Vytištěno z internetového portálu TLAKinfo (www.tlakinfo.cz), dne: 21.05.2019
zdroj: http://www.tlakinfo.cz/t.py?t=2&i=2233


ŘÍZENÍ RIZIK PROCESŮ SPOJENÝCH S TECHNICKÝMI DÍLY
Datum: 16.10.2017
Autor: Medim, spol. s r. o.
naše společnost Medim, spol. s r.o. jako člen APTI - Asociace poskytovatelů technických informací úzce spolupracuje s fakultami ČVUT. Jednou z úzce zaměřených akcí je seminář pořádaný na akademické půdě na téma „Řízení rizik procesů spojených s technickými díly“, který se koná 7.prosince 2017 na ČVUT v Praze, fakultě dopravní, Praha 2, Horská 3. Jedná se o unikátní seminář pořádaný na akademické půdě, na který budou navazovat další specializované semináře v oblasti, která je neustále živá. Tento seminář ukáže na existující problémy v oblastí inženýrských disciplín pracujících s riziky. Partnerem semináře mj. i je Asociace poskytovatelů technických zařízení a naše společnost Medim, spol. s r.o.

Místo konání: ČVUT v Praze, fakulta dopravní, Praha 2, Horská 3

Doba konání: 7. prosince 2017, 8.30 – 17.00

Předběžný obsah semináře:

8.30 – 9.30
Registrace a ranní káva

9.30
Zahájení

9.45 – 13.00
Přednášky a diskuse

13.00 – 14.00
Přestávka na oběd (pro zájemce bude oběd zajištěn v menze) + káva / čaj

14.00 – 16.45
Přednášky a diskuse

16.45
Závěr

Vědecký výbor:
Doc. RNDr. Dana Procházková, DrSc. ČVUT v Praze, fakulta dopravní
Doc. Ing. Václav Beran, DrSc. JČU, fakulta ekonomická
Doc. Ing. Václav Dostál, Ph.D. ČVUT v Praze, fakulta strojní
Prof. Ing. František Wald, CSc. ČVUT v Praze, fakulta stavební
Prof. Ing. Karel Maier, CSc. ČVUT v Praze, fakulta architektury

Organizační výbor:
RNDr. Jan Procházka, Ph.D. ČVUT v Praze, fakulta dopravní
Ing. Tomáš Kertis ČVUT v Praze, fakulta dopravní
Mgr. David Borovička ČVUT v Praze, fakulta dopravní

Odborná témata semináře:
- práce s riziky (identifikace, analýza, hodnocení, řízení, vypořádání),
- zvládání rizik spojených s umístěním, navrhováním, projektováním a výstavbou technických děl,
- zvládání rizik spojených s provozem technických děl,
- zvládání rizik spojených s ukončením provozu technických děl.

Výsledkem semináře bude elektronický sborník s ISBN a sborník na CD ROM

Abstrakty sdělení v českém a anglickém jazyce zaslat do 30. 9. 2017 na mail prochdan@fd.cvut.cz

Články do sborníku zaslat do 10. 11. 2017 na mail prochdan@fd.cvut.cz

Formát článku:
- A4, písmo Times Roman 12, řádkování jednoduché,
- odkazy – formát [..]; na začátku text začínat číslem 1; literatura – příklady: x1 SCHNEIER, B. Schneier on Security. New York: John Wiley & Sonns 2008; [x2] DAHINTER, K. Nuselský most - 40 let od uvedení do provozu. 2014. http://www.earch.cz/cs/architektura/nuselsky-most-40-let-od-uvedeni-do-provozu; [x3] SETOLA, R., LUIIJF, E., BOLOGNA, S. R&D Activities in Europe on Critical Information Infrastructure Protection (CIIP). Int J. Syst. Syst. Eng., (2008), pp. 257–270,
- uspořádání textu: český název velkými písmeny; anglický název velkými písmeny; jméno autora + adresa; abstrakt český; klíčová slova česky; abstrakt anglický; klíčová slova anglicky; text článku; nadpisy tabulek nad tabulkou; popisky obrázků pod obrázkem,
- obrázky ve formě JPG či jiném, který zajistí stabilitu formy a umožní editaci, vložit do textu.
Výsledný formát sdělení zajistí editor při tvorbě sborníku.

Vložné: 200. - Kč

Uhradit na číslo účtu:19-3322370227/0100 a VS 8401705 do 10. 11. 2017.

Těšíme se na účast odborníků, odborné články a věcnou odbornou diskusi k tématům semináře


© Copyright DEKRA Industrial s.r.o. 2005-2019, všechna práva vyhrazena.