[Tisk]  [Poslat e-mailem]  [Hledat v článcích]
Sjednocený postup autorizovaných osob
při posuzování shody sestavy podle směrnice 97/23/ES - PED, která obsahuje tlakové zařízení provozované před platností PED
Datum: 2.8.2007
Autor: Alois Matěják, předseda ATZ
Je možné použít již dříve provozované tlakové zařízení (dále TZ), uvedené do provozu v době před platností PED podle tehdy platných předpisů v zemi provozovatele TZ, pro výrobu nového TZ podle PED?

Doporučený postup se týká:

zákon č. 22/97 Sb. § 12 odst (2), pravidlo 3/11 nařízení vlády č. 26/2003 Sb., ve znění nařízení vlády č. 621/2004 Sb.- dále NV 26 (PED)

Odpověď:

ANO - při splnění následujících podmínek

Pokud výrobce použije určité konstrukční díly z dříve provozovaného TZ pro výrobu nového TZ, musí výrobce na svoji plnou odpovědnost prokázat bezpečnost takového řešení v souladu s požadavky NV 26.

Prakticky musí výrobce pro účely analýzy rizik navíc realizovat tento postup:

 • Identifikovat konstrukční díly, které chce použít pro výrobu nového TZ
 • Shromáždit technickou dokumentaci, podle které bylo dříve vyrobené TZ uvolněno k použití, včetně identifikace technických předpisů (technických kódů) a úředních dokladů, kterými bylo TZ uznané bezpečného provozu.
 • Shromáždit technickou dokumentaci o provozu a podstatných událostech z průběhu provozu TZ.
 • Zhodnotit aktuální technický stav konstrukčních dílů, které mají být použity pro výrobu nového TZ.
 • Provést rozšířenou analýzu nebezpečí, která mimo jiné zahrnuje minimálně tyto doplňkové body:

  • posouzení technických předpisů, které byly použity pro návrh, výrobu a zkoušení TZ vyrobeného a provozovaného před platností NV 26. Výstupem posouzení musí být identifikace těch specifických údajů, které podle původně platných předpisů (technických kódů), lze akceptovat též při prokazování shody podle NV 26.
  • posouzení technické dokumentace prvního přezkoušení provozovaného TZ Úředně osvědčená inspekce podle dříve platných předpisů země původu např. stavební a tlaková zkouška.. Předpokladem je, že technická dokumentace dokládá (úřední osobou schválenou) způsobilost výrobce pro výrobu a zkoušení TZ (kvalifikaci svařovacího personálu, pracovníků NDT a kvalifikací použitých zvláštních procesů) podle tehdy aktuálně platných norem. Jedná se o identické specifické požadavky přílohy č. 1 NV 26.
  • posouzení technické dokumentace průběhu provozu TZ
  • posouzení skutečného technického stavu konstrukčních dílů, které budou použity pro výrobu nového TZ.
  • analýzu vhodnosti (slučitelnosti) původně použitých materiálů pro podmínky výroby nového TZ. Jedná se o materiály doložitelné v technické dokumentaci ad b) – pasport TZ.
  • stanovit podmínky, za kterých je možné použít konstrukční prvky dříve provozovaného TZ pro výrobu nového TZ. Tyto podmínky pak musí být uplatněny v návrhu nového TZ.

Další postup je shodný, jako při návrhu nového TZ bez použití konstrukčních dílů dříve provozovaného TZ. Hodnocení
Zhodnoťte, jak se Vám článek líbil (1 = výborný ... 5 = špatný)
 

Diskuze ke článku
V diskuzi není žádný příspěvek
Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:

Podmínky užívání portálu TLAKinfo.
Připomínky, náměty a dotazy - redakce portálu.
© Copyright DEKRA CZ, a.s. 2005-2019, všechna práva vyhrazena.