[Tisk]

Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů – ASPPlogo
www.aspp.cz
Kontakt Vyžádat další informace


popis činnosti:
Mezi hlavními úkoly, které si asociace vytýčila, je především to, že
 1. Profiluje členy ASPP na základě jejich vysoké odbornosti a profesionality, která je prověřena nezávislou profesní certifikací pro plynárenství, provedenou třetí stranou. Současně Asociace prostřednictvím svých členů zvyšuje a dbá o odbornost zaměstnanců členských organizací.
 2. Aktivně se podílí na těsné spolupráci mezi členy ASPP a plynárenskými společnostmi.
 3. Iniciuje žádoucí právní regulaci vztahů v oboru, vznikajících při činnosti a kodifikuje základní profesní pravidla. Iniciuje tvorbu a spolupracuje na příslušných technických a pracovních předpisech.
 4. Hájí a prosazuje profesní zájmy svých členů vůči státním a jiným institucím a interpretuje výhody spolupráce s členy ASPP. Ve své činnosti se opírá o spolupráci zejména s ČPS, ČPU, ČUBP, IBP, ITI a GAS.
 5. Reprezentuje společné zájmy a potřeby členů ASPP v zahraničí jak samostatně, tak prostřednictvím partnerských organizací.
 6. Buduje příznivý image členství v ASPP vůči plynárenským společnostem a jiným potenciálním zadavatelům staveb. Na základě předchozího souhlasu členů zabezpečuje propagaci a šíření informací o jejich podnikatelské činnosti.
 7. Zprostředkovává tuzemský a zahraniční know-how z činnosti a managementu obdobných společností.
 8. Reprezentuje společné zájmy členů Asociace vůči dodavatelům a dalším partnerům.
 9. Vyvíjí expertní a poradenskou činnost, zpracovává odborné posudky a prostřednictvím smírčí komise jmenované představenstvem přispívá k řešení sporů mezi členy nebo mezi členy a třetí stranou.
 10. ASPP prosazuje zájmy oboru v legislativní oblasti podnikatelského prostředí. Za tím účelem spolupracuje s HK čR a obdobnými organizacemi.
 11. Pro své členy pořádá odborné semináře, školení a tématické odborné exkurze.
 12. Vykonává vlastní hospodářskou činnost na podporu řádného plnění svých úkolů a v souladu se svým posláním. Zejména se jedná o propagaci členů vůči odborné i laické veřejnosti, publikační činnost, pořádání odborných prezentací a doprovodných akcí k významným oborovým akcím a událostem.

adresa:
U Plynárny 95/455
101 00 Praha 10, Michle
okres: Praha, kraj: Hlavní město Praha

602 528 009

aspp@aspp.cz

zařazení v Adresáři firem:

Opravy, montáže - Vyhrazená tlaková zařízení - potrubí

Ostatní

Vyhledat v registru ekonomických subjektů  ARES
ARES - obchodní rejstřík, živnostenský registr, plátci DPH a spotřebních daní atd.

Vyhledat na mapě Mapy.cz

Editovat tento záznam
Podmínky užívání portálu TLAKinfo.
Připomínky, náměty a dotazy - redakce portálu.
© Copyright DEKRA CZ, a.s. 2005-2019, všechna práva vyhrazena.