[Tisk]  [Poslat e-mailem]  [Hledat v článcích]
Seminář: Tlaková zařízení - Osoby odpovědné za uvádění do provozu a provoz VTZ
Datum: 11.8.2017
Autor: Medim, spol. s r. o.
19. září 2017 - Univerzita Pardubice

Asociace poskytovatelů technických informací

Technická inspekce České republiky

Medim, spol. s r. o.

si Vás dovolují pozvat na

seminář

Tlaková zařízení

Osoby odpovědné za uvádění do provozu a provoz VTZ

Program semináře

08,00 hod. Registrace

08,30 hod. Odborný program

Ing. Ladislav Jirousek
Oblastní inspektorát práce pro Královéhradecký a Pardubický kraj
Osoby odpovědné za provoz VTZ
Šetřené úrazy, nehody, havárie a výsledky kontrol v regionu

Ing. Lukáš Turza
ČVUT v Praze, fakulta strojní
Zkušenosti z aplikace nových předpisů v oblasti tlakových zařízení
Příklady z akreditace tlakových zařízení

Občerstvení

Ing. Roman Řezáč
Garant tlakových zařízení, Technická inspekce ČR
Aktuální stav v oboru – poznatky z praxe
Aktualizace požadavků na kvalifikaci RT TZ

Ing. František Mikulík
Revizní technik
Hydraulické akumulátory – zkušenosti s revizemi, servisem, opravami a provozem různých typů hydraulických akumulátorů

13,30 hod. Odborný program

Seminář je zařazen do souboru školení zaměřených na Provoz technických zařízení. Změna přednášek a přenášejících vyhrazena.

Organizační pokyny

Místo konání:
UNIVERZITA PARDUBICE
Budova univerzitní auly (univerzitní knihovny)
Aula A2 (suterén)
Studentská 519
Pardubice


GPS:
50.0494106N, 15.7663817E

Dopravní spojení: Autobusem: Budova univerzitní auly (univerzitní knihovny) se nachází poblíž autobusové zastávky Hradecká

Parkování:
Pro parkování je možné využít parkoviště a komunikace v okolí univerzity.

Vložné: 1.550,00 Kč
(základ 1.281,00 Kč + DPH 21% 269,00 Kč)

Vložné obsahuje náklady na organizaci semináře, sborník přednášek na CD-ROM a občerstvení.

Informace, přihlášky, platby:
Medim, spol. s r.o.
Hovorčovická 382, Líbeznice, 25065.
Manager akce: Ing. Miroslav Lhotský
Tel.: 283 981 818, 603 213 387
e-mail: konference@medim.cz

Medim, spol. s r. o. je zapsán v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 30795.

Organizace akce se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami Medim, spol. s r.o., které jsou uveřejněny na http://www.technicka-zarizeni.cz/odborne-akce/vseobecne-podminky-ucasti/.

Závaznou přihlášku s potvrzením o úhradě vložného zašlete nejpozději do 12. 9. 2017 na adresu: konference@medim.cz, nebo poštou na adresu: Medim, spol. s r.o., Hovorčovická 382, 250 65 Líbeznice, případně vyplněním formuláře na portálu www.technicka-zarizeni.cz.

Platbu za vložné poukažte na účet organizátora semináře Medim, spol. s r. o., vedený u Komerční banky, a. s., Praha 2, č.ú.: 19-2226570267/0100, variabilní symbol 190917, konstantní symbol 0308.

Daňový doklad bude předán účastníkům semináře nejpozději u registrace.

Účastníci obdrží certifikát o absolvování školení.

Přihláška on-line

Dokumenty ke stažení

Reklamní služby


 Související

Související témata
Vzdělávání, školení, poradenství

 Hodnocení
Zhodnoťte, jak se Vám článek líbil (1 = výborný ... 5 = špatný)
 


Podmínky užívání portálu TLAKinfo.
Připomínky, náměty a dotazy - redakce portálu.
© Copyright DEKRA CZ, a.s. 2005-2019, všechna práva vyhrazena.