[Tisk]  [Poslat e-mailem]  [Hledat v článcích]
Netopné tlakové nádoby
PRŮVODNĚ TECHNICKÁ DOKUMENTACE - SKUTEČNÉ PROVEDENÍ
Datum: 29.11.2006
Autor: Petr Matěják - TLAK s.r.o.
Výrobce musí vypracovat konstrukční a výrobní dokumentaci, která musí být výrobcem uchovávána včetně RTG filmů po dobu nejméně 10 let od data dokončení tlakové nádoby. Výrobce musí podepsat prohlášení, že tlaková nádoba byla navržena a vyrobena podle požadavků ČSN EN 13445-1 až -6. Vzor prohlášení je uveden v Příloze 8 tohoto pravidla (v souladu s ČSN EN 13445-5 příloha H). Během doby skladování musí být k dispozici příslušným národním orgánům pro kontrolu během životnosti zařízení.
Před její skartací musí výrobce nabídnout prokazatelně provozovateli tlakové nádoby.
Výrobce musí vypracovat konstrukční a výrobní dokumentaci, která musí být výrobcem uchovávána včetně RTG filmů po dobu nejméně 10 let od data dokončení tlakové nádoby. Výrobce musí podepsat prohlášení, že tlaková nádoba byla navržena a vyrobena podle požadavků ČSN EN 13445-1 až -6. Vzor prohlášení je uveden v Příloze 8 tohoto pravidla (v souladu s ČSN EN 13445-5 příloha H). Během doby skladování musí být k dispozici příslušným národním orgánům pro kontrolu během životnosti zařízení.
Před její skartací musí výrobce nabídnout prokazatelně provozovateli tlakové nádoby. Každá tlaková nádoba musí mít následující doklady:

 • Seznam dokladů pro každou tlakovou nádobu podle jejich pořadových identifikačních čísel
 • Technické podmínky zařízení
 • Výrobcova analýza bezpečnosti
 • Konstrukční a výrobní plán
 • Pevnostní výpočet, výkresy, posouzení konstrukce a její schválení
 • Odsouhlasení modelu a schválení typu, je-li vhodné
 • Seznam použitých materiálů na tlakovou nádobu
 • Dokumentace kontroly materiálů včetně přídavných pro svařování
 • Plány jakosti nebo program zkoušek
 • Postupy tváření
 • údaje o úpravě dílců - tvářením, úkosování
 • seznam WPS/WPQR a schválených svářečů i operátorů
 • seznam subkontrahovaných úkonů a subdodávek
 • výsledky zkoušek kontrolních desek
 • seznam postupů NDT včetně personálu
 • protokoly o zkouškách NDT včetně radiogramů
 • postupy a výsledky PWHT včetně diagramů
 • kopie zpráv o vadách, postup oprav
 • protokol o konečné přejímce a kontrole po tlakové zkoušce
 • protokol o tlakové zkoušce
 • protokol o rozměrové kontrole (ve stavu po smontování)
 • záznam o značení a detaily štítku (otisk, fotografie atd.)
 • kopie písemného prohlášení o shodě s normou ČSN EN 13445-1 až -6
 • provozní návody v souladu s ČSN EN 764-6:2002

Tyto doklady musí být snadno přístupné příslušným orgánům podle ČR 13445-7 Část 7: Návod na používání postupů posouzení shody, které zatím v ČR nebylo vydáno oficiálně překladem nebo jako národní norma. V EU je k dispozici jen v jiných jazycích (např.v angličtině).
Výrobce je zodpovědný za zajištění všech nutných ochran proti poškození nebo zhoršení stavu nádoby při dopravě nebo skladování včetně jejích opatření záslepkami, ochrannými nátěry, odpovídajícími podpěrami, naplnění dusíkem atd. Vyznačení těžiště pro zvedání a manipulaci by mělo být zřetelné s případným označením míst pro zavěšení háky nebo lany.


 Hodnocení
Zhodnoťte, jak se Vám článek líbil (1 = výborný ... 5 = špatný)
 
průměrné hodnocení: 1 (počet známek: 1) 

Diskuze ke článku
V diskuzi není žádný příspěvek
Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:

Podmínky užívání portálu TLAKinfo.
Připomínky, náměty a dotazy - redakce portálu.
© Copyright DEKRA CZ, a.s. 2005-2019, všechna práva vyhrazena.