[Tisk]

Diskuze ke článku: Hasící přístroje
Autor článku: Alois Matěják, předseda ATZ
Plné znění článku: Hasící přístroje
Anotace článku: Znovu zveřejňujeme aktualizovaný schematický obrázek k nejčastějšímu dotazu - zda hasicí přístroje jsou stanoveným výrobkem dle NV č. 26/2003 Sb. nebo dle NV č. 42/2003 Sb. a zda jsou vyhrazeným tlakovým zařízením dle vyhlášky ČÚBP č.18/1979 Sb. Dále je pak diskutována duplicita úkonů dle požárního předpisu č.246/2001 Sb., prováděných kvalifikovanými pracovníky a úkonů dle vyhlášky č.18/1978 Sb. a ČSN 69 0012, prováděných revizními techniky.

přidat ke článku nový příspěvek

Příspěvky v této diskuzi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TLAKinfo nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Příspěvky
Předmět: Vyjádření k hasicím přístrojům
Autor: Věra Zemanová, RT TNS
Datum: 29.01.2008 13:59 odpovědět
nahoru
Dopis - vyjádření k zařazení přenosných, pojízdných a
přívěsných hasicích přístrojů na trhu České republiky
"Vážený pane Matějáku,

reaguji tímto příspěvkem – opožděně, ale přece, na kratičkou diskusi na loňském TLAKu 2007, k problematice hasicích přístrojů a zároveň tím i na Váš výtah k této problematice na web.stránkách tlakinfo ze dne 13.4.2007.

Naše společnost VÍTKOVICE HTB a.s. je nejen výrobcem hasicích přístrojů, ale zároveň opravnou a plnírnou všech hasicích přístrojů na trhu České republiky.

I. V souladu s § 9 Vyhl. MV č.246/2001 Sb. se provozuschopnost hasicího přístroje prokazuje dokladem o jeho kontrole, provedené podle podmínek stanovených touto vyhláškou, kontrolním štítkem a plombou spouštěcí armatury.
Tato zákonná kontrola je dodnes nesprávně „slangově“ nazývána revizí. Odtud rovněž pramení léta používaný nesprávný název „revizní technici hasicích přístrojů“ místo servisní technici hasicích přístrojů.
Jak se provádí kontrola hasicího přístroje stanoví v § 9, odstavec 2 Vyhl. MV č.246/2001 Sb. Údaje kontrolního štítku stanoví odst. 7 této vyhlášky a údaje Dokladu o provedené kontrole, údržbě nebo o opravách pak stanoví odstavec 8 Vyhl. MV č. 246/2001 Sb.

II. Tato vyhláška o požární prevenci však nepředepisuje podmínky znalostí osob provádějících kontroly. Hasicí přístroje tedy musíme nejprve zařadit podle současné legislativy a pak stanovit rozsah odborné způsobilosti osob, které provádí kontroly, údržbu – periodickou zkoušku a plnění, také opravy přenosných, pojízdných a přívěsných hasicích přístrojů, které patří mezi vyhrazené druhy věcných prostředků požární ochrany.
Zcela v souladu se zápisem z koordinační porady autorizovaných osob k NV č.42/2003 Sb. (NV 42) ze dne 29.1.2004 platí, že

- přenosné hasicí přístroje patří pod rámec směrnice č.97/23/ES (PED) a jsou vyloučeny z rámce TPED, musí být označeny CE. Jsou to přenosné hasicí přístroje do 20 kg.

- také tlakové láhve mohou být součástí přenosných, pojízdných, přívěsných nebo stabilních hasicích přístrojů, vztahují se na ně ustanovení RID / ADR, pokud se používají jako tlakové nádoby na převoz plynu od dodavatele plynu a zpět, musí být vyrobeny podle TPED a označeny značkou Π. Zde mám výhrady k tomu, že se používá výraz „kazety“,“ vložky“ já preferuji tlakové láhve, případně tlakové patrony.

- tlakové láhve k dopravě plynů s celkovou hmotností nad 20 kg, používané jako součást pojízdných hasicích přístrojů, nebo součást stabilních hasicích systémů nejsou přenosnými HP a vztahuje se na ně TPED a musí být označeny značkou Π.

- tlakové nádoby pojízdných a přívěsných hasicích přístrojů, také nádrže stabilních hasicích systémů – plněné na místě, patří pod rámec PED a musí být označeny CE.

Pokud se shodneme v názorech na uvedeném rozdělení a vypadá to, že ano, pak je nutné sjednotit odborné způsobilosti osob k jednotlivým úkonům, neboť úkony jsou zcela jednoznačné, kdežto o odborné způsobilosti osob se k servisu hasicích přístrojů již léta vedou nekonečné dohady.
Nezastávám tedy stanovisko, že je nutno vypracovat příručku, která by uváděla všechny úkony, které se musí na hasicích přístrojích provádět, neboť ty jsou zcela jasné –viz
současná legislativa (vyjasnění přinese taky hlavně nově zrevidovaná ČTN 07 8304),
ale musí být specifikovány odborné způsobilosti a oprávnění osob, a to bez ohledu na to,
kdo je konkrétním výrobcem servisovaného hasicího přístroje.

Vzhledem k tomu, že se zúčastním i letošního TLAKu 2008, můžeme v diskuzi pokračovat a pokusit se již udělat závěrečnou tečku nad dohady a zbytečným matení těch,
kterých se to týká, tj. servisních techniků přenosných, pojízdných a přívěsných hasicích přístrojů."

přidat ke článku nový příspěvek

Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:
Toto je nemoderovaná diskuze čtenářů portálu TLAKinfo. Redakce nenese zodpovědnost za obsah příspěvků a vyhrazuje si právo příspěvky odstraňovat.
Podmínky užívání portálu TLAKinfo.
Připomínky, náměty a dotazy - redakce portálu.
© Copyright DEKRA CZ, a.s. 2005-2019, všechna práva vyhrazena.