[Tisk]  [Poslat e-mailem]  [Hledat v článcích]
KVALIFIKACE A OPRÁVNĚNÍ VÝROBCE, MONTÁŽNÍ FIRMY
PRO TLAKOVÉ NÁDOBY A ZAŘÍZENÍ
Datum: 14.12.2011
Autor: Ing. Vladimír Kudělka, Ph.D., Ing. Petr Kadrnka, František Dolák, d.t., TESYDO, s.r.o.
Zdroj: Sborník technické konference - Hrotovice 2011
dle NV č. 26/2003 Sb. (PED 97/23/ES), NV č. 20/2003 Sb. (87/404/EHS), NV č. 42/2003 Sb., NV č. 251/2003 Sb. i NV č. 541/2004 Sb. (99/36/ES) a zákona č. 490/2009 Sb. i č. 22/1997 Sb.

Tlakové nádoby a zařízení: nádrže, zásobníky, nádoby, potrubí, výměníky, kotle, sestavy tlakových zařízení, výstroj k tlakovým zařízením, láhve na technické plyny, vzdušníky, přepravitelná tlaková zařízení, aj.

A. Schválená technická dokumentace – projekt a prováděcí dokumentace:

konstrukční, výrobní, kontrolní, zkušební, montážní, provozní, prohlášení o shodě (dle Stavebního zákona č. 183/2006 Sb., zák. č. 490/2009 Sb., zák. č. 155/2010 Sb. i zák. č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů – o bezpečných výrobcích, uváděných na trh a do provozu, nařízení vlády NV ČR, evropských směrnic ES, EC, EHS, dle kontraktu, výrobkových a technických norem – kontrolu a schválení provádí Stavební úřad, Úřad inspekce práce, Orgán hygieny, Orgán požární ochrany, Orgán životního prostředí, Česká obchodní inspekce, ev. jiné úřady).

B. Kvalifikace a předpoklady způsobilosti výrobce, montážní firmy:

 • „Průkaz způsobilosti – Kvalifikace výrobce“ k provádění kovových výrobků, včetně montáže, oprav, repasí, rekonstrukcí (dle ČSN 73 2601, ČSN EN 1993-1-1, ČSN EN 1999-1-1, ČSN EN 1090-2 a 3, ČSN EN 1990, ČSN EN 13480, ČSN EN 13445, ČSN EN 12952, ČSN EN 12953, aj.)
 • Posouzení shody technické, konstrukční, výrobní dokumentace výrobku s předpisy a normami (NV, ES, EC, EHS, harmonizovanými normami, technicky určenými normami, ev. s požadavky technických pravidel a norem) i její schválení k realizaci výrobku dle národních předpisů a norem (př. dle EN 13445, EN 13480, EN 12952, EN 12953, aj.).
 • Posouzení shody při zabezpečování systému řízení kvality výroby a výrobků, ev. systému k managementu kvality.
 • Přezkoušení typu výrobku a ověření výrobku
 • Posouzení shody zařízení dle postupů posuzování shody (A až H1) a označení výrobku značkou „CE“ a štítkem.
 • Certifikát ES přezkoušení typu zařízení, ev. certifikát ES přezkoušení návrhu, ev. ES certifikát o shodě

(Výše uvedené musí být ve shodě s NV, ES, EC, EHS – směrnicemi CZ a EU).

C. Zavedený a certifikovaný systém řízení kvality i výroby:

 • Systém kvality svařování a výrobních procesů (dle ČSN EN ISO 3834 – 1 až 6)
 • Systém managementu kvality (dle ČSN EN ISO 9001)
 • Systém environmentálního managementu (dle ČSN EN ISO 14001)
 • Systém managementu bezpečnosti práce (dle ČSN OHSAS 18001)

D. Kvalifikace personálu:

Projektant, konstruktér (IWSD), technolog, mistr, kontrolor, pracovníci výroby a montáže, svářečský dozor (EWS, EWT, EWE), svářečský kontrolor, svářeči, páječi, svářečští pracovníci, strojní kvalifikovaný personál, aj.

 • Strojní kvalifikovaný personál - koordinátor stavby, stavební dozor, technolog, pracovníci výroby a montáže dle zákona č. 490/2009 Sb., zák. č. 155/2010 Sb. i zák. č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády NV, výrobkových norem i norem kvality
 • Svářečský dozor (inspektor) – dle ČSN EN 14731
 • Svářečský kontrolor (výrobní kontrolor) – dle ČSN EN 970, ČSN EN 473
 • Svářeči (dle ČSN EN 287-1, ČSN EN ISO 9606-2 až 5, ČSN EN 12732, ČSN EN ISO 17660-1 až 2, ČSN 05 0705, operátoři (dle ČSN EN 1418), páječi (dle ČSN EN 13133), svářeči plastů (ČSN EN 13067).

E. Kvalifikované postupy výroby, včetně svařování WPS a WPQR, BPS a BPAR

dle ČSN EN ISO 3834-1 až 6, ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 15609-1 až 5, ČSN EN ISO 15610 až 15614-1 až 13, ČSN EN ISO 14555, ČSN EN ISO 15620 ČSN EN 13134, ČSN EN 1011-1 až 8 a výrobkových norem).

F. Druhy dokumentací zpracovaných k těmto výrobkům

Dle požadavků Evropských směrnic (ES, EC, EHS), zák. č. 490/2009 Sb., zák. č. 155/2010 Sb. a zák. č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády ČR (NV), harmonizovaných a technických norem i kontraktu (obchodní smlouvy), je nutné zpracovávat k výrobkům a technickým zařízením v určitém rozsahu níže uvedenou dokumentaci.

 1. Projekční + projektová specifikace a řešení
 2. Konstrukční + konstrukční specifikace a řešení
 3. Výpočtové (statika, dynamika, dilatace, termodynamika)
 4. Technologické (řezání, stříhání, obrábění, tváření, slévání, svařování, tepelné zpracování, povrchová úprava)
 5. Výrobní (výrobní postupy, instrukce, plány řízení výroby, …)
 6. Kontrolní (kontrolní plány, protokoly NDT a DT kontrol, plány řízení jakosti, …)
 7. Zkušební (zkušební plány, protokoly NDT a DT zkoušek, …)
 8. Montážní (postupy a kontrolní plány i protokoly, …)
 9. Provozní (provozní řád a podmínky, návody na obsluhu a provoz, …)
 10. Servisní (obnova-repase, rekonstrukce, kontrola, zkoušení, revize, diagnostika)- protokoly
 11. Revizní (revizní zprávy a protokoly)
 12. Inspekční (inspekční zprávy a certifikáty)
 13. Certifikační (dokumenty, zprávy, certifikáty)
 14. Prohlášení o shodě výrobku a technických zařízení s dokumentací, předpisy i normami (dokumenty a doklady)
 15. Posuzování i prokazování shody výrobků a technických zařízení s dokumentací, předpisy i normami a Evropské technické schválení (doklady, zprávy, certifikáty)
 16. Technické posudky [konstrukcí výrobků, technických zařízení (tlakových, plynových, zdvihacích, strojních, energetických, chemických, technologických), konstrukcí stavebních i strojních, elektrických, technických materiálů a technologií]
 17. Znalecké posudky (materiálů, technologií, konstrukcí strojů i staveb a technických i technologických zařízení)


 Hodnocení
Zhodnoťte, jak se Vám článek líbil (1 = výborný ... 5 = špatný)
 

Diskuze ke článku
V diskuzi není žádný příspěvek
Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:

Podmínky užívání portálu TLAKinfo.
Připomínky, náměty a dotazy - redakce portálu.
© Copyright DEKRA CZ, a.s. 2005-2019, všechna práva vyhrazena.