[Tisk]  [Poslat e-mailem]  [Hledat v článcích]
Nové vydání ČSN EN 10204 (42 0009), která řeší atesty materiálů.
Kovové výrobky - Druhy dokumentů kontroly
Datum: 26.8.2005
Autor: Ing.Jiří Arenberger, Inspekta Core, s.r.o.
V srpnu 2005 byla vydána nová norma ČSN EN 10204 (42 0009), Kovové výrobky - Druhy dokumentů kontroly která je českou verzí evropské normy EN 10204:2004. Evropská norma EN 10204:2004 má status české technické normy.Touto normou se nahrazuje ČSN EN 10204 (42 0009) z ledna 1994 a bude účinná od září 2005. Norma oproti předchozímu vydání z roku 1994 obsahuje několik velmi zásadních změn, pro něž považujeme za užitečné se jimi v tomto článku zabývat.
Hlavními změnami jsou:
  • nové definice: „výrobce“, „zprostředkovatel“, „předpis na výrobek“
  • snížil se počet dokumentů kontroly:
  • dokument kontroly 2.3 /atest specifický/ uvedený v předchozím vydání byl zrušen
  • dokument kontroly 3.1 nahradil inspekční certifikát 3.1.B uvedený v předchozím vydání
  • dokument kontroly 3.2 nahradil inspekční certifikáty 3.1.A, 3.1.C a protokol o přejímce 3.2 uvedené v předchozím vydání

Dokument může být využíván i pro nekovové výrobky a je používán ve spojení s předpisem na výrobek, který udává technické dodací podmínky na výrobky.

Nyní tedy k definicím, o které se norma opírá:

nespecifikovaná kontrola /dříve termín nespecifické zkoušení - oba pojmy jsou ekvivalentní/

kontrola prováděná výrobcem jeho obvyklými postupy pro zjištění, zda výrobky definované shodným předpisem na výrobek a vyrobené shodným výrobním postupem splňují nebo nesplňují požadavky objednávky

Kontrolované výrobky nemusí být nutně součástí dodávky.

specifikovaná kontrola /dříve termín specifické zkoušení – oba pojmy jsou ekvivalentní kontrola před dodávkou, prováděná podle předpisu na výrobek. Provádí se na výrobcích určených k dodávání nebo na výrobcích zkušební jednotky, ze kterých dodávané výrobky tvoří část této zkušební jednotky, pro ověření, zda výrobky zkušební jednotky splňují požadavky objednávky

výrobce

organizace, která vyrábí příslušné výrobky v souladu s požadavky objednávky a podle technických dodacích podmínek uvedených v předpisu na výrobek

zprostředkovatel

organizace, která odebírá výrobky od výrobce a potom je dodává bez dalšího zpracování nebo po zpracování bez změny vlastností uvedených v objednávce a v odpovídajícím předpisu na výrobek

vysvětlivka: uvedenou definici je nutno chápat nejen pro přímé dodávky od výrobce, ale i pro dodávky mezi obchodními firmami

předpis na výrobek

úplné podrobné technické požadavky, platné pro danou objednávku, uvedené v písemné formě, tj. odkazy na předpisy, normy a další upřesnění

vysvětlivka: předpis na výrobek nemusí být definován pouze odkazem na normu, výkres nebo jiný dokument, ale může být předepsán i v objednávce, resp. kupní smlouvě

Vystavované dokumenty /uvedený popis dokumentů zachycuje hlavní změny proti předchozímu vydání, není úplnou a přesnou citací nového vydání normy/

Dokumenty vystavované na základě nespecifikované kontroly:

Prohlášení o shodě s objednávkou „2.1“

Zůstává nezměněn oproti předchozímu vydání. Výrobce potvrzuje bez uvádění jakýchkoli výsledků, že dodané výrobky jsou v souladu s požadavky objednávky.

Zkušební zpráva „2.2“

Dříve se používal termín atest nespecifický.Výrobce potvrzuje, že dodané výrobky jsou v souladu s požadavky objednávky a uvádí výsledky zkoušek.

Dokumenty vystavované na základě specifikované kontroly:

Inspekční certifikát „3.1“

Dokument vydává výrobce a je potvrzen jeho oprávněným zástupcem nezávislým na výrobních útvarech. Výrobce potvrzuje, že dodávané výrobky jsou v souladu s požadavky objednávky a uvádí výsledky předepsaných zkoušek. Tento certifikát nahradil dřívější 3.1.B.

Inspekční certifikát „3.2“

Dokument připravuje oprávněný zástupce výrobce nezávislý na výrobních útvarech a buď oprávněný zástupce odběratele nebo inspektor stanovený v úředních předpisech. V dokumentu prohlašují, že dodané výrobky jsou v souladu s požadavky objednávky a jsou v něm uvedeny výsledky zkoušek. Tento certifikát nahradil dřívější inspekční certifikáty 3.1.A, 3.1.C a protokol o přejímce 3.2.

Platnost a předání dokumentů kontroly

Dokumenty musí být potvrzeny zodpovědnou osobou / osobami (jméno a funkce). Proti předchozímu vydání je možné jejich předávání nejen písemně, ale i elektronicky.

Dokumenty kontroly předané zprostředkovatelem

Nyní se používá pouze termín „zprostředkovatel“ a nikoli také „další zpracovatel“, který byl zmiňován v minulém vydání. Další zpracovatel je zahrnut pod zprostředkovatele, viz. výše uvedená definice.

Dokumenty musí být samozřejmě doplněny sdělením, jakým vhodným způsobem bylo provedeno značení, aby byla zajištěna jejich spojitost s výrobkem. Stanovují se také požadavky na kopírování originálů dokumentů. To je dovoleno za předpokladu, že:

  • jsou zaručeny postupy sledovatelnosti (termín je převzatý z příslušných norem managementu jakosti)
  • v případě požadavku je k dispozici originální dokument
Jestliže se zhotovují kopie, je dovoleno nahradit informaci o původně dodávaném množství skutečným (dílčím) dodaným množstvím.

Příloha ZA (informativní)

Je novou přílohou, která udává vztah mezi touto evropskou normou a základními požadavky směrnice EU 97/23/ES. Stanovuje požadovaný druh dokumentace pro materiály pro tlaková zařízení v závislosti na jejich kategorizaci. Hodnocení
Zhodnoťte, jak se Vám článek líbil (1 = výborný ... 5 = špatný)
 
průměrné hodnocení: 1,72 (počet známek: 32) 

Diskuze ke článku
V diskuzi není žádný příspěvek
Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:

Podmínky užívání portálu TLAKinfo.
Připomínky, náměty a dotazy - redakce portálu.
© Copyright DEKRA CZ, a.s. 2005-2019, všechna práva vyhrazena.