[Tisk]  [Poslat e-mailem]  [Hledat v článcích]
Správné dimenzování a konstruování parovodů
Datum: 18.11.2008
Autor: SPIRAX SARCO
Zdroj: CTI INFO 2/08
Je-li rychlost páry v parovodech příliš vysoká, již stopová množství kapek, jež s sebou proudění souběžně strhává, mají za následek značné obrušování. U poddimenzovaných parovodů je proto následkem zvýšené opotřebení (eroze) a rovněž intenzivnější vývin hluku.

Správné dimenzování a konstruování parovodů

Parovody pro sytou páru jsou dimenzovány a konstruovány na rychlosti proudění cca 25 m/s, parovody pro přehřátou páru pak na rychlosti proudění až 40 m/s. Vyšší rychlostí proudění vyžadují přesnější posouzení.

K přepravě páry na velké vzdáleností (např. nad 50 m) je z hlediska energie a nákladů lepší pracovat s vyšším tlakem (10 - 15 barů) a na základě toho s menšími průřezy potrubí, čím je tlak menší (např. po redukci tlaku), tím je větší jmenovitá světlost trubky a v důsledku toho jsou vyšší náklady na trubky i izolací a je vyšší energetická ztráta.

Ošetření páry

V praxi se v potrubích neustále vyskytují okuje po svařování, zbytky nečistot, stopy rzi nebo jiná cizí tělesa, l takové malé objekty mají za následek nejen opotřebení potrubí, ale i poškození vestavěných regulačních členů, uzavíracích ventilů atd. Z tohoto důvodu je nutno v dostatečné míře v každém parovodů navrhovat dvě jednoduché armatury:

 1. Filtr
 2. Separátor vlhkostí

Aby bylo možné se vůbec něco dozvědět o procesech probíhajících v potrubí, kromě tlakoměrů a teploměrů se hlavně používají průhledítka.

Filtry v parovodech se obvykle používají se sítem s kruhovými otvory 0,8 mm. Po období uvádění zařízení do provozu lze používat i jemnější síta. Po uvedení do provozu je třeba síta čistit v pravidelných časových intervalech.

Filtry se v parovodech přednostně montují do vodorovného potrubí se sítem naležato (do boku). Tato poloha zabraňuje vytváření míst s nahromaděnou studenou nepohyblivou vodou, tzv. „vodních pytlů" a z tohoto důvodu je třeba ji vždy dávat přednost.

Při montáží je třeba dbát na dostatečný prostor pro servisní účely tak, aby bylo možné filtr čas od času otevřít a vyčistit.

Separátor vlhkosti

Separátor vlhkosti by měl být do parovodů vřazen před každým regulačním- ventilem a spotřebičem páry. Úkolem separátoru je zajistit odloučení kapek vody, jež s sebou proudění souběžně strhává, U každého separátoru je proto potřebné odvodnění a ideálně také odvzdušnění, K odvodnění vody se používají takové odvaděče kondenzátu, které kondenzát odvádějí okamžitě bez jeho zadržování:

 1. volba: plovákový odvaděč kondenzátu
 2. volba: termodynamický odvaděč kondenzátu

Průhledítka

Klasickou metodou sledování a kontroly procesů v potrubí je použití průhledítek. Průhledítka umísťujte za odvaděč kondenzátu:

 • bezpečnost je vyšší, protože tlak (a rovněž teplota) za odvaděčem je nižší
 • dá se lépe rozeznat, když odvaděč kondenzátu profukuje (podchází)

U mimořádně agresivního kondenzátu je nutné použít vysoce kvalitní sklo (slída).

Redukce tlaku

K přepravě páry se doporučují vyšší tlaky. např. 10 barů, protože na základě toho je možné dimenzovat menší parovod. Tím se šetří materiálové náklady a v důsledku menší povrchové plochy u menšího potrubí se snižují trvalé tepelné ztráty.

U většiny procesů jsou však potřeba nižší teploty a nižší tlaky. Obvykle se tedy v blízkosti spotřebiče snižuje tlak páry na požadovanou provozní hodnotu.

Aby bylo v praxí možné snadno provádět údržbu regulátoru tlaku, doporučuje se instalace obtokového potrubí.

Ke snížení tlaku se používají zařízení různého druhu:

Přímočinný redukční ventil

 • Nastavení tlaku se provádí ručním kolečkem
 • Rozsahy redukovaného tlaku se dají měnit změnou pružiny redukčního ventilu
 • Je nutno dodržet správný směr průtoku
 • Montážní poloha: ruční kolečko směrem nahoru

Redukční ventil s pilotním řízením

 • Vyšší přesnost regulace (užší pásmo proporcionality) zajištěná pilotním ventilem
 • Větší citlivost na znečištění: je třeba předřadit separátor vlhkosti a filtr
 • Nastavení tlaku stavěcím šroubem
 • Impulsní potrubí: je integrováno, je však možno instalovat i externí napojené na potrubí redukovaného tlaku
 • Je nutno dodržet správný směr průtoku
 • Montážní poloha: stavěči šroub směrem nahoru


 Související

Související témata
Kotle vysoko a středotlaké
Potrubí

 Hodnocení
Zhodnoťte, jak se Vám článek líbil (1 = výborný ... 5 = špatný)
 
průměrné hodnocení: 2,43 (počet známek: 7) 

Diskuze ke článku
V diskuzi není žádný příspěvek
Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:

Podmínky užívání portálu TLAKinfo.
Připomínky, náměty a dotazy - redakce portálu.
© Copyright DEKRA CZ, a.s. 2005-2019, všechna práva vyhrazena.