[Tisk]  [Poslat e-mailem]  [Hledat v článcích]
Kvalifikace a oprávnění výrobce pro tlakové nádoby a zařízení
Datum: 6.7.2010
Zdroj: http://strojirensky.net
Tlakové nádoby a zařízení: nádrže, zásobníky, nádoby, potrubí, výměníky, kotle, sestavy tlakových zařízení, výstroj k tlakovým zařízením, láhve na technické plyny, vzdušníky, přepravitelná tlaková zařízení, aj.

A. Schválená technická dokumentace – projekt a  prováděcí dokumentace:
konstrukční, výrobní, kontrolní, zkušební, montážní, provozní, prohlášení o shodě (dle Stavebního zákona, zák. č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů – o bezpečných výrobcích, uváděných na trh a do provozu, nařízení vlády NV ČR, evropských směrnic ES, EHS, dle kontraktu, výrobkových a technických norem – kontrolu a schválení provádí Stavební úřad, Úřad inspekce práce, Orgán hygieny, Orgán požární ochrany, Orgán životního prostředí, Česká obchodní inspekce, ev. jiné úřady).

B. Kvalifikace a předpoklady způsobilosti výrobce, montážní firmy:
„Průkaz způsobilosti“ k provádění kovových výrobků, včetně montáže, oprav, repasí, rekonstrukcí (dle ČSN 73 2601, ČSN 73 14 01, ČSN EN 1090-2, ČSN EN 1990, ČSN EN 13 480, ČSN EN  13 445, ČSN EN  12 952, ČSN EN  12 953, aj.)
Posouzení shody technické, konstrukční, výrobní dokumentace výrobku s předpisy a normami (NV, ES, EHS, harmonizovanými normami, technicky určenými normami, ev. s požadavky technických pravidel a norem i jejich schválení k realizaci výrobku, národních předpisů a norem (př. dle EN 13445, EN 13480, EN 12 952, EN 12953, aj.).
Posouzení shody při zabezpečování systému řízení kvality výroby a výrobků, ev. systému k managementu kvality.
Přezkoušení typu výrobku a ověření výrobku
Posouzení shody zařízení dle postupů posuzování shody (A až H1) a označení výrobku značkou „CE“ a štítkem.
Certifikát ES přezkoušení typu zařízení, ev. certifikát ES přezkoušení návrhu, ev. ES certifikát o shodě
(Výše uvedené musí být ve shodě s NV, ES, EHS – směrnicemi CZ a EU).

C. Zavedený a certifikovaný systém řízení kvality i výroby:
Systém kvality svařování a výrobních procesů (dle ČSN EN ISO 3834 – 1 až 6)
Systém managementu kvality (dle ČSN EN ISO 9001)
Systém environmentálního managementu ( dle ČSN EN ISO 14 001)
Systém managementu bezpečnosti práce ( dle ČSN EN ISO 18 001)

D. Kvalifikace personálu: Projektant, konstruktér (IWSD), technolog, mistr, kontrolor, pracovníci, svářečský dozor (EWS, EWT, EWE), svářečský kontrolor, svářeči, páječi, svářečští pracovníci, strojní kvalifikovaný personál, aj.
Strojní kvalifikovaný personál – koordinátor stavby, stavební dozor, technolog (dle zákona č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády NV, výrobkových norem)
Svářečský dozor (inspektor) – dle ČSN EN  14 731
Svářečský kontrolor (výrobní kontrolor) – dle ČSN EN 970, ČSN EN 473
Svářeči (dle ČSN EN 287-1, ČSN EN ISO 9606 – 2 až 5, ČSN EN 12 732, ČSN EN ISO 17 660 1 až 2, ČSN 05 0705, operátoři (dle ČSN EN 1418), páječi (dle ČSN EN  13 133), svářeči plastů (ČSN EN 13 067).

E. Kvalifikované postupy výroby, včetně svařování WPS a WPQR, BPS a BPAR (dle ČSN EN ISO 3834-1 až 6, ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 15 609 -1 až 5, ČSN EN  ISO 15 610 až 15 614 – 1 až 13, ČSN EN ISO 14 555, ČSN EN ISO 15 620 ČSN EN  13 134).


 Související

Související témata
Výroba, dovoz, uvádění do provozu

 Hodnocení
Zhodnoťte, jak se Vám článek líbil (1 = výborný ... 5 = špatný)
 

Diskuze ke článku
V diskuzi není žádný příspěvek
Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:

Podmínky užívání portálu TLAKinfo.
Připomínky, náměty a dotazy - redakce portálu.
© Copyright DEKRA CZ, a.s. 2005-2019, všechna práva vyhrazena.