[Tisk]  [Poslat e-mailem]  [Hledat v článcích]
Metrológia
Datum: 28.11.2005

Čo je to kalibrácia?

Je to súbor operácií, ktoré pri definovaných podmienkach určujú vzťah medzi hodnotami indikovanými meradlom alebo meracím systémom, alebo hodnotami reprezentovanými materializovanou mierou alebo referenčným materiálom a zodpovedajúcimi hodnotami veličín, ktoré sú realizované etalónmi. (výsledok kalibrácie dovoľuje buď vyznačiť hodnoty na meradle, alebo určiť korekcie k indikáciám meradla. Kalibráciou možno určiť aj iné metrologické vlastnosti, ako napr. efekt vplyvových veličín. Výsledok kalibrácie môže byť zaznamenaný v dokumente nazývanom certifikát o kalibrácii (kalibračný list) alebo záznam (protokol) o kalibrácii).

Čo je to overenie?

Overenie meradla je postup (odlišný od schválenia typu (meradla)),ktorý zahŕňa prevedenie a označenie meradla a alebo vydanie certifikátu o overení, a ktorým sa zisťuje a potvrdzuje, že meradlo vyhovuje zákonným požiadavkám.

Odbor TLAK

Podľa uvedených predpisov sa vo veľkej miere meradlá na meranie tlaku kalibrujú. Sú len štyri druhy meradiel, ktoré sa overujú

 • meranie tlaku krvi,
 • prevodníky tlaku používané
 • v kafilerických zariadeniach,
 • prevodníky tlaku používané ako súčasť meračov tepla,
 • tlakomery na meranie tlaku v pneumatikách motorových vozidiel.

Tlak je

skalárna veličina daná pomerom veľkosti sily pôsobiacej kolmo na rovinnú plochu k jej obsahu.

Výpočet tlaku je daný nasledovne

p = F/A

P = r . g. h

Každé meranie tlaku je diferenčné

 • Tlak sa vždy meria ako diferencia vztiahnutá k určitej referenčnej hodnote
 • Podľa voľby referenčného tlaku rozlišujeme rôzne druhy merania tlaku

  • absolútny tlak
  • podtlak
  • pretlak
  • diferenčný tlak

  Absolútny tlak

  Tlak, ktorého veľkosť sa určuje od absolútnej tlakovej nuly

  Atmosferický tlak

  Barometrický tlak

  Absolútny statický tlak zemskej atmosféry

  Pretlak

  Tlak rovnajúci sa rozdielu okamžitého absolútneho tlaku a atmosferického tlaku, pričom okamžitý absolútny tlak je vyšší ako atmosferický tlak

  Podtlak

  Tlak rovnajúci sa rozdielu okamžitého absolútneho tlaku a atmosferického tlaku, pričom okamžitý absolútny tlak je nižší ako atmosferický tlak

  Vákuum

  Stav plynného prostredia, ktorého absolútny tlak je nižší ako okamžitý miestny atmosferický tlak

  Diferenčný tlak

  Rozdiel hodnôt dvoch súčastne pôsobiacich ľubovoľných tlakov

  Jednotky tlaku

  1 bar = 0,1 MPa = 100 kPa

  1 mbar = 1hPa = 100 Pa

  Zoznam STN pre kalibráciu deformačných tlakomerov

  STN 25 7201

  STN 25 7203

  STN 25 7207

  STN 25 7208

  STN 25 7213

  STN 25 7214

  STN 25 7215

  STN EN 837-1+AC

  STN EN 837-2

  STN EN 837-3

  Triedy presnosti deformačných tlakomerov

  Podľa STN majú manometre niekoľko tried presnosti

  Trieda presnosti sa vyznačuje na číselníku tlakomera arabskou číslicou alebo písmenami „Cl“(klasse) v spojení s arabskou číslicou

  Toto označenie nám hovorí aké máme presné meradlo tlaku.

  Hodnota sa udáva ako percento z rozsahu tlakomera

  Napr.

  Tlakomer s rozsahom 6 MPa

  Tr. Presnosti 1,6

  Jeho presnosť je:

  6:100=0,06

  0,06.1,6=0,096 MPa

  Jeho presnosť merania v celom rozsahu je 0,096 MPa

  Čo je to vedľajšia chyba tlakomera ?

  Je spôsobená zmenou teploty (okolitej alebo tlakového média) od referenčnej teploty (18÷28)°C

  pre tr. presnosti do 1,6 je to

  0,6% za každých 10°C

  pre tr. presnosti 2,5 a viac je to

  1,0% za každých 10°C

  Príklad:

  Tlakomer tr. presnosti 1,6 je umiestnený na teplovodnom potrubí a jeho teplota média je 90°C. Výpočítajte jeho presnosť

  90°C : 10°C = 9

  0,6 % . 9 = 5,4%

  1,6 + 5,4 = 7

  Pri rozsahu 6 MPa je presnosť 0,42 Mpa

  Vzor Certifikát o kalibrácii   Hodnocení
  Zhodnoťte, jak se Vám článek líbil (1 = výborný ... 5 = špatný)
   
  průměrné hodnocení: 2,1 (počet známek: 10) 

  Diskuze ke článku
  V diskuzi není žádný příspěvek
  Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
  váš e-mail:

  Podmínky užívání portálu TLAKinfo.
  Připomínky, náměty a dotazy - redakce portálu.
  © Copyright DEKRA CZ, a.s. 2005-2019, všechna práva vyhrazena.