Soubor předpisů z oblasti tlakových zařízení a související.
[Tisk]
B Bezpečnost práce a technických zařízení


Vyhláška č. 50/1978 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu
o odborné způsobilosti v elektrotechnice
se změnami:98/1982 Sb.
uveřejněno v: č. 11/1978 Sbírky zákonů na straně 0206
schváleno:19.05.1978
účinnost od:01.07.1979
[Textová verze]Vyhláška č. 85/1978 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce
o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení
se změnami:352/2000 Sb.
uveřejněno v: č. 19/1978 Sbírky zákonů na straně 0376
schváleno:26.06.1978
účinnost od:01.01.1979
[Textová verze] [Soubor ke stažení: V85-1978.zip (6 kB)]


Vyhláška č. 19/1979 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu
kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti
se změnami:552/1990 Sb., 352/2000 Sb., 394/2003 Sb.
uveřejněno v: č. 3/1979 Sbírky zákonů na straně 0052
schváleno:22.01.1979
účinnost od:01.07.1979
[Textová verze]


Vyhláška č. 20/1979 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu
kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti
se změnami:553/1990 Sb., 352/2000 Sb., 159/2002 Sb.
uveřejněno v: č. 3/1979 Sbírky zákonů na straně 0054
schváleno:22.01.1979
účinnost od:01.07.1979
[Textová verze]Vyhláška č. 21/1979 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu
kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti
se změnami:554/1990 Sb., 352/2000 Sb., 395/2003 Sb.
uveřejněno v: č. 3/1979 Sbírky zákonů na straně 0056
schváleno:22.01.1979
účinnost od:01.07.1979
[Textová verze] [Soubor ke stažení: V21-1979.zip (4 kB)]Vyhláška č. 8/1985 Sb.
o Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě (COTIF)
se změnami:61/1991 Sb., 251/1991 Sb., 274/1996 Sb.
uveřejněno v: č. 2/1985 Sbírky zákonů na straně 0017
schváleno:02.08.1984
účinnost od:01.05.1985
[Textová verze] [PDF (398 kB)]Vyhláška č. 64/1987 Sb.
o Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR)
uveřejněno v: č. 13/1987 Sbírky zákonů na straně 0399
schváleno:26.05.1987
účinnost od:17.08.1986
[Textová verze] [PDF (82 kB)]


Zákon č. 61/1988 Sb.
o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě
se změnami:425/1990 Sb., ..., 274/2008 Sb.
uveřejněno v: č. 10/1988 Sbírky zákonů na straně 0233
schváleno:21.04.1988
účinnost od:01.07.1988
[Textová verze]


Zákon č. 266/1994 Sb.
o dráhách
se změnami:189/1999 Sb., 23/2000 Sb., 71/2000 Sb., 132/2000 Sb., 23/2000 Sb., 77/2002 Sb., 175/2002 Sb., 320/2002 Sb., 103/2004 Sb., 1/2005 Sb., 191/2006 Sb., 181/2006 Sb., 186/2006 Sb., 296/2007 Sb., 124/2008 Sb.
uveřejněno v: č. 79/1994 Sbírky zákonů na straně 3041
schváleno:14.12.1994
účinnost od:01.01.1995
[Textová verze]


Vyhláška č. 137/1998 Sb.
o obecných technických požadavcích na výstavbu
se změnami:491/2006 Sb., 502/2006 Sb., zrušeno 268/2009 Sb.
uveřejněno v: č. 49/1998 Sbírky zákonů na straně 6594
schváleno:09.06.1998
účinnost od:01.07.1998
zrušeno:26.08.2009
[Textová verze]


Zákon č. 102/2001 Sb.
o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků)
se změnami:146/2002 Sb., 277/2003 Sb., 229/2006 Sb., 160/2007 Sb., 378/2007 Sb., 281/2009 Sb., 490/2009 Sb.
uveřejněno v: č. 41/2001 Sbírky zákonů na straně 2833
schváleno:22.02.2001
účinnost od:01.07.2001
[Textová verze]
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb.
kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí
uveřejněno v: č. 144/2001 Sbírky zákonů na straně 7982
schváleno:12.09.2001
účinnost od:01.01.2003
[Textová verze] [PDF (72 kB)] [Soubor ke stažení: NV378-2001.zip (8 kB)]


Vyhláška č. 398/2001 Sb.
o stanovení poplatků za činnosti organizací státního odborného dozoru při provádění dozoru nad bezpečností vyhrazených technických zařízení
se změnami:112/2005 Sb.
uveřejněno v: č. 149/2001 Sbírky zákonů na straně 8775
schváleno:24.10.2001
účinnost od:09.11.2001
[Textová verze]
Nařízení vlády č. 494/2001 Sb.
kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu
uveřejněno v: č. 178/2001 Sbírky zákonů na straně 11028
schváleno:14.11.2001
účinnost od:01.01.2002
[Textová verze] [PDF (104 kB)] [Soubor ke stažení: NV494-2001.zip (3 kB)]
Nařízení vlády č. 495/2001 Sb.
kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků
uveřejněno v: č. 178/2001 Sbírky zákonů na straně 11033
schváleno:14.11.2001
účinnost od:01.01.2002
[Textová verze] [PDF (358 kB)] [Soubor ke stažení: NV495-2001.zip (17 kB)]Nařízení vlády č. 11/2002 Sb.
kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů
se změnami:405/2004 Sb.
uveřejněno v: č. 6/2002 Sbírky zákonů na straně 314
schváleno:14.11.2001
účinnost od:01.01.2003
[Textová verze] [Soubor ke stažení: NV11-2002.zip (398 kB)]
Nařízení č. 21/2003 Sb.
kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky
uveřejněno v: č. 9/2003 Sbírky zákonů na straně 338
schváleno:9.12.2002
účinnost od:01.05.2004
[Textová verze] [PDF (1176 kB)] [Soubor ke stažení: NV21-2003.zip (19 kB)]Nařízení vlády č. 406/2004 Sb.
o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu
uveřejněno v: č. 131/2004 Sbírky zákonů na straně 7891
schváleno:02.06.2004
účinnost od:01.09.2004
[Textová verze] [PDF (421 kB)]


Vyhláška č. 659/2004 Sb.
o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu v dolech s nebezpečím důlních otřesů
se změnami:282/2007 Sb.
uveřejněno v: č. 224/2004 Sbírky zákonů na straně 11710
schváleno:17.12.2004
účinnost od:15.01.2005
[Textová verze]
Nařízení vlády č. 101/2005 Sb.
o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí
uveřejněno v: č. 30/2005 Sbírky zákonů na straně 834
schváleno:26.01.2005
účinnost od:01.03.2005
[Textová verze] [PDF (947 kB)] [Soubor ke stažení: NV101-2005.zip (15 kB)]


Zákon č. 251/2005 Sb.
o inspekci práce
se změnami:230/2006 Sb., 264/2006 Sb., 213/2007 Sb., 362/2007 Sb., 294/2008 Sb., 382/2008 Sb.
uveřejněno v: č. 94/2005 Sbírky zákonů na straně 5118
schváleno:03.05.2005
účinnost od:01.07.2005
[Textová verze]


Zákon č. 262/2006 Sb.
Zákoník práce
se změnami:585/2006 Sb., 181/2007 Sb., 261/2007 Sb., 296/2007 Sb., 362/2007 Sb., 116/2008 Sb., 121/2008 Sb., 126/2008 Sb., 294/2008 Sb., 305/2008 Sb., 382/2008 Sb., 451/2008 Sb., 320/2009 Sb., 326/2009 Sb., 286/2009 Sb., 306/2008 Sb., 462/2009 Sb.
uveřejněno v: č. 84/2006 Sbírky zákonů na straně 3146
schváleno:21.04.2006
účinnost od:01.01.2007
[Textová verze]Vyhláška č. 268/2009 Sb.
o technických požadavcích na stavby
uveřejněno v: č. 81/2009 Sbírky zákonů na straně 3702
schváleno:12.08.2009
účinnost od:26.08.2009
[Textová verze] [PDF (371 kB)]


Podmínky užívání portálu TLAKinfo.
Připomínky, náměty a dotazy - redakce portálu.
© Copyright DEKRA CZ, a.s. 2005-2019, všechna práva vyhrazena.