[Tisk]  [Poslat e-mailem]  [Hledat v článcích]
KOTLE A ENERGETICKÁ ZAŘÍZENÍ 2012
Datum: 12.3.2012
Autor: Ing.Miroslav Ecler, CSc., v.r., za organizační výbor
dovolujeme si Vás co nejsrdečněji pozvat na XXI. ročník odborné konference s mezinárodní účastí „KOTLE A ENERGETICKÁ ZAŘÍZENÍ 2012“ , která se bude konat ve dnech 19.3. – 21.3. 2012 v KONGRESOVÉM CENTRU hotelu VORONĚŽ I, Brno. Konference bude zahájena za účasti významných osobností české energetiky, které budou účastníky informovat o významných politicko-ekonomických otázkách našeho odvětví.

ASOCIACE VÝZKUMNÝCH ORGANIZACÍ

Vás srdečně zve na XXI. ročník odborné konference s mezinárodní účastí

která se bude konat ve dnech

19. 3. – 21. 3. 2012

v konferenčních prostorách
KONGRESOVÉHO CENTRA HOTELU VORONĚŽ I. BRNO

Zaměření a cíl konference

Konference se bude zabývat problematikou výzkumu a vývoje v oblasti elektrárenských, teplárenských a průmyslových kotlů, kogenerace, problematikou jejich materiálů pro vysoké parametry a řešením spalování různých druhů paliv včetně obnovitelných a alternativních zdrojů. Odborníci z výrobních i dodavatelských organizací, výzkumných ústavů, vysokých škol i zkušení provozovatelé budou mít možnost představit široké odborné veřejnosti výsledky svých výzkumů a zkušenosti z provozu kotlů, jejich diagnostiky a údržby. Část konference bude věnována i novým poznatkům v oblasti energetických zařízení, navazujících na kotelní agregáty, zejména parní turbíny, paroplynové zdroje a spalovací turbíny, případně i další moderní způsoby využívání primárních energií. Po tom, co Česká republika zásadně změnila postoj k energetickému využívání odpadu, které nyní podporuje, očekáváme v sekci, určené pro zařízení spaloven odpadů a otázky životního prostředí zajímavé a aktuální informace. Zajímavá jistě bude i příležitost k setkání s řadou významných osobností, kolegů a známých.

Na závěr konference budou stejně jako v předchozích letech vyhodnoceny nejlepší přednášky mladých energetiků.

Na základě zkušeností řady firem z předchozích konferencí upozorňujeme všechny zájemce o konferenci, že účast vlastních pracovníků mohou vykazovat jako odborné školení zaměstnanců

Místo konání konference

Konference se uskuteční v prostorách KONGRESOVÉHO CENTRA HOTELU VORONĚŽ I, Brno, Křížkovského 47.

Tematické okruhy konference

Jednání konference je rozděleno do následujících tematických okruhů:

*Česká energetika, její perspektiva a ekonomické aspekty (Ing. V. Kohout) Celostátní koncepce a trendy ve výrobě, distribuci a spotřebě energie, perspektivy a rozvoj podporovaných energetických oblastí. Energetická investiční politika a ekonomické hodnocení investic.

*Návrhy a realizace elektrárenských a průmyslových kotlů (Ing. Enžl) Návrhy a progresivní řešení elektrárenských kotlů pro program Obnovy uhelných elektráren ČEZ, parní kotle s nadkritickými parametry, průmyslové kotle s vysokou účinností, vhodné pro efektivní a ekologické spalování klasických paliv, včetně biomasy, kontaminované biomasy a komunálních odpadů.

*Materiály pro tepelně – energetická zařízení (Prof. Ing. J. Purmenský, DrSc.) Progresivní žárupevné oceli, jejich užitné vlastnosti, zkoušení žárupevnosti a extrapolační postupy pro stanovení meze pevnosti při tečení, strukturní stabilita a její degradace vlivem vysokoteplotní expozice. Technologie svařování a užitné vlastnosti svarových spojů, odhady zbytkové životnosti energetických zařízení.

*Provoz, údržba a servis energetických zařízení (Ing. V. Kroča) Náměty na rekonstrukce a modernizace kotelních jednotek. Výsledky provozních měření. Projekty zlepšení emisních parametrů. Servisní a údržbářská činnost.

*Provozní diagnostika, měření a zařízení pro diagnostiku (Prof. Ing. S. Vejvoda, CSc.) Určení úrovně a trendu poškozování materiálu a funkce zařízení kotle, určení doby dožití kotle, matematický popis procesu poškozování, nedestruktivní kontroly, pravděpodobnostní přístup, analýzy měření odezvy materiálu na zatížení, koroze, výchozí stav (rozměry, struktura materiálu) nového kotle.

*Energetické využívání a termické zpracování odpadů a alternativních paliv (Prof. Ing. J. Hyžík, Ph.D.) Stav přípravy projektů energetického využívání odpadů v ČR. Financování projektů energetického využívání odpadů a zkušenosti se získáváním podpory v rámci EU.

*Zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektrické energie (Prof. Ing. S. Veselý, CSc.) Teplárenské systémy s parními i spalovacími turbínami, kogenerační jednotky s pístovými motory i spalovacími turbínami, malé parní i spalovací turbíny pro komunální sféru při využívání obnovitelných zdrojů energie.

Jednací jazyk

Konference je organizována s mezinárodní účastí, jednací řečí budou čeština a slovenština, alt. přednáška v angličtině.

Referáty a jejich výběr

Návrhy autorských přednášek a příspěvků předložte prostřednictvím elektronického formuláře, který bude zpřístupněn od 1. ledna 2012 na adrese: www.konference-kotle.cz

Organizační výbor provede výběr přednášek a oznámí autorům, zda jejich přednáška byla nebo nebyla přijata. Autoři přijatých přednášek dostanou současně pokyny pro jejich zpracování.

Sborník konference

Všechny referáty přednesené na konferenci budou publikovány ve sborníku, který bude všem účastníkům předán během registrace na CD. Aktivní účastníci firemní prezentace mají v ceně rezervováno automaticky jedné stránky A4 reklamy ve sborníku. Cena za každou další stránku je 2 500 Kč + DPH.
Zájemci o reklamu ve Sborníku musí dodat příslušné podklady nejpozději do 28. 02. 2012.

Firemní prezentace

Organizační výbor nabízí všem zájemcům možnost firemní prezentace po dobu konference. Pro firemní prezentace nabízíme jednoduché a přehledné uspořádání, sestávající z panelu (0,9 x 1,9 m), jednoho odkládacího stolku, 2 židlí, vložného na konferenci pro jednu osobu a jednostránkové inzerce ve sborníku v celkové ceně 6 500,- Kč + DPH.

Možnou variantou je výše uvedená prezentace bez panelu (jeden odkládací stolek, 2 židle, vložné na konferenci pro jednu osobu) v ceně 5 000,- Kč + DPH.

Je možné také objednat prezentaci jedné stránky A4 ve sborníku z konference za cenu 2 500 Kč + DPH.

Konferenční poplatek

Cena vložného zůstává stejná jako v roce 2011 a činí 4 000,- Kč + DPH ( 160 EURO + DPH) na osobu a je v ní zahrnuta účast na konferenci a náklady na sborník.

Všichni autoři platí plné vložné. Po přednesení přednášky bude vyplaceno přednášejícímu, uvedenému na prvním místě přednášky, hotově 500,- Kč na recepci konference. Částečná účast v průběhu konference, střídání přednášejících a účastníků v jednotlivých dnech bude řešeno individuálně po dohodě s recepcí konference v návaznosti na stravování a účast na společenském večeru.

Důležité adresy a kontakty:

Sekretariát konference pracuje na adrese:

Sekretariát konference „Kotle a energetická zařízení“,
nám. Republiky č. 1, 614 00 Brno
tel. 608 402 991(Ecler), 603 450 633(Kohout)
e-mail : ecler@avo.cz, info@konference-kotle.cz

V sekretariátu konference můžete získat další informace.

Konferenci organizačně zajišťuje Moravská energetická a.s.
Vídeňská 99, 639 00 Brno,
Tel.: 543 211 443, 603 450 633,
E-mail: info@konference-kotle.cz
č.účtu : 43-3686950257/0100, Komerční banka, a.s.

Objednávky komerční firemní prezentace zasílejte na Vašem standardním objednávkovém formuláři ve formátu pdf (případně MS Word) na E-mail: info@konference-kotle.cz

Osoba, která bude zajišťovat firemní prezentaci, musí vyplnit také registrační formulář k účasti s tím, že v rámci úhrady firemní prezentace je zahrnuto i jeho vložné.

V objednávce uveďte, jaký rozsah firemní prezentace objednáváte podle následujících možností:

Firemní prezentace s panelem 6 500,- Kč + DPH
Firemní prezentace bez panelu 5 000,- Kč + DPH
Firemní prezentace ve Sborníku 2 500,- Kč + DPH za stránku A4

Bankovní spojení KB, číslo účtu: 43-3686950257/0100

Registrace k účasti na konferenci bude probíhat prostřednictvím elektronického formuláře od 15. ledna 2012 do naplnění kapacity konference na adrese: www.konference-kotle.cz

Objednávky ubytování:

Po vyplnění registračního formuláře k účasti na konferenci si můžete přímo objednat ubytování v hotelu Voroněž I nebo Voroněž II podle Vašeho přání za zvýhodněnou konferenční cenu. Postup objednávání je uveden přímo v elektronickém registračním formuláři. Hodnocení
Zhodnoťte, jak se Vám článek líbil (1 = výborný ... 5 = špatný)
 

Diskuze ke článku
V diskuzi není žádný příspěvek
Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:

Podmínky užívání portálu TLAKinfo.
Připomínky, náměty a dotazy - redakce portálu.
© Copyright DEKRA CZ, a.s. 2005-2019, všechna práva vyhrazena.