[Tisk]
Návrh věcného záměru zákona o bezpečnosti technických zařízení
Datum: 16.6.2007 9:31
Autor: Ing. Antonín Voříšek, výkonný místopředseda ATZ
Organizace: ATZ Praha
Rodí se zákon o bezpečnosti technických zařízení
Dne 12.6.2007 projednala Technická sekce ATZ na svém zasedání v Praze připomínky k věcnému záměru nového zákona o bezpečnosti technických zařízení. Tento zákon by měl platit pro všechna technická zařízení s tím, že by byla rozdělena do III kategorií. Zařízení I. a II. kategorie (tzv. "vyhrazená")přinášejí v provozu zvýšená rizika pro osoby a majetek, a proto pro jejich provoz by zákon stanovil zvláštní podmínky. Požadavkem ATZ je rovněž vznik nezávislého orgánu státního odborného technického dozoru, který by působil jednotně pro všechny rezorty s výjimkou Ministerstva dopravy.Sankční oprávnění tohoto orgánu dozoru by byla efektivnější než současná sankční oprávnění orgánů inspekce práce. V připomínkách ATZ je rovněž zohledněn oprávněný zájem malých a středních podnikatelů na úseku provádění revizí vyhrazených technických zařízení. Autorizaci pro tuto revizní činnost by měl zákon vyžadoval pouze v případě provádění revizí a zkoušek vyhrazeného technického zařízení kat.I. Autorizace by měla být také třeba pro certifikaci osob pověřených provádět revize a zkoušky nebo montáž, opravy a obsluhu vyhrazených technických zařízení. Necháme se překvapit, jak se již 2. návrh věcného záměru zákona změní po jeho projednání v Radě vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

Podmínky užívání portálu TLAKinfo.
Připomínky, náměty a dotazy - redakce portálu.
© Copyright DEKRA CZ, a.s. 2005-2019, všechna práva vyhrazena.