[Tisk]  [Poslat e-mailem]  [Hledat v článcích]
Požár v tlakové nádobě.
Datum: 19.6.2006
Autor: Ing. Evžen Duša, člen představenstva ATZ
Zdroj: ZPRAVODAJ ATZ 2/2005
Do výrobního závodu se vrátil k opravě stojatý odlučovač oleje se zabudovaným chladičem vzduchu. Byl provozován na tlak 0,8 MPa po dobu asi 5 let. Na plášti odlučovače, blízko za tangenciálně umístěným vstupním hrdlem, byl na ploše o průměru asi 20 cm plech o tloušťce 6 mm vyboulen asi o 3 cm. Toto místo bylo zokujeno a v jeho okolí byl spálen lak. Po demontáži bylo na vnitřní ploše zjištěno spálení povrchu pláště s patrným odtavením materiálu na několika místech. Příčina takového poškození u nádoby, jíž byly vyrobeny a provozovány desítky, ne-li stovky, se jevila jako naprostá záhada. Bylo jen zřejmé, že v důsledku značného ohřátí došlo k místní ztrátě pevnosti a vyboulení pláště vnitřním tlakem.

    Do téhož závodu byl později přivezen tlumič o objemu 300 litrů, umístěný na výstupu třetího stupně vysokotlakého kompresoru. Byl z velké části vyplněn hmotou, která vzhledem, hmotností a pevností připomínala něco mezi grafitem a koksem. Jednalo se o takřka čistý uhlík, který se usazoval v nádobě ze spáleného mazacího oleje, používaného v kompresoru. V tomto případě naštěstí nedošlo k jeho vznícení, jak se tomu stalo u zmíněného odlučovače. Jaké by to mělo následky při tlaku vzduchu 20 MPa, se lze jen domýšlet.

    V obou případech mohlo být příčin několik. Např. nesprávně zvolený nebo v rozporu s předepsaným používaný mazací olej kompresoru, nedodržování předepsaných lhůt jeho výměny, nedostatečné chlazení kompresoru nebo oleje způsobené zanesením chladicího pláště válců nebo chladiče oleje, nedostatečným průtokem chladicí vody nebo její vysokou vstupní teplotou.

    Poučením z těchto případů by mělo být, že při vnitřní revizi tohoto typu nádob (odlučovače, tlumiče, chladiče) by měla být věnována maximální pozornost nejenom korozi, ale všem usazeninám na vnitřním povrchu. Při výskytu výše popsané by pak měla být přijata taková opatření, aby se zamezilo jejímu vzniku, neboť může mít za následek poškození nádoby nebo její propálení a případný požár v jejím okolí či poškození dalších navazujících zařízení.


 Související

Související témata
Vzdušníky, kompresory
Nehody, úrazy, havárie

 Hodnocení
Zhodnoťte, jak se Vám článek líbil (1 = výborný ... 5 = špatný)
 
průměrné hodnocení: 2 (počet známek: 3) 

Diskuze ke článku
V diskuzi není žádný příspěvek
Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:

Podmínky užívání portálu TLAKinfo.
Připomínky, náměty a dotazy - redakce portálu.
© Copyright DEKRA CZ, a.s. 2005-2019, všechna práva vyhrazena.