[Tisk]  [Poslat e-mailem]  [Hledat v článcích]
Tlakové nádoby stabilní pracující při teplotě pod 0°C
Datum: 22.1.2004
Autor: Petr Matěják- tlakinfo.cz
Provozovatel instaloval TNS do venkovního prostředí, v pasportu však byla uvedena hodnota min 0°C. Provedl se přepočet , zda vyhovují parametry TNS podmínkám instalace. Při té příležitosti jsem požádal ing. Jirotu aby nám odsouhlasil náš postup a definoval podmínky použití tlakových nádob pro atmosférické podmínky (-20°C )

Inspektorát bezpečnosti práce pro Ústecký kraj a Liberecký kraj
se sídlem v Ústí nad Labem, ul. SNP 2720-21, 400 11 Ústí n. L.

Čj. 3030/7.30/03/15.99                                                          Datum 2003-07-07

Pan  Matěják
P.O. BOX 42
43151 Klášterec n.O.

Věc: Tlakové nádoby stabilní pracující při teplotě pod 0°C.

Na základě Vašeho požadavku sdělujeme ve výše uvedené věci a v souladu s §4 písm.g) zákona č.174/1968Sb v platném znění, následující:

Použití tlakových nádob pro atmosférické podmínky(-200C )je možné s tím , že při kontrole vnitřního povrchu by se měly prověřit integrální svary - hlavně v místech jejich křížení - na výskyt trhlin a taktéž svary hrdel a průlezů s pláštěm.Dále by se měla provést tlaková zkouška na pZ >= 1,35 * p -viz čl. 6.2 ČSN 690010 - 8.1.

Předpis pro tlakové nádoby stabilní (TNS) pracujících při teplotě pod 00C je především část 8.1 ČSN 690010 . Tato část zavádí doplňující pravidla proti křehkému porušení TNS pracujících při teplotách pod 00C konkrétně stanoví požadavky na jejich konstrukci,včetně pevnostního výpočtu ,volbu materiálu a zkoušení.Vliv atmosférických podmínek se uvažuje pokud jejich působením se snižuje za provozu TNS teplota stěny pod 00C. V ČR se za nejnižší atmosférickou teplotu považuje -200C.  Zde je třeba vycházet ze zásady ,že přechodová teplota pro skokové snížení vrubové houževnatosti se u ocelí feriticko - perlitických se pohybuje obvykle kolem - 500C. S tímto faktem je třeba pracovat resp. ho uvažovat , protože tato hodnota nebude vlivem atmosférických podmínek dosažena.

Všechny materiály -oceli se snižujícími se teplotami, a to platí i pro oblast teplot pod 00C, zpevňují, tzn., se u nich zvyšuje mez kluzu Re i pevnostiRm , za současného snižovaní houževnatosti tj. vlastně zvyšování křehkosti materiálu.S těmito hodnotami meze kluzu Re i pevnosti Rm pod 00C se ovšem ve výpočtech nepracuje - používají se hodnoty pro +200C s tím, že se

  • v případě tzv. jmenovitého dovoleného namáhání se sleduje výběrem popř. i zkouškami odolnost proti křehkému porušení materiálu
  • a u tzv. sníženého dovoleného namáhání se pracuje s materiálem jako by byl křehký prakticky jako šedá litina..... [ s ] D= min ( R20m/7 nebo 55Mpa)

 

Podmínky pro materiál TNS pracujících při teplotě pod 00C :

a) Použití ocelových materiálů za podmínek jmenovitého namáhání je podmíněno příslušnými zkouškami materiálu podle příslušných tabulek č. 19,20,21,22,23 a 24 odd.5 ČSN 690010 -3.1.. U plechů, trubek a výkovků se zaručují hodnoty vrubové houževnatosti nebo nárazové práce při teplotě zkoušky +200C jsou postačující v atmosférických podmínkách  použití min. - 200C,např.. materiál 11 416.1 do tl. 25 mm- viz tabulka č.16 odd.5 ČSN 690010 -3.1.Pro materiál 11 416.1 s mezí kluzu Re20 > 255Mpa se požaduje vrubová houževnatost KCU 3 40 J/cm2 KCV 28 J/cm2 nebo nárazová práce KV 23J.Platí rovněž i pro materiál ASTM-106.

b)Pro plechy z materiálu s Re20 < 255 Mpa platí hodnoty nižší: KCU 3 30 J/cm2 , KCV 19 J/cm2 nebo nárazová práce KV 16 J.Platí i pro materiál BS 1501 151,161 G 430

c)Tlaková zkouška se provádí nejmenší hodnotou zkušebního tlaku pZ >= 1,35 * p -viz čl. 6.2 ČSN 690010 - 8.1.

 

 Ing. Jirota František- Vedoucí odboru dozoru IBP v Ústí n.L.


 Související

Související témata
TNS - chlad a kryogenní

 Hodnocení
Zhodnoťte, jak se Vám článek líbil (1 = výborný ... 5 = špatný)
 

Diskuze ke článku
V diskuzi není žádný příspěvek
Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:

Podmínky užívání portálu TLAKinfo.
Připomínky, náměty a dotazy - redakce portálu.
© Copyright DEKRA CZ, a.s. 2005-2019, všechna práva vyhrazena.