[Tisk]  [Poslat e-mailem]  [Hledat v článcích]
Konference pod názvem: Strojní zařízení používaná při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, jejich bezpečnost a nové trendy
Datum: 4.5.2005
Autor: Petr Matěják - tlakinfo
Dovolujeme si Vás uvědomit o skutečnosti, že ve dnech 11. až 12. května 2005 se na Vysoké škole báňské-Technické univerzitě v Ostravě koná konference pod názvem „Strojní zařízení používaná při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, jejich bezpečnost a nové trendy“. Tato již v pořadí druhá akce s tímto zaměřením je pořádána každé dva roky.

Český báňský úřad Praha

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

MONTANEX a. s., Ostrava

Sdružení důlních a strojírenských technologií, Opava

si Vás dovolují pozvat na

II.KONFERENCI

pod názvem:

STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POUŽÍVANÁ PŘI HORNICKÉ ČINNOSTI A ČINNOSTI PROVÁDĚNÉ HORNICKÝM ZPŮSOBEM, JEJICH BEZPEČNOST A NOVÉ TRENDY

Tato konference se koná pod záštitou

prof. JUDr. Ing. Romana Makaria, CSc.,

předsedy Českého báňského úřadu Praha,

a

prof. Ing. Tomáše Čermáka, CSc.,

rektora Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava

ve dnech

11.-12. května 2005

na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava

Konference je určená jak pro pracovníky odpovědné za montáž, provoz a údržbu strojních zařízení, tak i pro revizní techniky, projektanty a pro všechny ty, kteří jakýmkoliv způsobem ovlivňují dění související se strojním zařízením v organizacích, a není podstatné, jestli tyto organizace strojní zařízení provozují, nebo provádějí práce na těchto zařízeních dodavatelsky.

Základním záměrem pořadatelů je to, že zájemci z báňských úřadů, z Vysoké školy báňské -Technické univerzity, ale i z dozorovaných organizací a z řady výrobců důlní techniky vystoupí se svými krátkými přednáškami (maximálně v délce 15 minut) s tématem, které si sami navrhli. V současné době je přihlášeno celkem 34 odborníků s velmi zajímavými a poutavými příspěvky. Již dnes je možné zodpovědně prohlásit, že se bude jednat o velmi významnou a svým způsobem i jedinečnou událost.

Program konference:

11. 5. 2005

9.00 - 10.00 prezence účastníků

10.00 - 12.00 přednášky

12.00 - 13.20 oběd

13.20- 17.40 přednášky

18.00 - společenské setkání - raut

12. 5. 2005

9.00- 11.40 přednášky

11.40 - 12.00 ukončení konference

Přednášející:

prof. JUDr. Ing. Roman Makarius, CSc. - Český báňský úřad v Praze

prof. Ing. Tomáš Čermák, CSc. - VŠB-TU Ostrava

prof. Ing. Petr Horyl, CSc. - VŠB-TU Ostrava

Ing. Jaroslav Páleník, Ph.D. - ČBÚ v Praze

prof. Ing. Jaromír Polák, CSc. - VŠB-TU Ostrava

prof. Ing. Josef Jurman, CSc. - VŠB-TU Ostrava

Ing. Dušan Havel, Ing. Valentin Šedivec, Ing. Josef Buvalič - OBŮ v Plzni

Ing. Jiří Fries, Ph. D. - VŠB-TU Ostrava

Ing. Bc. Karel Mrázek - OBŮ v Ostravě

Ing. František Strachota - OBŮ v Ostravě

Ing. Miroslav Trčka, Ing. Radovan Reiner - OBŮ v Mostě

Ing. Karel Heidler - OBŮ v Sokolově

Ing. Jiří Vyhnánek - OBŮ v Liberci

Ing. Zdeněk Pavelka - OBŮ v Brně

Ing. Oldřich Stěch - OBŮ v Příbrami

Ing. Pavel Stein - ČBŮ v Praze

Ing. Jan Polach - OBŮ v Kladně

Ing. Jiří Kotrba - Strojírny Podzimek, Tresť

Ing. Karel Bartoš - PRODECO, a,s., Teplice

Ing. Mečislav Hudeczek, Ph. D. - HUDECZEK SERVICE, s.r.o., Albrechtice

Ing. Petr Váchal - KOOL TRADING, s.r.o., Třešť

Ing. Marian Weiser - OKD, a.s., člen koncernu KARBON INVEST, Důl Lazy, Orlová

Ing. Zdeněk Pavlík - Českomoravské štěrkovny, a.s., Mokrá

Ing. Václav Šoffr - FEST HF s.r.o., Třemošná

Ing. Libor Vilč - WUÚ, a.s., Ostrava - Radvanice

Ing. František Ševčík - ZAM - SERVIS, spol. s r.o. Ostrava

Ing. Stanislav Novotný - FERRAM a.s., Opava

Ing. Ivan Tkáč, CSc. - AVHB - Hydraulika, s.r.o., Opava

Ing. Josef Smutek - PRESTAR, s.r.o., Opava

Ing. Jan Šik, Ing. Zbyněk Sonntag - Lasselsberger, a.s., Plzeň

Ing. Ivo Nenza - VOKD a.s., Ostrava

Ing. Jiří Typlt, Ing. Stanislav Dostál - METROSTAV a.s., Praha

Ing. Jan Houdek, INCO engineering spol. s r.o., Praha

Ing. Tadeusz Pieczka - OKD, a.s., člen koncernu KARBON INVEST, Důl Paskov, Stařic

Ing. Josef Klimša - OKD, a.s., člen koncernu KARBON INVEST, Důl Čs. Armády, Karviná

Ing. Jaroslav Pařenica, Ing. Eduard Hájek - KOEXPRO OSTRAVA, as., Ostrava

Doc. Ing. Václav Sivák, CSc. - INTERFLUID, s.r.o., Ostrava

Tématické okruhy přednášek:

Zástupci státní báňské správy budou v přednáškách informovat jak o nových právních předpisech ČBÚ, tak i o připravovaných krocích v legislativě, které se dotýkají otázek bezpečnosti provozu strojních zařízení, a o dlouhodobějších záměrech státní báňské správy k těmto otázkám a o zkušenostech získaných při výkonu dozoru. Dále budou upozorňovat na podceňovaní či opomíjení požadavků právních předpisů a poukazovat na důsledky nedodržování bezpečnosti práce a provozu na základě anonymních mimořádných událostí.

Odborníci z Vysoké školy báňské - TU budou přítomné informovat o nových vědeckých poznatcích v oblasti vývoje strojů a zařízení.

Pracovníci výrobních a dodavatelských společností provedou seznámení účastníků s novými trendy v mechanizaci hornické práce.

Zástupci organizací provádějících hornickou činnost nebo činnost prováděnou hornickým způsobem se podělí o své pozitivní či negativní zkušenosti s provozovanými technickými zařízeními.

Příležitost dostanou i zájemci, kteří se přihlásí do diskuse, aby se ve stručnosti podělili o své názory k provozu technických zařízení v jejich organizaci.

Cíl konference:

- rozšířit znalosti profesních pracovníků o zkušenosti odborníků z celé republiky,

- vzájemná výměna informací a zkušeností,

- navázání nových užitečných kontaktů s kolegy z oboru.

Základní informace

· Místo konání: VŠB-TU Ostrava, úl. 17. listopadu,

70833 Ostrava - Poruba

Konferenční místnost nad menzou

· Poplatek za účast:

Základní cena         2.500,- Kč/osoba

DPH 19 %         475,- Kč/osoba

CELKEM         2.975,- Kč/osoba

poukázat na účet KB Ostrava, č. ú. 253744-761/0100 var. symbol 003

· Přihlášky a poplatek zaslat do: 2. 5. 2005

· Sborník přednášek je zahrnut do poplatku za účast (Sborník bude k dispozici ve dnech konání konference) Organizační zabezpečení: MONTANEX a. s., Výstavní 10, 70900 Ostrava - Mariánské Hory

IČ: 47677180, DIČ: 390-47677180

Nocleh (ubytování) si účastníci konference zajišťují sami.

Doporučujeme v předstihu kontaktovat tato ubytovací zařízení:

- Koleje VŠB - TU, Ostrava - Porubá, tel. 596 996 155

- Dům sester, Ostrava - Porubá, tel. 596 984 000

- Hotelový dům Jindřich, Ostrava l, tel. 596 174 111

- Hotel Harmony, Ostrava - Mariánské Hory, tel. 596 652 111, fax: 596 611 520

- Hotel Atom, Ostrava - Vítkovice, tel. 596 702 111

- Hotel Imperiál, Ostrava l, tel. 596 116 621, 596 117 445, 596 117 446, rezervace ubytování fax: 596 112 065

- Hotel Sport - Club, Zimní stadion, Ostrava - Porubá, Čkalova 20, tel. 596 977 300

Přednášky

Bartoš Karel Ing.: PRODECO, a.s. - Modernizace rypadla vyvolaná potřebou řešit dopad těžby na životní prostředí

Buvalič Josef, Ing.: OBŮ Plzeň - Právní režim tykající se elektrické Části strojních zařízení používaných při hornické činnosti a Činnosti prováděné hornickým způsobem

Dostál Stanislav, Ing., TypltJiři, Ing.: METROSTAV, a.s. - Vysouvané tunely metra -trasa IV. C l pod Vltavou

Fries Jiří, Ing., Ph.D.: Fakulta strojní VŠB Ostrava - Příspěvek k technologii zabráz-dění kombajnu

Hájek Eduard, Ing.: KOEXPRO OSTRAVA, a.s. , Sivák Václav, Doc. Ing., CSc., Pařenica Jaroslav, Ing.: INTERFLUID, s.r.o., Ostrava - Pohon olejových hydraulických zařízení vodní emulzí

Havel Dušan, Ing., Šedivec Valentin, Ing.: OBŮ Plzeň - Provoz technických zařízení a nebezpečné stavy jako důsledek nedodržování Či opomíjení některých ustanovení právních předpisů

Heidler Karel, Ing.: OBŮ Sokolov - Změny na zařízení a jejich vliv na bezpečnost práce a provozu

Horyl Petr, prof. Ing., CSc.: Fakulta strojní VŠB Ostrava - Spolupráce Fakulty strojní Vysoké školy bánské - Technické univerzity Ostrava s hornickým průmyslem

Houdek Jan, Ing.: INCO - engineering, spol. s r.o. - Moderní konstrukce vícelanových těžních zařízení s třecím kotoučem

Hudeczek Mečislav, Ing., Ph.D.: HUDECZEK SERVICE, s.r.o., Albrechtice -Stanovení mezních hodnot na ložisku hl. důlního ventilátoru

Jurman Josef, prof. Ing., CSc.: Fakulta strojní VŠB Ostrava - Možnosti zvýšení spolehlivosti velkostrojů

Klimša Josef, Ing.: OKD, a.s., člen koncernu KARBON INVEST, Důl ČSA - Doprava mechanizovaných výztuží porubů na podzemní ozubnicové dráze - nové prvky pro dopravu v dole do hmotnosti až 40 000 kg

Kotrba Jiří, Ing.: Strojírny Podzimek, Tresť - Bezpečný provoz pásových dopravníků

Mrázek Karel, Ing.: OBŮ Ostrava - Praktické zkušenosti a poznatky s aplikací vyhlášky ČBÚ č. 392/2003 Sb., v oblasti VTZ

Nenza Ivo, Ing.: VOKD, a.s. - Dopravní zařízení prohloubení jam a šachtic z povrchu

Novotný Stanislav, Ing.: FERRAM, a. s., Opava - Zařízení pro vertikální dopravu

Páleník Jaroslav, Ing., Ph.D.: ČBÚ Praha - Právo ES implantované do předpisů SBS vyhl. ČBÚ č. 392/03 Sb., a č. 415/03 Sb.

Pavelka Zdeněk, Ing.: OBŮ Brno - Problematika automobilů ve vztahu k báňským bezpečnostním předpisům (provozování dalších mobilních strojů)

Pavlík Zdeněk, Ing.: Českomoravské štěrkovny, a.s. - Snižování prašnosti v lomech prostřednictvím pěny

Pieczka Tadeusz, Ing.: OKD, a.s., člen koncernu KARBON INVEST, Důl Paskov -Nasazení nového dobývacího komplexu na Dole Paskov

Polach Jan, Ing.: OBŮ Kladno - Mimořádné události při používám velkorozměrných pneumatik

Polák Jaromír, prof. Ing., CSc.: Fakulta strojní VŠB Ostrava - Doprava mimořádně těžkých břemen v hlubinných dolech

Reiner Radovan, Ing.: OBŮ Most - Metody používané při ražbě tunelů pro dálnice a železnice v Severočeském kraji

Smutek Josef, Ing.: PRESTAR, s.r.o., Opava - Bezpečná manipulace s materiály

SonntagZbyněk, Ing.: Lasselsberger, a.s. - Bezpečnostní předpisy státní báňské správy a jejich začlenění do systému dokumentace ISO 9000

Stein Pavel, Ing.: ČBÚ, Praha - Informace o výzkumu a vývoji v rámci SBS

Strachoía František, Ing.: OBŮ Ostrava - Doprava břemen nadměrné hmotnosti a rozměrů při vybavování a likvidaci porubů v podzemí dolu OKR

Šedivec Valentin, Ing.: OBŮ Plzeň - Požadavky na provozní dokumentaci technických zařízení podle pokynů pro obsluhu a údržbu v porovnání s vládními nařízeními

Ševčík FrantiSek, Ing.: ZAM-SERVIS spol. s r.o. - Bezpečnost strojních zařízení při dopravě materiálů

Šik Jan, Ing.: Lasselsberger, a.s. - Ocelové konstrukce a sledování kvality ochranných nátěrů

Šoffr Václav, Ing.: FEST HF s.r.o. - Zkušenosti s revizemi a údržbou zdvihacích zařízení v podmínkách úpravárenských zařízení

Stech Oldřich,Ing.: OBŮ Příbram - Zpráva o revizi k technickým zařízením strojním a závady zjišťované v těchto zprávách při inspekcích

Tkáč Ivan, Ing., CSc.: AVHB - Hydraulika, s.r.o., Opava - Nové trendy v hydraulických spojovacích elementech

Trčka Miroslav, Ing.: OBŮ Most - Nové poznatky bezpečnosti práce a provozu dobý-vacích a zakládacích velkostrojů, kolesových nakladačů, skládkových strojů

Váchal Petr, Ing.: KOOL TRADING, s.r.o. - Technické, ekonomické a bezpečnostní parametry zakrytování pásových dopravníků kryty CAPOTEX

Vilo Libor, Ing.: VVUÚ - Bezpečnost důlních strojů

Vyhnánek Jiří, Ing.: OBŮ Liberec - Bezpečnost VTZ dle vyhlášky 392/03 Sb., z pohledu vládních norem a technických pravidel

Weiser Marian, Ing.: OKD, a.s., člen koncernu KARBON INVEST, Důl Lazy -Používání nosných a vázacích prostředků při manipulaci a dopravě (v dolech)

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA K ÚČASTI NA

II. KONFERENCI

pod názvem

"STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POUŽÍVANÁ PŘI HORNICKÉ ČINNOSTI A ČINNOSTI PROVÁDĚNÉ HORNICKÝM ZPŮSOBEM, JEJICH BEZPEČNOST A NOVÉ TRENDY"

pořádanou ve dnech 11. a 12. května 2005 na VŠB-TU Ostrava

Titul, jméno, příjmení:

Další účastník:

Název a adresa organizace:

IČ:                                        DIČ:

Tel.:                                      Fax:                                       E-mail:

 

 

 

podpis a razítko organizace                                             podpis účastníka

Číslo účtu plátce:

Vyplněnou přihlášku zašlete na níže uvedenou adresu

Kontakt:

MONTANEX a. s.,

Výstavní 10, 70900 Ostrava - Mariánské Hory

Tel: 59 662 11 61,596621163

Fax: 59 662 78 48, e-mail: as@montanex.cz

Kontaktní osoby: Aleš Rett st, Lenka Rudolfová Hodnocení
Zhodnoťte, jak se Vám článek líbil (1 = výborný ... 5 = špatný)
 
průměrné hodnocení: 3 (počet známek: 2) 

Diskuze ke článku
Diskuze obsahuje 1 příspěvek
konferenceIng.Houda04.09.2006 12:38
Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:

Podmínky užívání portálu TLAKinfo.
Připomínky, náměty a dotazy - redakce portálu.
© Copyright DEKRA CZ, a.s. 2005-2019, všechna práva vyhrazena.