[Tisk]  [Poslat e-mailem]  [Hledat v článcích]
Stanovisko ÚNMZ k hasícím přístrojům
Datum: 23.2.2004
Autor: Petr Matěják- Tlakinfo
Zápis z koordinační porady AO k NV 42 k hasícím přístrojům. Po upřesnění druhů hasicích přístrojů a projednání otázky jejich posuzování a to jak do doby uvedení na trh tak v provozu, bylo odsouhlaseno společné stanovisko. Důležitým podkladem ke společným závěrům bylo evropské pravidlo (guideline) č. 24, které slouží k vyjasnění aplikace evropské směrnice č. 99/36/ES do praxe.

ÚŘAD PRO TECHNICKOU NORMALIZACI,

METROLOGII A STÁTNÍ ZKUŠEBNICTVÍ

Ing. Vojtěch Petřík, CSc.

ředitel odboru státního zkušebnictví

a technické normalizace

 

Čj. 83/04/30   V Praze dne2 .2. 2004

 

Vážený pane předsedo,

 k záležitosti stanoviska k posuzování hasicích přístrojů, o níž jsme korespondovali v lednu t.r. (viz Váš dopis čj. 66/1.01/1.42/04/21/28 ze dne 16. ledna 2004 a můj dopis čj. 1752/03/30 ze dne 9. ledna 2004), Vám zasílám následující podrobné stanovisko.

Dne 29. ledna 2004 se konala koordinační porada autorizovaných osob (AO) k nařízení vlády č. 42/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na přepravitelná tlaková zařízení (NV 42). Tyto porady, za účasti ÚNMZ a České obchodní inspekce (ČOI), koordinují spolupráci AO pro danou oblast. Členy jsou zástupci všech AO, což je v případě NV 42 AO 211 (ITI TŰV s.r.o.), AO 202 (SZU s.p.), AO 248 (RW TŰV s. r. o) a zástupce ČOI. Na poradu dne 29. ledna 2004, svolanou koordinující AO, tj. ITI TŰV s.r.o. (AO 211), byli z iniciativy ÚNMZ přizváni navíc zástupci ČÚBP, ITI Praha, MV-generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru a Asociace pracovníků tlakových zařízení k projednání stanoviska posuzování hasicích přístrojů.

Po upřesnění druhů hasicích přístrojů a projednání otázky jejich posuzování a to jak do doby uvedení na trh tak v provozu, bylo odsouhlaseno společné stanovisko, uvedené v příloze tohoto dopisu.

Důležitým podkladem ke společným závěrům bylo evropské pravidlo (guideline) č. 24, které slouží k vyjasnění aplikace evropské směrnice č. 99/36/ES do praxe. Tato směrnice je plně kompatibilně implementována do NV 42, takže pravidlo je podkladem i k aplikaci NV 42.

Zápis z koordinační porady AO k NV 42 včetně textu pravidla č. 24, obdrží všichni přítomní od pořádající AO 211. Vzhledem k přítomnosti pracovníka ČÚBP Ing. Miroslava Košči na této poradě předpokládám, že ČÚBP bude nadále sdílet společně přijaté stanovisko.

  S pozdravem  Ing. Vojtěch Petřík, CSc.

 

 

Ing. Jaromír Elbel

předseda

Český úřad bezpečnosti práce

P r a h a

 

Příloha k čj. 83/04/30

Posuzování hasicích přístrojů

Přenosné hasící přístroje, které patří pod evropskou směrnici č. 97/23/ES (PED) a jsou vyloučeny z rámce evropské směrnice č. 99/36/ES (TPED), musí být označeny CE,

  • kazety (vložky) mohou být součástí přenosných, pojízdných nebo stabilních hasících přístrojů, vztahují se na ně ustanovení RID/ADR; pokud se používají jako tlakové nádoby na převoz plynu od dodavatele plynu a zpět, musí být vyrobeny podle TPED a označeny značkou p ,
  • plynové láhve s celkovou hmotností nad 20 kg používané v převozných hasících přístrojích nebo stabilních hasebních zařízeních nejsou přenosné hasící přístroje a vztahuje se na ně TPED a musí být označeny značnou p .

Po diskusi byly upřesněny následující druhy hasících přístrojů a zařízení:

1. ruční hasící přístroj do 20 kg ......................PED, ozn. CE

2. převozný hasící přístroj nad 20 kg ..............TPED, ozn. p

3. vložky do hasících přístrojů a systémů ........TPED, ozn. p

4. vyměnitelné láhve stabilních has. systémů ...TPED, ozn. p

5. nádrže stabilních systémů plněné na místě ... PED, ozn. CE

Pro zařízení č.1 a 5 platí pro výrobu NV 182, v provoze podléhá režimu podle vyhl.č. 18/1979 Sb.

Zařízení pod č. 2, 3 a 4 spadají jak ve výrobě, tak i při opakovaném posuzování shody pod NV 42.

 

Pro větší názornost byla zpracovány náčrty příkladů hasících přístrojů a zařízení s jejich zařazením následovně.


 Související

Související témata
TNS - hasicí přístroje

 Hodnocení
Zhodnoťte, jak se Vám článek líbil (1 = výborný ... 5 = špatný)
 

Diskuze ke článku
V diskuzi není žádný příspěvek
Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:

Podmínky užívání portálu TLAKinfo.
Připomínky, náměty a dotazy - redakce portálu.
© Copyright DEKRA CZ, a.s. 2005-2019, všechna práva vyhrazena.