[Tisk]  [Poslat e-mailem]  [Hledat v článcích]
VTZ 2017
Datum: 9.10.2017
Autor: Medim, spol. s r. o.
Facility management vyhrazených technických zařízení

Asociace poskytovatelů technických informací
Technická inspekce České republiky
Medim, spol. s r. o.
si Vás dovolují pozvat na
konferenci
VTZ 2017
Facility management vyhrazených technických zařízení

17. 18. října 2017 Hotel Krystal
José Martího 2/407 Praha 6

Odborný program konference

Úterý, 17. října 2017

09,00 Registrace, ranní káva

09,30 Slavnostní zahájení konference

10,00 I. blok přednášek
Nová a připravovaná legislativa
Ing. Jan Zaplatílek
Ministerstvo průmyslu a obchodu

Informace z činnosti Technické inspekce ČR
Požadavky na dokumentaci VTZ
Ing. Zdeňka Kaňoková
Technická inspekce ČR

Bezpečnost provozu plynových a plynárenských zařízení
Ing. František Humhal
innogy, s.r.o., Praha

Práce s riziky. Příčiny a dopady narušení potrubních systémů
Doc. RNDr. Dana Procházková, PhD., DrSc.
ČVUT v Praze, fakulta dopravní

12,00 Oběd

10,00 II. blok přednášek
Kontrola nedostupných potrubních úseků
Ing. Dušan Vincour, Ph.D.
VUT Brno, FSI, ÚPI-odbor procesního inženýrství

Průmyslové plynovody
Ing. Jan Kobielusz
Česká hutnická společnost, Třinec

TODF – Výrobní a provozní zkoušky s využitím „Advance NDT method“
Jan Kazda
Dekra CZ, a.s., Pardubice

Problematika zvlněného potrubí
Ing. Václav Pekař, CSc.
soudní znalec

Detektory úniků plynu, mýty a zajímavosti
Ing. Jakub Ulbrich
Radeton s.r.o.

16,00 Coffee break

16,20 III. blok přednášek
Nová legislativa pro tlaková zařízení – aktualizace Směrnice 2014/68/EU (PED) z 7/2017 Význam certifikátů
Ing. Lukáš Turza
ČVUT v Praze, fakulta strojní

Pracovnělékařské služby – analýza rizik na pracovištích, aktuální legislativa
Michaela Bendová, DiS.
TeamPrevent-Santé, s.r.o.

Hydraulické akumulátory – použití, revize, údržba, opravy
Ing. František Mikulík
revizní technik

Zkušenosti s uváděním do provozu a provozem kotelen, zjištěné závady a jejich řešení
Ing. Miroslav Brotánek
BTK Praha, s.r.o.

18,00 Kulatý stůl
Praktické příklady poruch a havárií VTZ
Moderovaná diskuze s prezentací příkladů havárií a šetřením jejich řešením
Moderují doc. RNDr. Dana Procházková, PhD. a Ing. Lukáš Turza

20,00 Společenský večer

Středa, 18. října 2017

08,30 IV. blok přednášek

Ochrana provozu a včasná diagnostika hrozících poruch na zařízení pomocí termokamer
Jan Tomiška
Testo, s.r.o., Praha

Tepelné namáhání a hluková hlediska provozu potrubních sítí
Ing. Roman Vavřička, Ph.D.
ČVUT v Praze, fakulta strojní

GDPR a ochrana osobních údajů
Mgr. Nikola Dohnalová
FlyEye s.r.o., Praha

10,00 Coffee break

10,20 V. blok přednášek
Svařování potrubí velkých průměrů, zkušenosti z výstavby plynovodu GAZELA
Ing. Vladimír Kuklík, CSc.
SZÚ Brno, s.p.

Regulační zařízení a regulační stanice plynu pro komerční a průmyslové objekty
Ing. Tomáš Stone
HUTIRA – BRNO, s.r.o.

12,30 Závěr, diskuze

13,00 Oběd

Organizační garance (informace, přihlášky, platby):
Medim, spol. s r.o.
Hovorčovická 382
250 65 Líbeznice

Tel.: 203 981 818
Tel.: 603 213 387
e-mail: konference@medim.cz

Odborná garance:
Technická inspekce České republiky
APTI - Asociace poskytovatelů technických informací

Organizační pokyny

Přihláška on-line

Dokumenty ke stažení


 Související

Související témata
Vzdělávání, školení, poradenství

 Hodnocení
Zhodnoťte, jak se Vám článek líbil (1 = výborný ... 5 = špatný)
 

Diskuze ke článku
V diskuzi není žádný příspěvek
Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:

Podmínky užívání portálu TLAKinfo.
Připomínky, náměty a dotazy - redakce portálu.
© Copyright DEKRA CZ, a.s. 2005-2019, všechna práva vyhrazena.