[Tisk]  [Poslat e-mailem]  [Hledat v článcích]
Technický návod - svařování dle PED
Datum: 27.9.2011
Autor: Zpracovatel technického návodu: Ing.Václav Minařík,CSc, ředitel exekutivy CWS ANB
U tlakových zařízení kategorií II, III a IV musí být pracovní postupy a příslušní pracovníci odsouhlaseni autorizovanou osobou nebo uznanou nezávislou organizací podle § 6

Technický návod je metodickým pokynem pro autorizované osoby (AO) a uznané nezávislé organizace (UNO) podle § 6 nařízení vlády č. 26/2003, ve znění nařízení vlády č. 621/2004 Sb. (dále jen NV č. 26/2003) a jeho účelem je zajistit jednotný postup těchto subjektů.

Tímto dokumentem jsou povinny řídit se všechny AO a UNO podle NV č. 26/2003 Sb., ve smyslu podmínek pro udělení autorizace.

Citace b. 3.1.2 přílohy č. 1 NV č. 26/2003:

U tlakových zařízení kategorií II, III a IV musí být pracovní postupy a příslušní pracovníci odsouhlaseni autorizovanou osobou nebo uznanou nezávislou organizací podle § 6.

1. Normy pro zkoušky svářečů (páječů), zkoušky

Zkoušky svářečů provádějí AO nebo UNO v souladu s ČSN EN ISO/IEC 17024 (01 5258) – Posuzování shody – Všeobecné požadavky na orgány pro certifikaci osob.

1. Harmonizované normy podle NV č. 26/2003 Sb. (transpozice PED)

ČSN EN 287-1 Zkoušky svářečů – Tavné svařování – Část 1: Oceli
ČSN EN ISO 9606-2 Zkoušky svářečů – Tavné svařování – Část 2: Hliník a jeho slitiny
ČSN EN ISO 9606-3 Zkoušky svářečů – Tavné svařování – Část 3: Měď a slitiny mědi
ČSN EN ISO 9606-4 Zkoušky svářečů – Tavné svařování – Část 4: Nikl a slitiny niklu
ČSN EN ISO 9606-5 Zkoušky svářečů – Tavné svařování – Část 5: Titan a slitiny titanu, zirkon a slitiny zirkonu
ČSN EN 13133 Tvrdé pájení – Zkouška páječe

2. V případě neexistence harmonizované normy je možné postupovat podle následujících norem např:

ČSN EN 287-6 Zkoušky svářečů – Tavné svařování – Část 6: Litina
ČSN EN 13067 Personál pro svařování plastů - Zkoušky odborné způsobilosti svářečů - Svařovaní spojů z termoplastů
ČSN EN 1418 Svářečský personál – Zkoušky svářečských operátorů pro tavné svařování a seřizovačů odporového svařování pro plně mechanizované a automatické svařování kovových materiálů

2. Pro svářeče platí zpřísněný stupeň hodnocení

Pro všechny metody svařování je povinná zkouška tupých svarů. Požadovaný minimální rozsah vyhodnocení zkušebních svarů:

  1. u metod 111, 121, 122, 124, 125, 132, 135, 136 a 141, 142, 143, 145, 147, 15, 151 – minimálně VT a RTG ( u metody 13 - při použití plněné elektrody jiným než kovovým práškem)
  2. u metod 111, 121, 122, 124, 125, 132, 135, 136 a 141, 142, 143, 145, 147, 15, 151 – minimálně VT a RTG ( u metody 13 - při použití plněné elektrody jiným než kovovým práškem)
  3. alternativa – pro feritické materiály a tloušťky ≥8 mm je možné použít UT zkoušku

Schválení je možné pouze tehdy, absolvoval-li svářeč teoretické přezkoušení v souladu s přílohou C normy ČSN EN 287 – 1, ( případně podle jiné ekvivalentní harmonizované normě) písemným testem, popř. ústní zkouškou v daném rozsahu kvalifikované metody svařování (s písemným záznamem).

3. Dokumentace

AO nebo UNO provádí kontrolu dokumentace o zkoušce a vede o své činnosti dokumentaci, tj seznam schválených svářečů s jejich identifikací, WPS zkoušky, řádně vyplněný a potvrzený „Protokol o zkoušce“, dále všechny relevantní protokoly z provedených NDT a DT zkoušek.

4. Osvědčení/certifikát vydané/ý jinými než autorizovanými subjekty

Tato osvědčení nesplňují požadavky NV č. 26/2003. Proto musí být provedena příslušná přezkoumání a zkoušky. AO nebo UNO postupuje dle příslušných norem pro zkoušky svářečů a dle tohoto metodického pokynu.

Způsobilost pro svařování tlakových zařízení musí být zapsána v certifikátu již při jeho vydávání.

5. Dodržení platných právních předpisů pro svařování

Dodržení všech příslušných právních předpisů pro způsobilost svářečů ke svařování, tj. zdravotní způsobilost, přezkoušení ze znalosti bezpečnostních předpisů, požárních předpisů při svařování a dalších předpisů není předmětem posuzování ze strany AO nebo UNO a za jejich dodržení a naplnění plně odpovídá výrobce tlakového zařízení. Hodnocení
Zhodnoťte, jak se Vám článek líbil (1 = výborný ... 5 = špatný)
 
průměrné hodnocení: 1 (počet známek: 1) 

Diskuze ke článku
Diskuze obsahuje 2 příspěvky
wyKVuIoRtOvQwPTKrsIOFDFXOKIdl02.11.2011 12:43
ZkouškyKarel Jonák12.10.2011 17:22
Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:

Podmínky užívání portálu TLAKinfo.
Připomínky, náměty a dotazy - redakce portálu.
© Copyright DEKRA CZ, a.s. 2005-2019, všechna práva vyhrazena.