[Tisk]  [Poslat e-mailem]  [Hledat v článcích]
Problematika provozu chladících zařízení zimních stadionů a ledových ploch
Datum: 1.1.1999
Autor: Ing. Nováček inspektor SOD IBP Brno

V zimních měsících roku 1997 byla provedena IBP pro JmK Brno prověrka dodržování předpisů z hlediska bezpečnosti práce v regionu Jižní Morava. Prověrka byla provedena na všech 14ti provozovaných zimních stadionech a 8 ledových otevřených plochách.
Prověrka byla zaměřena na technický stav strojoven chlazení, vedení technické a provozní dokumentace, provádění údržby a kvalifikace obsluh chladícího zařízení.
Nejvíce závad bylo zjištěno na zařízení strojoven chlazení, kde není prováděna dostatečná údržba. V rámci preventivní údržby nejsou zajišťovány revize chladícího zařízení a následně odstraňovány závady a nutné opravy. Preventivní údržbou se předchází podstatně nákladnějším opravám a zejména únikům chladiva do atmosféry. Jako chladiva se používá převážně čpavek v množství potřebném pro provoz 4-6 tun. Jakýkoliv únik čpavku znamená akutní nebezpečí pro lidský organizmus člověka. Krátkodobá koncentrace s nejvýše přípusnou 30-ti min. expozicí ve venkovním ovzduší je 0,21 mg/m3, mezní koncentrace v pracovním prostředí pro čpavek je 40 mg/m3 (Směrnice MZ ČSR č.46/1978) a krajní mez je při koncentracích 480 mg/m3 a výše, kdy dochází k silnému dráždění sliznice a k následným těžkým poškozením zdraví.
Při jednorázovém rozptylu 6 t čpavku by ve vzduchové vrstvě 50 m nad zemí (nebereme v úvahu směr a rychlost větru a koncentrační gradient směru od zdroje) zasáhla nebezpečná koncentrace čpavku s krátkodobou expozicí území o poloměru 14 km a mezní koncentrace by zasáhla prostředí na území o poloměru 1 km.
Pokud by nebyla takováto havárie řešena s plným využitím všech dostupných prostředků,mohlo by dojít k ohrožení obyvatelstva v poměrně rozsáhlé oblasti.
Vzhledem k situování zimních stadionů a ledových ploch ve městech, jsme kladli důraz na aktualizaci havarijních plánů a vypracování provozních pokynů. I když je zařízení v klidu (léto) musí být chlazení pod stálým dozorem kvalifikované obsluhy.
Zimní stadiony a ledové plochy jsou vybudovány převážně v okresních městech a patří do majetku nebo správy měst. Správy těchto zařízení zajisťují sportovní kluby a z téměř 50% město nebo jiné služby patřící městu. Tato zařízení nejsou
ekonomicky soběstačná, proto jsou dotována městy a sponzory. Finanční prostředky sponzorů jsou výhradně využívány pro provoz sportovních klubů.
Chladicí zařízení, včetně příslušenství a ledových ploch, jsou zastaralá, a proto vyžadují větší pozornost z hlediska údržby. Vzhledem k charakteru provozu zimních stadionů se jedná o veřejnou záležitost, jeví se nejvhodnější forma provozování městem.
Z prověrky chladícího zařízení zimních stadionů vyplynulo, že standard ČSN 14 0646 neurčuje jednoznačně způsob, termíny a provádění revizí chladícího zařízení. Tato norma je techniky zastaralá. V legislativě pro chlazení nejsou řešeny kvalifikační a odborné požadavky na revizního technika chladících zařízení, způsob přezkušování revizního technika.
Doporučujeme ATZ iniciovat vydání předpisů pro tuto oblast v návaznosti na vyhrazená tlaková zařízení.


 Související

Související témata
TNS - chlad a kryogenní

 Hodnocení
Zhodnoťte, jak se Vám článek líbil (1 = výborný ... 5 = špatný)
 
průměrné hodnocení: 1 (počet známek: 1) 

Diskuze ke článku
V diskuzi není žádný příspěvek
Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:

Podmínky užívání portálu TLAKinfo.
Připomínky, náměty a dotazy - redakce portálu.
© Copyright DEKRA CZ, a.s. 2005-2019, všechna práva vyhrazena.