[Tisk]  [Poslat e-mailem]  [Hledat v článcích]
STATUT A VYBAVENOST SVÁŘEČSKÉHO DOZORU (KOORDINÁTORA)
DLE ČSN EN ISO 14731 PRO DOZOROVÉ A INSPEKČNÍ ČINNOSTI (KONTROLY, DOZORY, SUPERVIZE)
Datum: 24.10.2016
Autor: Ing. Vladimír Kudělka, Ph.D., Ing. Jan Opletal, Ing. Zdeněk Balej, TESYDO, s.r.o.
Svářečský dozor (koordinátor) v rámci své činnosti, úkolů, odpovědnosti a dohledu (supervize) musí své výsledky vždy dokumentovat celkovou zprávou o provedeném dozoru (inspekci). Pro svoji činnost ve firmě musí mít vystaveno od vedení firmy písemné jmenování svářečského dozoru.

Svářečský dozor je odpovědný:

 • za technickou bezpečnost provedených svarových (pájených) spojů, návrh technologie svařování (pájení) a souvisejících technologických procesů
 • za úplnost i správnost dokumentace související s prováděním svarových (pájených) spojů – výkresové dokumentace svařovaného (pájeného) dílce nebo konstrukce, za provedené postupy WPS (BPS) a kvalifikace postupů svařování (pájení) WPQR (BPAR), což potvrzuje podpisem a osobním razítkem na patřičné dokumentaci
 • za správnou (odpovídající) kvalifikaci svářečů, operátorů (páječů) dle technologie svařování (pájení), návrhu materiálu výrobku
 • za posouzení návrhu polotovarů – dílců pro svařované (pájené) výrobky a návrhu konstrukce, tj. za technologičnost (proveditelnost) konstrukce svařovaného výrobku dle TDP (technických dodacích podmínek) výrobku a dle dílčí objednávky nebo smlouvy (kontraktu) k výrobku
 • za správnost návrhu přídavných materiálů a ochranných atmosfér plynů i tavidel k provádění svarů (pájených spojů)
 • za správný svařovací plán i rozsah plánu kontrol a zkoušek dle požadavku výrobkové normy, TDP a smlouvy (objednávky, kontraktu) k provedení a dodání svařeného (pájeného) výrobku
 • za správný návrh, technologický postup a provedení tepelného zpracování svařeného (pájeného) dílce výrobku, konstrukce výrobku
 • za vyhovující kompletnost dokumentace ke svařeným (pájeným) výrobkům

K provádění kontrol svarových (pájených) spojů patří níže uvedené vybavení (kvalifikace) svářečského dozoru (inspektora):

 • měrky k proměření rozměrů a vad svarových spojů, kovový metr, posuvné měřidlo, ocelové pásmo, ev. jiné NDT zařízení (vybavení), teploměr pro měření předehřevů a interpassů při svařovacím procesu
 • lokální a plošná osvětlovací svítilna (lampa), luxmetr pro dokumentaci intenzity osvětlení
 • identifikační kovové razidlo svářečského dozoru nebo inspektora
 • svářečský deník pro dokumentaci provedených kontrol i zkoušek v dílně, na stavbě a na montáži
 • protokol o hodnocení provedené kvality svarových (pájených) spojů
 • zařízení pro fotodokumentaci svařeného (pájeného) výrobku (fotoaparát, aj.)
 • dozorová (inspekční, supervizní) zpráva o provedeném dozoru (inspekci, supervizi
 • oprávnění – diplom (certifikát) a osobní identifikační razítko svářečského dozoru a to k činnosti i smluvně pověřeného kvalifikovaného dozoru dle ČSN EN ISO 14731 (I/EWE, I/EWT, I/EWS)
 • oprávnění – diplom a osobní identifikační razítko svářečského inspektora (I/EWI-E, I/EWI-T, I/EWI-S) dle Pravidel IIW a EWF i IAB a v souladu s ČSN EN ISO/IEC 17020 a to k činnosti i smluvně pověřeného kvalifikovaného inspektora (supervizora)
 • certifikát a osobní razítko NDT pracovníka level 2 pro VT, PT (MT, RT, UT, LT, ET, AT) dle ČSN EN ISO 9712 (dříve dle ČSN EN 473)
 • soupis kontaktů na laboratoře a zkušebny k zajištění provádění dílčích NDT a DT předepsaných kontrol i zkoušek svarů (pájených spojů) a výrobků
 • přehled legislativních, právně-technických předpisů a technických výrobkových norem i s nimi souvisejících norem
 • PC techniku pro zpracování a komunikaci při dozorové a inspekční činnosti a také jako databanku informací i rovněž tak pro archivaci výsledků a dokumentů z dílčích prováděných kontrol, dozorů a inspekcí (supervizí)

Dozor při svařování se provádí na základě písemného pověření svářečského dozoru vedením firmy, pracovního vztahu ve firmě dle zákoníku práce nebo dle občanského zákoníku u podnikajících fyzických osob a obchodních společností provádějících dozor, ev. smluvně (dodavatelsky při kooperaci nebo outsorcingu) za předpokladu schválení dozoru nebo inspektora (supervizora) hlavním dodavatelem výrobků, což se opět provádí na základě dílčí smlouvy dle zákoníku práce nebo občanského zákoníku (v souladu se zněním kontraktu).

Související technické normy:

ČSN EN ISO 14731 - Svářečský dozor. Úkoly a odpovědnosti.
ČSN EN ISO 3834-1 až 6 - Požadavky na jakost při svařování. Tavné svařování kovových materiálů.
ČSN EN ISO/IEC 17 020 – Orgány provádějící inspekci. Metodika inspekce.
ČSN EN ISO 9712 – Nedestruktivní zkoušení. Kvalifikace a certifikace pracovníků nedestruktivního zkoušení. Všeobecné zásady.
ČSN EN ISO 17 637 – Nedestruktivní zkoušení svarů. Vizuální kontrola.
ČSN EN 1011 - 1 až 8 - Svařování. Doporučení pro svařování kovových materiálů.
ČSN EN ISO 12690 - Žárové stříkání. Dozor nad žárovým stříkáním. Úkoly a odpovědnosti.
ČSN EN ISO 15607 - Stanovení a schvalování i kvalifikace postupů svařování kovových materiálů. Všeobecná pravidla.
ČSN EN ISO 15609-1 až 6 - Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů.
ČSN EN ISO 15614-1 až 14 - Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů. Zkouška postupů svařování.
ČSN EN 1011-1 – Svařování. Doporučení pro svařování kovových materiálů. Všeobecná směrnice pro obloukové svařování.
ČSN EN 1011-2 - Svařování. Doporučení pro svařování kovových materiálů. Obloukové svařování feritických ocelí.
ČSN EN 1011-3 - Svařování. Doporučení pro svařování kovových materiálů. Obloukové svařování korozivzdorných ocelí.
ČSN EN 1011-4 - Svařování. Doporučení pro svařování kovových materiálů. Obloukové svařování hliníku a slitin hliníku.
ČSN EN 1011-5 - Svařování. Doporučení pro svařování kovových materiálů. Svařování plátovaných ocelí.
ČSN EN 1011-6 - Svařování. Doporučení pro svařování kovových materiálů. Laserové svařování.
ČSN EN 1011-7 - Svařování. Doporučení pro svařování kovových materiálů. Elektronové svařování.
ČSN EN 1011-8 - Svařování. Doporučení pro svařování kovových materiálů. Svařování litin.

 Hodnocení
Zhodnoťte, jak se Vám článek líbil (1 = výborný ... 5 = špatný)
 
průměrné hodnocení: 2 (počet známek: 1) 

Diskuze ke článku
V diskuzi není žádný příspěvek
Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:

Podmínky užívání portálu TLAKinfo.
Připomínky, náměty a dotazy - redakce portálu.
© Copyright DEKRA CZ, a.s. 2005-2018, všechna práva vyhrazena.