[Tisk]  [Poslat e-mailem]  [Hledat v článcích]
ČSN 69 7258 -Kryogení nádoby - Provozní předpis
Datum: 11.3.2004
Autor: Alois Matěják- ATZ
Připomínky ATZ k nové ČSN 69 7258 - EN 13458-3 - Kryogení nádoby - Provozní předpis

ČSN 69 7258 - EN 13458-3 - Kryogení nádoby - Provozní předpis

ČSN EN se týká provozu a odvolává se na NV č.182/1999 Sb. (97/23/ES-PED), které se týká výroby!!

Není uveden zákon č.174/1968 Sb. a vyhláška č.18/1979 Sb., které se týkají provozu jako národní poznámka!

1. Není uvedeno, že v ČR musí mít opravárenská firma oprávnění od ITI Praha a platí pro ně vyhláška č.18/1979 Sb.
2. Kompetentní osobou v Čechách se rozumí revizní technik. který má osvědčení (týká se i rev. technika elektro čl.12.2).
3. Výraz kontrola - by se měl nahradit výrazem revize (týká se i elektro zařízení viz čl.12.2)
4. Oproti ČSN 69 0012 se řeší jinak:
a) periodické kontroly - (provozní revize) hořlavé tekutiny 1x za 2 roky, ostatní 1x za 3 roky včetně zkoušek těsnosti při provozních podmínkách,
b) neřeší vnitřní revize, zkoušky těsnosti, tlakové zkoušky - výrobce určuje u stávajících nádob v provozu náhradní způsob oproti ČSN 69 0012,
c) čl.8 - Uvádění do provozu - není uvedena výchozí revizi,
d) u PV a pojistné membrány určuje : - kontrolu certifikace a značení
- vizuelní kontrolu
- provozní zkoušku
podle typu PV a skupiny tekutin určuje termíny 1x za rok, 1x za 2 roky, 1x za 3 roky, 1x za 10 let.
e) kvalifikace obsluhy - vyžaduje zácvik, neurčuje kdo přezkušuje a určuje pouze, že musí být periodické přezkoušení bez udání termínu (ČSN 69 0012 1x za 3 roky).
5. Výraz čištění nutno chápat dle terminologie ČR jako odplynění a odvzdušnění dle ČSN 38 6405.
6. Neuvádí povinnosti dle NV č.182/1999 Sb. např.:
a) značku CE
b) ES prohlášení o shodě
c) modul (postup) prohlášení shody
7. Uvádí že je dostatečné odplynění při dosažení 50% DMV, ČSN 38 6405 uvádí 10%!
8. Není uvedena povinnost osadit stabilní detektrory.
9. Nepoužívá výrazy dle NV č.182/1997 Sb. (97/23/ES) např.:
· příslušenství, vybavení zařízením - výstroj
· produkt, kapalina - tekutina atd.
10. Některé výrazy jsou nevhodné, těžko se jim rozumí :
· tepelné armatury
· tvarovky
· kontrolní ventily atd.


 Související

Související témata
TNS - chlad a kryogenní

 Hodnocení
Zhodnoťte, jak se Vám článek líbil (1 = výborný ... 5 = špatný)
 
průměrné hodnocení: 5 (počet známek: 3) 

Diskuze ke článku
Diskuze obsahuje 1 příspěvek
Provoz nádob na skladování hluboce zchlazených a zkapalněných plynůMilíč Hruška16.04.2013 19:06
Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:

Podmínky užívání portálu TLAKinfo.
Připomínky, náměty a dotazy - redakce portálu.
© Copyright DEKRA CZ, a.s. 2005-2019, všechna práva vyhrazena.