Soubor předpisů z oblasti tlakových zařízení a související.
[Tisk]
F Ostatní


Zákon č. 64/1986 Sb.
o České obchodní inspekci
se změnami:240/1992 Sb., ..., 145/2010 Sb.
uveřejněno v: č. 22/1986 Sbírky zákonů na straně 0478
schváleno:20.10.1986
účinnost od:01.01.1987
[Textová verze]


Zákon č. 455/1991 Sb.
o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
se změnami:600/1992 Sb., ..., 292/2009 Sb.
uveřejněno v: č. 87/1991 Sbírky zákonů na straně 2122
schváleno:02.10.1991
účinnost od:01.01.1992
[Textová verze]Zákon č. 360/1992 Sb.
o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
se změnami:164/1993 Sb., 275/1994 Sb., 224/2003 Sb., 189/2008 Sb.
uveřejněno v: č. 73/1992 Sbírky zákonů na straně 2016
schváleno:07.05.1992
účinnost od:07.07.1992
[Textová verze] [Soubor ke stažení: Z360-1992.zip (22 kB)]


Zákon č. 634/1992 Sb.
o ochraně spotřebitele
se změnami:217/1993 Sb. ... 301/2009 Sb.
uveřejněno v: č. 130/1992 Sbírky zákonů na straně 3811
schváleno:16.12.1992
účinnost od:31.12.1992
[Textová verze]


Zákon č. 59/1998 Sb.
o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku
se změnami:209/2000 Sb.
uveřejněno v: č. 25/1998 Sbírky zákonů na straně 4808
schváleno:05.03.1998
účinnost od:01.06.1998
[Textová verze]


Zákon č. 406/2000 Sb.
o hospodaření energií
se změnami:359/2003 Sb., 694/2004 Sb., 180/2005 Sb., 177/2006 Sb., 214/2006 Sb., 574/2006 Sb., 186/2006 Sb., 393/2007 Sb., 124/2008 Sb., 223/2009 Sb.
uveřejněno v: č. 115/2000 Sbírky zákonů na straně 5314
schváleno:25.10.2000
účinnost od:01.01.2001
[Textová verze]


Zákon č. 458/2000 Sb.
o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)
se změnami:262/2002 Sb., 151/2002 Sb., 278/2003 Sb., 356/2003 Sb., 670/2004 Sb., 342/2006 Sb., 186/2006 Sb., 296/2007 Sb., 124/2008 Sb., 158/2009 Sb., 223/2009 Sb.
uveřejněno v: č. 131/2000 Sbírky zákonů na straně 7142
schváleno:28.11.2000
účinnost od:01.01.2001
[Textová verze]


Vyhláška č. 150/2001 Sb.
kterou se stanoví minimální účinnost užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie
se změnami:478/2005 Sb.
uveřejněno v: č. 60/2001 Sbírky zákonů na straně 3458
schváleno:12.04.2001
účinnost od:03.05.2001
[Textová verze]
Vyhláška č. 151/2001 Sb.
kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie
uveřejněno v: č. 60/2001 Sbírky zákonů na straně 3478
schváleno:12.04.2001
účinnost od:03.05.2001
zrušeno:01.09.2007
[Textová verze] [PDF (290 kB)] [Soubor ke stažení: V151-2001.zip (13 kB)]
Vyhláška č. 152/2001 Sb.
kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé užitkové vody, měrné ukazatele spotřeby tepla pro vytápění a pro přípravu teplé užitkové vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům
uveřejněno v: č. 60/2001 Sbírky zákonů na straně 3488
schváleno:12.04.2001
účinnost od:01.01.2002
zrušeno:01.09.2007
[Textová verze] [PDF (49 kB)] [Soubor ke stažení: V152-2001.zip (4 kB)]
Vyhláška č. 153/2001 Sb.
kterou se stanoví podrobnosti určení účinnosti užití energie při přenosu, distribuci a vnitřním rozvodu elektrické energie
uveřejněno v: č. 60/2001 Sbírky zákonů na straně 3491
schváleno:12.04.2001
účinnost od:03.05.2001
zrušeno:01.09.2007
[Textová verze] [PDF (591 kB)] [Soubor ke stažení: V153-2001.zip (9 kB)]
Nařízení č. 195/2001 Sb.
kterým se stanoví podrobnosti obsahu územní energetické koncepce
uveřejněno v: č. 73/2001 Sbírky zákonů na straně 4205
schváleno:21.05.2001
účinnost od:18.06.2001
[Textová verze] [PDF (199 kB)] [Soubor ke stažení: NV195-2001.zip (52 kB)]Vyhláška č. 213/2001 Sb.
kterou se vydávají podrobnosti náležitostí energetického auditu
se změnami:425/2004 Sb.
uveřejněno v: č. 82/2001 Sbírky zákonů na straně 4811
schváleno:14.06.2001
účinnost od:29.06.2001
[Textová verze] [Soubor ke stažení: V213-2001.zip (31 kB)]


Vyhláška č. 425/2004 Sb.
kterou se mění vyhláška č. 213/2001 Sb., kterou se vydávají podrobnosti náležitostí energetického auditu
poznámka:vyhláška je zde uvedena z důvodu doplnění příloh č. 1, 7 a 8 ve formátu PDF k vyhlášce č. 213/2001 Sb.
uveřejněno v: č. 140/2004 Sbírky zákonů na straně 8142
schváleno:29.06.2004
účinnost od:01.08.2004
[PDF (231 kB)]Vyhláška č. 223/2001 Sb.
kterou se stanoví způsob výpočtu podílu odběratele na účelně vynaložených nákladech dodavatele spojených s připojením a zajištěním dodávek tepelné energie a způsob výpočtu škody vzniklé držiteli licence neoprávněným odběrem tepelné energie
uveřejněno v: č. 84/2001 Sbírky zákonů na straně 4984
schváleno:14.06.2001
účinnost od:01.01.2002
[Textová verze] [Soubor ke stažení: V223-2001.zip (1 kB)]Vyhláška č. 224/2001 Sb.
kterou se stanoví pravidla pro rozdělení nákladů za dodávku tepelné energie na jednotlivá odběrná místa
uveřejněno v: č. 84/2001 Sbírky zákonů na straně 4985
schváleno:14.06.2001
účinnost od:01.01.2002
[Textová verze] [Soubor ke stažení: V224-2001.zip (2 kB)]
Vyhláška č. 291/2001 Sb.
kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při spotřebě tepla v budovách
uveřejněno v: č. 110/2001 Sbírky zákonů na straně 6631
schváleno:27.07.2001
účinnost od:01.01.2002
zrušeno:01.07.2007
[Textová verze] [PDF (919 kB)] [Soubor ke stažení: V291-2001.zip (16 kB)]
Vyhláška č. 372/2001 Sb.
kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody mezi konečné spotřebitele
uveřejněno v: č. 141/2001 Sbírky zákonů na straně 7925
schváleno:12.10.2001
účinnost od:01.01.2002
[Textová verze] [PDF (82 kB)] [Soubor ke stažení: V372-2001.zip (7 kB)]Nařízení vlády č. 168/2002 Sb.
kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky
uveřejněno v: č. 71/2002 Sbírky zákonů na straně 3542
schváleno:25.03.2002
účinnost od:01.01.2003
[Textová verze] [PDF (56 kB)]


Zákon č. 183/2006 Sb.
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
se změnami:68/2007 Sb., 191/2008 Sb., 223/2009 Sb., 345/2009 Sb., 379/2009 Sb.
uveřejněno v: č. 63/2006 Sbírky zákonů na straně 2226
schváleno:14.03.2006
účinnost od:01.01.2007
[Textová verze]


Vyhláška č. 524/2006 Sb.
o pravidlech pro organizování trhu s plynem a tvorbě, přiřazení a užití typových diagramů dodávek plynu
se změnami:184/2007 Sb., 321/2007 Sb., 354/2008 Sb., zrušeno 365/2009 Sb.
uveřejněno v: č. 169/2006 Sbírky zákonů na straně 7146
schváleno:24.11.2006
účinnost od:01.01.2007
zrušeno:01.01.2010
[Textová verze]Sdělení č. 544/2006 Sb. Ministerstva pro místní rozvoj
kterým se uveřejňuje podle § 117 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, seznam krajských a obecních úřadů, které jsou stavebními úřady ke dni 1. listopadu 2006
uveřejněno v: č. 176/2006 Sbírky zákonů na straně 7479
schváleno:30.11.2006
účinnost od:13.12.2006
[Textová verze] [PDF (64 kB)]Vyhláška č. 148/2007 Sb.
o energetické náročnosti budov
uveřejněno v: č. 53/2007 Sbírky zákonů na straně 1855
schváleno:18.06.2007
účinnost od:01.07.2007
[Textová verze] [PDF (382 kB)]Vyhláška č. 193/2007 Sb.
kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu
uveřejněno v: č. 62/2007 Sbírky zákonů na straně 2398
schváleno:17.07.2007
účinnost od:01.09.2007
[Textová verze] [PDF (236 kB)]Vyhláška č. 194/2007 Sb.
kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům
uveřejněno v: č. 62/2007 Sbírky zákonů na straně 2407
schváleno:17.07.2007
účinnost od:01.09.2007
[Textová verze] [PDF (215 kB)]Vyhláška č. 365/2009 Sb.
o Pravidlech trhu s plynem
uveřejněno v: č. 117/2009 Sbírky zákonů na straně 5174
schváleno:15.10.2009
účinnost od:01.01.2010
[Textová verze] [PDF (1364 kB)]


Podmínky užívání portálu TLAKinfo.
Připomínky, náměty a dotazy - redakce portálu.
© Copyright DEKRA CZ, a.s. 2005-2019, všechna práva vyhrazena.