[Tisk]  [Poslat e-mailem]  [Hledat v článcích]
Stanovisko ITI k hasicím přístrojům.
Datum: 9.5.2001
Autor: ing. František Fireš- ITI BRNO
Odborné stanovisko k problematice hasicích přístrojů si vyžádal Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v Brně.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, Joštova 8, 601 56 BRNO

Věc: Přenosné hasicí přístroje.                                                                                                                      V Brně dne 21.3.2001

K Vaší žádosti zn. 83/00-31/01-240, týkající se přenosných hasících přístrojů sdělujeme následující. Vyhrazená technická zařízení (tlaková), do které patří zmíněné hasící přístroje, řeší vyhl. č. 18/1979 Sb., ČSN 69 0010 - Tlakové nádoby stabilní a ČSN 07 8305 - Kovové nádoby k dopravě plynů.

Konkrétně : 1) Tlakové nádoby stabilní jsou dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) nádoby, jejichž nejvyšší pracovní přetlak přesahuje 0,7 bar a které obsahují plyny, páry nebo žíravé, jedovaté a výbušné kapaliny o jakékoliv teplotě nebo jakékoliv kapaliny převyšující bod varu při přetlaku 0,7 baru. Definice, co je tlaková nádoba stabilní, podrobně uvádí čl.2.1 ČSN 69 0010-1.1. Její znění je následující: tlaková nádoba je nádoba na jejíž stěny působí tlak pracovní látky, nádoba nemění své stanoviště nebo je přenosná, převozná popřípadě pojízdná a je trvale spojena se zdrojem tlaku a neslouží k dopravě kapalin a plynů, vzniká spojením tlakových částí nádoby.

Co nejsou tlakové nádoby stabilní je uvedeno v § 3 vyhl.č. 18/1979 Sb. a čl.1 ČSN 69 0010-1.1. Pokud se týká hasících přístrojů, tak dle § 3 písm. d) nejsou tlakovými nádobami stabilními nádoby do objemu 10 litrů a současně nepřevyšují-li hodnotu 100 (litry x bary). Např.: Je-li hasící přístroj trvale spojen se zdrojem tlaku a jeho nejvyšší pracovní přetlak je 15 bar a objem má 7 litrů, tak je tlakovou nádobou stabilní, nebo-li vyhrazeným technickým zařízením, protože 15 bar krát 7 litrů = 105. 2) Kovové tlakové nádoby k dopravě plynů jsou dle ustanovení § 2 odst.1 písm. c) nádoby, jejichž kritická teplota je nižší než +500 C, nebo plynů, u nichž při teplotě +500 C je absolutní tlak par vyšší než 3 bary. Definice , co jsou kovové nádoby k dopravě plynů, podrobně uvádí čl.1 ČSN 07 8305. Její znění je následující : Jsou to uzavíratelné kovové nádoby, na jejich vnitřní stěny po naplnění působí přetlak plynů nebo par a které po naplnění se odpojí od zdroje plnění a přemístí se na jiné stanoviště. Pro co ČSN 07 8305 neplatí, je uvedeno v její preambuli. Pokud se týká hasících přístrojů, tak jsou to nádoby na plyny s vnitřním objemem do 0,22 litrů. Např.: Je-li hasící přístroj naplněn přetlakem plynu o vyšším přetlaku jak 0,7 bar (u nových hasících přístrojů je to 15 bar), o objemu větším než 0,22 litrů a po naplnění se hasící přístroj odpojí od zdroje plnění a přemístí se na jiné stanoviště, je kovovou nádobou k dopravě plynů, nebo-li vyhrazeným technickým zařízením. Závěrem konstatujeme, že výše uvedené nádoby - hasicí přístroje, jsou vyhrazeným technickým zařízením. Tudíž, kdo hodlá provádět opravy a periodické zkoušky na hasicích přístrojích, musí vlastnit oprávnění, vydané ve smyslu § 6a) odst. 1 písm. c) zákona č.174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce v platném znění a § 4 vyhl. ČÚBP 18/1979 Sb., ve znění vyhl. ČÚBP č.551/1990 Sb. Dle živnostenského zákona, se jedná o živnost vázanou.

                                                                                                                                                                     ing. František Fireš

                                                                                                                                                                    vedoucí inspektor

                                                                                                                                                                    ITI Praha, Pobočka Brno


 Související

Související témata
TNS - hasicí přístroje

 Hodnocení
Zhodnoťte, jak se Vám článek líbil (1 = výborný ... 5 = špatný)
 

Diskuze ke článku
V diskuzi není žádný příspěvek
Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:

Podmínky užívání portálu TLAKinfo.
Připomínky, náměty a dotazy - redakce portálu.
© Copyright DEKRA CZ, a.s. 2005-2019, všechna práva vyhrazena.