Soubor předpisů z oblasti tlakových zařízení a související.
[Tisk]
C Požární ochrana, záchranný a krizový systém


Zákon č. 133/1985 Sb.
o požární ochraně
se změnami:425/1990 Sb., 40/1994 Sb., 203/1994 Sb., 163/1998 Sb., 71/2000 Sb., 237/2000 Sb., 320/2002 Sb., 413/2005 Sb., 186/2006 Sb.
uveřejněno v: č. 34/1985 Sbírky zákonů na straně 0674
schváleno:17.12.1985
účinnost od:01.07.1986
[Textová verze]


Zákon č. 59/2006 Sb.
o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií)
se změnami:362/2007 Sb.
uveřejněno v: č. 25/2006 Sbírky zákonů na straně 842
schváleno:02.02.2006
účinnost od:01.06.2006
[Textová verze]Vyhláška č. 246/2001 Sb.
o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)
uveřejněno v: č. 95/2001 Sbírky zákonů na straně 5446
schváleno:29.06.2001
účinnost od:23.07.2001
[Textová verze] [PDF (1238 kB)]


Podmínky užívání portálu TLAKinfo.
Připomínky, náměty a dotazy - redakce portálu.
© Copyright DEKRA CZ, a.s. 2005-2019, všechna práva vyhrazena.