[Tisk]  [Poslat e-mailem]  [Hledat v článcích]
Zápis z 36. zasedání notlfikovaných osob pro posuzování shody
jednoduchých tlakových nádob a tlakového zařízení
Datum: 14.5.2010
Autor: Ing. Onderek Aleš
v souladu se Směrnicemi 87/404/EHS a 97/23/ES konaného v Bruselu.

1. Zasedání zahájil pan předseda Hans Verschuren v úterý 17. listopadu 2009 v 10:00 (Informace: Peter Dougherty odešel do důchodu 2009-07-31)

2. Presence delegátů/delegací (viz Dokument 09/027)

3. Schválení programu - agendy (viz Dokument 09/029rev 4)

4. Schválení zápisu 35. zasedání konaného 3 a 4. března 2009 (viz Dokumenty 09/017 OE, EN, FR s Přílohou 1)

5. Platnost seznamu NANDO Postup: Zprávu podává Hans D'hooge

5.1 NANDO Funkce vyhledávání/seznamu produktů týkající se jednotlivých kompetencí notifikovaných orgánů v rámci PED Postup: Zprávu podává Hans D'hooge (viz Zápis. 35. zasedání - bod č. 5)

6. Zpráva o výsledcích pracovní skupiny "Tlak" (WGP) Poslední porada v Bruselu dne 2009-03-13 a 2009-10-26 Postup: Zprávu podává Hans D'hooge a předseda Hans Verschuren (viz Dokument PED 09-01)

6.1 Seznam dotazů (Verze 80 ze .dne 2009-10-01 - viz složka CIRCA "Seznam dotazů")

6.2 Studie MAPES Postup: Zprávu podává Hans D'hooge (viz Dokumenty 09/022, 09/040)

7. Informace o výsledcích pracovní skupiny "Materiály" (WPM) Předešlá porada v Bruselu ze dne 2006-11-22, od poslední schůzky CABF PED/SPV neproběhlo žádné další zasedání; nové zasedání je prozatím předběžně plánováno - Postup: Zprávu podává Hans D'hooge

7.1 Řídící zásady EAM týkající se obsahu (nebyly publikovány žádné další dokumenty)

7.2 Informační postup CABF týkající se EAM (viz Dokument 04/061)

7.3 Žádost o EAM podaná prostřednictvím Outokumpo stainless (nerez) Prezentace "LDX21 01 nové austenitové - feritové (železité) nerezové oceli pod záštitou EAM" Postup: Informaci podává Bo Lindblad, prezentuje Bj6rn Holmberg, Outokumpu nerezové

7.4- PMA , zpráva o stavu Postup: Zprávu podává Hans D'hooge (týkající se předešlých zasedání WGP) (viz Zápis 35. schůze - bod 7.3, viz Dokument 08/059)

8. Informace o výsledcích pracovní skupiny (WPG) Předešlá porada proběhla v Bruselu dne 2009-10-01; další schůzka se bude konat 2010-01-13 - Postup: Zprávu podává Simon Emeny (viz složka CIRCA: výsledky zasedání WPG)

8.1 Návrh Pravidla 8/12 (WGP pozastaveno 2009-03-13; WGP 2009-10-26?) zpráva o stavu Postup: Zprávu podávají Simon Emeny/Hans D'hooge Poznámka: současné návrhy TRG - viz Dokument 09/045

8.2 Návrh Pravidla 1/44 (WPG pozastaveno 2009-03-13; WGP 2009-10-26?) zpráva o stavu Postup: Zprávu podávají Simon Emeny/Hans D'hooge

8.3 Návrh Pravidla 8/18 (WPG pozastaveno 2009-03-13; WGP 2009-10-26?) zpráva o stavu Postup: Zprávu podávají Simon Emeny/Hans D'hooge

8.4 Pravidlo 01/02 (WGP 1999-11-09; Úvodník upravený prostřednictvím WPG 2009-10-01) Postup: Zprávu podávají Simon Emeny/Hans D'hooge (viz WPG Dokumenty - složka CIRCA)

8.5 Návrh Pravidla 01/26 (WPG 2009-10-01) Postup: Zprávu podávají Simon Emeny/Hans D'hooge (viz WPG Dokumenty - složka CIRCA)

8.6 Návrh Pravidla 02/39 (WPG 2009-10-01) Postup: Zprávu podávají Simon Emeny/Hans D'hooge (viz WPG Dokumenty - složka CIRCA)

8.7 Řízení Pravidel Postup: Prezentace Dokumentu představeného při zasedání WPG 2009-10-01 (viz složka CIRCA - WPG Dokumenty PE-09-03)

9. Zpráva TRG (Skupiny pro odpovědi na technické dotazy) pod předsednictvím Simona Emeny, diskuse o statusu "S" uděleném TRG Postup: Zprávu podává Simon Emeny a probíhá další diskuse (viz Dokumenty 09/045 a 09/046)

10. Jakákoli jiná technická záležitost nebo interpretace pro PEO - nařízení pro tlaková zařízení podle 97/23/EC

10.1 Odmítnutí vydat nebo stažení certifikátů vydaných notifikovanými orgány (viz knihovna CIRCA - sekce "Odmítnutí vydat nebo stažení certifikátů") Stažení certifikátů DTI vydaných pro Šanghaj Huasheng Enterprises, Čína (viz Dokumenty 09/023; 09/044)

10.2 Opětovné uvedení výrobce do činnosti Postup: Návrh podaný panem Peter Hanmore, diskuze (viz Zápis z 35. zasedání, bod 10.1)

10.3 Aplikace vlastní značky Nová diskuze v rámci WPG týkající se CABF-R-016 (NEW 179) Postup: Zprávu podává Simon Emeny (viz Zápis z 35. zasedání, bod10.2 a Dokument 09/034)

10.4 Sestavy Závěr podskupiny Postup: Zprávu podává Hans Verschuren, diskuze (viz Dokument 09/036 rev1)

10.5 Klasifikace kapalin Směrnice 67/458/EEC prohlášena za neplatnou prostřednictvím Nařízení 1272/2008 (OJ 2008-12-31) Postup: Úvedení do problematiky - Peter Hanmore, diskuse o možných dopadech (viz Dokumenty 09/018, 09/035, 09/041)

10.6 Závěrečný návrh TPEC, působnost PEC (viz Dokument 09/031)

10.7 Webová stránka PEC Postup: Diskuze o výsledcích revize (viz Dokument 09/041)

11. Technické dotazy k Směrnici na jednoduché tlakové nádoby 87/404/EEC pozměněna prostřednictvím 90/488/EEC a 93/67/EEC Situace: Nová kodifikovaná verze 2009/105/EC vydaná 2009-09-26 (viz Dokumenty 09/032rev2, 09/041)

12. Nový právní rámec, působnost (vliv) notifikovaných orgánů Prezentace a diskuze na působení NLF na notifikované orgány Postup: Uvedení do problematiky - Hans D'hooqe, diskuze (viz Dokumenty 08/045, 08/046, 08/047, 09/039)

12.1 Implementace Nařízení (EC) 765/2008 v jednotlivých členských státech Postup: Zprávu podává přítomný delegát (Prosíme o kontrolu situace ve vaší zemi, aby byla připravena zpráva pro CABF) (viz Dokument 08/046)

12.2 Sloučení Směrnic do NLF (se zaměřením na PEC a SPV) Postup: Informaci podává Hans D'hooge (viz Dokument 09/033)

12.3 Horizontální požadavky na akreditaci Postup: Informaci podává Hans D'hooge (viz Dokument 09/037)

13. vývoj mezinárodníh vstahů v oblasti tlakových zařízení Postup: Zprávu podává Hans D'hooge

13.1 EUIWTO

13.2 EU/USA (viz Dokument 09/016)

13.3 EU/China (viz Dokument 09/015)

13.3.1 WG 1 Oprávnění k výrobě výrobků pro čínský trh Postup: Zprávu podává Frank Wohnsland

13.3.2 WG 2 Porovnání čínských a evropských norem pro tlaková zařízení Postup: Zprávu podává Hans D'hooge (viz Dokument 09/019)

13.4 EU/ostatní státy

13.5 Diskuze o činnosti členů CABF mimo Evropu týkající se PED/SPVD

14. Informace o pracovní skupině WP6 "PED článek 6" Postup: Zprávu podává Hans D'hooge

15. Standardizace CEN

15.1 Status evropské standardizace Postup: Zprávu podává Ed Haynes (viz Dokument 09/025,09/042)

15.2 Nové seznamy harmonizovaných norem pro PED a SPVD (http://ec.europa.eu/enterprise/policies/europeanstandards/ documents/harmonised-standards-Iegislationllistreferences/ pressure-equipmentlindex_en.htm, Dokumenty 09/030 EN/FR/DE, 09/043 EN)

15.3 Jádro - nařízení pro tlaková zařízení CEN Předešlá schůze 2009-04-21 Postup: Zprávu podává Ed Haynes (viz Dokumenty 09/021; 09/024)

16. Distribuce dokumentů prostřednictvím systému CIRCA pro CABF PED/SPV, status, členové, budoucí postup Postup: Zpráva o stavu: Jochem Grassmuck

17. Ostatní záležitosti

17.1 Prezentace, např. zkušenosti s PED v jednotlivých členských státech EU Postup: Delegáti ze všech členských států EU (kteří se ještě předešlých zasedáních neúčastnili) jsou vyzýváni, aby podali zprávu o vlastních praktických zkušenostech se směrnicí PED a jejími dalšími souvztažnými dokumenty jako např. harmonizované normy, zásady, doporučení CABF a EAM. Dále žádáme delegáty, aby navrhli a prezentovali zajímavé záležitosti spojené s problematikou PED.

17.2 Padělaná svářečská osvědčení Postup: Informaci podává Andreas Splinter z HSB (viz Dokument 09/038)

18. Ukončení zasedání (2009-11-18, cca ve 14:30) Hodnocení
Zhodnoťte, jak se Vám článek líbil (1 = výborný ... 5 = špatný)
 

Diskuze ke článku
V diskuzi není žádný příspěvek
Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:

Podmínky užívání portálu TLAKinfo.
Připomínky, náměty a dotazy - redakce portálu.
© Copyright DEKRA CZ, a.s. 2005-2019, všechna práva vyhrazena.