[Tisk]  [Poslat e-mailem]  [Hledat v článcích]
Proběhl odborný seminář s názvem: VYHRADENÉ TECHNICKÉ ZARIADENIA PLYNOVÉ A TLAKOVÉ (23-24.3.2006)
Datum: 31.3.2006
Autor: Ing. Viliam Varhaník, JUMA Trenčín
Stava sa v tejto oblasti najvacsim seminarom v oblasti tychto dvoch VTZ - plyn a tlak. Obidvoch seminarov v dnoch 23.-24.03.2006 sa zucastnilo 353 ucastnikov.

      Odborný seminár - 9. ročník – zameraný na zákl. problémy v oblasti prevádzkovania vyhradených technických zariadení plynových a tlakových. Seminár je určený pre všetkých odborných pracovníkov plynových a tlakových zariadení, projektantov, organizácie, ktoré sa zaoberajú opravou, údržbou, prevádzkou, montážou, servisom a pod. plynových a tlakových zariadení.

Termín: 23.03.2006 - 24.03.2006

PIANOCLUB - SOMER a.s. Trenčín

PROGRAM:

Program seminára dňa 23. 03. 2006 – VTZ tlak

  Blok 1: 08,30 – 10,00 hod.

 1. Novela zákona o inšpekcii práce (zástupca IP Trenčín)
 2. Novela zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (zástupca IP a TI)
 3. Činnosť Technickej inšpekcie a.s. po 1.7.2006 (zástupca TI)
 4. Blok 2: 10,30 – 12,00 hod.

 5. Bezpečnostné príslušenstvo TNS a zabezpečovacie zariadenia vykurovacích sústav podľa príslušných STN EN a ich porovnanie s 031/BTP/TI (Ing.Medveď, TIBB)
 6. Bezpečnostné príslušenstvo veľkoobjemových kotlov a vodorúrkových kotlov podľa príslušných STN EN a porovnanie s STN EN 07 0620 (Ing. Koppán, TINA)
 7. Blok 3: 12,30 – 14,30 hod.

 8. Nové normy v oblasti tlakových zariadení. Informácie o výklade technickej komisie o rozsahu sprievodnej dokumentácie TZ podľa smernice č. 97/23/EC (NV SR č.576/2004 Z.z.) a porovnanie s prílohou č. 3 vyhl. č. 718/2002 Z.z. (Ing. Pribula, USTI )
 9. Informačný blok inšpektorov (nové STN, skúsenosti z dozoru, upozornenia ...)
 10. Diskusia

Program seminára dňa 24. 03. 2006 – VTZ plyn

  Blok 1: 08,30 – 10,00 hod.

 1. Novela zákona o inšpekcii práce (zástupca IP Trenčín)
 2. Novela zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (zástupca IP a TI)
 3. Činnosť Technickej inšpekcie a.s. po 1.7.2006 (zástupca TI)
 4. Blok 2: 10,30 – 12,00 hod.

 5. Uplatnenie PC pri odborných prehliadkach a skúškach vyhradných technických zariadení PZ (Ing. Zvodár, TINA)
 6. Spotreba plynov spaľovaním – požiadavky pri výkone prvých úradných skúšok (D. Vašek, TINA)
 7. SPP – informácia o transformácii (zástupca SPP) Blok 3: 12,30 – 14,30 hod. 06.Aplikácia nových predpisov pri výkone prvých úradných skúšok (Ing. Raučina,TINA)
 8. Informačný blok inšpektorov (nové STN, skúsenosti z dozoru, upozornenia ...)
 9. Diskusia

ZBORNÍK je spoločný pre obidve sekcie. Cena zborníka je 300,-- Sk (357,-- Sk s DPH)k objednania na www.juma.sk Hodnocení
Zhodnoťte, jak se Vám článek líbil (1 = výborný ... 5 = špatný)
 

Diskuze ke článku
V diskuzi není žádný příspěvek
Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:

Podmínky užívání portálu TLAKinfo.
Připomínky, náměty a dotazy - redakce portálu.
© Copyright DEKRA CZ, a.s. 2005-2019, všechna práva vyhrazena.