Soubor předpisů z oblasti tlakových zařízení a související.
[Tisk]
A Tlaková zařízení


Zákon č. 174/1968 Sb.
o státním odborném dozoru nad bezpečností práce
se změnami:575/1990 Sb., 159/1992 Sb., 47/1994 Sb., 71/2000 Sb., 124/2000 Sb., 151/2002 Sb., 320/2002 Sb., 436/2004 Sb., 253/2005 Sb., 189/2008 Sb., 223/2009 Sb.
uveřejněno v: č. 47/1968 Sbírky zákonů na straně 0463
schváleno:20.12.1968
účinnost od:01.01.1969
[Textová verze]Vyhláška č. 18/1979 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu
kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti
se změnami:97/1982 Sb., 551/1990 Sb., 352/2000 Sb., 118/2003 Sb., 393/2003 Sb.
uveřejněno v: č. 3/1979 Sbírky zákonů na straně 0047
schváleno:22.01.1979
účinnost od:01.07.1979
[Textová verze] [Soubor ke stažení: V18-1979.zip (7 kB)]


Vyhláška č. 48/1982 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce
kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení
se změnami:324/1990 Sb., 207/1991 Sb., 352/2000 Sb., 192/2005 Sb.
uveřejněno v: č. 9/1982 Sbírky zákonů na straně 0131
schváleno:15.04.1982
účinnost od:01.07.1982
[Textová verze]
Vyhláška č. 91/1993 Sb.
k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách
uveřejněno v: č. 25/1993 Sbírky zákonů na straně 0466
schváleno:12.02.1993
účinnost od:01.04.1993
[Textová verze] [PDF (69 kB)] [Soubor ke stažení: V91-1993.zip (7 kB)]


Vyhláška č. 100/1995 Sb.
kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení)
se změnami:279/2000 Sb., 352/2000 Sb., 210/2006 Sb.
uveřejněno v: č. 24/1995 Sbírky zákonů na straně 1154
schváleno:18.05.1995
účinnost od:20.06.1995
[Textová verze]


Nařízení č. 194/2001 Sb.
kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače
se změnami:305/2006 Sb.
uveřejněno v: č. 73/2001 Sbírky zákonů na straně 4194
schváleno:14.05.2001
účinnost od:01.01.2002
[Textová verze]
Nařízení č. 20/2003 Sb.
kterým se stanoví technické požadavky na jednoduché tlakové nádoby
uveřejněno v: č. 9/2003 Sbírky zákonů na straně 326
schváleno:9.12.2002
účinnost od:01.05.2004
[Textová verze] [PDF (466 kB)] [Soubor ke stažení: NV20-2003.zip (12 kB)]Nařízení č. 26/2003 Sb.
kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení
se změnami:621/2004 Sb.
uveřejněno v: č. 9/2003 Sbírky zákonů na straně 468
schváleno:9.12.2002
účinnost od:01.05.2004
[Textová verze] [Soubor ke stažení: NV26-2003.zip (57 kB)]Nařízení č. 42/2003 Sb.
kterým se stanoví technické požadavky na přepravitelná tlaková zařízení
se změnami:251/2003 Sb., 541/2004 Sb.
uveřejněno v: č. 15/2003 Sbírky zákonů na straně 666
schváleno:29.01.2003
účinnost od:01.05.2003
[Textová verze] [Soubor ke stažení: NV42-2003.zip (42 kB)]


Vyhláška č. 392/2003 Sb.
o bezpečnosti provozu technických zařízení a o požadavcích na vyhrazená technická zařízení tlaková, zdvihací a plynová při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem
se změnami:282/2007 Sb.
uveřejněno v: č. 127/2003 Sbírky zákonů na straně 6650
schváleno:09.09.2003
účinnost od:01.01.2004
[Textová verze]
Nařízení vlády č. 101/2005 Sb.
o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí
uveřejněno v: č. 30/2005 Sbírky zákonů na straně 834
schváleno:26.01.2005
účinnost od:01.03.2005
[Textová verze] [PDF (947 kB)] [Soubor ke stažení: NV101-2005.zip (15 kB)]


Podmínky užívání portálu TLAKinfo.
Připomínky, náměty a dotazy - redakce portálu.
© Copyright DEKRA CZ, a.s. 2005-2019, všechna práva vyhrazena.