Otázky a odpovědi - jednoduše můžete zaslat dotaz týkající se kotlů, tlakových nádob, potrubí a nízkotlakých kotelen.
Přidat nový dotaz  Přihlásit k odběru příspěvků


Diskuzní a poradenské fórum

Otázky a odpovědi

Tlaková zařízení
<< novější   zobrazuji 21 - 40 z 1638   starší >>
101688. Tlak 19
Autor: Štefan Hlaváč, RT PZ, TNS a K4
Datum: 06.02.2019 05:14

Toto:
https://www.komora.cz/event/tlak19/
nebo tohle:
https://www.tzb-info.cz/bezpecnost/18522-tlak-19
anebo toto - mezinárodní účast
http://atz.cz/?p=951
-----------------------------------------------
Ano, byla to veliká akce.
Byl tam někdo z revizních techniků?
Byl tam někdo, kdo má potřebu zde něco o této akci napsat?
Ostatní, kteří se na tuto akci nedostali, jsou zvědaví na něco důležitého, co se tam přednášelo.
Vždyť tam bylo tolik odborných přednášek.
NIC, NIKDO.
Mám takový dojem, že tam asi nic důležitého nebylo, protože žádný z účastníků nemá potřebu NIC předat odborné veřejnosti - třeba na těchto stránkách.
Tisíce revizních techniků se na tuto akci nedostanou, tak prosím pěkně, sdělte jim ZDE něco.
PS.
Získávám dojem, že tyto stránky skoro nikdo nečte, přesněji řečeno - upadají do ztracena.

odpovědět na otázku   4 reakce

101690. obsluha tlakových lahví na plyny
Autor: Libor Novotný
Datum: 07.02.2019 22:13

Dobrý den, mám dotaz k obsluze tlakových lahví, tzn. nejen manipulace, ale i napojení k rozvodovému potrubí, případně napojení a vpuštění plynu do zařízení. Kdo musí takovou obsluhu proškolit ? Je to revizní technik tlakových zařízení (§11 vyhl. č. 18/1979 Sb. mluví pouze o topičích) nebo revizní technik plynových zařízení (§2 písm. b) vyhl. č. 21/1979 Sb. vyjímka § 5 odst. 3 se netýká lahví) ? Revizní technici plynových zařízení mě zatím vždy odkázali na RTTZ, kteří zase spíše řeší TNS (stabilní tlakové nádoby) a školení tlakových lahví také moc neřeší. děkuji za konkrétní odpověď, Novotný

odpovědět na otázku   6 reakcí

101691. Normy zdarma
Autor: Richard Werner
Datum: 07.02.2019 23:29

Zdá se, že se začalo blýskat na lepší časy! Doufejme, že se podaří návrh protlačit do zákona 365/2000 Sb.

http://www.technicka-zarizeni.cz/technicke-normy-zdarma/

odpovědět na otázku

101687. Tlaková zkouška parního kotle
Autor: Miloslav Bílý
Datum: 29.01.2019 09:11

Dobrý den,
chceme zajistit pravidelnou (po devíti letech) tlakovou zkoušku parního plynového kotle (provozní tlak 10 bar, zkušební tlak 18,5 bar, výkon 1040 kW). V rámci tlakové zkoušky (před tlakovou zkouškou) má být provedena výměna jedné z kondenzačních smyček manometru. Koho a s jakým oprávněním musíme pro provedení opravy malého rozsahu a tlakové zkoušky kotle zajistit?

odpovědět na otázku   3 reakce

101685. Návrh zákona a nařízení vlady o bezpečnosti provozu TN
Autor: Ing.Václav Pekař
Datum: 14.01.2019 13:13

Na stránkách hospodářské komory jsem si přečetl návrh zákona o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení a návrh nařízení vlády o bezpečnosti provozu TN. Myslel jsem, že se tady o uvedeném rozběhne diskuse. Některá témata k diskusi proto dávám já:
1 Mělo by se v tomto připravovaném NV používat názvosloví z
NV 219/2016Sb. (tj. Ped)? - Např.: V připravovaném návrhu se totiž používá termín "nejvyšší pracovní tlak" a v Pedu "nejvyšší dovolený tlak"

2 Mohly by se přebírat již provedené "Tlakové zkoušky" a NDT podle PEDu do stavební zkoušky, první zkoušky anebo výchozí revize podle připravovaného NV?

3. Neměly by se sladit termíny zkoušek u tlakových a plynových zařízení? Protože jedno zařízení může mít část tlakovou i část plynovou a všechno by se stihlo při jedné odstávce zařízení.

odpovědět na otázku   14 reakcí

101683. Vadná plynová bomba?
Autor: Štěpán Koblížek
Datum: 10.01.2019 19:55

Dobrý den. Mám dotaz. Nedávno nám došla 10kg plynová bomba u sporáku a jeli jsme tedy koupit jinou. Po montáži nové bomby dochází k velmi slyšitelnému úniku při otevření kohoutku na bombě, v oblasti (redukčního) ventilu. Zakoupil jsem jiný ventil i s těsněním a k úniku dochází stále. Když jsem byl na benzinové pumpě, řekli mi, že prý když už na bombě není plomba, tak nemohou vzit bombu zpátky, nebo že je to minimálně složité. Mohu se tedy zeptat, jak postupovat a jestli jsem nemohl udělat chybu při montáži? Předem moc děkuji za odpověď.

odpovědět na otázku   2 reakce

100782. Bezobslužný parní kotel.
Autor: Hlaváč Štefan RT PZ, TNS, K4
Datum: 10.12.2009 06:58

Chtěl bych zde upozornit provozovatele parních vyvíječů - kotlů, na toto.
V návodech výrobců těchto zařízení je napsáno, že jsou to bezobslužné kotle. Pokud je mi známo, dodržení návodu výrobce je základní předpoklad bezpečného provozu.
Ale v tomhle případě to není pravda.
Tento kotel se musí obsluhovat způsobilými pracovníky a bez vyjádření ITI musí mít trvalou obsluhu.
Upozorňuji, že se jedná o kotel třeba k technologii využítí páry - vaření knedlíků, potravin, žehlení prádla, různé technologické využití.... atd. Nejsou to klasické kotelny pro vytápění objektů.
Jsou-li výkonově do 500 kg páry/hod. obsluha musí být zajištěna způsobilými pracovníky, kteří mají osvědčení od RT kotlů a RT plyn. zařízení.
Jsou-li nad toto množství páry - kotel musí obsluhovat topiči, dle Vyhl.ČÚBP č.18/1979 Sb. Ti musí mít osvědčení od ITI.
To ale ještě není všechno.
Tyto vyvíječe jsou parní kotle, které jsou umístěny v parních kotelnách. Parní kotelna je i vyhrazený prostor v hale...atd. Tato kotelna je dle ČSN 07 0710 kotelna s trvalým dozorem obsluhy, nesmí se vzdálit od kotle na více než 5 minut.
Občasný dozor obsluhy může povolit ITI, který vydá stanovisko k příslušné kotelně. Kdo zařídí toto stanovisko? Výrobce?
Kolipak takových zařízení splňuje tyto podmínky? Je návod výrobce správný? Není to klamání zákazníka? Kdo ponese odpovědnost za to, že provozovatel dodrží pokyny výrobce a bude provozovat kotel bezobslužně?
-------------------------------------------------------------
Toto je výtah z nabídky parních vyvíječů:

...bezobslužný provoz, automatické … parní kotel topný olej / plyn v sedmi provedeních

odpovědět na otázku   9 reakcí

101684. Opakované proškolení topičů NT kotlů
Autor: Kulerová edita
Datum: 14.01.2019 11:12

Kdy má být provedeno opakované proškolení topičů NT kotlů?
Jednou za 3 roky jako u tlakových nádob nebo za 5 let při vydávání nového Osvědčení?

odpovědět na otázku   1 reakce

101686. Revize zařízení na stlačování CNG - zemního plynu
Autor: Štefan Hlaváč, RT PZ, TNS a K4
Datum: 20.01.2019 08:03

Na kompresorovou jednotku PS CNG je vydán /kromě ostatních dokladů/ CE Prohlášení o shodě, dle směrnice 2006/42/CE 17/05/2006, Příloha II A.
Výrobce M.T.M S.r.o. Itálie
Prohlašuje že:
Zařízení na stlačování CNG CUBOGAS, je ve shodě s následnými směrnicemi:
2006/42/CE Strojní zařízení
2014/68/EU PED - tlakové zařízení
...atd.
Notifikovaná osoba pro shodu s PED.
Dále:
Zařízení splňuje následující harmonizované standardy:
UNI EN 1012-1 Kompresory
UNI EN 13445-3,5 Netopené tlakové nádoby
...atd.
Razítko a podpis autorizované osoby výrobce.
---------------------------------------------
Dotaz.
Při uvádění do provozu se za účasti TIČR provede ZKOUŠKA.
Dále revize výchozí - EZ, ochrana proti blesku a PZ.

V kompresorové jednotce jsou od výrobce vsazeny VTL lahve, jako zásobník stlačeného plynu.

Musí se také provádět Výchozí a následné revize TNS?
Prý nemusí, protože je to dodávka jako celek - kompresorová jednotka.

odpovědět na otázku

101672. tlaková lahev
Autor: Ctirad Hoferek
Datum: 06.11.2018 08:34

Dobrý den,mám dotaz jestli tlaková lahev vodní objem 0,1 l, plnění 23,2 Mpa je vyhrazeným tlakovým zařízením.A jestli se na ní musí provádět po 5 letech revize.
Děkuji Hoferek

odpovědět na otázku   3 reakce

101296. Sháním duplikáty pasportů TNS - TOS Čelákovice závod AŠ
Autor: Michal JANKO
Datum: 25.02.2014 09:19

Dobrý den,
sháním duplikáty pasportů TNS - TOS Čelákovice závod AŠ. Jedná se o tlakové nádoby vyrobené v roce 1978 a 1976.
Nádoba z roku 1976 má tyto parametry 1000litrů; 0,98MPa; 200°C
Nádoba z roku 1978 má tyto parametry 500litrů; 0,98MPa; 200°C
Obě nádoby jsou stojaté.

Předem děkuji za odpověď.

odpovědět na otázku   28 reakcí

101682. Obsluha vyvíječe páry
Autor: Štefan Hlaváč, RT PZ, TNS, K4
Datum: 22.12.2018 07:40

Při revizích PZ na těchto zařízení, zjišťuji, že obsluha není proškolena.
Vyvíječ páry = parní kotel.
Neprovádí se revize a zkoušky dle Vyhl.č.18/1979 Sb. § 11. a ČSN 07 0710 čl.95
Topiči kotlů /z vyhl. a normy/
(1) Kotel je dovoleno provozovat jen tehdy, je-li jeho
obsluhou pověřen odborně způsobilý pracovník (dále jen "topič"), ...atd, dále:
(6) Topičského průkazu není třeba k obsluze kotlů 4. třídy
a) plně automatizovaných s jmenovitým množství vyráběné páry do 0,5 t/h,
b) plně automatizovaných kapalinových s tepelným výkonem do 0,35 MW,
c) s konstrukčním přetlakem do 0,3 MPa a o objemu do 100 litrů,
d) průtočných o objemu do 100 litrů.
Topiči těchto kotlů musí být o jejich obsluze poučeni a v ní
zacvičeni, o čemž musí provozovatel pořídit zápis.

ČSN 07 0710 čl. 141 f)
1x za 3 roky prověření odborné způsobilosti...

Kuchař vaří knedlíky v páře a uvede do provozu parní vyvíječ = kuchař je topič.
Šička oděvů žehlí pomocí páry a zapne vyvíječ páry = je topička.

odpovědět na otázku

101680. Odborné prohlídky NTL plynových kotelen
Autor: Štefan Hlaváč, RT PZ, TNS a K4
Datum: 06.12.2018 06:36

Občas při diskusích o provádění OP kotelen dle vyhl.č.91/1993 Sb. se probírá, jaká profese je nejvhodněší...???
Je to dle vyhl. RT kotlů?
--------------------------------------------------------
§ 16 Odborné prohlídky kotelen
(1) Provozovatel musí zajistit odborné prohlídky kotelen (dále jen "prohlídky")
a) před uvedením kotelen do provozu,
b) po každé generální opravě a rekonstrukci kotlů,
c) při změně druhu paliva,
d) vždy po jednom roce provozu kotelen,
e) u sezónního provozu před zahájením každé sezóny.

(2) Prohlídky může provádět pouze osoba, která ovládá předpisy pro provoz, obsluhu a údržbu kotelního zařízení a kotelny a předpisy související, například tepelný technik, revizní technik kotlů, energetik. O výsledku prohlídek vyhotoví zápis.
(3) Při prohlídkách se zjišťuje zejména stav kotelny, vnější
a vnitřní stav kotlů, stav zabezpečovacího zařízení, hořáků, čerpadel, nádrží, zařízení na úpravu vod, odpopílkovacího zařízení, kouřových kanálů a komínů.
----------------------------------------------------------
Zde je patrno, že RT PZ a RT TNS nejsou odborně způsobilí k tomuto úkonu.

Plynová kotelna:
Servis kotlů - á rok vyčistí a seřídí kotle, přezkouší funkci čerpadel, filtrů, odvzdušnění TV, zařízení TV v kotelně.
Servis úpravny vody - á rok proveden a kontrola kvality vody.
RT PZ - á rok reviduje a kontroluje kotelnu dle ČSN 07 0703. Tedy ze strany plynové, větrání, přívod vzduchu - provedeno.
RT TNS á rok reviduje expanzomat, tedy i zabezpečení kotlů, to je: PV,MA,TE, jak je to v ČSN 06 0830 - provedeno.
Kominik /RT spal. cest/ á rok kontroluje odvod spalin
-----------------------------------------------------------
RT kotlů při OP kotelny zkontroluje výše uvedené doklady a může OP kotelny provést, viz:
§ 16
(3) Při prohlídkách se zjišťuje zejména stav kotelny, vnější a vnitřní stav kotlů, stav zabezpečovacího zařízení, hořáků, čerpadel, nádrží, zařízení na úpravu vod, zauhlovacího a odpopílkovacího zařízení, kouřových kanálů a komínů.
-----------------------------------------------------------
Závěrem.
Vyhláška č. 91/1993 Sb. je /kromě odkazů na ČSN 07 0703 a ČSN 38 6405 a v § 14 Topiči plynových kotelen = RT PZ/
vytvořena na uhelné kotelny.

Kdy už někdo přijde na to, že na PLYNOVÝCH kotelnách dle ČSN 07 0703, se OP kotelny nemusí provádět.
Proč?
Protože...viz. revize, kontroly, servis kotelny á rok.
Kotelna je prověřena, servisovaná a kontrolována každoročně odbornými pracovníky.

Můj názor:
OP kotelen POUZE na uhelných a LTO kotelnách !!!

odpovědět na otázku   12 reakcí

101679. Revize expanzomatů
Autor: Štefan Hlaváč, RT PZ, TNS a K4
Datum: 30.11.2018 07:03

Na semináři v Ústí n.L. se probírala pokuta od OIP za to, že nebyla provedena Vnitřní revize po pěti letech, ale pouze Zkouška těsnosti dle pokynů výrobce.
Vytáhl jsem Pasporty expanzomatů:
Dukla CZ z minulého století:
Revize se řídí ČSN 69 0012. Je ve smyslu článků 106 a 121 j).
Vnitřní revize a Tlaková zkouška nahrazena Zkouškou těsnosti (1x za 5 let) při zvýšení tlaku na maximální pracovní přetlak.
Provede se následujícím způsobem:
- zvýší se tlak na vzduchové straně na hodnotu plnicího tlaku
- na vodní straně se zvýší tlak na hodnotu maximálního pracovního tlaku
- zkontrolujeme dle čl.114 a 115 a)

Max. pracovní přetlak je na odfuk pojistného ventilu. Viz. ČSN 69 0010.
Tak tento návod splňuje vše, jak se má provádět 5-ti letá Zkouška.

Reflex mám Pasporty od roku 2001 až 2005, zde:
Vnitřní revize 1x za 5 let se nahrazuje proměření ultrazvukem.
Tlaková zkouška 1x za 9 let.
Víc nic o náhradě za TZ. To je v ČSN 69 0012, čl. 121 j). náhrada za tlakovou zkoušku.

Pak mám Pasporty z 2008 - 2011.
Zde pouze Zkouška těsnosti dle ČSN 69 0012 čl. 121 j). 1x za 5 let.

Pasport z 2013
Zkouška těsnosti a měření UTZ á 5 let dle čl. 106 a dle čl. 121 j)

Pasport z roku 2015 a 2016
Zde je citována směrnice EU 97/23/EG a ČSN 69 0012
Je zde pojem Vnitřní kontrola...vhodná opatření, např. měření tloušťky stěn ultrazvukem, dále:
Zkouška Těsnosti 1x za 5 let.

Pasport z roku 2016 a 2017
Zkouška těsnosti dle ČSN 69 0012 čl.121 j) a kontrola tloušťky pláště ultrazvukem 1x za 5 let.
-------------------------------------------------------
Tak teď co z toho vyplývá.
Větší zmatek nemohl výrobce Reflex do pokynů výrobce o revizích zanést.
RT TNS musí provést po pěti letech Vnitřní revizi TNS dle ČSN 69 0012.
Reflex z roku 2005 - provede se měření stěn UTZ.
Reflex z 2008 - provede Zkoušku těsnosti /žádné měření UTZ/.
Nastane rok 2020 a bude revidovat Reflex z 2015.
Musí měřit UTZ a provést Zkoušku těsnosti.
-------------------------------------------------------
A to jsou pokyny jednoho výrobce na stejný výrobek za cca 15 let.
-------------------------------------------------------
Revize zařízení se provádí dle průvodní dokumentace - tedy dle Pasportu.

ČSN 69 0012 není norma závazná a tedy není nutno Vnitřní revizi na TNS provádět.
Závazná je Vyhláška č.18/1979 Sb.
Je zde Tlaková zkouška po 9-ti letech.
Ale:
§ 7 1) Revize a zkoušky provozovaných TN...Způsob a termíny stanoví technické normy.
Je ČSN 69 0012 Technická norma? JE.

Výrobce Expanzomatů sice něco uvádí, ale Vyhl.č.18/1979 Sb. s odkazem na technické normy...je pro revizní techniky závazná.
-------------------------------------------------------
Závěrem k úvodu:
Zákon o inspekci č. 251/2005 Sb.
SUIP /krajské OIP/ kontroluje dodržování předpisů...mimo jiné:
d) právních předpisů k zajištění bezpečnosti provozu technických zařízení se zvýšenou mírou ohrožení života a zdraví a právních předpisů o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení,
----------------------------------------------------------
Jaká je zvýšená míra ohrožení života a zdraví osob při provozu expanzomatu?
Expanzomat má dole dírku a dělá...KAP...KAP...KAP

odpovědět na otázku   5 reakcí

101681. ohřívák vody
Autor: Petr Hruška
Datum: 14.12.2018 09:45

Dobrý den,
prosím o informaci,zda je třeba revidovat (případně provádět nějaké jiné kontroly) ohřívák vody, kde je k ohřevu použita teplá voda do 100°C. Nádoba byla původně použita na horkovodu,ale došlo ke změně a nyní je ohřívaná pouze teplou vodou, která je distribuovaná z plynové kotelny.
Jedná se o zařízení
OK Žilina, rv1987,objem: PL 4000 l, VL 25 l,
max pr.tlak: PL 0,98 MPA, VL 1.57MPa
max pr.tepl.: PL 110°C, VL 200°C

Děkuji za odpověď
Petr Hruška

odpovědět na otázku   1 reakce

101165. Provoz a skladování svařovacího zařízení Autogen
Autor: Walter Volek
Datum: 19.02.2013 09:26

Dobrý den
Prosím o zjištění možnosti provozu a skladování tlakových nádob svařovacího agregátu Autogen v dílně údržby ve výrobním závodě.
Pokud se s tímto svařovacím agregátem nepracuje, zda je nutné odpojit regulátory tlaku a tlakové nádoby uzavřít pomocí ocelových hlavic.

Děkuji

odpovědět na otázku   1 reakce

101678. návrhová teplota TNS
Autor: Petr
Datum: 29.11.2018 09:30

Dobrý den,

podle jaké normy se stanovuje minimální návrhová teplota TNS pracující ve venkovním prostředí ohledem na venkovní teplotu lokality ČR? Děkuji.

odpovědět na otázku   4 reakce

101673. Výpočet tlakovej nádoby
Autor: Peter Uhrín
Datum: 07.11.2018 12:09

Dobrý deň,
prosím o radu v súvislosti s pevnostným výpočtom tlakovej nádoby podľa normy ČSN EN 13445. Okrem normálneho prevádzkového zaťaženia s tlakom 0,6 bar pri teplote 150 °C, (čomu odpovedá skúšobný tlak 0,916 bar)uvažujeme aj s výnimočným prípadom zaťaženia s tlakom 0,782 bar pri teplote 260 °C (čomu odpovedá skúšobný tlak 1,343 bar).

Mám otázku, či je potrebné pri dimenzovaní nádoby uvažovať aj
so skúšobným tlakom 1,343 bar pre tento výnimočný prípad a následne vykonať tlakovú skúšku aj s týmto tlakom.
Ďakujem za odpoveď

odpovědět na otázku   3 reakce

101677. Tlaková zkouška plynoinstalace
Autor: D.M.
Datum: 18.11.2018 11:53

Již vyřešeno

odpovědět na otázku

101675. Je kondenzační nádrž tlaková nadoba
Autor: Tomáš
Datum: 10.11.2018 19:07

Dobrý dem, mam otázku zda je kondenzační nádrž od plynového kotle tlaková nádoba? max.prac.přetlak 0,05MPa
objem 4,3m3

odpovědět na otázku   1 reakce

<< novější   zobrazuji 21 - 40 z 1638   starší >>

Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků diskuzní skupiny "Tlaková zařízení":
váš e-mail:

Přihlášení registrovaných uživatelů:
jméno: heslo:

Podmínky užívání portálu TLAKinfo.
Připomínky, náměty a dotazy - redakce portálu.
© Copyright DEKRA CZ, a.s. 2005-2019, všechna práva vyhrazena.