Soubor předpisů z oblasti tlakových zařízení a související.
[Tisk]
D Zkušebnictví, metrologie, normalizace


Zákon č. 505/1990 Sb.
o metrologii
se změnami:4/1993 Sb., 20/1993 Sb., 119/2000 Sb., 137/2002 Sb., 13/2002 Sb., 226/2003 Sb., 444/2005 Sb., 481/2008 Sb., 223/2009 Sb.
uveřejněno v: č. 32/1965 Sbírky zákonů na straně 0357
schváleno:16.11.1990
účinnost od:01.02.1991
[Textová verze]


Zákon č. 22/1997 Sb.
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů
se změnami:71/2000 Sb., 102/2001 Sb., 205/2002 Sb., 226/2003 Sb., 277/2003 Sb., 229/2006 Sb., 186/2006 Sb., 481/2008 Sb., 490/2009 Sb., 155/2010 Sb.
uveřejněno v: č. 6/1997 Sbírky zákonů na straně 0128
schváleno:24.01.1997
účinnost od:01.09.1997
[Textová verze]


Nařízení č. 173/1997 Sb.
kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody
se změnami:174/1998 Sb., 78/1999 Sb., 323/2000 Sb., 329/2002 Sb.
uveřejněno v: č. 61/1997 Sbírky zákonů na straně 3856
schváleno:25.06.1997
účinnost od:01.09.1997
[Textová verze]Nařízení č. 179/1997 Sb.
kterým se stanoví grafická podoba české značky shody, její provedení a umístění na výrobku
se změnami:585/2002 Sb.
uveřejněno v: č. 64/1997 Sbírky zákonů na straně 3949
schváleno:25.06.1997
účinnost od:01.09.1997
[Textová verze] [Soubor ke stažení: NV179-1997.zip (9 kB)]Vyhláška č. 262/2000 Sb.
kterou se zajišťuje jednotnost a správnost měřidel a měření
se změnami:344/2002 Sb.
uveřejněno v: č. 77/2000 Sbírky zákonů na straně 3722
schváleno:14.07.2000
účinnost od:17.08.2000
[Textová verze] [Soubor ke stažení: V262-2000.zip (130 kB)]Vyhláška č. 264/2000 Sb.
o základních měřicích jednotkách a ostatních jednotkách a o jejich označování
se změnami:424/2009 Sb.
uveřejněno v: č. 77/2000 Sbírky zákonů na straně 3750
schváleno:14.07.2000
účinnost od:17.08.2000
[Textová verze] [PDF (526 kB)]
Nařízení č. 291/2000 Sb.
kterým se stanoví grafická podoba označení CE
uveřejněno v: č. 82/2000 Sbírky zákonů na straně 3973
schváleno:03.07.2000
účinnost od:02.07.2001
zrušeno:01.01.2010
[Textová verze] [PDF (52 kB)] [Soubor ke stažení: NV291-2000.zip (9 kB)]


Vyhláška č. 332/2000 Sb.
kterou se stanoví některé postupy při schvalování typu a ověřování stanovených měřidel označovaných značkou EHS
se změnami:260/2003 Sb., 509/2004 Sb., 71/2008 Sb.
uveřejněno v: č. 91/2000 Sbírky zákonů na straně 4356
schváleno:06.09.2000
účinnost od:21.04.2004
[Textová verze]


Vyhláška č. 333/2000 Sb.
kterou se stanoví požadavky na vodoměry na teplou vodu označované značkou EHS
se změnami:260/2003 Sb.
uveřejněno v: č. 91/2000 Sbírky zákonů na straně 4367
schváleno:06.09.2000
účinnost od:21.04.2004
[Textová verze]


Vyhláška č. 334/2000 Sb.
kterou se stanoví požadavky na vodoměry na studenou vodu označované značkou EHS
se změnami:260/2003 Sb.
uveřejněno v: č. 91/2000 Sbírky zákonů na straně 4377
schváleno:06.09.2000
účinnost od:21.04.2004
[Textová verze]Vyhláška č. 336/2000 Sb.
kterou se stanoví požadavky na plynoměry označované značkou EHS
se změnami:260/2003 Sb.
uveřejněno v: č. 91/2000 Sbírky zákonů na straně 4394
schváleno:06.09.2000
účinnost od:21.04.2004
[Textová verze] [Soubor ke stažení: V336-2000.zip (13 kB)]Nařízení č. 9/2002 Sb.
kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska emisí hluku
se změnami:342/2003 Sb., 198/2006 Sb.
uveřejněno v: č. 5/2002 Sbírky zákonů na straně 226
schváleno:26.11.2001
účinnost od:01.04.2002
[Textová verze] [Soubor ke stažení: NV9-2002.zip (101 kB)]


Nařízení č. 63/2002 Sb.
o pravidlech pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na podporu hospodárného nakládání s energií a využívání jejích obnovitelných a druhotných zdrojů
se změnami:428/2006 Sb.
uveřejněno v: č. 30/2002 Sbírky zákonů na straně 1546
schváleno:16.01.2002
účinnost od:26.02.2002
[Textová verze]


Nařízení č. 163/2002 Sb.
kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky
se změnami:312/2005 Sb.
uveřejněno v: č. 67/2002 Sbírky zákonů na straně 3414
schváleno:06.03.2002
účinnost od:24.04.2002
[Textová verze]Nařízení č. 190/2002 Sb.
kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE
se změnami:251/2003 Sb., 128/2004 Sb.
uveřejněno v: č. 79/2002 Sbírky zákonů na straně 4770
schváleno:10.04.2002
účinnost od:21.04.2004
[Textová verze] [Soubor ke stažení: NV190-2002.zip (8 kB)]Nařízení č. 339/2002 Sb.
o postupech při poskytování informací v oblasti technických předpisů, technických dokumentů a technických norem
se změnami:178/2004 Sb.
uveřejněno v: č. 122/2002 Sbírky zákonů na straně 7136
schváleno:03.07.2002
účinnost od:01.05.2004
[Textová verze] [Soubor ke stažení: NV339-2002.zip (6 kB)]


Vyhláška č. 345/2002 Sb.
kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu
se změnami:65/2006 Sb., 259/2007 Sb.
uveřejněno v: č. 125/2002 Sbírky zákonů na straně 7280
schváleno:11.07.2002
účinnost od:01.09.2002
[Textová verze]
Nařízení č. 17/2003 Sb.
kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí
uveřejněno v: č. 9/2003 Sbírky zákonů na straně 306
schváleno:9.12.2002
účinnost od:01.05.2004
[Textová verze] [PDF (191 kB)] [Soubor ke stažení: NV17-2003.zip (5 kB)]
Nařízení č. 18/2003 Sb.
kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility
se změnami:zrušeno od 20.7.2007 616/2006 Sb.
uveřejněno v: č. 9/2003 Sbírky zákonů na straně 311
schváleno:9.12.2002
účinnost od:01.05.2004
zrušeno:20.07.2007
[Textová verze] [PDF (52 kB)] [Soubor ke stažení: NV18-2003.zip (5 kB)]
Nařízení č. 22/2003 Sb.
kterým se stanoví technické požadavky na spotřebiče plynných paliv
uveřejněno v: č. 9/2003 Sbírky zákonů na straně 360
schváleno:9.12.2002
účinnost od:01.05.2004
[Textová verze] [PDF (927 kB)] [Soubor ke stažení: NV22-2003.zip (12 kB)]
Nařízení č. 23/2003 Sb.
kterým se stanoví technické požadavky na zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu
uveřejněno v: č. 9/2003 Sbírky zákonů na straně 377
schváleno:9.12.2002
účinnost od:01.05.2004
[Textová verze] [PDF (1609 kB)] [Soubor ke stažení: NV23-2003.zip (21 kB)]
Nařízení č. 24/2003 Sb.
kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení
uveřejněno v: č. 9/2003 Sbírky zákonů na straně 405
schváleno:9.12.2002
účinnost od:01.05.2004
zrušeno:29.12.2009
[Textová verze] [PDF (3156 kB)] [Soubor ke stažení: NV24-2003.zip (39 kB)]Nařízení č. 25/2003 Sb.
kterým se stanoví technické požadavky na účinnost nových teplovodních kotlů spalujících kapalná nebo plynná paliva
se změnami:126/2004 Sb., 42/2006 Sb.
uveřejněno v: č. 9/2003 Sbírky zákonů na straně 455
schváleno:9.12.2002
účinnost od:01.05.2004
[Textová verze] [Soubor ke stažení: NV25-2003.zip (11 kB)]Nařízení č. 27/2003 Sb.
kterým se stanoví technické požadavky na výtahy
se změnami:127/2004 Sb., 142/2008 Sb.
uveřejněno v: č. 9/2003 Sbírky zákonů na straně 527
schváleno:9.12.2002
účinnost od:01.05.2004
[Textová verze] [Soubor ke stažení: NV27-2003.zip (21 kB)]Vyhláška č. 442/2004 Sb.
kterou se stanoví podrobnosti označování energetických spotřebičů energetickými štítky a zpracování technické dokumentace, jakož i minimální účinnost užití energie pro elektrické spotřebiče uváděné na trh
uveřejněno v: č. 146/2004 Sbírky zákonů na straně 8446
schváleno:08.07.2004
účinnost od:01.08.2004
[Textová verze] [PDF (3931 kB)]


Nařízení č. 616/2006 Sb.
o technických požadavcích na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility
uveřejněno v: č. 191/2006 Sbírky zákonů na straně 8109
schváleno:20.12.2006
účinnost od:20.07.2007
[Textová verze]Nařízení č. 176/2008 Sb.
o technických požadavcích na strojní zařízení
uveřejněno v: č. 56/2008 Sbírky zákonů na straně 2266
schváleno:21.04.2008
účinnost od:29.12.2009
[Textová verze] [PDF (4070 kB)]


Podmínky užívání portálu TLAKinfo.
Připomínky, náměty a dotazy - redakce portálu.
© Copyright DEKRA CZ, a.s. 2005-2019, všechna práva vyhrazena.