[Tisk]  [Poslat e-mailem]  [Hledat v článcích]
WIS®© WELDING INFORMATION SYSTEM
PROFESIONÁLNÍ SVAŘOVÁNÍ, MONITOROVÁNÍ A DOKUMENTACE SVAŘENCŮ
Datum: 15.9.2011
Monitorovací systém svařování vychází z požadavku normy řady ČSN EN ISO 3834. V této je stanoven požadavek na monitorování tohoto zvláštního technologického procesu za účelem ukládání dat, tj. parametrů svařování, které ovlivňují kvalitu provádění tohoto procesu ve výrobních i montážních podmínkách.

Garantem a spolutvůrcem tohoto systému je Zkušební organizace TESYDO, s.r.o. a Česká svářečská společnost ANB ve spolupráci s výrobcem svařovacích zdrojů ALFA IN a.s. a ENVINET a.s.

Dodáváme tři varianty informačního systému WIS®© ...... WELDING INFORMATION SYSTEM ......

WIS®© training – (základní verze) - snímá napětí a proud, je to ideální nástroj pro vytváření dokumentace svařování, usnadní navrhování postupů svařování (WPS), umožňuje vést přehled svářečů a jejich zkoušek, svarů, poskytne informace o problematice svařování a pracovním bodu svařovacího zdroje pro účastníky svářečských kurzů aj.

WIS®© testing – (rozšířená verze) - navíc dává možnost monitorovat proces svařování i všech ostatních důležitých veličin, což umožňuje zobrazit a analyzovat svařovací parametry a tím snáze odhalovat a analyzovat vady svarů, zvýšit kvalitu výrobků, zajistit jejich dokonalé dokladování a reprodukovatelnost, provést technologickou a nákladovou optimalizaci výroby.

WIS®© industry – (individuální verze) - systém je možno doplnit dle speciálních požadavků zákazníka. Pro orbitální svařování, mechanizované svařování, svařovací linky, robotizované pracoviště atd.

Systém je přizpůsoben pro tyto metody obloukového svařování: 111, 114, 121, 122, 123, 124, 131, 135, 136, 137, 141, 15

Některé možnosti informačního systému WIS®© ……. WELDING INFORMATION SYSTEM …….

 • spuštění programu je možné ve volitelném jazyce
 • tisk sestav je rovněž možný ve volitelném jazyce
 • on-line zobrazení pracovního bodu pro MIG, MAG
 • monitorování procesu svařování, zobrazení a záznam
 • analýza parametrů svařování, tisk parametrů, grafů
 • studie nákladů daného svaru (nákladová optimalizace)
 • grafické porovnání parametrů jednotlivých housenek
 • sdílení nasnímaných i ostatních dat do počítačové sítě pro další zpracování (robustní systém klient-server)
 • předběžný postup svařování (protokol pWPS)
 • postup svařování (protokol WPS)
 • všechny protokoly NDT
 • všechny protokoly DT

Další informace v systému:

 • evidence svařovacích zařízení
 • přehled svářečů včetně platnosti osvědčení
 • protokol kvalifikace postupu svařování (WPQR)

Do systému lze snadno začlenit i jiné, než uvedené protokoly a databáze, a to podle potřeby zákazníků, event. dalších požadavků výroby nebo struktury svařovaných výrobků. Hodnocení
Zhodnoťte, jak se Vám článek líbil (1 = výborný ... 5 = špatný)
 

Diskuze ke článku
V diskuzi není žádný příspěvek
Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:

Podmínky užívání portálu TLAKinfo.
Připomínky, náměty a dotazy - redakce portálu.
© Copyright DEKRA CZ, a.s. 2005-2019, všechna práva vyhrazena.