, sopouch komín, čistící otvor, komínová vložka a hlavně komín a jeho stav na střeše.
Je to:
Všechny odvody spalin i z kondenzačních kotlů.
Tedy odvod plastovou trubkou, která je uložena v BÝVALÉM komínu, nebo plastová trubka procházející fasádou do boku nebo nad střechu domu.

Doufám, že toto čte i nějaký RT komínů a kominík.
Co na této spalinové cestě kontrolujete?
Každý rok jsou na těchto kotlích servisy a to včetně vyústění spalin do venkovního prostoru.
Servis má za povinnost kontrolovat také stav této cesty.

Jestlipak páni kominíci kontrolujete vše u kotle -C- podle pokynů ve vyhl.
Jestlipak píšete své zprávy dle pokynů v této vyhlášce?
Jestlipak v případě kondenzačních kotlů lezete na střechu?

Není formulář o kontrole spalinových cest kondenzačních a kotlů -C- pouze PAPÍR NAVÍC?

Co hrozí při provozu kondenzačních kotlů, jestliže nebude průchozí spalinová cesta?
Kotel se sám odstaví a bude nutný servis.
Kondenzační kotel a jeho odvod spalin je výrobek a tento výrobek dodává ten kdo kotel instaluje.
Při poškození části spalinové cesty MUSÍ závadu odstranit servis - kominík je tam platný asi jako ... beze slov.

Trochu z historie
Kontroly spal. cesty se dle NV č. 91/2010 Sb. byly předepsány na kouřovod a komín.
Zde byla potřeba a nadále je potřeba volat kominíka á rok.
Zde u kotlů -B- hrozí nebezpečí nadýchání spalin.
Může být způsobeno poškození vložky, nětěsnost atd, ucpání mrtvým ptákem....
Takže kominíci:
ANO - kotle -B-
NE - kotle -C-, turbo vývody do fasády, kondenzační jak do fasády, tak i nad střechu.

Závěrem.
Toto je pouze můj pohled revizního technika PZ.
Provozovatel samozřejmě musí dodržovat Zákon o požární ochraně.

V plastové spalinové cestě nemůže dojít k požáru !!!
Vlivem netěsností plastové spal. cesty nemůže dojít k otravě CO.
Kotel produkuje spaliny s tak nízkou hodnotou škodlivin, že toto zde nehrozí.

Nový příspěvek
Předmět:Vyhláška RT komínů a pro komiky
Jméno:
E-mail: e-mail nebude zveřejněn
Text
příspěvku:
Volby:
jsem člověk  nejsem člověk

Podmínky užívání portálu TLAKinfo.
Připomínky, náměty a dotazy - redakce portálu.
© Copyright DEKRA CZ, a.s. 2005-2019, všechna práva vyhrazena.