[Tisk]  [Poslat e-mailem]  [Hledat v článcích]
Stanovisko - Posuzování hasicích přístrojů
Datum: 7.1.2004
Autor: Petr Matěják- tlakinfo
Z podnětu Asociace pracovníků tlakových zařízení ČR se uskutečnilo na Českém úřadu bezpečnosti práce dne 27. listopadu 2003 jednání o posuzování hasicích přístrojů. Zveřejňujeme společné stanovisko zástupců ČÚBP, IBP a ITI Praha

ČESKÝ ÚŘAD BEZPEČNOSTI PRÁCE

Ve Smečkách 29, 113 52 Praha 1

Telefon: 221 924 200, Fax 222 211 498, 222 212 102

E-mail:cubp@cubp.cz

Váš dopis značky/ze dne

Naše značka

Vyřizuje/linka Praha
2386/1.50/03/543 Zástupci ČÚBP, IBP a ITI Praha 2003-12-19

Stanovisko - Posuzování hasicích přístrojů

 Z podnětu Asociace pracovníků tlakových zařízení ČR se uskutečnilo na Českém úřadu bezpečnosti práce dne 27. listopadu 2003 jednání o posuzování hasicích přístrojů se zástupci organizací:

Český úřad bezpečnosti práce, Inspektorát bezpečnosti práce pro Ústecký kraj a Liberecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem, Inspektorát bezpečnosti práce pro Hradecký kraj a Pardubický kraj se sídlem v Hradci Králové, ITI Praha, Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, Asociace pracovníků tlakových zařízení, Strojírenský zkušební ústav, s.p. - autorizovaná osoba AO 202, Ministerstvo obrany ČR - Vojenský úřad státního odborného technického dozoru, Česká obchodní inspekce, Úřad pro technickou normalizaci, meteorologii a státní zkušebnictví, Český báňský úřad - omluven, Profesní komora požární ochrany, Sdružení výrobců hasicích přístrojů, H - Komplet s.r.o., Hastex & Haspr s.r.o., ČEZ, a.s., Flaga-Plyn spol. s r.o., Albego spol. s r.o., VVUÚ, a.s., ETS Ostrava a.s., Kovoslužba Hasicí přístroje a.s., Tyco Fire & Security a Tepostop spol. s r.o.

U nádob hasicích přístrojů splňující kritéria na tlakové nádoby podle § 2 odst. 1 písm. b) a c) a v návaznosti na § 3 vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů, přítomní účastníci jednání podpořili názor, že spadají v provozu mezi vyhrazená tlaková zařízení. Současně se dohodli na následujícím způsobu řešení problematiky jejich členění a posuzování.

Stanovisko Českého úřadu bezpečnosti práce posuzuje hasicí přístroje pouze z hlediska tlakových zařízení:

 1. Nádoby převozných a pojízdných hasicích přístrojů
 2. Nádoby převozných a pojízdných hasicích přístrojů, které jsou trvale spojeny se zdrojem tlaku jsou tlakovými nádobami stabilními podle § 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 18/1979 Sb., ve znění pozdějších předpisů:

  1. U těchto nádob se za provozu provádějí revize a zkoušky. Způsob, termíny a případy provedení revizí a zkoušek těsnosti stanoví technická norma ČSN 69 0012.
  2. Tyto revize a zkoušky smí podle §7 odst. 1 vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 18/1979 Sb., v platném znění, provádět pouze revizní technik, který je držitelem osvědčení o odborné způsobilosti ve smyslu § 6c odst. 3 písm. e) zákona č. 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů a § 8 odst. 1 vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 18/1979 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
  3. Organizace nebo podnikající fyzické osoby provádějící tyto revize a zkoušky dodavatelským způsobem musí být podle § 6c odst. 1 písm. b) držiteli oprávnění podle zákona č. 174/1968 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 3. Nádoby přenosných hasicích přístrojů
 4. Nádoby přenosných hasicích přístrojů jsou tlakovými nádobami k dopravě plynů podle § 2 odst. 1 písm. c) vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 18/1979 Sb., ve znění pozdějších předpisů:

  1. U těchto nádob se za provozu provádějí periodické zkoušky podle technické normy ČSN 07 8304 v souladu s ustanovením § 4 odst. 1 vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 18/1979 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
  2. Tyto zkoušky smí podle § 10 odst. 2 vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 18/1979 Sb., ve znění pozdějších předpisů, provádět pouze zkušební orgán, který splňuje předpoklady odborné způsobilosti uvedené v § 8 odst. 4 této vyhlášky.
  3. Organizace nebo fyzické osoby provádějící periodické zkoušky tlakových nádob k dopravě plynů musí být držiteli oprávnění podle § 6c odst. 1 písm. b) zákona č. 174/1968 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
  4. Vzhledem k tomu, že nádoby přenosných hasicích přístrojů neslouží k přepravě nebezpečných látek, tak se na ně nevztahuje nařízení vlády č. 42/2003 Sb. a ani Evropská dohoda o mezinárodní silniční a železniční přepravě nebezpečných látek a předmětů (ADR a RID).

 S pozdravem 

Ing. Jaromír Elbel

předseda

Příloha

Seznam účastníků jednání - 1 list

Příloha k čj. 2386/1.50/03/543

Seznam účastníků

Jednání o posuzování hasicích přístrojů ze dne 27. listopadu 2003

Organizace

Jméno:

Český úřad bezpečnosti práce

Ing. Pavel Krejcar Ing. Miroslav Koščo

Inspektorát bezpečnosti práce pro Ústecký kraj a Liberecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem

Ing. František Jirota

Inspektorát bezpečnosti práce pro Hradecký kraj a Pardubický kraj se sídlem v Hradci Králové

Ing. Ladislav Jirousek Ing. Vladimír Vlček

ITI Praha

Ing. Roman Řezáč

Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

pplk. Ing. Miroslav Hons

Asociace pracovníků tlakových zařízení

p. Alois Matěják

Strojírenský zkušební ústav, s.p.

Ing. Pavel Nykodým p. Roman Okřina

Ministerstvo obrany ČR - Vojenský úřad státního odborného technického dozoru

Ing. Miloslav Šimon

Česká obchodní inspekce

Ing. Oldřich Küchler

Úřad pro technickou normalizaci, meteorologii a státní zkušebnictví

Ing. Hana Floriánová

Český báňský úřad

omluven

Profesní komora požární ochrany

Ing. Vasil Silvestr Pekar p. Stanislav Šimák

Sdružení výrobců hasicích přístrojů

p. Stanislav Šimák

H - KOMPLET s.r.o.

Ing. Jiří Karmazín

HASTEX & HASPR s.r.o.

p. Ladislav Tvrdý

ČEZ, a.s.

Ing. Jiří Lukáš

FLAGA-PLYN spol. s r.o.

Ing. Jaromír Špičák

ALBEGO spol. s r.o.

p. Josef Kušniak

VVUÚ, a.s.

Ing. Tomáš Dorazil

ETS Ostrava a.s.

Ing. Jan Krkoška

KOVOSLUŽBA HASICÍ PŘÍSTROJE a.s.

p. Pavel Kubec

TYCO Fire & Security

Ing. Jiří Pospíšil

TEPOSTOP spol. s r.o.

Ing. Josef Paroubek


 Související

Související témata
TNS - hasicí přístroje

 Hodnocení
Zhodnoťte, jak se Vám článek líbil (1 = výborný ... 5 = špatný)
 
průměrné hodnocení: 1 (počet známek: 2) 

Diskuze ke článku
V diskuzi není žádný příspěvek
Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:

Podmínky užívání portálu TLAKinfo.
Připomínky, náměty a dotazy - redakce portálu.
© Copyright DEKRA CZ, a.s. 2005-2019, všechna práva vyhrazena.