[Tisk]  [Poslat e-mailem]  [Hledat v článcích]
SVAŘOVÁNÍ A PÁJENÍ KOVŮ, NORMY A PŘEDPISY
Datum: 4.9.2014
Autor: Ing. Vladimír Kudělka, Ph.D., Ing. Jan Opletal, Ing. Zdeněk Balej, TESYDO, s.r.o.
Svařování a pájení jsou zvláštní technologické procesy, které musí být před i v průběhu provádění kontrolovány a po jejich provedení kontrolovány i zkoušeny nedestruktivním zkoušením (NDT), ev. namátkově destruktivním zkoušením (DT), z důvodu zjištění nepřípustných vad a garance provedené požadované kvality pro bezpečný provoz svařovaných a pájených výrobků.

Další související procesy se svařováním jsou: tepelné a mechanické dělení materiálu, tváření (ohýbání a lisování), obrábění, tepelné zpracování, povrchové úpravy dílců i materiálu, svařených, pájených dílů i hotových výrobků. Důležitými dalšími procesy jsou lisovaná spojení a šroubovaná i nýtovaná spojení. Výše uvedené procesy výroby pro zhotovování výrobků jsou požadovány výrobkovými i rovněž harmonizovanými normami pro navrhování a provádění výrobků a jejich dílců, např. ČSN EN 1090-1,2 a 3, ČSN 73 2603, ČSN 73 2604, ČSN EN 15085, ČSN EN 12732, ČSN EN 12007-1 a ž 4, ČSN EN 1775, ČSN EN 13480, ČSN EN 13445, ČSN EN 12952, ČSN EN 12953 aj.

• ČSN EN ISO3834-1 – Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů. Kritéria pro volbu odpovídajících požadavků na jakost

• ČSN EN ISO 3834-2 - Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů. Vyšší požadavky na jakost

• ČSN EN ISO 3834-3 - Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů. Standardní požadavky na jakost

• ČSN EN ISO 3834-4 - Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů. Základní požadavky na jakost

• ČSN EN ISO 3834-5 – Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů. Dokumenty, kterými je nezbytné se řídit pro dosažení shody s požadavky na jakost podle ISO 3834-2, ISO 3834-3 a ISO 3834-4

• ČSN EN ISO/TR 3834-6 – Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů. Návod k zavedení ISO 3834

• ČSN EN ISO 14554-1 – Požadavky na jakost při svařování. Odporové svařování kovových materiálů. Vyšší požadavky na jakost

• ČSN EN ISO 14554-2 – Požadavky na jakost při svařování. Odporové svařování kovových materiálů. Základní požadavky na jakost

• ČSN ISO 6213 – Svařování. Důležité činitele na zabezpečení jakosti svařovaných konstrukcí

• ČSN EN 22553 – Svarové a pájené spoje. Označování na výkresech

• TNI CEN ISO/TR 15608 – Svařování. Směrnice pro zařazování kovových materiálů do skupin

• ČSN CR 12187 – Svařování. Směrnice pro rozdělení materiálů do skupin pro účely svařování

• TNI CEN ISO/TR 20172 – Svařování. Zařazení materiálů do skupin – Evropské materiály

• ČSN 05 1309 – Svařování. Svařitelnost kovů a její hodnocení. Všeobecná ustanovení

• ČSN 05 1310 – Svařování. Zkoušení svařitelnosti ocelí. Základní ustanovení

• ČSN 05 1311 – Svařování. Svařitelnost ocelí pro obloukové svařování. Zkoušení a hodnocení

• ČSN 05 1314 – Svařování. Svařitelnost a její hodnocení. Zkoušky odolnosti proti lamelární praskavosti

• ČSN 05 1317 – Svařování. Zkoušení a hodnocení svařitelnosti ocelových tyčí pro výztuž do betonu

• TNI CEN/TR 15481 – Svařování betonářské oceli. Vhodnost ke stehovému svařování. Zkušební metody a požadavky na provádění zkoušek

• ČSN EN ISO 18278-1 – Odporové svařování. Svařitelnost. Hodnocení svařitelnosti kovových materiálů pro odporové bodové, švové a výstupkové svařování

• ČSN EN ISO 17278-2 – Odporové svařování. Svařitelnost. Alternativní způsoby hodnocení ocelových plechů pro odporové bodové svařování

• ČSN EN ISO 18595 – Odporové svařování. Bodové svařování hliníku a slitin hliníku. Svařitelnost, svařování a zkoušení

• ČSN EN ISO 13916 – Svařování. Směrnice pro měření teploty předehřevu, interpass teploty a teploty ohřevu

• ČSN ISO 857 – Metody svařování, tvrdého a měkkého pájení – slovník

• ČSN 05 0000 – Svařování. Svařování kovů. Základní pojmy

• ČSN 05 0002 – Svařování. Obloukové a elektronové svařování a navařování. Základní pojmy

• ČSN 05 0003 – Svařování. Odporové svařování. Základní pojmy

• ČSN 05 0004 – Svařování. Elektronové a laserové svařování. Základní pojmy

• ČSN 05 0040 – Pájení. Pájení kovů. Základní pojmy

• ČSN 05 3400 – Svařování. Tepelné dělení kovů. Řezání kovů kyslíkem a plazmou.

Základní pojmy

• ČSN EN 1792 – Svařování. Vícejazyčný seznam termínů ze svařování a příbuzných procesů

• ČSN EN ISO 14610 – Svařování a příbuzné procesy. Definice metod svařování kovů

• ČSN EN ISO 17659 – Svařování. Vícejazyčný slovník termínů svarových spojů se zobrazením

• ČSN EN ISO 4063 – Svařování a příbuzné procesy. Přehled metod a jejich číslování

• ČSN EN ISO 6947 – Svařování a příbuzné procesy. Polohy svařování

• ČSN EN ISO 5817 – Svařování. Svarové spoje oceli, niklu, titanu a jejich slitin zhotovené tavným svařováním (kromě elektronového a laserového svařování). Určování stupňů kvality

• ČSN EN ISO 10042 – Svařování. Svarové spoje hliníku a jeho slitin zhotovené obloukovým svařováním. Určování stupňů kvality

• ČSN EN ISO 13919-1 – Svařování. Svarové spoje zhotovené elektronovým a laserovým svařováním. Směrnice pro určování stupňů jakosti. Ocel

• ČSN EN ISO 13919-2 - Svařování. Svarové spoje zhotovené elektronovým a laserovým svařováním. Hliník a jeho svařitelné slitiny

• ČSN EN ISO 18279 – Tvrdé pájení. Vady v pájených spojích

• ČSN EN 14324 – Tvrdé pájení. Směrnice pro aplikaci pájených spojů

• ČSN ENISO 9013 – Tepelné dělení. Klasifikace tepelných řezů. Geometrické požadavky na výrobky a úchylky jakosti řezů

• ČSN EN 12584 – Vady při řezání kyslíkem, laserem a plazmou. Terminologie

• ČSN EN ISO 12932 – Svařování. Hybridní laserové svařování ocelí, niklu a niklových slitin. Určování stupňů kvality

• ČSN ISO 8015

• ČSN EN ISO 6410-1

• ČSN EN ISO 13920 – Svařování. Základní tolerance pro svařované konstrukce. Délkové a úhlové rozměry. Tvar a poloha

• ČSN ISO 2768-1 – Všeobecné tolerance. Nepředepsané mezní úchylky délkových a úhlových rozměrů

• ČSN ISO 2768-2 – Všeobecné tolerance. Nepředepsané geometrické tolerance

• ČSN 05 0211 – Tepelné a mechanické zpracování svarových spojů nelegovaných a nízkolegovaných ocelí. Všeobecné zásady

• ČSN EN ISO 17663 – Svařování. Požadavky na kvalitu tepelného zpracování souvisejícího se svařováním a příbuznými procesy

• ČSN EN ISO 6520-1 – Svařování a příbuzné procesy. Klasifikace geometrických vad kovových materiálů. Tavné svařování

• ČSN EN ISO 6520-2 – Svařování a příbuzné procesy. Klasifikace geometrických vad kovových materiálů. Tlakové svařování

• ČSN 05 0235 – Svařování. Mezní úchylky svařenců a přídavky na jejich obrábění

• ČSN EN ISO 14731 – Svářečský dozor. Úkoly a odpovědnosti

• ČSN 05 0705 – Zaškolení pracovníků a základní kurzy svářečů

• ČSN EN 287-1 – Zkoušky svářečů. Tavné svařování. Oceli

• ČSN EN 287-6 – Zkoušky svářečů. Tavné svařování. Litina

• ČSN EN ISO 9606-1 – Zkoušky svářečů. Tavné svařování. Oceli

• ČSN EN ISO 9606-2 – Zkoušky svářečů. Tavné svařování. Hliník a jeho slitiny

• ČSN EN ISO 9606-3 – Zkoušky svářečů. Tavné svařování. Měď a slitiny Mědi

• ČSN EN ISO 9606-4 – Zkoušky svářečů. Tavné svařování. Nikl a slitiny niklu

• ČSN EN ISO 9606-5 – Zkoušky svářečů. Tavné svařování. Titan a slitiny titanu, zirkon a slitiny zirkonu

• ČSN EN 1418 – Svářečský personál. Zkoušky svářečských operátorů pro tavné svařování a seřizovačů odporového svařování pro plně mechanizované a automatické svařování kovových materiálů

• ČSN EN ISO 14732 – Svářečský personál. Zkoušky svářečských operátor a seřizovačů pro mechanizované a automatizované svařování kovových materiálů

• ČSN EN ISO 17660-1 – Svařování. Svařování betonářské oceli. Nosné svarové spoje

• ČSN EN ISO 17660-2 – Svařování. Svařování betonářské oceli. Nenosné svarové spoje

• ČSN EN ISO 13585 – Tvrdé pájení. Kvalifikační zkouška páječů a operátorů tvrdého pájení

• ČSN EN ISO 15618-1 – Zkoušky svářečů pod vodou. Svářeči potápěči pro hyperbarické svařování za mokra

• ČSN EN ISO 15618-2 – Zkoušky svářečů pod vodou. Svářeči – potápěči a svářečští operátoři pro hyperbarické svařování za sucha

• ČSN 05 0600 – Svařování. Bezpečnostní ustanovení pro svařování kovů. Projektování a příprava svářečských pracovišť

• ČSN 05 0601 – Svařování. Bezpečnostní ustanovení pro svařování kovů. Provoz

• ČSN 05 0610 – Svařování. Bezpečnostní ustanovení pro svařování kovů plamenem a řezání kovů

• ČSN 05 0630 – Svařování. Bezpečnostní ustanovení pro svařování kovů elektrickým obloukem

• ČSN 05 0650 – Svařování. Bezpečnostní ustanovení pro svařování kovů elektrickým odporem

• ČSN 05 0661 – Svařování. Bezpečnostní ustanovení pro svařování kovů třením

• ČSN 05 0671 – Svařování. Bezpečnostní ustanovení pro svařování kovů laserem

• ČSN 05 0672 – Svařování. Bezpečnostní ustanovení pro svařování kovů elektronovým paprskem

• ČSN 05 0040 – Pájení kovů. Základní pojmy

• ČSN EN ISO 9692-1 – Svařování a příbuzné procesy. Doporučení pro přípravu svarových spojů. Svařování ocelí ručně obloukovým svařováním obalenou elektrodou, tavící se elektrodou v ochranném plynu, plamenovým svařováním, svařováním wolframovou elektrodou v ochranné atmosféře inertního plynu a svařováním svazkem paprsků

• ČSN EN ISO 9692-2 – Svařování a příbuzné procesy. Příprava svarových ploch. Svařování ocelí pod tavidlem

• ČSN EN ISO 9692-3 – Svařování a příbuzné procesy. Příprava svarových ploch. Obloukové svařování hliníku a jeho slitin, tavící se elektrodou v inertním plynu a wolframovou elektrodou v inertním plynu

• ČSN EN ISO 9692-4 – Svařování a příbuzné procesy. Doporučení pro přípravu svarových spojů. Plátované oceli

• ČSN EN 1708-1 – Svařování. Detaily základních svarových spojů oceli. Tlakové součásti

• ČSN EN 1708-2 Svařování. Detaily základních svarových spojů na oceli. Součásti bez vnitřního přetlaku

• ČSN EN 1708-3 – Svařování. Detaily základních svarových spojů na oceli. Plátované, navařované a vykládané tlakové části

• ČSN 05 0032 – Svařování. Tvary a rozměry svarových ploch. Svařování mědi a jejich slitin

• ČSN EN 1011-1 – Svařování. Doporučení pro svařování kovových materiálů. Všeobecná směrnice pro obloukové svařování

• ČSN EN 1011-2 - Svařování. Doporučení pro svařování kovových materiálů. Obloukové svařování feritických ocelí

• ČSN EN 1011-3 - Svařování. Doporučení pro svařování kovových materiálů. Obloukové svařování korozivzdorných ocelí

• ČSN EN 1011-4 - Svařování. Doporučení pro svařování kovových materiálů. Obloukové svařování hliníku a slitin hliníku

• ČSN EN 1011-5 - Svařování. Doporučení pro svařování kovových materiálů. Svařování plátovaných ocelí

• ČSN EN 1011-6 - Svařování. Doporučení pro svařování kovových materiálů. Laserové svařování

• ČSN EN 1011-7 - Svařování. Doporučení pro svařování kovových materiálů. Elektronové svařování

• ČSN EN 1011-8 - Svařování. Doporučení pro svařování kovových materiálů. Svařování litin

• ČSN EN ISO 15607 – Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů. Všeobecná pravidla

• ČSN EN ISO 15609-1 – Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů. Stanovení postupu svařování. Obloukové svařování

• ČSN EN ISO 15609-2 - Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů. Stanovení postupu svařování. Plamenové svařování

• ČSN EN ISO 15609-3 - Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů. Stanovení postupu svařování. Elektronové svařování

• ČSN EN ISO 15609-4 - Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů. Stanovení postupu svařování. Laserové svařování

• ČSN EN ISO 15609-5 - Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů. Stanovení postupu svařování. Odporové svařování

• ČSN EN ISO 15609-6 - Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů. Stanovení postupu svařování. Laserové hybridní svařování

• ČSN EN ISO 15610 - Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů. Kvalifikace na základě vyzkoušených svařovacích materiálů

• ČSN EN ISO 15611 - Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů. Kvalifikace na základě předchozí svářečské zkušenosti

• ČSN EN ISO 15612 – Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů. Kvalifikace na základě normalizovaného postupu svařování

• ČSN EN ISO 15613 - Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů. Kvalifikace na základě předvýrobní zkoušky svařování

• ČSN EN ISO 15614-1 - Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů. Zkouška postupu svařování. Obloukové a plamenové svařování ocelí a obloukové svařování niklu a slitin niklu

• ČSN EN ISO 15614-2 – Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů. Zkouška postupu svařování. Obloukové svařování hliníku a jeho slitin

• ČSN EN ISO 15614-3 – Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů. Zkouška postupu svařování. Tavné svařování nelegovaných a nízkolegovaných litin

• ČSN EN ISO 15614-4 – Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů. Zkouška postupu svařování. Konečná úprava hliníkových odlitků svařováním

• ČSN EN ISO 15614-5 – Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů. Zkouška postupu svařování. Obloukové svařování titanu, zirkonu a jejich slitin

• ČSN EN ISO 15614-6 – Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů. Zkouška postupu svařování. Obloukové a plamenové svařování mědi a sliti mědi

• ČSN EN ISO 15614-7 - Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů. Zkouška postupu svařování. Navařování

• ČSN EN ISO 15614-8 – Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů. Zkouška postupu svařování. Svařování spojů trubek s trubkovnicí

• ČSN EN ISO 15614-10 - Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů. Zkouška postupu svařování. Hyperbarické svařování za sucha

• ČSN EN ISO 15614-11 - Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů. Zkouška postupu svařování. Elektronové a laserové svařování

• ČSN EN ISO 15614-12 - Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů. Zkouška postupu svařování. Bodové, švové a výstupkové svařování

• ČSN EN ISO 15614-13 - Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů. Zkouška postupu svařování. Stlačovací a odtavovací stykové svařování

• ČSN EN ISO 15614-14 - Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů. Zkouška postupu svařování. Laserové svařování ocelí, niklu a niklových slitin

• ČSN EN ISO 11970 – Stanovení a schvalování postupů svařování pro výrobní svařování odlitků z oceli

• ČSN EN ISI 14555 – Svařování. Obloukové přivařování svorníků z kovových materiálů

• ČSN EN ISO 15620 – Svařování. Frikční svařování kovových materiálů

• ČSN EN 13134 – Tvrdé pájení. Zkouška postupu pájení

Systém kvality provádění zvláštních technologických procesů svařování a pájení je dán požadavky výše uvedených norem. Systém prokazování kvality je požadován na základě certifikace dle ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 3834. Procesy svařování i pájení jsou vždy předepisovány v dokumentaci projektantem nebo konstruktérem, ev. na základě požadavku svářečského dozoru a hlavně na základě požadavku výrobkových a rovněž harmonizovaných nebo technicky určených norem, v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů a právně-technickými předpisy - Nařízeními vlády ČR (EU Směrnicemi ES, EHS, EC, NEPR).


 Související

Související témata
Právní a technické předpisy

 Hodnocení
Zhodnoťte, jak se Vám článek líbil (1 = výborný ... 5 = špatný)
 

Diskuze ke článku
V diskuzi není žádný příspěvek
Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:

Podmínky užívání portálu TLAKinfo.
Připomínky, náměty a dotazy - redakce portálu.
© Copyright DEKRA CZ, a.s. 2005-2019, všechna práva vyhrazena.