[Tisk]  [Poslat e-mailem]  [Hledat v článcích]
Chyby v provozní evidenci nově pod pokutou
Datum: 15.4.2008
Autor: Awwadová Ivana
Zdroj: http://www.bozpinfo.cz
ČIŽP upozorňuje všechny provozovatele zvláště velkých, velkých a středních zdrojů znečištění, aby řádně vyplnili souhrnnou provozní evidenci, kterou musí každým rokem odevzdat inspekci a obecním úřadům.

Souhrnná provozní evidence a údaje v ní obsažené slouží k tvorbě i aktualizaci zdrojů znečišťování ovzduší, emisí do ovzduší a je jedním z podkladů pro výpočet poplatků za znečišťování ovzduší.

Návrh zákona o integrovaném registru znečišťování životního prostředí, který schválil Senát Parlamentu České republiky, zavádí v části pojednávající o změně zákona č.86/2002 Sb., o ochraně ovzduší nový režim pro podávání souhrnné provozní evidence stastacionárních zvláště velkých, velkých a středních zdrojů znečišťování ovzduší i kontrolu dodržování povinností související s plněním ohlašovací povinnosti.

Inspekce v předchozích letech pokutovala pouze pozdní podání výše uvedené evidence, navržené změny zákona o ovzduší rozšíří pravomoc ČIŽP o sankce za uvedení nesprávných údajů v této souhrnné evidenci.

Kontrola včasného podání, úplnosti souhrnné provozní evidence a správnosti uvedených údajů bude prováděna v rámci kontrol dodržování povinností provozovateli zdrojů.


 Související

Související témata
Kotle vysoko a středotlaké
Komíny

 Hodnocení
Zhodnoťte, jak se Vám článek líbil (1 = výborný ... 5 = špatný)
 

Diskuze ke článku
V diskuzi není žádný příspěvek
Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:

Podmínky užívání portálu TLAKinfo.
Připomínky, náměty a dotazy - redakce portálu.
© Copyright DEKRA CZ, a.s. 2005-2019, všechna práva vyhrazena.