[Tisk]  [Poslat e-mailem]  [Hledat v článcích]
UŽ VÍTE VŠE O OTRAVĚ OXIDEM UHELNATÝM?
Datum: 26.7.2006
Zdroj: INFORMAČNÍ SERVIS ČSTZ 2/2006
Oxid uhelnatý je bezbarvý plyn bez chuti a zápachu, nedráždivý, je nepatrně lehčí než vzduch, hoří modrým plamenem, má silné redukční vlastnosti. Ve vodě je málo rozpustný. Je-li ve vzduchu přítomen v množství 12,5 až 74,2%, vybuchuje za vzniku oxidu uhličitého. S některými kovy reaguje oxid uhelnatý za vzniku karbonylů, které jsou také vysoce toxické.

OXID UHELNATÝ

Patofyziologie

Oxid uhelnatý, vznikající jako vedlejší product při hoření paliva v důsledku přívodu nedostatečného množství vzdušného kyslíku, se na hemoglobin váže mnohem silněji než kyslík a proto brání spojení molekul kyslíku s hemoglobinem. Důsledek je, že molekuly 02 nejsou v potřebném množství dopravovány buňkám (včetně mozkových buněk), které bez kyslíku umírají.

Hlavním účinkem oxidu uhelnatého je blokáda krevního barviva hemoglobinu (Hb) a tvorba karboxyhemoglobinu (COHb). Vazbou na Hb jej vyřazuje z funkce přenašeče kyslíku v organismu a způsobuje anoxii tkání (tkáňové dušení). Za normální koncentrace kyslíku ve vzduchu již 0,1 % CO vyvolá během několika minut 50% přeměnu hemoglobinu na COHb, který není schopen přenášet kyslík. Pro sníženou tvorbu oxidu uhličitého ve tkáních při nezměněném výdeji v plicích vzniká hypokapnie.

Tyto příznaky se projevují při koncentracích CO ve vzduchu:

CO (ppm)CO (obj %)PŘÍZNAKY
1000,01Žádné příznaky - bez nebezpečí
2000,02Mírné bolesti hlavy
4000,04Silné bolesti hlavy po 1-2 hodinách
8000,08Silné bolesti hlavy po 45 minutách; nevolnost, mdloby a bezvědomí po 2 hodinách
1.0000,10Nebezpečná koncentrace - bezvědomí po 1 hodině
1.6000,16Nevolnost, silné bolesti hlavy a závratě po 20 minutách
3.2000,32Nevolnost, silné bolesti hlavy a závratě po 5-10 minutách; bezvědomí po 30 minutách
6.4000,64Silné bolesti hlavy a závratě po 1-2 minutách; bezvědomí po 10-15 minutách
12.8001,28Okamžité bezvědomí, nebezpečí smrti po 1-2 minutách

Akutní otrava při náhlém a velkém zvýšení koncentrace CO ve vdechovaném vzduchu, kdy hladina COHb překročí 70 %, může probíhat bleskově a může způsobit smrt v několika vteřinách. Při menší expozici, do 30 % COHb, se projevuje nejčastěji bolestmi hlavy, pocitem tlaku ve spáncích, bušením krve v hlavě a tlakem na prsou.

Takřka pravidlem je při těžší otravě žaludeční nevolnost a zvracení, akční neschopnost (nechuť k útěku ze zamořeného prostředí. Při těžké otravě se prohlubuje bezvědomí, v němž se mohou projevit křeče, později je bezvědomí hluboké a bez pohybu. Dech je nepravidelný a povrchní, tep rychlý, nitkovitý. V tomto stavu může nastat smrt. Nedojde-li ke smrti, prognóza může a nemusí být dobrá (mohou přetrvávat neurologické příznaky). Větší naději na uzdravení bez následků mají ti, kteří byli krátký čas v prostředí s vyšší koncentrací CO, než ti, kteří byli dlouhodobé v prostředí s nižší koncentrací. Hodnocení
Zhodnoťte, jak se Vám článek líbil (1 = výborný ... 5 = špatný)
 
průměrné hodnocení: 2,22 (počet známek: 41) 

Diskuze ke článku
Diskuze obsahuje 2 příspěvky
Re: otrava oxidem uhelnatýmAlois Matěják21.01.2011 10:54
otrava oxidem uhelnatýmKateřina 13.01.2011 13:53
Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:

Podmínky užívání portálu TLAKinfo.
Připomínky, náměty a dotazy - redakce portálu.
© Copyright DEKRA CZ, a.s. 2005-2019, všechna práva vyhrazena.