[Tisk]
Je český překlad označení pro modul G vůbec správný?
Datum: 18.7.2006 16:55
Autor: Oldřich Schieferstein
V praxi se setkáváme s často používaným modulem G.Při jeho aplikování je v závěru vydán notifikovanou osobou certifikát, který může uvést zákazníka v omyl.Domnívá se totiž ,že má zkontrolován celek.
V praxi se setkáváme s často používaným modulem G.Při jeho aplikování je v závěru vydán notifikovanou osobou certifikát, který může uvést zákazníka v omyl.Domnívá se totiž ,že má zkontrolován celek , jak uvádí překlad do češtiny z PED 97/23/EC(ES ověřování celku).Jak vypadají originály PED 97/23/EC,t.j. názvy ve třech uznávaných řečech Evropské unie? V angličtině je to pro modul G "EC unit verification".Dle slovníku to může být: celek, jeden výrobek,ale i uzel (t.j.část) nebo dílec(což je to samé).Ve francouzšině je to:"vérification CE a ľ unité"(přeložit neumím), a konečně v němčině má originál označení: EG Einzelprüfung -to znamená: individuální, po jednom, zkoušení jednotlivých kusů.Běžně se pohybuji v němčině, vzpomínám na označení přejímky materiálu dle Vd TÜV Merkblattů jako na Einzelgutachten,což je jednorázové přezkoušení materiálu, protože výrobce nemá o oficiální Begutachten (dobrozdání, čímž by se po náročném zkoušení zařadil mezi oprávněné výrobce) zájem a jeho dodávka je spíše výjimkou, takže do budoucna neuvažuje , že by tento materiál vyráběl" ve velkém".Mám k dispozici materiály pro modulové uspořádání z počátku 90.let a tam se mluví u modulu G jako o, buď "přejímce jednotlivých kusů" , nebo o "kusové přejímce". Dávám tento článek jako podnět k zamyšlení nad správností překladu.

Podmínky užívání portálu TLAKinfo.
Připomínky, náměty a dotazy - redakce portálu.
© Copyright DEKRA CZ, a.s. 2005-2019, všechna práva vyhrazena.