[Tisk]  [Poslat e-mailem]  [Hledat v článcích]
Pracovník propadl otvorem v podlaze
Datum: 1.10.2012
Zdroj: BOZPinfo.cz
Firma řádně nezakryla otvor v podlaze a pracovník jiné firmy provádějící kontrolu jím propadl do nižšího patra.

Úrazový děj

K pracovnímu úrazu došlo v areálu skladu jedné nejmenované firmy. Zaměstnanci jiné firmy zde měli provádět kontrolu požárních čidel. V den úrazu nejprve proměřovali ústředny systému a potom šli do prostoru půdy nad dílnu kompletace automobilových kol. Jeden z pracovníků chtěl přibližně změřit délku půdy. Začal tedy prostor krokovat a najednou se propadl dírou v podlaze, která byla zakrytá deskami z vlnitého sklolaminátu. V tu chvíli si jeho kolega uvědomil, že zde vždy byla díra v podlaze, která nebývala zakrytá. Pracovník se propadl dírou ve stropě z výšky 4,7 m na podlahu dílny pro kompletaci automobilových kol, kde zůstal bezvládně ležet. Když k němu přiběhli lidé, kteří tam pracovali, nejevil známky života. Podařilo se jim otevřít ústa zraněného a vytáhnout mu zapadlý jazyk. Po tomto zákroku začal opět dýchat. Poté byla přivolána rychlá záchranná služba a zraněný byl transportován vrtulníkem do nemocnice.

Šetření úrazu

Porušení povinností zaměstnavatele: nebylo zjištěno.
Porušení povinností zaměstnance: nebylo zjištěno.
Porušení povinností jiným subjektem – firmou, kde pracovníci prováděli kontrolu požárních čidel: Kontrolovaná osoba nezakryla otvor v podlaze o rozměrech cca 1,64 m x 0,9 m takovým způsobem, aby poklop nebo kryt měl nosnost odpovídající nosnosti okolní podlahy a byl osazen tak, aby se nemohl samovolně odsunout nebo uvolnit. Otvor byl zakrytý pouze deskami z vlnitého sklolaminátu neodpovídajícími nosnosti okolní podlahy a nezajištěnými proti samovolnému odsunutí. Tím došlo při provádění kontroly požárních čidel k propadu zaměstnance jiné firmy na podlahu dílny o patro níže a jeho vážnému zranění. Kontrolovaná osoba tím porušila ustanovení § 4 odst. 1 a čl. 3.3.6 přílohy nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí (Všechny otvory nebo nebezpečné prohlubně v podlahách musí být zakryty nebo ohrazeny. Poklopy nebo kryty musí mít nosnost odpovídající nosnosti okolní podlahy a musí být osazeny tak, aby se nemohly samovolně odsunout nebo uvolnit, a musí být zapuštěny do stejné úrovně s okolní podlahou.).

Opatření přijatá zaměstnavatelem, u něhož došlo k pracovnímu úrazu, proti opakování pracovního úrazu podle § 105 odst. 5 zákoníku práce:


Technická: Neprodleně po vzniku úrazu byl otvor řádně zajištěn a navíc byl vchod do půdního prostoru uzavřen.
Organizační: Firma uzavřela smlouvu s odborně způsobilou osobou v prevenci rizik na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení v rámci externí spolupráce.
Výchovná: Všichni zaměstnanci byli s pracovním úrazem seznámeni. Tato opatření hodnotí OIP jako dostatečná.
Opatření uložená inspektorem OIP podle § 7 odst. 1 písm. k) zákona o inspekci práce:Bude zahájeno správní řízení na udělení sankce.
 Související

Související témata
Nehody, úrazy, havárie
Obsluha, topiči

 Hodnocení
Zhodnoťte, jak se Vám článek líbil (1 = výborný ... 5 = špatný)
 
průměrné hodnocení: 1,5 (počet známek: 2) 

Diskuze ke článku
V diskuzi není žádný příspěvek
Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:

Podmínky užívání portálu TLAKinfo.
Připomínky, náměty a dotazy - redakce portálu.
© Copyright DEKRA CZ, a.s. 2005-2019, všechna práva vyhrazena.