[Tisk]  [Poslat e-mailem]  [Hledat v článcích]
Revize klimatizačního zařízení
Datum: 9.11.2016
Autor: Na dotaz odpověděl Ing. Jiří Tilhon
Zdroj: www.bozpinfo.cz
Jak často se provádí revize klimatizačního zařízení? Jaké má provozovatel povinnosti? Jaké právní předpisy řeší tuto problematiku?

Revize klimatizačních zařízení můžete kontrolovat buď z pohledu bezpečnosti práce s technickým zařízením, nebo z pohledu ochrany ovzduší.

A) Bezpečnost práce a provozu technických zařízení:
 nařízení vlády č. 101/2005 Sb., § 3 odst. 4 písm. a) stanoví, že termín kontroly provozovatel stanovuje podle doporučení výrobce, nebo dle výsledků a zkušeností z předchozích kontrol; tomu odpovídá i
 nařízení vlády č. 378/2001 Sb., § 4 odst. 1, které uvádí, že termín se stanovuje podle průvodní dokumentace nebo místním provozně bezpečnostním předpisem; a teprve poté platí obecné ustanovení
 nařízení vlády č. 378/2001 Sb., § 4 odst. 2, kterým se stanovuje jednotná perioda následných kontrol 1x za 12 měsíců.

B) Ochrana ovzduší:
 zákon č. 73/2012 Sb., § 4 odst. 1 stanoví, že systém detekce úniků se kontroluje v četnosti 1x za 12 měsíců (systém detekce úniků musí mít všechny klimatizační zařízení s obsahem skleníkových plynů nad 30 kg);  nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1005/2009 stanovuje periody kontrol v závislosti na objemu chladicí kapaliny = regulovaných látek:

- 3 kg a více 1x 12 měsíců,
- 30 kg a více 1x 6 měsíců,
- 300 kg a více 1x 3 měsíce.

Ke klimatizačním jednotkám se musí vést provozní deníky. Jejich nevedení, neohlašování těchto zdrojů příslušným institucím vede k vysokým pokutám. Je tudíž důležité seznámit se s příslušnými právními předpisy, identifikovat provozovaná technická zařízení, konkretizovat druh chladicí kapaliny, a podle toho teprve zavést systém údržby, servisů, kontrol a revizí, popřípadě ohlašování provozování.


 Hodnocení
Zhodnoťte, jak se Vám článek líbil (1 = výborný ... 5 = špatný)
 

Diskuze ke článku
V diskuzi není žádný příspěvek
Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:

Podmínky užívání portálu TLAKinfo.
Připomínky, náměty a dotazy - redakce portálu.
© Copyright DEKRA CZ, a.s. 2005-2018, všechna práva vyhrazena.